Методичні вказівки та контрольні завдання з біологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету заочна форма навчанняСторінка4/13
Дата конвертації05.11.2016
Розмір1.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80.

Модуль зараховано – студент набрав 50 і більше балів.

Модуль незараховано – студент набрав менше 50 балів.Кількість балів, які нараховуються студентам при засвоєнні кожного модулю, вираховується як сума балів за поточну навчальну діяльність і балів за підсумковий модульний контроль, а також додаються бали за індивідуальну роботу.

Методичні вказівки для підготовки та оформлення контрольної роботи

1. Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

КАФЕДРА_____________________________________

(НАЗВА КАФЕДРИ)


ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З________________________________________________

(НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ)

СТУДЕНТКИ (ТА)____ КУРСУ______ГРУПИ

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

(СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – ФАРМАЦІЯ – (ЗАОЧНА ФОРМА)

____________________________________________________

(ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО- БАТЬКОВІ)

КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ ПЕРЕВІРИВ:


______________________________
ЛЬВІВ - 2012

2. Варіанти контрольних робіт


N

Номер варіанту

Номер контр.роб.

Номери запитань


1

1

І
ІІ

1.1.3; 1.2.4; 1.2.19; 1.3.2; 1.3.7; 1.3.12; 1.4.1; 1.4.8; 1.4.16; 1.5.4.

2.2.2; 2.2.10; 2.3.1; 2.3.10; 2.4.1; 2.5.1; 2.5.7; 2.6.2; 2.7.2; 2.8.12.2

2

І
ІІ

1.1.11; 1.2.3; 1.2.12; 1.3.1; 1.3.5; 1.3.4; 1.4.4; 1.4.7; 1.4.14; 1.5.3.

2.2.3; 2.2.11; 2.3.2; 2.3.11; 2.4.4; 2.5.2; 2.5.8; 2.6.3; 2.7.13; 2.8.10.3

3

І
ІІ

1.1.6; 1.2.2; 1.3.4; 1.4.5; 1.4.10; 1.4.11; 1.5.1; 1.2.6; 1.3.10; 1.3.16.

2.2.4; 2.2.12; 2.3.3; 2.3.13; 2.4.5; 2.5.3; 2.5.9; 2.6.4; 2.7.16; 2.8.9.4

4

І
ІІ

1.1.4; 1.2.1; 1.2.15; 1.3.8; 1.3… 1.3.18; 1.4.2; 1.4.12; 1.4.15; 1.5.5.

2.2.5; 2.2.13; 2.3.4; 2.3.12; 2.4.7; 2.5.4; 2.5.10; 2.6.5; 2.7.8; 2.8.8.5

5

І
ІІ

1.1.4; 1.2.7; 1.2.11; 1.3.2; 1.3.11; 1.3.15; 1.4.1; 1.4.6; 1.4.13; 1.5.6.

2.2.6; 2.2.14; 2.3.14; 2.3.21; 2.4.8; 2.5.5; 2.5.11; 2.6.6; 2.7.7; 2.8.6.6

6

І
ІІ

1.1.9; 1.2.8; 1.2.18; 1.3.3; 1.3.8; 1.3.14; 1.4.2; 1.4.12; 1.4.17; 1.5.7.

2.2.7; 2.2.15; 2.3.6; 2.3.15; 2.4.12; 2.5.14; 2.5.17; 2.6.7; 2.7.6; 2.8.7.7

7

І
ІІ

1.1.1; 1.2.13; 1.2.20; 1.3.1; 1.3.9; 1.3.18; 1.4.3; 1.4.6; 1.4.17; 1.5.8.

2.2.8; 2.2.16; 2.3.7; 2.3.10; 2.4.13; 2.5.5; 2.5.17; 2.6.8; 2.7.5; 2.8.2.8

8

І
ІІ

1.1.5; 1.2.2; 1.2.16; 1.3.4; 1.3.6; 1.3.16; 1.4.1; 1.4.7; 1.4.18; 1.5.9.

2.2.9; 2.2.17; 2.3.8; 2.3.18; 2.4.14; 2.5.12; 2.5.16; 2.6.9; 2.7.4; 2.8.5.9

9

І
ІІ

1.1.2; 1.2.10; 1.2.17; 1.3.2; 1.3.11; 1.3.17; 1.4.1; 1.4.9; 1.4.15; 1.5.10.

2.2.1; 2.2.18; 2.3.9; 2.3.19; 2.4.15; 2.5.6; 2.5.13; 2.6.10; 2.7.3; 2.8.3.10

10

І
ІІ

1.1.7; 1.2.1; 1.2.14; 1.3.3; 1.3.7; 1.3.14; 1.4.3; 1.4.8; 1.4.16; 1.5.1.

2.2.9; 2.2.19; 2.3.16; 2.3.20; 2.4.15; 2.5.3; 2.5.15; 2.6.11; 2.7.1; 2.8.4.
3. Перелік питань для підготовки контрольних робіт
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1.

ТЕМА 1.1 Молекулярні компоненти клітини і їх структурна організація.

1.1.1. Предмет і задачі біологічної хімії.   1. Основні відмінності живої матерії від неживої.

   2. Основні етапи та історія розвитку біохімії.

   3. Статична, динамічна і функціональна біохімія.

   4. Взаємозв’язок біохімії з іншими науками та фармацією.

   5. Сучасні етапи розвитку біохімії. Молекулярна біологія, генна інженерія.

   6. Хімічні компоненти клітини. Їх функції і роль в життєдіяльності організму.

   7. Роль і значення води для організму.

   8. Характеристика ролі неорганічних іонів в життєдіяльності організму. Значення солей як лікарських препаратів.

   9. Структурна організація клітини.

   10. Основні фізико – хімічні методи, які застосовуються в біохімії.


ТЕМА 1.2 Структура і функції білків.

1.2.1. Білки, визначення і їх функції в організмі.

1.2.2. Амінокислоти, класифікація і властивості. Структура та номенкулатура. Амінокислоти як лікарські препарати;механізм їх дії.­

1.2.3. Замінні і незамінні амінокислоти. Повноцінні і неповноцінні білки.   1. Пептиди та білки, будова та номенкулатура.Біологічна роль.Представники.

   2. Рівні організації білкової молекули (первинна, вторинна, третинна і четвертинна)

   3. Характеристика хімічних зв’язків, які зумовлюють утворення різних рівнів організації білків.

   4. Фізико – хімічні властивості білків:

 • ІЕТ – визначення, властивості білків ІЕТ.

 • Денатурація, види, властивості денатурованих білків.

 • Висолювання, значення.

 • Діаліз, значення.

1.2.8. Класифікація білківі їх характеристика. Білки як лікарські засоби.

   1. Методи виділення і очистка білків.

   2. Змішані макромолекули(гетеромолекули), визначення, класифікація складних білків.

   3. Гемопротеїни, хімічна характеристика та біологічна роль гемоглобіну і міоглобіну.

   4. Похідні і аномальні гемоглобіни, будова і значення.

   5. Глікопротеїни і протеоглікони, загальна характеристика, біологічна роль.

   6. Гіалуронова кислота, хондроїтинсульфати, гепарин, хімічна будова,біологічна роль.

   7. Фосфопротеїни,хімічна будова,біологічна роль.

   8. Ліпопротеїни,загальна характеристика,біологічна роль. Ліпопротеїни плазми крові.

   9. Нуклеопротеїни, структура. Нуклеїнові кислоти, види, визначення, біологічна роль.

   10. Будова нуклеїнових кислот. Види азотистих основ, їх будова, номенклатура.

   11. Нуклеозиди, утворення.види,номенкулатура.

   12. Просторові структури нуклеїнових кислот. Особливості вторинної структури ДНК,принцип комплементарності.

   13. Металопротеїни, представники, біологічна роль.


ТЕМА 1.3 Ферменти.

   1. Ферменти, визначення хімічна природа.

   2. Структурна організація ферментів.

   3. Коферменти, хімічна структура та функції. Коферменти як лікарські засоби.

   4. Властивості ферментів, як біокаталізаторів.

   5. Загальні уявлення про біокаталіз.

   6. Константа Міхаеліса. Рівняння Міхаеліса-Ментен.

   7. Механізм дії ферментів.

   8. Специфічність дії ферментів,види і їх характеристика.

   9. Кінетика ферментативних реакцій. Вплив температури, pH середовища та інших чинників на швидкість реакції.

   10. Будова активного і алостеричного центру ферментів. Конкурентне і неконкурентне інгібування дії ферментів.

   11. Регуляція активності ферментів. Активатори та інгібітори дії ферментів.

   12. Проферменти та ізоферменти, їх біологічне значення.

   13. Множинні форми ферментів і їх роль.

   14. Іммобілізовані ферменти, їх значення та застосування.

   15. Класифікація і номенкулатура ферментів. Навести приклад кожного класу.

   16. Методи виділення і очистки ферментів.

   17. Ензимотерапія, ензимопатологія та ензимодіагностика.

   18. Застосування ферментів, як фармпрепаратів і умови їх зберігання.


ТЕМА 1.4 Загальні шляхи метаболізму та молекулярні основи енергетичного обміну в організмі людини.

1.4.1. Дайте загальну характеристику обміну речовин цілого організму. Катаболічні, анаболічні та амфіболічні шляхи в обміні речовин, їх значення та взаємозв’язок.

1.4.2. Джерела енергії в організмі людини і тварини.

1.4.3. Механізм вилучення енергії з поживних речовин.

1.4.4. Структурна організація мітохондрій. Основні структурні компоненти мітохондрій: зовнішня і внутрішня мембрани, і їх будова.

1.4.5. Характеристика матриксу і локалізація ферментів в мітохондрії.   1. Сучасні уявлення про механізм тканинного дихання.

   2. Навести загальну схему дихального ланцюга і охарактеризувати його етапи. Написати структуру нікотинамідних та флавінових ферментів.

   3. Навести схему дихального ланцюга. Написати структуру убіхінону і цитохромів і пояснити їх біологічну роль в окисленні речовин. Значення цитохромоксидази.

   4. Що таке окисне фосфорилювання і який його зв’язок з біологічним окисненням.

   5. Написати структуру АТФ.Біологічне значення. Вказати локалізацію фосфорилювання(утворення АТФ) на дихальному ланцюзі. Що таке редокс потенціал і які його величини. АТФ і застосування в медичній практиці.

   6. Основні положення хеміосмотичної гіпотези механізму окислювального фосфорилювання.

   7. Використання кисню в реакціях біологічного окиснення.

   8. Нефосфорилююче окиснення(вільне) на дихальному ланцюзі і його біологічна роль.

   9. Мікросомальне окиснення, біологічна роль.

   10. Пероксидне окиснення ліпідів та його біологічне значення.

   11. Прооксидантна та антиоксидантна системи організму.

   12. Природні та штучні антиоксиданти, як лікарські засоби.

   13. Привести приклади фармпрепаратів роз’єднувачів та інгібіторів окисного фосфорилювання, а також фармпрепаратів, які його підсилюють .


ТЕМА 1.5 Метаболізм та функції вуглеводів.

1.5.1. Характеристика вуглеводів, які зустрічаються в організмі, їх біологічна роль, хімічна природа.

1.5.2. Охарактеризуйте перетворення вуглеводів(крохмал, сахарозу, лактоза) в ротовій порожнині і в шлунково – кишковому тракті і поясніть процес їх всмоктування.

1.5.3. Напишіть реакцію глікогенолізу. Вкажіть, якими ферментами він каталізується, його енергетична цінність і значення для організму.

1.5.4. Напишіть реакцію гліколізу. Охарактеризуйте ферменти, які каталізують його. Вкажіть енергетичну цінність і значення для організму.

1.5.5. Напишіть реакції спиртового бродіння глюкози. Покажіть подібності і відмінності між спиртовим бродінням і гліколізом.

1.5.6. Напишіть хімічні реакції окисного декарбоксилювання піровиноградної кислоти. Охарактеризуйте ферменти, які беруть участь у її перетворенні.

1.5.7. Напишіть хімічні реакції перетворення ацетил – коА в циклі трикарбованих кислот(цикл Кребса). Поясніть значення щавлево – оцтової кислоти в цьому процесу. Енергетична цінність циклу Кребса.

1.5.8.Що таке пентозо – фосфатний шлях окиснення глюкози,його значеннядля організму? Напишіть реакції окисної фази пентозо – фосфатного шляху.

1.5.9.Біосинтез вуглеводів в тканинах. Дайте характеристику глюконеогенезу і гліконеогенезу. Напишіть хімічні реакції цих прцесів.

1.5.10.Покажіть взаємозв’язок між аеробним обміном глюкози, циклом Кребса, окисненням в дихальному ланцюзі і окисним фосфорилюванням.

1.5.11.Охарактеризуйте аспартат-малатний і гліцерофосфатний човниковий механізми. Що таке субстратне фосфорилювання?

1.5.12.Гормональна регуляція обміну вуглеводів. Гіпер- і гіпоглікемія. Що таке цукрова крива і цукрове навантаження?

1.5.13.Пояснити що таке нецукровий, цукровий, алоксановий, флоридзиновий і стероїдний діабети. Дати їм характеристику.

1.5.14.Патологічні порушення обміну вуглеводів; глікогену, лактози, моноцукрів.

1.5.15.Лікарські препарати групи інсуліну. Негормональні цукрознижуючі фарм-препарати.

1.5.16.Вуглеводи та їх похідні як лікарські препарати.

ТЕМА 2.2. Метаболізм та функції ліпідів.

2.2.1. Характеристика і класифікація ліпідів, їх значення для життєдіяльності організму.

2.2.2. Напишіть формули основних насичених і ненасичених жирних кислот, які входять у склад ліпідів,а також будову трипальметину і триолеїну.Біологічне значення ненасичених жирних кислот

2.2.3. Напишіть структурні формули представників фосфоліпідів: лецитину, кефаліну, серинфосфатиду і сфінголіпіду. В яких тканинах вони знаходяться і яке їхнє значення?

2.2.4. Дайте характеристику представників гліколіпідів. Цереброзиди і гангліозиди, їх будова і біологічні функції.

2.2.5. Холестерин, хімічна характеристика біологічна роль.

2.2.6. Воски, хімічна характеристика біологічна роль.

2.2.7. Механізм травлення ліпідів у шлунково – кишковому тракті. Дайте характеристику ферментів, які приймають участь у цьому процесі.

2.2.8. Всмоктування продуктів розпаду ліпідів в організмі. Ресинтез ліпідів на стінках тонкого кишківника. Транспортні форми ліпідів та їх характеристика.

2.2.9. Жовчні кислоти,парнісполуки їх структура, біологічна роль.

2.2.10.Напишіть хімічні реакції В – окиснення пальмітинової кислоти. Назвіть ферменти, які беруть участь в цьому процесі. Покажіть енергетичний ефект , участь коензиму-А і карнітину в цьому процесі.

2.2.11.Синтез жирних кислот , напишіть реакції і охарактеризуйте ферменти, що беруть участь в цьому процесі.

2.2.12.Синтез кетонових тіл їх обмін в нормі і патології.

2.2.13.Характеристика простагландинів, тромбоксанів і лейкотрієнів і їх біологічна роль.

2.2.14.Патологія ліпідного обміну. Атеросклероз, жовчно-камяна хвороба та ін.

2.2.15.Охарактеризуйте регуляцію обміну ліпідів.

2.2.16.Приведіть приклади фармпрепаратів похідних ліпідів. Ліпотропні препарати.

2.2.17.Охарактеризуйте будову клітинних мембран. Ліпіди та білки мембран.

2.2.18.Поясніть транспорт речовин через мембрани клітин.

2.2.19.Охарактеризуйте мембранні рецептори і їх біологічне значення.


КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2
ТЕМА 2.3. Метаболізм білків та амінокислот.

2.3.1. Поясніть, що таке азотний баланс і його регуляція.

2.3.2. Охарактеризуйте травлення білків в тонкому кишківнику.Біологічне значення.

2.3.3Травлення білків в шлунку,функції соляної кислоти.Біологічне значення.

2.3.4. Дайте характеристику протеолітичних ферментів шлунково – кишковому тракті ( пепсин, трипсин,хімотрипсин). Проферменти та їх активація.

2.3.5. Поясніть механізм всмоктування амінокислот. Фонд вільних амінокислот.

2.3.6. Охарактеризуйте гниття білків у товстому кишківнику, утворення токсичних речовин із амінокислот, хімізм їх знешкодження.

2.3.7. Напишіть реакції утворення фенолу із амінокислот фенілаланіну і тирозину. Шляхи їх знешкодження за участю ФАФС , УДГК і гліцину.

2.3.8. Охарактеризуйте метаболізм тканинних білків з участю катепсинів.

2.3.9. Поясніть основні шляхи використання вільних амінокислот в організмі (аланін, метіонін,цистеїн і гліцин).

2.3.10. Що таке переамінування амінокислот і яке його біологічне значення. Напишіть хімічні реакції переамінування між глютаміновою і піровиноградовою кислотами. Покажіть участь фосфопіридоксалю в цьому процесі.

2.3.11. Напишіть реакції декарбоксилювання амінокислот і покажіть значення біогенних амінів для організму. ГАМК, гістамін серотонін. Які ферменти беруть участь у процесах декарбоксилювання. Дайте характеристику шляхам знешкодження амінів.

2.3.12.Дайте характеристику амінооксидаз МАО і ДАО. Лікарські препарати - інгібітори амінооксидаз.

2.3.13.Вкажіть види дезамінування амінокислот і напишіть хімізм цих прцесів.Який із цих процесів переважає в організмі.

2.3.14.Основні шляхи знешкодження аміаку. Напишіть хімічні реакції орнітинового циклу.

2.3.15.Назвіть амінокислоти, які застосовуються як фармпрепарати і напишіть їх структурні формули.

2.3.16.Поясніть травлення складних білків-гемопротеїнів і нуклеопротеїнів.Охарактеризуйте дію нуклеаз.

2.3.17.Охактеризуйте і напишіть реакції розпаду пуринових нуклеотидів до кінцевого продукту-сечової кислоти. Які захворюваня виникають при нагромадженні її в організмі.

2.3.18.Напишіть реакції перетворення піримідинових нуклеотидів і поясніть їх використання.

2.3.19.Дайте характеристику обміну гемопротеїнів. Напишіть реакції розпаду гемоглобіну і поясніть їх.

2.3.20.Охактеризуйте утворення жовчних пігментів. Що таке прямий і не прямий білірубін. Клінічне значення визначення його концентрації у крові.

2.3.21.Поясніть патологію пігментного обміну-жовтяниці. Діагностика жовтяниць.

2.3.22.Вкажіть джерела атомів для синтезу гема, пуринів і піримідинів.
ТЕМА 2.4. Біогенез нуклеїнових кислот.

2.4.1. Охактеризуйте молекулярні основи реплікації ДНК. Вкажіть основні компоненти реплікації ДНК, роль ДНК-полімераз, біологічне значення цього процесу.

2.4.2. Поясніть післяреплікаційні зміни ДНК.

2.4.3. Дайте характеристику рестриктазам і їх біологічне значення. Застосування їх у генній інженерії.

2.4.4. Що таке транскрипція, який її механізм, біологічне значення. Покажіть роль ДНК і РНК-полімераз в цьому процесі.

2.4.5. Поясніть процеси процесінг і сплайсінг РНК.

2.4.6. Опишіть структури і функції рибосом.

2.4.7. Поясніть біологічний код і його властивості.

2.4.8.Дайте характеристику молекулярним основам трансляції і генетичному коду.

2.4.9. Опишіть структуру та функції тРНК.Механізми активації амінокислот.

2.4.10. Охактеризуйте основні етапи трансляції(ініціація, елонгація, термінація)

2.4.11.Роль і значення матричної ДНК.

2.4.12.Поясніть процес регуляції біосинтезу білка (індукція, репресія ) і їх значення для організму.

2.4.13.Назвіть фармпрепарати, які впливають на біосинтез білка. Механізм дії окремих антибіотиків.

2.4.14.Що таке мутації і фактори, які їх викликають?

2.4.15.Поясніть, що таке “молекулярні патології”. Дайте приклади. Принцип лікування і профілактики молекулярних хвороб.

2.4.16.Охарактеризуйте генну інженерію і біотехнологію. Їх значення в фармації.
ТЕМА 2.5. Загальні принципи регуляції метаболічних процесів в організмі людини. Гормони.

2.5.1. Поясніть що таке гомеостаз і його значення, механізми регуляції біохімічних процесів, які забезпечують гомеостаз.

2.5.2. Дайте загальне уявлення про дію гормонів : мембранний, мембранно-цитозольний і цитозольний типи механізму дії.

2.5.3. Напишіть схему утворення ц 3,5,АМФ і ц 3,5,ГМФ і покажіть механізми їх регуляції обміну речовин.

2.5.4. Покажіть роль ГТФ, фосфоінозитолів і іонів Са у механізмі дії гормонів.

2.5.5. Приведіть класифікацію і загальні властивості гормонів.

2.5.6. Покажіть принципи зворотнього звязку в механізмі біосинтезу та секреції гормонів.

2.5.7. Напишіть формули гормонів щитовидної залози.Біологічна роль цих гормонів і їх роль у обміні речовин при гіпо- і гіперфункції цієї залози.Препарати. що використовують при цих станах.

2.5.8. Охарактеризуйте хімічну структуру гормону паращитовидної залози.Покажіть звязок паратгормону із кальцитоніном в регуляції фосфорно-кальцієвого обміну.

2.5.9. Охарактеризуйте гормони підшлункової залози. Поясніть порушення повязані з патологією цієї залози.Які механізми регуляції інсуліном і глюкагоном обміну речовин. Назвіть препарати інсуліну.

2.5.10.Напишіть формули гормонів мозкової речовини наднирників і покажіть їх роль і вплив на обмін речовин.

2.5.11.Напишіть формули гормонів коркової речовини наднирників і покажіть їх вплив на обмін речовин.

2.5.12.Напишіть хімічні структури жіночих статевих гормонів. Охарактеризуйте їх біологічну роль та вплив на метаболізм. Препарати.

2.5.13.Напишіть хімічні формули чоловічих статевих гормонів. Покажіть біологічну роль та вплив на метаболізм у організмі. Препарати.

2.5.14.Дайте характеристику гіпоталамо-гіпофізарній системі. Опишіть механізми і функції гормонів передньої долі гіпофізу.

2.5.15.Охарактеризуйте гормони середньої і задньої долей гіпофізу. Механізми їх дії і застосування в медичній практиці.

2.5 16.Характеристика і функції гормонів тимуса і епіфіза.

2.5.17.Охарактеризуте антигормони, молекулярні механізми їх дії і використання в клініці.ТЕМА 2.6 Вітаміни.

   1. Загальна характеристика і значення вітамінів для життєдіяльності організму.Класифікація і номенклатура вітамінів.

   2. Напишіть структуру вітамінів ретінолу і тіаміну.Покажіть їх біологічну роль в організмі.В склад яких коферментів і ферментів вони входять. Де зустрічаються і які порушення виникають при їх нестачі в їжі.

   3. Напишіть структурні формули кальциферолу і рибофлавіну,вкажіть їх біологічну роль.В склад яких коферментів і ферментів вони входять.Які порушення спостерігаються при їх не стачі.Фармпрепарати.

   4. Напишіть структурні формули філохінону і піридоксину,їх біологічна роль і які коферментні функції виконують ці вітаміни.Які захворювання виникають при їх нестачі.Препарати.

   5. Напишіть структурні формули токоферолу і нікотинової кислоти.Біологічна роль.Які зміни відбуваються в організмі при авітамінозах.

   6. Охарактеризуйте біохімічні функції і напишіть структурні формули вітамінів: фолієвої, кислоти, біотину, параамінобензойної кислоти.Де вони зустрічаються. Препарати.

   7. Напишіть структурні формули аскорбінової кислоти вітаміну Р.Покажіть їх біологічу роль. Механізми дії.Де вони зустрічаються.Ознаки авітамінозів.Препарати.

   8. Охарактеризуйте роль і значення вітаміну В12.Напишіть структурну формулу пантотенової кислоти В3 .Розповсюдження в природі і в яких біохічних процесах приймає участь.

   9. Що таке антивітаміни.Роль антивітамінів в утворенні псевдоферментних систем в мікроорганізмах.Значення цього процесу в дії ліків.Наведіть приклади.

   10. Охарактеризуйте вітаміноподібні водорозчинні речовини і їх біологічні функції.

   11. Поясніть використання вітамінів та їх похідних, як фармпрепарати.Наведіть конкретні приклад


ТЕМА 2.7. Функціональна біохімія деяких тканин та органів.

2.7.1. Охарактеризуйте основні функції крові, склад, особливості і зміни при патології.

2.7.2. Що таке плазма і сироватка крові?Небілкові речовини плазми і їх характеристика.

2.7.3. Охактеризуйте білковий склад крові, залишковий азот крові і методи його визначення.

2.7.4. Дайте характеристику ферментів сироватки крові. Причини та характеристика гіпо- та гіперферментемій. Поясніть значення у клінічній практиці визначення активності ферментів.

2.7.5. Опишіть систему згортання крові і які препарати використовують у клінічнчй практиці , як антикоагулянти.

2.7.6. Поясніть використання крові як джерело лікарських препаратів.

2.7.7. Охарактеризуйте найважливіші функції печінки в метаболічних перетвореннях вуглеводів.утворенні сечовини та підтримці гомеостазу.

2.7.8. Поясніть біохімічні механізми знешкодження токсичних продуктів-уреогенез, реакції конюгації, мікросомальне окиснення.

2.7.9. Клініко-біохімічні показники порушення функціонального стану печінки. Пояснити поняття про “швидку” і “повільну” печінку.

2.7.10. Охарактеризуйте види мязів. Морфологічна структура і біохімічний склад смугастих та гладких мязів.

2.7.11. Дайте характеристику білків міофібрил-актину і міозину. Охарактеризуйте АТФ-зну активність міозину.

2.7.12. Охарактеризуйте азотисті і безазотисті екстрактивні речовини мязів.


   1. Поясніть механізми скорочення і розслаблення мязевого волокна.

   2. Поясніть особливості скоротливої функції кардіоміцитів і джерела енергії для мязевої роботи.

2.7.15. Покажіть клініко-біохімічні показники патології міокарду та скелетних мязів.

2.7.16. Назвіть і охарактеризуйте дію фармпрепаратів, які використовуються в кардіології.


ТЕМА 2.8. Прикладна біохімія.

2.8.1. Поясніть, що вивчає фармацевтична біохімія, її значення для теоретичної та практичної фармації.   1. Охарактеризуйте що таке біогенні та синтетичні лікарські засоби.

   2. Дайте характеристику фармакокінетиці і як її можна визначити.

   3. Охарактеризуйте метаболізм ксенобіотиків в організмі в залежності від фази. будови і шляхів попадання в організм.

   4. Охарактеризуйте дію ферментів шлунково-кишкового тракту на лікарські речовини при ентеральному введенні

   5. Пояснити внутрішньоклітинний метаболізм ліків і дати характеристику ферментним системам клітинних органел.

   6. Опишіть схему монооксигеназного ланцюга окиснення природних речовин та ксенобіотиків. Які продукти при цьому будуть утворюватися.

   7. Дайте характеристику ферментів мікросомального окиснення-цитохрому-Р450 та ін.Значення цього процесу для організму.

   8. Охарактеризуйте механізм реакцій конюгації, їх різновидності і значення для організму.

   9. Дайте пояснення як впливають фактори зовнішнього і внутрішнього середовища на метаболізм ліків.

   10. Поясніть, які завдання ставить перед собою клінічна біохімія і значення її для медицини.

   11. Охарактеризуйте основні біохімічні показники, які мають значення при порушенні обміну вуглеводів,ліпідів,білків.Тематичний план лекцій
модуль 1
з/п

Тема

Кількість

годин

1

Ферменти: будова, властивості, класифікація. Механізм дії та регуляція активності ферментів. Кінетика ферментативних реакцій. Загальні закономірності обміну речовин та енергії.

2

2

Вуглеводи: будова, класифікація. функції. Обмін моносахаридів: аеробне та анаеробне окислення. Регуляція та патології обміну вуглеводів

2

3

Ліпіди: будова, класифікація, функції. Транспорт ліпідів в крові. Обмін простих і складних ліпідів та його регуляція. Корекція порушень процесів обміну ліпідів фармацевтичними препаратами

2
Всього

6


модуль 2
з/п

Тема

Кількість годин

1

Шляхи утворення та утилізація амоніаку в організмі. Спеціальні шляхи метаболізму амінокислот та їх порушення

2
Всього

2
Тематичний план практичних занять
модуль 1


з/п

Тема заняття

Кількість

годин

Змістовий модуль 1: Вступ до біохімії. Прості та складні білки. Ферменти. Загальні уявлення про обмін речовин та енергії

1

Вступ до біохімії. Амінокислотний склад, будова, фізико-хімічні властивості, класифікація та функції простих і складних білків. Ферменти: будова, фізико-хімічні властивості, класифікація та механізм дії

2

2

Загальні закономірності обміну речовин та енергії. Молекулярні основи біоенергетики

2

Змістовий модуль 2: Метаболізм вуглеводів та ліпідів, його регуляція

3

Перетравлення вуглеводів у шлунково-кишковому тракті людини. Обмін моносахаридів: аеробне та анаеробне окислення; глюконеогенез. Метаболізм полісахаридів. Регуляція та порушення обміну вуглеводів

2

4

Перетравлення ліпідів у шлунково-кишковому тракті людини. Ліпопротеїни плазми крові. Обмін простих ліпідів та кетонових тілю Обмін складних ліпідів. Регуляція та порушення обміну ліпідів.

2

5

Підсумковий контроль засвоєння модулю 1:

«Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів і ліпідів та його регуляція»2
Всього

10


модуль 2з/пТема заняття

Кількість годин

Змістовий модуль 3: Обмін простих та складних білків.

1

Загальні шляхи перетворень амінокислот в організмі (трансамінування, дезамінування, декарбоксилування). Біосинтез глутатіону і креатину. Процеси детоксикації аміаку та біосинтезу сечовини. Специфічні шляхи обміну амінокислот.

2

Змістовий модуль 4: Молекулярні механізми дії гормонів та вітамінів

2

Молекулярно-клітинні механізми дії гормонів на клітини-мішені. Біохімічні основи вітамінології.

2

3

Підсумковий контроль засвоєння модулю 1:

«Біохімічні основи проліферації, міжклітинних комунікацій органів і тканин людини.»

2
Всього

6
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка