Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів напряму 050503Скачати 349.69 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації02.01.2017
Розмір349.69 Kb.
1   2

4.2 Розрахунок технічного обслуговування (ТО) рухомого складу (РС)

Показники роботи рухомого складу характеризують технічну готовність автомобіля, випуск його на лінію, використання на перевезеннях і тривалість роботи. Вони необхідні для планування та аналізу роботи автотранспортного підприємства, обліку роботи автомобілів, звітності та оцінки діяльності автотранспортного підприємства. Підвищення якості ТО і ремонту автомобілів є одним з найважливіших завдань, які ставляться перед АТП. Виконанню цього завдання значною мірою сприяє механізація технологічних процесів ТО і ремонту автомобілів. Якісно виконане ТО та ремонт дозволяють зберегти на достатньому рівні технічні та експлуатаційні властивості автомобіля, що сприяє зменшенню несправностей автомобіля в процесі експлуатації.

Організацію та управління процесами технічного утримання рухомого складу практично здійснюють інженерно-технічні працівники автомобільного транспорту. Знання та кількісна характеристика закономірностей зміни параметрів технічного стану вузлів і агрегатів і автомобіля в цілому дозволяє управляти працездатністю і технічним станом автомобіля в процесі експлуатації, тобто підтримувати і відновлювати його працездатність. Ці роботи підрозділяються на дві великі групи – ТО та ремонт. Для забезпечення ефективного використання трудових та матеріальних ресурсів організацій, що здійснюють ТО і ремонт, а також при розрахунку експлуатаційних показників роботи АТЗ необхідно виконувати коригування нормативів.

4.2.1 Визначення річної програми по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів для автотранспортного підприємства

На підприємстві, розташованому в помірно холодному кліматі, працюють автомобілі 2 марок. Марка автомобіля та кількість АТЗ вибираються з таблиці 4.1. Для даного прикладу в залежності від шифру залікової книжки в – 2, г – 1, тобто розрахунки проведемо для автомобілів ГАЗ 3307 та МАЗ 5549. Вихідні дані по цим маркам автомобілів наведені в таблиці 4.2. Приймаємо кількість робочих днів на рік 320, категорію умов експлуатації – II.

4.2.2 Розрахунок технічного обслуговування рухомого складу на рік

Нормативи, які регламентують ТО і ремонт АТЗ, коригуються за допомогою коефіцієнтів, в залежності від:

– умов експлуатації – К1;

– модифікації АТЗ і організації його роботи – К2;

– природно-кліматичних умов – К3;

– перебігу АТЗ з початку експлуатації – К4;

– кількості АТЗ, що обслуговуються і ремонтуються в організації, і кількості груп технологічно сумісних АТЗ – К5;

– періоду експлуатації – К6.

Визначаємо періодичність ТО – 1 і ТО – 2 автомобілів з урахуванням коефіцієнтів коригування за наступними формулами:; ,

де и – розрахункові періодичності ТО – 1 и ТО – 2;и – нормативні періодичності ТО – 1 та ТО – 2;

коефіцієнт коригування нормативів в залежності від категорії умов експлуатації;

коефіцієнт коригування нормативів в залежності від природно-кліматичних умов оточуючого середовища.

Для автомобілів марки ГАЗ 3307 нормативна періодичність для ТО – 1 та ТО – 2 дорівнює:; ; ;

; ; .

Підставляємо цифрові значення і виконуємо розрахунок:км;

км.

Визначаємо ефективність використання автомобіля:,

де коефіцієнт використання автомобіля;кількість робочих днів на рік;

коефіцієнт технічної підготовки парку;

коефіцієнт, який враховує використання технічно пригодних автомобілів по експлуатаційним причинам (приймається від 0,93 до 0,97). Приймаємо ; ; .

Підставляємо цифрові значення і виконуємо розрахунок.

Визначаємо добутковий перебіг:,

де добутковий річний перебіг;кількість автомобілів необхідної марки;

середньодобовий перебіг.

Підставляємо цифрові значення і виконуємо розрахунок:км.

Визначаємо кількість технічних обслуговувань для марки необхідного автомобіля:; ;

; .

Підставляємо цифрові значення і виконуємо розрахунок:, ,

, .

Для автомобілів марки МАЗ-5549 нормативна періодичність до ТО – 1 і ТО – 2 дорівнює:; ; ;

; ; .

Підставляємо цифрові значення і виконуємо розрахунок:; ;

км;

км.

Визначаємо ефективність використання автомобіля.

Підставляємо цифрові значення і виконуємо розрахунок (; ; ).

Визначаємо добутковий перебіг.

Підставляємо цифрові значення і виконуємо розрахуноккм,

Визначаємо кількість технічних обслуговувань для марки необхідного автомобіля; ;

; .

Підставляємо цифрові значення і виконуємо розрахунок, ,

, .

4.2.3 Визначення загальної трудомісткості технічних


дій рухомого складу

Визначаємо трудомісткість технічних дій за формулами:;

;

;

;

;

;

де , , сумарні трудомісткості технічних дій місячного обслуговування;, сумарні трудомісткості сезонного обслуговування та поточного ремонту;

, результуючий коефіцієнт коригування нормативів ТО и ТР;

розрахункова трудомісткість сезонного обслуговування.

, ;

, , , питома трудомісткість.

Підставляємо цифрові значення і виконуємо розрахунок.

Для автомобілів марки ГАЗ 3307:

;

;

люд/годин;

люд/годин;

люд/годин;

люд/годин;

люд/годин;

люд/годин.

Для автомобілів марки МАЗ 5549:люд/годин;

люд/годин;

люд/годин;

люд/годин;

люд/годин;

люд/годин.

Визначаємо сумарну трудомісткість технічних дій за рік по марках автомобілів

Для автомобілів марки ГАЗ 3307

.

Для автомобілів марки МАЗ 5549.

4.2.4 Визначення кількості ремонтних робітників

Найбільш прийнятним методом організації обслуговування автомобілів на автопідприємствах з невеликим за розмірами парком автомобілів є спеціалізація по базі ланок, що очолюють майстри-наладчики. В автогосподарствах з парком до 30 автомобілів, які не користуються послугами станцій технічного обслуговування, ланки можна завантажувати тільки при суміщенні робіт по плановому технічному обслуговуванню і поточному ремонту.

Число слюсарів для технічного обслуговування і поточного ремонту визначається за наступною формулою.

Для автомобіля марки ГАЗ 3307.

Для автомобіля марки МАЗ 5549.

Визначаємо чисельність ремонтних робітників по зонах дії; ;

; .

Для автомобілів марки ГАЗ 3307;

;

;

.

Для автомобілів марки МАЗ 5549;

;

;

.

Визначаємо загальну кількість ремонтних робітників по зонах технічного обслуговування и поточного ремонту;

;

.

Підставляємо цифрові значення і виконуємо розрахунок;

;

;

.


 1. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Контрольна робота (тестування)
1. Яке визначення з нижченаведених є характеристикою поняття надійності?

 • Надійність - це утримання автомобіля в справному технічному стані;

 • Надійність - це властивість автомобіля виконувати перевезення грузів або пасажирів, зберігаючи свої експлуатаційні показники.

2. Перерахуйте комплексні поняття, які визначають надійність:

 • додержання правил технічної експлуатації;

 • безвідмовність;

 • довговічність;

 • взаємозамінність;

 • ремонтнопригодність;

 • знаходження і своєчасне усунення несправностей;

 • зберігання;

 • роботопридатність.

3. Вибрати головні показники надійності технічних систем:

 • коефіцієнт технічної готовності парка;

 • коефіцієнт роботопридатності;

 • термін експлуатації;

 • технічна і експлуатаційна швидкість;

 • коефіцієнт використання ресурсів;

 • статичний коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля;

 • кількість перевезених грузів в кілограмах;

 • виконана робота в тонно-кілометрах.

4. Назвіть головні показники надійності технічних систем.

 • одиничні показники;

 • комплексні показники;

 • багатофункціональні показники.

5. Скільки груп показників надійності?

 • три;

 • дві;

 • одна.

6. Якими параметрами визначаються довговічність та надійність?

 • зношуванням деталей;

 • зношуванням вузлів та агрегатів;

 • простоєм.

7. Що треба розуміти під довговічністю? (Дописати відповідь)

Під довговічністю автомобіля треба розуміти його властивість _________.

8. Вибрати існуючі показники довговічності:


 • гарантійний ресурс;

 • термін поїздки;

 • міжремонтний ресурс;

 • ресурс до експлуатації;

 • термін служби.

9. На скільки груп діляться техніко-експлуатаційні показники автомобільного транспорту?

 • три;

 • дві.

10. КТГ машини дорівнює 0,9, списочна кількість машин дорівнює 180. Чому дорівнює кількість придатних до експлуатації машин?

 • 162;

 • 20;

 • 40.

11. Які формули з нижченаведених є формулами коефіцієнта випуску машин і коефіцієнта використання пробігу машин?

 • КТГМес=А·Дисп/А·Дсп;

 • Ne=Tн/(Ler/(b·VТ) + tпр);

 • β = lгр : lоб.

12. Які розрахункові формули, що відносяться до другої групи, визначають ефективність рухомого складу?

 • Qпс =NeqγСТ;

 • Q = Nе· q ·y.

13. Чому дорівнює продуктивність рухомого складу, якщо його вантажопідйомність дорівнює 10 т, кількість поїздок дорівнює 50, коефіцієнт використання вантажопідйомності дорівнює 0,8?

 • 220;

 • 500;

 • 400.

14. Головні чинники, зміни технічного стану автомобіля, що постійно діють, при його експлуатації:

 • зношування;

 • пластичні деформації;

 • перевищення швидкості;

 • шляхове покриття;

 • автомобільні руйнування;

 • корозія.

15. Головні види зношування.

 • абразивне;

 • окислювальне ремонтне;

 • втомне;

 • ерозійне.

16. Виберіть вірні методи кількісної оцінки зносу деталей.

 • мікрометраж деталей;

 • зважування деталей;

 • полірування поверхні деталі;

 • метод штучних баз, який включає метод виміру відбитків і метод виміру вирізаних лунок;

 • визначення продуктів домішок в маслі (калориметричним, полярографічним способом або методом спектрального аналізу);

 • метод радіоактивних ізотопів (мічених атомів);

 • мікрометраж деталей;

 • експлуатаційні випробування.

17. Вставте пропущене слово «Для закономірностей спрацювання деталей в сполученнях на кривій зносу можна виділити _________ характерних періоду прироблення, нормального експлуатаційного зносу, аварійного зносу».

18. За рахунок чого відбувається зменшення швидкості зношування ? • завищених режимів технічної експлуатації;

 • номінальних режимів технічної експлуатації;

 • оптимальних режимів технічної експлуатації.

19. Які чинники впливають на технічний стан автомобіля?

 • конструктивні;

 • технічні;

 • організаційні.

20. Виберіть з переліку вірні конструктивні складові автомобіля:

 • зчеплення;

 • коробка передач;

 • карданна передача;

 • головна передача;

 • диференціал;

 • гальмівне управління.

21. З яких складових складаються технологічні методи підвищення працездатності машин?

 • забезпечення точності розмірів і якості поверхні деталей при механічній обробці;

 • механічного зміцнення деталей;

 • термічної, хіміко-термічної і термомеханічної обробки деталей;

 • хімічного зміцнення деталей.

22. Що відноситься до експлуатаційних чинників?

 • шляхові умови;

 • позашляхові умови;

 • кліматичні умови.

23. У скільки разів знижується річна продуктивність автомобілів до кінця терміну експлуатації в порівнянні з початковою?

 • 2,5;

 • 1;

 • 3.

24. У скільки разів за термін служби автомобіля витрати на його технічне обслуговування та ремонт перевершують початкові?

 • 5;

 • 2,5;

 • 4;

 • 7.

25. Які напруження виникають в сплавах деталей при механічній обробці?

 • внутрішні;

 • зовнішні.

26. Які види обробки металів ви знаєте?

 • теплова;

 • волога;

 • суха;

 • температурна;

 • термічна.

27. Вставте пропущене слово: «Для технічного обслуговування і ремонту автомобілів часто використовують _______________ з похилим в’їздом.»

28. За якими документами виконують технічне обслуговування на СТОА? • операційними картками;

 • технічними картками;

 • супровідною запискою.

29. Де виконуються роботи з технічного обслуговування автомобілів?

 • на потоковій лінії;

 • на детальній лінії;

 • на вхідних постах;

 • на тупикових постах.

30. Де виконується поточний ремонт автомобілів?

31. Вставте пропущені слова: «Процес визначення ______________ об’єкта з певною точністю (об’єкти діагностування - машина або її складова частина), тобто процес, що включає вимірювання, аналіз результатів вимірювань, постановку діагнозу та прийняття рішення називається діагностуванням.»

32. Вибрати існуючі види діагностування в процесі технічного обслуговування; • заявочні;

 • ресурсні;

 • одноразові.

33. При ремонті розрізняють такі види діагностування (вибрати потрібне):

 • передремонтні;

 • залишкові;

 • післяремонтні.

34. Назвати методи діагностування.

 • причинні (інструментальні);

 • суб’єктивні (органолептичні);

 • об’єктивні (інструментальні).

35. Які методи відносяться до суб’єктивних методів діагностування?

 • зовнішній огляд;

 • прослуховування;

 • внутрішній огляд;

 • остукування;

 • перевірка дотиком і нюхом.

36. Для яких цілей існує об’єктивне діагностування?

 • для кількісних змін параметрів;

 • для якісних змін параметрів.

37. За характером вимірювання параметрів методи діагностування поділяються на:

 • безпосередні;

 • прямі;

 • непрямі.

38. Вставте пропущене слово: «_______________ методи засновані на вимірі структурних параметрів технічного стану безпосередньо прямим вимірюванням (розмір деталі, зазор в підшипниках, прогин ременя привода вентилятора і т.д.)»

39. Вставте пропущене слово: «Непрямі методи засновані на визначенні структурних параметрів стану складових частин за непрямими (діагностичним) параметрами при установці діагностичного пристрою ____________ машини.»40. Куди заносяться результати діагностування?

41. На скільки видів підрозділяється технічне обслуговування автомобілів?

 • 5;

 • 4;

 • 2.

42. Які види технічного обслуговування ви знаєте?

 • щоденне технічне обслуговування (ЩО);

 • багатоденне технічне обслуговування (БО);

 • технічне обслуговування № 1 (ТО-1);

 • технічне обслуговування № 2 (ТО-2);

 • сезонне технічне обслуговування (СО).

43. Склад основних робіт по ТО

 • прибиральні;

 • паливні;

 • заправні,

 • мастильні;

 • контрольно-діагностичні;

 • кріпильні;

 • регулювальні;

 • шиноремонтні.

44. Після якого км пробігу проводять ТО-1?

 • 1500км;

 • 3000км;

 • 7000 км.

45. Операції ТО-1 включають:

 • мийно-прибиральні роботи;

 • прибирання салону;

 • мийка і сушка автомобіля.

46. Після якого пробігу проводять ТО-2?

 • 165 000-175 000 км;

 • 65 000-75 000 км;

 • 22000-55000 км.

47. Операції ТО-2 включають:

 • заміну масла в коробці передач;

 • заміну зубчастого ременя привода механізму газорозподілу;

 • заміну рульового механізму.

48. Автомобілі на потокових лініях можуть переміщуватися наступними способами (вибрати потрібне);

 • машинним ходом;

 • власним ходом;

 • перекочуванням;

 • спеціальними конвеєрами.

49. Як здійснюється зберігання автомобілів?

 • під навісами;

 • на закритих майданчиках;

 • в приміщеннях (опалювальних або неопалюваних);

 • під навісами;

 • на відкритих майданчиках.

50. Зміни і доповнення при постановці АТЗ на зберігання більше 6 місяців:

  • виливають пальне з бака і всіх агрегатів системи живлення;

  • знімають з автомобіля паливний бак, промивають і просушують його, потім заливають в нього 1-2 л моторного масла і установлюють на місце (горловину паливного бака з кришкою опечатують як і при консервації на строк до 6 місяців);

  • знімають з автомобіля акумуляторну батарею і здають для зберігання на склад;

  • обертають шини світлонепроникним матеріалом або знімають колеса з шинами і здають для зберігання на склад.

51. Вибрати параметри, на які класифікують стоянки по тривалості зберігання:

 • постійне зберігання;

 • постійно-тимчасове;

 • тимчасове зберігання;

 • сезонне зберігання.

52. Які матеріали з нижченаведених не відносяться до технічних?

 • метали;

 • пластмаси;

 • інструмент і пристрої;

 • електроматеріали та хімікати;

 • ремонтно-будівельні матеріали;

 • допоміжні матеріали;

 • виробничий одяг;

 • верстати та приладдя до них.

53. Чи вірно розподілений ремонт побригадно в наступному порядку

 • перша – ТО-1;

 • друга – ТО-2;

 • третя – ремонт агрегатів та вузлів, знятих з автомобіля;

 • четверта - поточний ремонт.

54. В якому обсязі передбачає бригадний метод організацію технічного обслуговування?

 • передбачає створення бригад для виконання робіт в обсязі ТО-1;

 • передбачає створення бригад для виконання робіт в обсязі ТО-2;

 • передбачає створення бригад для виконання робіт в обсязі ЩО.

55. Вставте пропущене слово «________________ застосовують при великих обсягах технічного обслуговування».

 • бригадний метод;

 • агрегатно-дільничний метод.

56. Вставте пропущене слово «В зонах ЩО, ТО-1, ТО-2 найбільш поширений _________________ спосіб виробництва».

  • потоковий;

  • ручний.

57. Вставте пропущене слово «При ____________ технічному обслуговуванні автомобілів весь комплекс робіт даного виду обслуговування виконується на __________ універсальному посту».

 • потоковому;

 • тупиковому.

 1. Від чого залежить вибір методу обслуговування?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: Підручник. – К.: Знання - Прес, 2003. – 511 с.

  2. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів:  Організація і управління: Підручник. – К.: Знання - Прес, 2004. – 478 с.

  3. Селиванов С.С., Иванов Ю.В. Механизация процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей. – М.: Транспорт, 1984. – 176 с.

  4. Автомобили: Конструкция, конструирование и расчет. Трансмиссия
   /А.И. Гришкевич, В.А. Вавуло, А.В. Карпов и др.; Под ред.
   А.И. Гришкевича. – М.: Высшая школа, 1985. – 240 с.

  5. Гришкевич А.И. Автомобили: Теория. – М.: Высшая школа, 1986. – 208 с.

  6. Краткий автомобильный справочник. – М.: Транспорт, 1979. – 464 с.

  7. Грузовые автомобили /М.С. Беленький, Л.Х. Гимлес и др. – М.: Машиностроение, 1979. – 384 с.

  8. Харазов А.М. Диагностическое обеспечение технического обслуживания и ремонта автомобилей. – М.: Высшая школа, 1990. – 208 с.

1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка