Методичні вказівки та контрольні завдання з біологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету заочна форма навчанняСторінка12/13
Дата конвертації05.11.2016
Розмір1.46 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

С. Сечовини


D. Гему

Е. Холестерину

2. Хворий знаходиться на обліку в ендокринологічному диспансері з приводу гіпертиреозу. До схуднення, тахікардії, тремтіння пальців рук, приєдналися симптоми гіпоксії – головний біль, втомлюваність, мерехтіння “мушок” перед очима. Який механізм дії тиреоїдних гормонів лежить в розвитку гіпоксії?


 1. Роз’єднання окиснення та фосфорилювання

 2. Специфічне зв’язування активних центрів дихальних ферментів

 3. Посилення синтезу дихальних ферментів

 4. Гальмування синтезу дихальних ферментів

 5. Конкурентне гальмування дихальних ферментів

3. У хворого дистрофія скелетної мускулатури. При якому гіповітамінозі це спостерігається ?

A. Вітамін Е

B. Вітамін В1

C. Вітамін А

D. Вітамін D

E. Вітамін С
4. В чому полягає біохімічна основа дії сульфаніламідних препаратів на бактеріальну флору ?

А. Активують ферменти ПАБК

В. Стабілізують конформацію фермента ПАБК

С. Конкурентно заміщують ПАБК

D. Коагулюють ферменти ПАБК

Е. Індукують синтез ферментів ПАБК


Індивідуальна самостійна робота студентів

   1. Перетворення арахідонової кислоти в організмі людини та вплив її продуктів на біохімічні процеси.

   2. Ендогенні гіповітамінози. Причини та механізми розвитку при захворюваннях травної та серцево-судинної систем.


Література

Основна:

 1. Вороніна Л.М., Десенко В.Ф., Мадієвська Н.М. та ін. Біологічна хімія: підруч.– Харків: Основа, 2000.- C. 426 – 456, 463-511.

 2. Гонський Я.І., Максимчук Т.П., Калинський М.І. Біохімія людини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – С. 124 – 149, 154 – 212.

 3. Губський Ю.І. Біологічна хімія. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 330 – 385, 400 - 411.

 4. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. – М.: Медицина, 1990. – С. 170 – 197, 199 – 202.

 5. Біологічна хімія. Тести та ситуаційні задачі. / За ред. О.Я. Склярова. – Львів: Світ, 2006. – 271 с.

 6. Біологічна хімія. Тести та ситуаційні задачі. / За ред. О.Я. Склярова. – К.: Медицина, 2010. – 360 с.

 7. Клінічна біохімія / За ред. Склярова О.Я. – Київ: Медицина, 2006. – C.162-221.

 8. Біохімічні показники в нормі і при патології / За ред. О.Я. Склярова – К.: Медицина, 2007. – 320 с.

Додаткова:

 1. Ангельскі С., Якубовскі З., Домінічак М.Г. Клінічна біохімія. – Сопот, 1998. – 451 с.

 2. Акуховская Л.И., Омельченко Л.И., Стефанов М.В, Антипкин Ю.Г. Механизм биологического действия витамина D3: современные представления // Журн. АМН Украины. – 1996. – т. 2, № 1. – С. 15 – 33.

 3. Барабой В.А., Ятченко О.О. Харчові продукти та добавки з антирадіаційною активністю (радіологічне обгрунтування їх застосування) // Укр. радіологічний журнал. – 1997. – № 5. – С. 184 – 188.

 4. Држевецкая И.А. Эндокринная система растущего организма. – М.: Высш. школа, 1987. – 206 с.

 5. Задорожная Т.А. Корреляция между гипофизарними и тиреоидними гормонами у больних с заболеваниями органов пищеварения протекающими в различних екологических условиях // Вестник физиологии и курортологии. – 1998. – № 2. – С. 64.

 6. Кулинский В.И., Колесниченко Л.С. Молекулярные механизмы действия гормонов. Рецепторы, нейромедиаторы. Системы со вторыми посредниками // Биохимия. – 2005. – Т. 70, вып. 1. – С. 33-50.

 7. Ленинджер А. Основы биохимии. – М.: “Мир”, 1985. – т. 3. – С. 779-809.

 8. Розен В.Б. Основы эндокринологии. – М.: Высш. школа, 1980. – 342 с.

 9. Страйер Л. Биохимия. – М.: “Мир”, 1985. – т. 2. – С.122-130, т. 3. – С. 282-304.

Перелік питань для підготовки до підсумкових контролів засвоєння модулів 1 та 2

Модуль 1


 1. Предмет і задачі біохімії. Роль біохімії в клінічній медицині і розвитку фармації

 2. Класифікація альфа-амінокислот. Структура та фізико-хімічні властивості амінокислот. Замінні й есенціальні амінокислоти

 3. Класифікація простих білків та їх функції

 4. Рівні структурної організації білкових молекул

 5. Фізико-хімічні властивості глобулярних та фібрилярних білків. Розчинність білків та їх методи осадження. Методи виділення, очистки та кількісного визначення білків

 6. Білки та амінокислоти як фармацевтичні препарати

 7. Класифікація складних білків та їх функції в організмі людини

 8. Будова простих та складних ферментів. Особливості структури активного центру простих та складних ферментів. Хімічна природа кофакторів ферментів

 9. Класифікація та номенклатура ферментів

 10. Загальні властивості ферментів

 11. Сучасні теорії механізму дії ферментів

 12. Основні закономірності кінетики ферментативних реакцій

 13. Фактори регуляції активності ферментів. Активатори та інгібітори

 14. Методи виділення, очистки та кількісного визначення активності ферментів

 15. Ізоферменти. Значення дослідження в клініці

 16. Ферменти як лікарські засоби

 17. Ензимотерапія, ензимодіагностика та ензимопатологія

 18. Загальні уявлення про обмін речовин та енергії людини

 19. Стадії катаболізму для екзогенних і ендогенних субстратів в організмі людини

 20. Сучасні уявлення про стадії тканинного дихання, структуру й функцію переносників електронів у дихальному ланцюзі мітохондрій

 21. Сучасні уявлення про механізм окисного фосфорилювання. Структура і функція Н+-АТФ-синтази. Пункти спряження окислення й фосфорилювання у дихальному ланцюзі

 22. Регуляція тканинного дихання. Інгібітори тканинного дихання. Дихальний контроль

 23. Роз’єднувачі окисного фосфорилювання

 24. Фармацевтичні препарати – інгібітори тканинного дихання та роз’єднувачі окисного фосфорилювання

 25. Класифікація та функції вуглеводів в організмі людини. Структура основних представників вуглеводів

 26. Перетравлення та всмоктування вуглеводів у шлунково-кишковому тракті. Добова потреба

 27. Анаеробний гліколіз: хімічні реакції, регуляція, енергетичний баланс, біологічна роль

 28. Аеробне окислення моносахаридів: етапи, регуляція, енергетичний баланс, біологічна роль. Човникові системи транспорту відновлювальних еквівалентів гліколітичного НАДН в мітохондріях

 29. Метаболізм глікогену та його регуляція

 30. Пентозофосфатний шлях метаболізму глюкози та його біологічне значення в обміні речовин

 31. Гормональна регуляція обміну вуглеводів

 32. Патологічні стани, які пов’язані з порушенням обміну вуглеводів. Цукровий діабет I типу

 33. Вуглеводи та їх похідні як лікарські препарати. Синтетичні антигіперглікемічні фармацевтичні препарати

 34. Методи дослідження показників крові та сечі при порушеннях обміну вуглеводів

 35. Загальна характеристика, класифікація та біологічна роль ліпідів. Добова потреба

 36. Механізм та умови перетравлення та всмоктування ліпідів у шлунково-кишковому тракті

 37. Ліпопротеїни крові: класифікація, структура, біологічна роль, обмін в організмі, методи дослідження

 38. Тканинний ліполіз: локалізація в організмі, умови стимуляції, регуляція та подальше окислення гліцерину та жирних кислот

 39. Окислення вищих жирних кислот: хімізм, енергетичний баланс, біологічне значення процесу. Роль коензиму А, карнітину в обміні вищих жирних кислот

 40. Загальна характеристика складу та функції пальмітатсинтазного комплексу. Роль НАДФН у синтезі вищих жирних кислот; джерела його утворення

 41. Кетонові тіла: структура, біологічне значення їх утворення та розпад

 42. Біосинтез холестеролу: етапи, регуляція, біологічне значення

 43. Шляхи катаболізму холестеролу в організмі людини та їх біологічне значення

 44. Вплив гормонів на обмін ліпідів

 45. Порушення обміну ліпідів. Механізми розвитку атеросклерозу судин

 46. Застосування фармацевтичних препаратів для корекції порушень обміну ліпідів

 47. Клініко-діагностичне значення дослідження вмісту загального білку, глюкози, холестеролу, ліпопротеїнів низької щільності у сироватці крові

 48. Клініко-діагностичне значення дослідження активності амілази, вмісту пірувату, присутності кетонових тіл у сечі1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка