Методичні вказівки відповідають навчальній програмі з дисципліни «Соціологія масової комунікації»Скачати 155.96 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір155.96 Kb.
Передмова

Соціологія масової комунікації є складовою циклу дисциплін, які розглядають проблеми масової комунікації. Вона зв’язана практично з усіма дисциплінами, які є базовими для спеціальності „журналістика”, оскільки з’ясовує роль ЗМІ у суспільстві, закономірності взаємовпливу засобів масової комунікації та суспільства, формування громадської думки населення та вплив на свідомість членів суспільства.

Соціологія масової комунікації як спеціальна соціологічна теорія логічно поєднує теоретичні знання з основ масової комунікації та практичні вміння запроваджувати емпіричні соціологічні дослідження. Дисципліна ознайомлює із загальними проблемами функціонування комунікації в суспільстві, принципами соціологічного дослідження масової комунікації, аудиторією та її типами, класичними та формалізованими методами соціологічного дослідження, а також особливостями соціологічного погляду на окремі засоби масової комунікації в сучасному суспільстві.

Методичні вказівки відповідають навчальній програмі з дисципліни «Соціологія масової комунікації». Їх метою є: виробити в майбутніх журналістів системне, соціологічне мислення, розкрити способи одержання надійної і достовірної інформації про суспільні процеси та об’єктивного її аналізу. Реалізація вищезазначеного досягається вирішенням ряду завдань:  1. ознайомлення студентів із теоретичними засадами соціології, історією розвитку соціологічних знань;

  2. з’ясування структури і змісту соціології масової комунікації;

  3. розкриття суті класичних методів збору інформації;

  4. характеристика формалізованого методу аналізу – контент-аналізу;

  5. розкриття методики проведення конкретного соціологічного дослідження;

  6. застосування отриманих студентами знань на практиці, під час підготовки журналістських матеріалів з використанням соціологічних методів збору інформації.

Таким чином, методичні вказівки знадобляться майбутнім журналістам, оскільки містять теми лекцій, практичних занять, список літератури з дисципліни та екзаменаційні питання.

Зміст дисципліни
Теми лекцій
Тема 1 Загальне поняття про соціологію
1 Визначення соціології.

2 Історія розвитку соціологічних знань.

3 Структура соціології.

4 Організація і проведення конкретного соціологічного дослідження.


Список літератури

1. Вебер М. Соціологія. Загально історичні аналізи. Політика. – К., 1998.

2. Іванов В. Соціологія масової комунікації. – К., 1999.

3. Лубкович І. Соціологія і журналістика: Підручник. – Львів, 2005.

4. Огаренко В. Соціологія малих груп. – К., 2005.

5. Опыт и перспективы конкретных социологических исследований журналистики / Под ред. В.П.Васильева. – М., 1984.

6. Социология журналистики. – М., 1981.

7. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. – Львів, 2004.Тема 2 Структура і зміст соціології масової комунікації
1 Масова комунікація як соціальне явище.

2 Масова комунікація як об’єкт соціологічного дослідження.

3 Історія соціології масових комунікацій.

4 Соціологія масових комунікацій як наука.


Список літератури

1. Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия: - М., 2003.

2. Іванов В.Ф. Соціологія масової комунікації. – К., 1999.

3. Іванов В.Ф. Теоретико-методологічні основи вивчення змісту масової комунікації / За ред. А.З.Москаленка. – К., 1996.

3. Лубкович І. М. Соціологія і журналістика: Підручник. – Львів, 2005.

4. Карпенко В.О. Журналістика: Основи професійної комунікації. ─ К., 2002.

5. Кузнєцова О. Основи масової комунікації. – Львів, 1996.

6. Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований . – М., 2003.

7. Різун В.В. Маси: Тексти лекцій. – К., 2003.

8. Шарков Ф. Истоки и парадигмы исследований социальной коммуникации: Массовые коммуникации // СОЦИС. – 2001. ─ № 8. – С. 52-61.Тема 3 Соціологія громадської думки і журналістика
1 Історія досліджень громадської думки і журналістика.

2 Поняття «громадська думка».

3 Вплив засобів масової комунікації на громадську думку.
Список літератури

1. Іванов В. Соціологія масової комунікації. – К., 1999.

2. Лубкович І. М. Соціологія і журналістика: Підручник. – Львів, 2005.

3. Массовая информация и общественное мнение молодёжи. – К., 1990.

4. Різун В. Основи журналістики у відповідях та заувагах. – К, 2004.

5. Різун В.В Маси: Тексти лекцій. – К., 2003.

6. Семигін Т. Формування громадської думки щодо соціальних питань //Соціальна політика і соціальна робота. – 2000. ─ № 2. – С. 88-101.

7. Фінклер Ю. Соціологія і журналістика: Потрібна взаємна коректність // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1999. – 259-264.

8. Ярош О. ЗМІ як джерело громадської думки. Проблеми конкретної презентації результатів соціологічних опитувань

// Контекст. – 2001. – № 12. – С. 17-23.Тема 4 Соціологічне вивчення комунікатора
1 Видавці органів масової комунікації.

2 Керівництво засобів масової комунікації.

3 Специфіка журналістської діяльності.

4 Основні напрями вивчення комунікатора.

5 Соціологічні дослідження творчого процесу журналіста.

6 Вивчення безпосереднього зв’язку комунікатора й аудиторії.


Список літератури

1. Іванов В. Соціологія масової комунікації. – К., 1999.

2. Лазутина Г.В. Технология и методика журналистского творчества. – М., 1988.

3. Москаленко А.З. Основи журналістики. – К., 1995.

4. Мелещенко О.К. Теорія журналістики і масова комунікація. – К., 2005.

5. Різун В.В. Загальна характеристика масової інформаційної діяльності: Лекція перша. – К., 2000.Тема 5 Канали комунікації як об’єкт соціологічного

дослідження
1 Типологічні особливості засобів масової комунікації.

2 Завдання засобів масової комунікації.

3 Структура засобів масової комунікації.

Список літератури

1. Багиров Э. Очерки теории телевидения. – М., 1978.

2. Грищенко О., Кривошия Г., Шкляр В.Основи теорії журналістської діяльності. – К., 2001.

3. Зернецька О. Нові засоби масової комунікації. – К., 1993.

4. Іванов В. Соціологія масової комунікації. – К., 1999.

5. Карпенко В.О. Журналістика: Основи професійної комунікації. ─ К., 2002.

6. Климов И. Телевидение: Модальности существования

// СОЦИС. – 2005. – № 10. – С. 93-100.

7. Лизанчук В. Радіожурналістика: Засади функціонування. – Львів, 2000.

8. Мащенко І. Глобальне телебачення. – К., 1992.

9. Михайлин І.Л. Основи журналістики: Підручник. – К., 2002.

10. Москаленко А.З. Основи журналістики. – К., 1995.

11. Потятиник Б. Медіа: Ключі до розуміння. Серія: Медіа критика. – Львів, 2004.

12. Районная газета в системе журналистики. – М., 1978.
Тема 6 Соціологічні дослідження аудиторії засобів

масової комунікації

1 Історія вивчення аудиторії.

2 Визначення аудиторії.

3 Специфіка аудиторії конкретних засобів масової комунікації.

4 Напрями вивчення аудиторії.
Список літератури

1. Аудитория. Проблемы изучения общественного мнения. – М., 1987. – Вып. 1.

2. Іванов В. Соціологія масової комунікації. – К., 1999.

3. Шарков Ф. Аудитория и мониторинг СМИ: Социология массовых коммуникаций // СОЦИС. – 2005. ─ № 10. – С. 106-110.

4. Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований . – М., 2003.

5. Шевченко В.Ф. Преса і соціологічні дослідження читача. – К., 1972.Тема 7 Вивчення ефективності роботи засобів масової комунікації
1 Ефективність журналістики як предмет соціологічного дослідження.

2 Дослідження ефективності та дієвості ЗМК у вітчизняній соціології.

3 Вивчення ефективності ЗМК в зарубіжній соціології.

4 Ефективність журналістики: сутність проблеми, критерії та показники.


Список літератури

1. Грушин Б.А. Эффективность массовой информации и пропаганды: понятие и проблемы измерения. ─ М., 1979.

2. Іванов В. Соціологія масової комунікації. – К., 1999.

3. Лубкович И. Местная печать: проблемы повышения эффективности. – Львов, 1989.

4. Лубкович І. Програмно-цільовий аспект журналістики і фактори його ефективності // Українська журналістика: Історія і сучасність. – 1995. – Вип. 19. – С. 36-39.

5. Лубкович І. М. Соціологія і журналістика. – Львів, 2005.

6. Лубкович І. Функції журналістської діяльності.

Її ефективність // Збірник праць кафедри української преси. – Львів, 1995. – Вип.1. – С. 32-40.

7. Свитич Л. Эффективность журналистской деятельности. – М., 1986.

Тема 8 Дослідження змісту повідомлень
1 Класичні методи аналізу.

2 Метод контент-аналізу.

3 Розвиток контент-аналізу в зарубіжній соціології.

4 Контент-аналітичні дослідження у СРСР та в Україні.Список літератури

1. Жарикова Т.А. Контент-анализ – социологический метод. – Владивосток, 1990.

2. Іванов В. Контент-аналіз: методологія і методика дослідження. – К., 1994.

3. Іванов В. Соціологія масової комунікації. – К., 1999.

4. Костенко Н., Іванов В. Досвід контент-аналізу: Моделі та практики: Монографія. – К., 2003.

5. Костенко Н. Основні принципи якісно-кількісного аналізу документальних джерел // Філософська думка. – 1980. ─ № 4.

6. Федотова Л. Контент-аналитические исследования средств массовой информации и пропаганды. – М., 1988.

Тема 9 Якісні методи дослідження

1 Поняття про соціологічні методи.

2 Опитування.

3 Спостереження.

4 Експеримент.

Список літератури

1. Іванов В. Соціологія масової комунікації. – К., 1999.

2. Кашинская Л.В. Метод наблюдения в журналистике. – М., 1987.

3. Лубкович І. М. Соціологія і журналістика. – Львів, 2005.

4. Методы исследования журналистики / Под. ред. Я.Р.Симкина. – Ростов н/Д, 1984.

5. Михайлов С. Эмпирическое социологическое исследование. – М., 1975.

6. Паниотто В.И., Максименко В.С. Количественные методы в социологических исследованиях. – К., 1982.

7. Шумилина Т.В. Методы сбора информации в журналистике. – М., 1983.Тема 10 Контент-аналіз як метод дослідження ЗМК
1 Характеристика контент-аналізу як методу.

2 Принципи і умови контент-аналізу та вимоги до нього.

3 Цілі та завдання контент-аналітичного дослідження.

4 Можливості якісно-кількісного аналізу.

5 Типи та види аналізу змісту.

6 Особливості контент-аналізу в порівнянні з якісними методами.


Список літератури

1. Іванов В. Контент-аналіз: Методологія і методика дослідження. – К., 1994.

2. Іванов В. Соціологія масової комунікації. – К., 1999.

3. Костенко Н., Іванов В. Досвід конвент-аналізу: Моделі та практики: Монографія. – К., 2003.

4. Проблемы контент-анализа в социологии. Материалы Сибирского социологического семинара / Под. ред. А.Н.Алексеева. – Новосибирск, 1970.

5. Сибиренко-Ставрояни Е.В. Контент-анализ заголовков киевских газет второй половины ХІХ – начала ХХ века. – К., 1991.
Теми практичних занять
Тема 1 Соціологія як наука. Поняття «масова комунікація»
1 Рівні соціології та її структура.

2 Конкретне соціологічне дослідження: цілі, завдання, стратегічний план, одиниці спостереження.

3 Види гіпотез.

4 Соціологія масової комунікації як наука (об’єкт вивчення, коло питань, історія розвитку)


Питання для самостійного опрацювання

1 Основні проблеми соціології ХІХ ст.

2 Напрями соціології масової комунікації на Заході у 20-30-рр.

3 Етапи проведення соціологічного дослідження.

4 Сучасний стан розвитку соціології в Україні.

Список літератури

1. Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия: - М., 2003.

2. Іванов В.Ф. Соціологія масової комунікації. – К., 1999.

3. Іванов В.Ф. Теоретико-методологічні основи вивчення змісту масової комунікації / За ред. А.З.Москаленка. – К., 1996.

3. Лубкович І. М. Соціологія і журналістика: Підручник. – Львів, 2005.

4. Карпенко В.О. Журналістика: Основи професійної комунікації. ─ К., 2002.

5. Кузнєцова О. Основи масової комунікації. – Львів, 1996.

6. Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований . – М., 2003.

7. Різун В.В. Маси: Тексти лекцій. – К., 2003.

8. Шарков Ф. Истоки и парадигмы исследований социальной коммуникации: Массовые коммуникации // СОЦИС. – 2001. ─ № 8. – С. 52-61.Тема 2 Громадська думка. Дослідження комунікатора
1 Поняття «громадська думка»: визначення, ґенеза.

2 Етапи розвитку громадської думки.

3 Основні типи дослідження комунікатора.

4 Роль видавничих органів у системі ЗМК.

5 Соціологічна служба редакції.

Питання для самостійного опрацювання

1 Суб’єкт і об’єкт громадської думки.

2 Історія розвитку поняття «громадська думка» в Україні та за кордоном.

Список літератури

1. Іванов В. Соціологія масової комунікації. – К., 1999.

2. Лубкович І. М. Соціологія і журналістика: Підручник. – Львів, 2005.

3. Москаленко А.З. Основи журналістики. – К., 1995.

4. Мелещенко О.К. Теорія журналістики і масова комунікація. – К., 2005.

5. Михайлин І.Л. Основи журналістики: Підручник. – Харків, 2000.

6. Різун В. Основи журналістики у відповідях та заувагах. – К, 2004.

7. Різун В.В. Загальна характеристика масової інформаційної діяльності: Лекція перша. – К., 2000.

8. Семигін Т. Формування громадської думки щодо соціальних питань // Соціальна політика і соціальна робота. – 2000. ─ № 2. – С. 88-101.

9. Ярош О. ЗМІ як джерело громадської думки. Проблеми конкретної презентації результатів соціологічних опитувань

// Контекст. – 2001. – № 12. – С. 17-23.

Тема 3 Типологія ЗМК. Аудиторія ЗМК
1 Види ЗМК: типологічні особливості.

2 Поняття «аудиторія», її характеристика.

3 Типи аудиторії.

4 Види та критерії ефективності журналістики.Питання для самостійного опрацювання

1 Комунікатор як об’єкт дослідження.

2 Особливості ЗМК різних рівнів та напрямів.

3 Напрями вивчення аудиторії.

4 Принцип вимірювання ефективності журналістики.

Список літератури

1. Іванов В. Соціологія масової комунікації. – К., 1999.

2. Лизанчук В. Радіожурналістика: Засади функціонування. – Львів, 2000.

3. Лубкович І. М. Соціологія і журналістика. – Львів, 2005.

4. Лубкович І. Функції журналістської діяльності. Її ефективність // Збірник праць кафедри української преси. – Львів, 1995. – Вип.1. – С. 32-40.

5. Мащенко І. Глобальне телебачення. – К., 1992.

6. Михайлин І.Л. Основи журналістики: Підручник. – К., 2002.

7. Москаленко А.З. Основи журналістики. – К., 1995.

8. Потятиник Б. Медіа: Ключі до розуміння. Серія: Медіа критика. – Львів, 2004.

Тема 4 Соціологічні методи
1 Основні методи збору інформації.

2 Документ у соціології: визначення та класифікація.

3 Класичні методи дослідження документів.

Питання для самостійного опрацювання

1 Поняття «метод» в соціології.

2 Надійність та обґрунтованість дослідження і види їх перевірки.

3 Види експериментальних досліджень.


Список літератури

1. Іванов В. Соціологія масової комунікації. – К., 1999.

2. Кашинская Л.В. Метод наблюдения в журналистике. – М., 1987.

3. Лубкович І. М. Соціологія і журналістика. – Львів, 2005.

4. Методы исследования журналистики / Под. ред. Я.Р.Симкина. – Ростов н/Д, 1984.

5. Михайлов С. Эмпирическое социологическое исследование. – М., 1975.

6. Паниотто В.И., Максименко В.С. Количественные методы в социологических исследованиях. – К., 1982.

7. Шумилина Т.В. Методы сбора информации в журналистике. – М., 1983.Тема 5 Контент-аналіз ─ формалізований метод вивчення засобів масової комунікації
1 Історія розвитку контент-аналізу.

2 Об’єкт і предмет контент-аналітичного дослідження.

3 Проблема вибірки.

4 Практичне застосування контент-аналізу.Питання для самостійного опрацювання

1. Процедура контент-аналізу.

2. Особливості, переваги та недоліки методу контент-аналізу.

Список літератури

1. Іванов В. Контент-аналіз: Методологія і методика дослідження. – К., 1994.

2. Іванов В. Соціологія масової комунікації. – К., 1999.

3. Костенко Н., Іванов В. Досвід контент-аналізу: Моделі та практики: Монографія. – К., 2003.Індивідуальне заняття 1
Тема 1 Конкретне соціологічне дослідження
1 Програма соціологічного дослідження:

а) методологічний розділ;

б) процедурний розділ.

2 Оброблення, аналіз і подання результатів дослідження.Список літератури

1. Іванов В. Соціологія масової комунікації. – К., 1999.

2. Интерпретация и анализ данных в социологических исследованиях / Под ред. В.Г.Андреенкова, Ю.Н.Толстова. – М., 1987.

3. Как провести социологическое исследование / Под ред. М.К.Горшкова, Ф.Э.Шереги. – М., 1981.

4. Лубкович І. М. Соціологія і журналістика. – Львів, 2005. –

С. 153-167.Тема 2 Складання програми соціологічного дослідження
Виконати письмово

Підготувати газетний матеріал на будь-яку суспільно важливу тему з використанням соціологічних методів збору інформації

// Лубкович І. М. Соціологія і журналістика. – Львів, 2005. –

С. 153-167.Список літератури

1. Іванов В. Соціологія масової комунікації. – К., 1999.

2. Лубкович І. М. Соціологія і журналістика. – Львів, 2005. –

С. 153-167.

3. Фомичова И.Д. Методика конкретных социологических исследований и печать. – М., 1980.

4. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. – М., 1987.ЗАПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
1 Соціологія як наука.

2 Історія розвитку соціології.

3 Рівні та структура соціологічної науки.

4 Програма, план та структура соціологічного дослідження.

5 Масова комунікація, напрями її впливу.

6 Соціологія масових комунікацій як наука.

7 Історія розвитку соціології масових комунікацій.

8 Об’єкт і предмет соціології масових комунікацій.

9 Громадська думка як явище суспільного життя.

10 Історія розвитку поняття «громадська думка» в Україні та за кордоном.

11 Етапи розвитку громадської думки.

12 Соціологія громадської думки як наука.

13 Об’єкт і суб’єкт громадської думки.

14 Комунікатор як суб’єкт комунікації.

15 Основні типи дослідження комунікатора.

16 Форми поєднання соціологічних досліджень з редакційною практикою.

17 Комунікатор як об’єкт дослідження.

18 Класичні методи аналізу змісту.

19 Професійний журналістський аналіз тексту.

20 Контент-аналіз як метод дослідження.

21 Історія розвитку контент-аналізу.

22 Напрями контент-аналізу.

23 Типологічні особливості каналів комунікації.

24 Особливості ЗМК різних рівнів та напрямів.

25 Історія досліджень аудиторії в Україні.

26 Історія досліджень аудиторії за кордоном.

27 Аудиторія, її сутність та види.

28 Напрями вивчення аудиторії.

29 Методи вивчення аудиторії.

30 Ефективність ЗМК.

31 Види та критерії ефективності журналістики.

32 Типи соціологічних досліджень.

33 Типи соціологічних досліджень ефективності журналістики.

34 Поняття «методу» в соціології.

35 Методологія, методика і техніка соціологічних досліджень.

36 Опитування і його види.

37 Анкетування, правила складання анкети.

38 Інтерв’ю як метод збору інформації в соціології та журналістиці.

39 Надійність та обґрунтованість дослідження та види їх перевірки.

40 Спостереження як метод соціології.

41 Види спостереження.

42 Експеримент як соціологічний метод.

43 Види експериментальних досліджень.

44 Сутність і принципи контент-аналізу.

45 Предмет і об’єкт контент-аналізу.

46 Загальні правила контент-аналітичних досліджень.

47 Особливості, переваги та недоліки методу контент-аналізу.

48 Процедура контент-аналізу.

49 Категорії та одиниці дослідження контент-аналізу.

50 Методика квантифікації та інтерпретації при контент-аналізі.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка