Методичні вказівки, робоча програма І завдання на контрольну роботу з дисципліни "Енергозбереження в електроенергетиці"Скачати 451.55 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації09.12.2016
Розмір451.55 Kb.
1   2   3   4

Технічні дані проводів (питомий опір rо і температурний коефіцієнт α) беруть за ДСТ 839 або за технічними умовами на провід. Відповідно до ДЕРЖСТАНДАРТУ 839 температурний коефіцієнт для проводів А и АС α=0,004; для сплаву алюмінію марки АВЕ α=0,0036; для міді α=0,0039 (Θоб=20 ос).

Примітки:

Iск – середньоквадратичне значення струму за добу;

DWн/кВт×год/ - втрати на нагрівання;

R20/Ом/ - активний опір фази лінії при Θоб=20 ос;

DWtпр/кВвт×год/ - втрати від нагрівання при проходженні струму по проводу;

DRtпр – питомий опір провода (за таблицею);

Д – кількість діб в обліковому періоді;

I/А/ - погодинний запис струму в лініях;

IД/А/ - довгостроково припустимий струм для провода даної марки (за таблицею);

Θt – середня температура навколишнього повітря;

α - температурний коефіцієнт;

Rлактивний опір лінії;

L (км) – довжина лінії;

rо (Ом/км) - питомий активний опір лінії;

хо (Ом/км) - питомий реактивний опір лінії;

WР (кВт.год) – активна електроенергія;

WQ (кВАр.год) – реактивна електроенергія;

Тn – кількість годин роботи лінії за розрахунковий період;

Uн , (кВ) – номінальна напруга лінії;

ΔРо - питомі втрати потужності;

Рэкон. – економічна потужність лінії;- поправка на температуру навколишнього повітря.

2 Методика обчислення втрат електроенергії в проводах

і кабельних лініях електропередач
2.1 Втрати в проводах ліній

Для обчислення втрат електроенергії в проводах необхідні такі дані:

а) каталожні або паспортні:


  • довжина лінії L, км;

  • питомий активний опір лінії rо , Ом/км;

  • питомий реактивний опір лінії хо , Ом/км;

б) активна електроенергія WР (кВт·год) і реактивна електроенергія WQ (кВА.год), що проходить по лінії, береться з розрахункових лічильників. Якщо розрахункові лічильники встановлені на боці низької напруги трансформатора до значення, врахованого лічильниками, додаються розрахункові втрати в трансформаторі (WР + ΔWРтр), (WQ + ΔWQтр);

в) кількість годин роботи лінії за розрахунковий період Тп;

г) номінальна напруга лінії Uн, кв.

При обчисленні втрат електроенергії в проводах лінії послідовно визначається:

а) активний опір лінії, Rл, Ом

Rл = rо L ;

б) реактивний опір лінії Хл, Ом

Хл = хо L ;

в) середній струм у лінії Iср, А

;

г) втрати електроенергії у всіх трьох фазах лінії – втрати активної електроенергії, кВт·год; (1)

  • утрати реактивної електроенергії, кВА.год

.
2.2 Втрати в кабелях

Втратами активної електроенергії в кабельних лініях загальною довжиною до 1 км у зв'язку з малою величиною активного опору можна зневажити. При довжині кабельної лінії 1 км і більше втрати активної електроенергії обчислюються за формулою 1.

При обчисленні втрат реактивної електроенергії необхідно враховувати:

Для кабельних ліній характерна наявність реактивної ємнісної провідності в них В0, завдяки якій у лінії виникає ємнісний струм.

Вплив ємнісних струмів Iс на роботу кабельних ліній враховується при напругах більше 20 кВ, а в повітряних лініях вище 110 кв.

Реактивна зарядна потужність лінії визначається за формулоюQ = Qo (кВАр),

де Qo (кВАр/км) береться з табл.А.3 Додатка А;L – довжина лінії, км.

Негативні втрати реактивної електроенергії в кабельній лінії визначаються за формулоюWQ = Qр Тп (кВАр).

У міждержавних і міжобласних лініях при встановленні лічильників не на межі розділу, а на кінцях лінії втрати можуть бути визначені і розділені в такий спосіб

WP1прийом______L1(R1)____|________L2(R2)____ WP2прийом

WP1віддача межа WP2віддача

а) якщо втрати в лінії розраховуються роздільно для кожного напрямку:

,

,

,

;

б) якщо на кінцях лінії тільки два лічильники:,

.

де WP1ін, WP2ін, WP1окр, WP2окр. – активна ел.енергія, що визначається лічильниками прийом-віддача по кожному напрямку (кВт·год);

Ll, L2, R1, R2 – довжина й опір ділянки лінії до кордону розділів;

WP1, WP2 – сальдові значення, що визначаються лічильниками на кінцях лінії (кВт·год).

Якщо діаметр проводів лінії різний, обчислення виробляються по опорі R (Ом), якщо однаковий – по довжині L (км).

Утрати реактивної електричної енергії обчислюються аналогічно.


3 Спрощена схема обчислення втрат електроенергії

у проводах і кабелях ліній електропередач

Для спрощення розрахунків допускається обчислення втрат у проводах і кабелях ліній 6, 10, 35 кВ за відсотковим співвідношенням від активної електроенергії, що проходить по лінії.

Відсоток втрат, виходячи з даних економічної щільності струму й економічної потужності, для даної лінії розраховується в такій послідовності:

а) втрати потужності в лінії, кВт

ΔР = ΔРо L,

де ΔРо – питомі втрати потужності на 1 км лінії беруться з табл. А.4 Додатка А, кВт/км,

L – довжина лінії, км;

б) відсоток втрат потужності у лінії від значення

економічної потужності для даної лінії, %

,

де Рэкон – економічна потужність лінії беруться з таблиці А.5 Додатка А, кВт;

в) втрати електроенергії в лінії за спрощеним розрахунком визначаються за формулою

ΔWР = WР%ΔР (кВт.год),

100 %

де WР – активна електроенергія, що проходить по лінії за розрахунковий період, кВт.год.

Таблиця 2 - Вихідні дані для виконання контрольного завдання по другому розділі контрольної роботи

Номер

варі-антаДовжина

кабельної лінії (км)Марка

кабелю


Електроенергія

за період (місяць, рік)


Тп,

год

Uн,

кВ


, тис.

кВт. год, тис.

кВА.год


0

2

ААБ 3х10

120

30

528

6

1

3

ААБ 3х16

250

62

528

6

2

4

ААБ 3х25

452

120

528

6

3

5

ААБ 3х95

500

125

528

6

4

6

ААБ 3х50

486

122

528

6

5

7

ААБ 3х70

560

140

528

6

6

8

ААБ 3х120

680

170

528

6

7

9

ААБ 3х150

720

180

528

6

8

10

ААБ 3х185

800

150

352

6

9

11

ААБ 3х240

420

85

352

6

10

12

ААБ 3х150

350

78

352

6

11

13

ААБ 3х185

310

75

352

6

12

14

ААБ 3х120

255

64

352

6

13

15

ААБ 3х120

245

60

352

6

14

16

ААБ 3х10

955

238

352

6

15

17

ААБ 3х16

840

210

352

6

16

18

ААБ 3х25

690

173

176

6

17

19

ААБ 3х35

630

164

176

6

18

20

ААБ 3х50

540

135

176

6

19

21

ААБ 3х70

510

120

176

6

20

22

ААБ 3х95

400

80

176

6

21

23

ААБ 3х120

460

95

176

6

22

24

ААБ 3х150

325

79

176

6

23

25

ААБ 3х185

333

82

176

6

24

26

ААБ 3х240

320

70

176

6

25

27

ААБ 3х10

265

65

176

6

4 Приклади обчислення втрат електроенергії в проводах

і кабелях ліній електропередач
Приклад 1

Визначити втрати електроенергії в кабельній лінії 6кВ, довжиною 4 км, кабель ААБ 3х95. Місячне споживання електроенергії по лінії:

У грудні активна WP =452 т.кВт.год,

реактивна WQ=120 т.кВАр.год.

У січні активна WP =281 т.кВт.год,

реактивна WQ=60 т.кВАр.год.

Кількість годин роботи лінії за місяць при 2 змінному режимі роботи підприємства, що споживає електроенергію по лінії Тп = 352 год.
1-й метод

Визначаємо:

а) активний опір лінії Rл=rо

з таблиці 6 rо=0,329 Ом/км,

Rл=0,329 х 4 = 1,316 Ом.

б) втрати електроенергії в кабельній лінії:, кВт.год.

У грудні


, тис.кВт.год.

У січні


, тис.кВт.год.
2-й метод (спрощена методика)

Визначаємо:

а) втрати потужності в лінії, кВт

ΔР = ΔРо,

де ΔРо – питомі втрати потужності на 1 км лінії, беруть з табл. А.4 Додатка А

ΔРо =17,46 кВт/км,

ΔР =17,46 х 4 = 69,84;

б) відсоток втрат потужності в лінії від значення економічної потужності для даної лінії з табл. 5 Рекон = 1300 кВт%.

При спрощеній методиці визначений відсоток % ΔРо береться постійним для всіх місяців року.

в) втрати електроенергії обчислюються за відсотковим співвідношенням від активної електроенергії, що проходить по лінії:

У грудні


, тис.кВт.год.

У січні


, тис.кВт.год.
Приклад 2

Визначити втрати електроенергії в кабельній лінії 10 кВ на ділянці РП-1 і ТП-452.

Розрахункова схема:

РП-1

АСБ-185

СБ-120

ТП-452

L1 – 2,7 км

L2 – 0,5 км

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка