Методичні вказівки підготували: зав кафедрою проф. Ю. С. Коржинський, доцент Н.Є. Савчак, доцент О. В. Омельяненко, доцент Р. Г. Голик, асистент В. С. ЗаборСторінка1/4
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.73 Mb.
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького


Кафедра педіатрії і неонатології факультету післядипломної освіти

“НЕОНАТОЛОГІЯ”

передатестаційний цикл

методичні розробки для проведення практичних та семінарських

занять з лікарями-курсантами

ЛЬВІВ – 2004


Методичні вказівки підготували: зав. кафедрою проф. Ю.С.Коржинський, доцент Н.Є.Савчак, доцент О.В.Омельяненко, доцент Р.Г.Голик, асистент В.С. Забор.

Відповідальний за випуск: доц.. О.Є.Січкоріз


Рецензенти:

Методичні вказівки обговорені та схвалені на засіданні кафедри “___”_________ 200 р. Протокол №

Методичні вказівки затверджено на засіданні циклової методичної комісії ФПДО від 200 р. Протокол №ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Передатестаційний цикл проводиться з метою підготувати лікаря-неонатолога до атестації на відповідну категорію та визначити рівень його знань відповідно до його кваліфікаційних вимог.

Для проходження передатестаційного циклу допускаються лікарі-неонатологи, котрі пройшли інтернатуру або спеціалізацію зі спеціальності “Неонатологія” та мають стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Методична розробки складена на основі навчального плану та уніфікованої програми передатестаційного циклу зі спеціальності “Неонатологія”, розробленої за Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 березня 2002 року №92 “Про розробку навчальних планів та програм підготовки спеціалістів в інтернатурі та на передатестаційних циклах”. Методична розробка затверджена методичною комісією при факультеті післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Методична розробка, як і програма, побудована за блочною системою. Один навчальний блок є невеликим курсом, кожен курс є одним із розділів неонатології. Навчальний план передатестаційного циклу “Неонатологія” містить 8 курсів. Кожен курс являє собою закінчену частину програми навчання, яка має конкретний обсяг теоретичної та практичної інформації, що допомагає більш повному засвоєнню матеріалу за основними розділами неонатології. Курс складається з розділів, які включають декілька тем. Ці теми є темами лекційних, семінарських та практичних занять. Розділи складаються з елементів, кожен елемент містить вузько профільну інформацію, конкретне професійне, практичне або теоретичне питання. Після проходження 8 курсів проводиться іспит. За додатковими програмами проводяться заняття з медицини катастроф, проблем СНІД та вірусних гепатитів. Для перевірки знань проводиться базовий та заключний контроль з використанням спеціальної програми.

Лікарям-слухачам, котрі успішно склали іспит, видається свідоцтво встановленого зразка з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії.НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНОГО ЦИКЛУ “НЕОНАТОЛОГІЯ

Тривалість навчання – 1 міс (156 год)
п/п


код

Назва курсу

Лекції

Пр.

Сем.

Іспит

Всього

1

1

Організація медичної допомоги новонародженим

2

46

2

2

Фізіологія та патологія перинатального періоду

2

8

2
12

3

3

Фізіологія новонародженої дитини

2

8

6
16

4

4

Патологія неонатального періоду (доношеного і недоношеного новонародженого)

12

20

14
46

5

5

Інфекції пери- та неонатального періоду

6

4

4
14

6

6

Інтенсивни терапія новонароджених

6

12

8
26

7

7

Фармакологія новонароджених
4

8
12

8

8

Іспит


6

6Разом

30

60

42

6

138Суміжні дисципліни
9
Медицина катастроф6
6

10
Проблеми СНІДУ та вірусних гепатитів6
6

11
Медична інформатика

базовий комп’ютерний контрользаключний комп’ютерний контроль
6
6Разом18
18Всього

30

60

60

6

156

Обсяг знань і вмінь, необхідних для складання іспиту на категорію:

Друга кваліфікаційна категорія присвоюється лікарю-неонатологу, який володіє всіма навиками і знаннями для неонатолога-спеціаліста, а також: вміє аналізувати показники роботи відділення новонароджених і стан надання неонатологічної допомоги, робити висновки щодо їх поліпшення; знає методику проведення парентерального харчування; володіє методикою діагностики і інтенсивної терапії патологічних станів, які виникають в перинатальному періоді; володіє методикою замінного переливання крові (ЗПК); володіє методами фототерапії у новонароджених; володіє методикою люмбальної пункції.
Перша кваліфікаційна категорія присвоюється лікарю неонатологу, який володіє всіма навиками і знаннями неонатолога другої категорії, а також вміє аналізувати показники роботи неонатологічної служби, методи підвищення її ефективності; володіє сучасними методами респіраторної підтримки; володіє методикою діагностики і інтенсивної терапії критичних станів, які виникають в перинатальному періоді; володіє сучасними методами інструментальної та лабораторної діагностики в неонатології.
Вища кваліфікаційна категорія присвоюється лікарю-неонатологу, який володіє всіма навиками і знаннями неонатолога другої та першої категорії, а також вміє аналізувати показники роботи неонатологічної служби в країні; розробляти заходи щодо покращання якості надання медичної допомоги новонародженим в регіонах країни; знає сучасні нормативні, директивні документи і Накази МОЗ України щодо організації медичної допомоги вагітним і новонародженим; принципи сучасної фармакотерапії в неонатології; вміє слідкувати за сучасними досягненнями в неонатології, педіатрії, знайомий з перспективними напрямками діагностики та терапії новонароджених; бере участь у науково-практичних конференціях, семінарах, конгресах.

Тематичний план лекцій

передатестаційного циклу з спеціальності “Неонатологія”"


№ п/п


Код


Тема


К-ть год


1.


1.5.1


Організація медичної допомоги новонародженим.

2


2.


3.3


Фізіологія і патологія перинатального періоду.


2


3.


3.3.


Перинатальна асфіксія: етіологія, класифікація, лікування, прогноз. Принципи первинної реанімації новонароджених.

2


4.


4.4.


Фізіологія новонародженої дитини.


2


5.


3.4.1 3.4.2


Перинатальні гіпоксично-ішемічні пошкодження ЦНС. Перинатальна реабілітація порушень розвитку. Геморагічні пошкодження ЦНС у доношених і недоношених новонароджених. Пологова травма ЦНС і ПНС.

2


6.


6.10.5.


Гемолітична хвороба новонароджених


2


7.


6.8,


Сепсис у новонароджених: етіологія, клініка, лікування. Синдром системної запальної відповіді.


2


8.


7,4


Внутрішньоутробні інфекції у новонароджених


2


9.


6.7.1.


Гострі шлунково-кишкові інфекції у новонароджених.


2


10.


6.11.1


Анемії у новонароджених дітей


2


11.


6.12.3


Геморагічна хвороба новонароджених. ДВЗ-синдром


2


12.


8.3.4.


Судоми у новонароджених


2


13.


8.3.3.


Недостатність кровообігу у новонароджених: серцева, судинна.

2


14


16.7.2.


Виразково-некротичний ентероколіт


2


15.


4.15.4. 5.17.


Принципи вигодовування доношених і недоношених дітей.


2


Всього 30


Тематичний план семінарських занять

передатестаційного циклу з спеціальності “Неонатологія”"№ п/п


Код


Тема


К-ть год


1.


3.6.


Анатомо-фізіологічні властивості шкіри, її придатків. Захворювання шкіри та пупкової ранки у новонароджених.


2


2.


4.12.


Синдром затримки внутрішньоутробного розвитку (ЗВУР). Гіпотрофія.


2


3.


4.1.


Захворювання органів дихання у новонароджених

4


4.


4.2.3.


Вроджені вади серця

4


5.


4.3.3.


Проблема дисбіозу у новонароджених, його корекція

4


6.


4.8.


Патологія білірубінового обміну у новонароджених


4


7.


3.9


Ендокринна система новонародженого. Неонатальні ендокринопатії.


4


8.


6.17

Інтенсивна терапія порушень водно-електролітного обміну.


4


9.


6.18.


Інтенсивна терапія розладів кислотно-лужного стану.

4


10.


4.7.1.


Гостра ниркова недостатність.

2


11.


4.10.


Інфузійна терапія. Парентеральне харчування у доношених і недоношених новонароджених.


4


12.


7.1.


Сучасні принципи антибактеріальної, мікостатичної та противірусної терапії у новонароджених.


4
Всього

42


Тематичний план практичних занять

передатестаційного циклу з спеціальності “Неонатологія”"№ п/п


Код


Тема


К-ть год


1.


1.1.4.

1.6.3.2.Санітарно-гігієнічний режим пологового стаціонару та спеціалізованих відділень для новонароджених

4


2.


4.1.

5.17.Грудне вигодовування доношених та недоношених новонароджених. 10 принципів грудного вигодовування ВООЗ-ЮНІСЕФ.

4


3.


5.1.

5.2.Первинний огляд новонародженої дитини. Оцінка гестаційного віку і стану новонародженого.

4


4.


3.3.


Асфіксія новонароджених. Принципи первинної реанімації та інтенсивної терапії в пологовому блоці.

4


5.


8.3.1..


Респіраторний дистрес синдром у новонароджених

4


6.


8.3.1.4.


Штучна вентиляція легень у новонароджених

4


7.


6.1.

Захворювання органів дихання у новонароджених

4


8.


6.9.


Сепсис у новонароджених дітей. Синдром системної запальної відповіді.

4


9.


8.3.2.

3.4.1.Пологова травма ЦНС. Діагностика, принципи лікування.

4


10.


8.3.2.

Ураження ЦНС гіпоксично-ішемічного генезу. Клініка, діагностика та лікування в неонатальному періоді

4


11.


6.10.5.


Гемолітична хвороба новонародженого. Рання діагностика. Принципи лікування.


4


12.


6.10.

5.4.Операція замінного переливання крові, покази, техніка, ускладнення.


4


13


6.13.


Захворювання сечовидільної системи у новонароджених.


4


14

6.15.

Природжені та спадкові ваді розвитку плода і новонароджених, пренатальна діагностика.

4

15

5.25.

Розрахунок інфузійної терапії та парентеральгого харчування у доношених та недоношених новонароджених.

4Всього

60

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИКЛУ
1. Назва циклу: „Неонатологія” – передатестаційний цикл для лікарів-неонатологів.


 1. Актуальність тематики циклу: поширеність патологічних станів у пери- та неонатальному періоді, сучасний рівень знань патогенезу багатьох хвороб, прогрес у сучасних технологіях, впровадження нових препаратів вимагає окремої лікарської спеціальності – лікаря - неонатолога.

3. Мета циклу:  1. Навчальна – удосконалити теоретичні та практичні знання лікарів – неонатологів;

   1. Основи базових медико-біологічних наук в обсязі, необхідному для вирішення питань діагностики, лікування та профілактики патологічних станів у неонатальному періоді.

   2. Основи організації медичної допомоги новонародженим.

   3. Основи фізіології і патології перинатального періоду.

   4. Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини.

   5. Патологічні стани в неонатальному періоді.

   6. Інфекції пери- та неонатального періоду.

   7. Сучасні підходи до інтенсивної терапії новонароджених.

   8. Особливості фармакології новонароджених.
  1. Професійно орієнтована:

3.2.1 Згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики фаху лікар - неонатолог повинен знати: організацію медичної допомоги новонародженим країни (загальні питання); організацію медичної допомоги населенню за умов виникнення екстремальних ситуацій з масовими ушкодженнями; основні питання ембріології та розвитку плоду, фактори, які порушують нормальний розвиток плоду; анатомо-фізіологічні особливості новонароджених різного гестаційного віку; нормальну фізіологію систем організму новонароджених, етіопатогенез захворювань новонароджених, взаємозв’язок функціональних систем у хворих і здорових новонароджених; орієнтуватись в константах гомеостазу, їх порушеннях та корекції, знати їх особливості у новонароджених різного гестаційного віку; інтерпретувати результати загальних, функціональних та спеціальних методів дослідження, робити на основі цих даних узагальнення та практичні висновки; питання асептики та антисептики в неонатології, основні документи, які регламентують заходи з підтримання санітарно-епідеміологічного режиму відділень новонароджених; основи фармакотерапії новонароджених (зокрема антибіотики та гормони), основи імунології та імунопрофілактики в неонатології; клінічну симптоматику основних захворювань періоду новонародженості, особливості їх перебігу залежно від гестаційного та постнатального віку, диференційну діагностику захворювань новонароджених; основи інфекційних захворювань періоду новонародженості, в тому числі ВІЛ-інфекції; особливості ентерального годування новонароджених, методику грудного вигодовування, методику первинної реанімації новонароджених, особливості інтенсивної терапії новонароджених.
3.2.2. Лікар-неонатолог повинен здобути знання та вміння відповідно до кваліфікаційних вимог та підготуватися до атестації на відповідну кваліфікаційну категорію.


  1. Виховна – сформувати почуття відповідальності за своєчасність виявлення патології у новонародженого та правильність професійних дій.

4. Обладнання для проведення циклу:


4.1. Навчально-методичне – фолії, прозірки, схеми, тестові завдання вхідного та вихідного рівнів, типові та нетипові ситуаційні задачі, історії хвороб;

4.2. Лабораторне – лабораторне обладнання, препарати для мікроскопії, зразки бланків лабораторних обстежень;

4.3. Інструментальне – дихальна аппаратура, рентген-установка, ультразвуковий апарат; монітори вітальних функцій для новонароджених (в т.ч. апарат для вимірювання тиску, пульсоксиметр, електрокардіограф), лампи фототерапії, кювези.
Місце проведення: лекції – лекційний зал; семінарські заняття – навчальні кімнати кафедри; практичні заняття – навчальні кімнати кафедри, лікарняні палати. 1. План і організаційна структура циклу:
  1. Передатестаційний цикл “Неонатологія” розрахований на 22 робочих дня, з яких 4 дні займають суміжні дисципліни (базовий та заключний комп’ютерний контроль, медицина катастроф, СНІД / вірусні гепатити).

  2. Кожен із 18 робочих днів містить, в основному, 1 лекцію, 1 семінарське заняття та 2 практичних заняття, їх теми входять в один тематичний розділ (див. навчальний план).

  3. Лекція триває 2 навчальні години і містить основи знань з фундаментальних та прикладних проблем неонатології.

  4. Семінарське заняття триває 2-4 навчальні години, з них: підготовчий етап (організація заняття, учбові завдання) – 10 хв; основний етап (виклад теоретичного матеріалу, наслухування теоретичних повідомлень, коментар з проблемних питань) – 60 хв; заключний етап (контроль і корекція знань, дискусія, проведення підсумків заняття, розподіл тем реферативних повідомлень на наступний семінар) – 20 хв.

  5. Практичне заняття триває 2-4 навчальні години, з них: підготовчий етап (організація заняття, учбові завдання, визначення вхідного рівня знань по тестах) – 25 хв; основний етап (формування професійних знань, вмінь та навичок, розв’язування типових та нетипових ситуаційних задач) – 45 хв; заключний етап (контроль та корекція професійних знань, вмінь та навичок, контроль вихідного рівня знань по тестах, проведення підсумків заняття, домашнє завдання) – 20хв.


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка