Методичні вказівки з дисципліни „ Інтелектуальна власність до проведення практичних(лабораторних) занять із студентами імесгСкачати 419.36 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації07.11.2016
Розмір419.36 Kb.
  1   2   3   4   5
Міністерство аграрної політики та продовольства України

Подільський державний аграрно-технічний університет

Інститут механізації і електрифікації сільського господарства

Кафедра ремонту машин та енергообладнання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
з дисципліни „ Інтелектуальна власність

до проведення практичних(лабораторних) занять із студентами ІМЕСГ
на тему: Оформлення матеріалів заявки на реєстрацію авторського права на твір

м. Кам’янець - Подільський, 2013р

УДК 347.772


Оформлення матеріалів заявки на реєстрацію авторського права на твір. Методичні вказівки з дисципліни: „Інтелектуальна власність” до проведення практичних (лабораторних) занять із студентами ІМЕСГ /В.С.Бончик. - Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2013. - 24 с.


Розробник: В.С.Бончик, кандидат технічних наук, доцент
Рецензенти: Ю.М.Кузнєцов, доктор технічних наук, професор, віце-президент АН Вищої школи України (Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут” )

В.В.Дєвін, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри загально-технічних дисциплін (Подільський державний аграрно-технічний університет )

Затверджено комплексною методичною комісією Інституту механізації і електрифікації сільського господарства Подільського державного аграрно-технічного університету. Протокол №____ від ____________ р.


Затверджено вченою радою Подільського державного аграрно-технічного університету. Протокол № ____від _____________ р.
Бончик В.С., 2013


Вступ
Останнім часом iнтелектуальна власнiсть в усьому свiтi стає все бiльш поширеним об'єктом ринкових вiдносин. Проблема захисту авторських прав, у цьому зв'язку, набуває значної актуальностi. Одним з механiзмiв запобiжного захисту авторських прав є їх реєстрацiя у вiдповiдних державних реєстрах.

Основними напрямками духовної творчості є література, музика, мистецтво та наукова діяльність. її результати як відображення духовного багатства людини, невичерпні за формами, прийомами, способами об'єктивного вираження, також є об'єктами охорони, а суспільні відносини пов'язані з їх створенням та використанням, потребують правового регулювання. Традиційно такі відносини регулюються авторським правом.

Статтею 41 Конституції України проголошується: "Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності"."Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності, ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом" (стаття 54).

У зазначених статтях Основного закону держави визначаються засади, на яких формується законодавство України про інтелектуальну власність, творчу та наукову діяльність.

Культура, науково-технічний рівень виробництва, ефективність економіки, добробут суспільства, соціально-економічний прогрес в цілому залежать від рівня й ефективності творчої діяльності людини, яка є однією з основних рушійних сил розвитку цивілізації.

Мета роботи: - використовуючи нормативні законодавчі акти України, навчитися складати заявку на видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір .

Матеріальне забезпечення: приклади літературних творів, комп’ютерні програми, Інтернет, навчальна література.
Теоретична частина
Державну реєстрацiю авторського права в Україні затверджено нормами Закону України "Про авторське право i сумiжнi права" (далі - Закон).

Порядок державної реєстрацiї авторського права було встановлено постановою Кабінету Міністрів України вiд 18.07.1995 року № 532 "Про державну реєстрацiю прав автора на твори науки, лiтератури i мистецтва". На даний час державна реєстрація здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. N 1756 "Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір" (далі - Порядок).1. Види реєстрацiй:

а. Реєстрацiя авторського права.

- реєстрацiя авторського права на твiр.

- реєстрацiя авторського права роботодавця на службовий твiр.

б. Реєстрацiя договорiв, якi стосуються права автора на твiр.

-реєстрацiя договору про передачу (вiдчуження) майнових прав на твiр.

-реєстрацiя договору про передачу виключного права на використання твору.

-реєстрацiя договору про передачу невиключного права на використання твору.2. Документи, що потрiбнi для реєстрацiї авторського права та договорiв, якi стосуються права автора на твiр (подаються комплектно в паперовiй папцi):

а. Заявка на реєстрацiю авторського права на твiр повинна мiстити:

1) заяву (викладену українською мовою, що складається за встановленою формою), примiрник твору (у формі, визначеній пунктами 3, 15 Порядку);

2) документ, що свiдчить про факт i дату оприлюднення твору (за наявностi);

3) документ або копiю документа про сплату збору за пiдготовку до реєстрацiї авторського права, або копiю документа, що пiдтверджує наявнiсть пiльг;

4) документ про сплату збору за оформлення i видачу свiдоцтва (подається пiсля одержання автором письмового рiшення про реєстрацiю авторського права на твiр) або копiю документа, що пiдтверджує наявнiсть пiльг;

5) довiренiсть, оформлену в установленому порядку, якщо заявка подається довiреною особою.


б. Заявка на реєстрацiю авторського права роботодавця на службовий твiр, крiм перерахованих вище матерiалiв, повинна мiстити ще й документ, що пiдтверджує, що виключне майнове право на службовий твiр належить роботодавцю (вiдповiдно до ст.16 Закону).

в. Заявка на реєстрацiю договору, який стосується права автора на твiр, повинна мiстити:

- заяву (викладену українською мовою, що складається за встановленою формою), примiрник твору (у формі, визначеній пунктами 3, 15 Порядку);

- примiрник авторського договору, що засвiдчує передачу (вiдчуження) майнового права на твiр (вiдповiдно до ст.31 Закону), або примiрник авторського договору про передачу права на використання твору (вiдповiдно до ст. 32, 33 Закону);

- документ, що пiдтверджує наявнiсть майнових прав, що передаються (за необхiдностi);

- документ або копiю документа про сплату збору за пiдготовку до реєстрацiї договору;

- довiренiсть, оформлену в установленому порядку, якщо заявка подається довiреною особою.  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка