Методичні вказівки І завдання до контрольних робіт з мікробіології з основами імунології за кредитно-модульноюСторінка4/7
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Тема 1. Патогенні коки.

Бактерії – збудники гнійних захворювань у людини. Рід стафілококів. Видова диференціація. Токсиноутворення та інші фактори патогенності. Особливості патологічних процесів, що викликаються стафілококами. Мікробіологічна діагностика стафілококових процесів. Особливості антибіотикотерапії стафілококових захворювань. Антибіотикорезистентність, методи подолання. Стафілококовий анатоксин, стафілококові імунні препарати.

Рід стрептококів. Основні патогенні види, критерії міжвидової диференціації. Особливості патологічних процесів, що викликаються стрептококами. Значення імунопатологічних процесів, викликаних стрептококами. Препарати для профілактики та лікування ревматизму.

Особливості мікробіологічної діагностики гнійних захворювань, сепсису та інших процесів, що викликаються стафілококами і стрептококами.

Рід нейсерій. Біологічні властивості менінгококів. Значення в патології. Особливості мікробіологічної діагностики. Вимоги до препаратів для лікування менінгітів. Специфічна профілактика менінгококового менінгіту.

Біологічні властивості гонококів. Гонорея, як венеричне захворювання. Значення мікробіологічних методів діагностики гонореї. Препарати для лікування, антибіотики, вакцинотерапія. Профілактика, значення соціальних факторів.


Тема 2-3. Збудники кишкових інфекцій. Ешерихії, сальмонели. шигели, протей та інші ентеробактерії, синьогнійна паличка.

Збудники кишкових інфекцій. Родина ентеробактерій. Роди ешерихій, сальмонел, шигел. Порівняльна морфологія, культуральні та біохімічні властивості, антигенна структура. Епідеміологія кишкових інфекцій. Основні захворювання, що викликаються ентеробактеріями: ешерихіози, черевний тиф, паратифи і сальмонельози, бактеріальна дизентерія. Особливості патогенезу. Методи діагностики кишкових інфекцій. Диференціально-діагностичні середовища. Ідентифікація ентеробактерій, значення біохімічних та антигенних властивостей. Серологічна діагностика при кишкових інфекціях. Антибіотики та хіміопрепарати для лікування кишкових інфекцій. Профілактика кишкових інфекцій. Вакцини проти черевного тифу. Роль санітарно-гігієнічних заходів для профілактики кишкових інфекцій.

Бактерії групи кишкової палички як санітарно-показові мікроорганізми. Методи виявлення, оцінка результатів.

Сальмонели – збудники гострого гастроентериту. Особливості патогенезу, методи мікробіологічної діагностики, специфічна профілактика, лікування.

Роди протей, клебсієла, ієрсінія, цитробактер, ентеробактер. Біологічні властивості, значення в патології, особливості мікробіологічної діагностики захворювань, спричинених умовно-патогенними ентеробактеріями.

Гелікобактерна інфекція. Властивості збудника, методи діагностики, препарати для лікування.


Тема 4. Збудники бактеріальних респіраторних інфекцій (дифтерії, коклюшу, туберкульозу).

Збудник дифтерії. Особливості морфології, культивування. Токсиноутворення. Епідеміологія і патогенез дифтерії. Мікробіологічна діагностика. Препарати для лікування та профілактики. Протидифтерійна сироватка, одиниці виміру. Дифтерійний анатоксин.

Збудник коклюшу, біологічні властивості, епідеміологія, патогенез, мікробіологічна діагностика коклюшу. Лікування та профілактика коклюшу. Коклюшна вакцина.

Збудники туберкульозу і прокази. Особливості біології. Культивування. Епідеміологія та патогенез туберкульозу. Мікробіологічна діагностика туберкульозу. Алергодіагностика. Протитуберкульозні хіміопрепарати та антибіотики. Вакцина. Особливості патогенезу лепри, діагностика. Антилепрозні препарати.


Тема 5-7. Збудники особливо небезпечних інфекцій (холери, чуми, сибірської виразки).

Холерний вібріон. Біологічні властивості, особливості культивування. Епідеміологія та патогенез холери. Мікробіологічна діагностика, значення експрес-методів. Профілактика холери, холерний анатоксин. Препарати для лікування холери. Сольові розчини для патогенетичного лікування холери.

Збудник чуми. Особливості морфології, культивування. Епідеміологія та патогенез чуми. Мікробіологічна діагностика чуми, експрес-методи. Профілактика чуми, протичумна вакцина.

Збудник сибірки. Патогенність для людини і тварин. Фактори патогенності, токсини. Патогенез захворювання у людини, імунітет. Мікробіологічна діагностика. Препарати для специфічної профілактики та лікування сибірки.


Тема 8. Збудники зоонозних інфекцій (туляремії, бруцельозу).

Зоонозні інфекції. Порівняльна характеристика біологічних властивостей збудників бруцельозу, туляремії. Характеристика захворювань, що ними викликаються. Мікробіологічна діагностика. Препарати для лікування, вакцини.


Тема 9-11. Збудники клостридіальних анаеробних інфекцій.

Патогенні анаероби. Клостридії. Екологія. Порівняльна характеристика збудників газової гангрени. Патогенез, мікробіологічна діагностика, лікування. Полівалентна протигангренозна сироватка. Профілактика газової гангрени.

Клостридії правцю. Патогенез захворювання. Планова та експресна профілактика. Правцевий анатоксин, протиправцева сироватка та протиправцевий імуноглобулін. Асоційовані вакцини для профілактики правцю, дифтерії, коклюшу.

Клостридії ботулізму. Патогенез та епідеміологія захворювання. Мікробіологічна діагностика. Лікування. Полівалентні та моновалентні протиботуліністичні сироватки. Профілактика ботулізму.


Тема 12-14 Патогенні спірохети (збудники сифілісу, епідемічного та ендемічного поворотного тифу, лептоспірозів).

Патогенні спірохети. Характеристика родів борелій, лептоспір та трепонем. Захворювання, що викликаються спірохетами. Збудник сифілісу. Особливості патогенезу. Серологічна діагностика сифілісу. Протиспірохетозні і протисифілітичні препарати. Профілактика сифілісу, як венеричної хвороби. Значення соціального фактора у поширенні і профілактиці венеричних захворювань.

Збудники епідемічного та ендемічного поворотного тифу. Патогенез, імунітет. Мікробіологічна діагностика. Специфічна профілактика. Хвороба Лайма, збудник, діагностика, профілактика.

Збудники лептоспірозу, властивості, патогенність для людини і тварин, патогенез лептоспірозу, імунітет. Мікробіологічна діагностика, препарати для специфічної профілактики та лікування.


Тема 15-16. Збудники епідемічного та ендемічного висипного тифу. Збудники кліщових плямистих лихоманок, Ку-лихоманки.

Рикетсії, загальна характеристика. Збудники висипного тифу. Мікробіологічна діагностика, профілактика. Протирикетсіозні препарати.

Збудники кліщових плямистих лихоманок, Ку-лихоманки. Особливості патогенезу та імунітету. Мікробіологічна діагностика, профілактика.
Тема 17. Патогенні мікоплазми.

Мікоплазми, загальна характеристика, культивування. Патогенні для людини види. Особливості діагностики. Препарати для лікування.


Тема 18. Хламідії. Збудники орнітозу, трахоми, урогенітального хламідіозу.

Хламідії, загальна характеристика. Захворювання, що викликаються хламідіями, особливості діагностики, препарати для лікування.


Тема 19-20. Патогенні актиноміцети та гриби.

Патогенні актиноміцети. Діагностика актиномікозу. Хіміопрепарати та антибіотики, що діють на актиноміцети.

Патогенні гриби. Систематика патогенних видів. Дерматоміцети. Збудники трихофітії та мікроспорії, шляхи зараження. Мікробіологічна діагностика. Хіміопрепарати та антибіотики для лікування. Збудники кандидомікозу. Кандидомікоз, як ускладнення антибіотикотерапії. Діагностика, лікування. Збудники глибоких мікозів. Характеристика окремих видів, діагностика. Препарати для лікування глибоких мікозів.
Тема 21-22. Патогенні найпростіші. Збудники малярії, лейшманіозів, амебної дизентерії, токсоплазмозу, трихомоніазу, лямбліозу.

Патогенні найпростіші. Систематика патогенних видів. Малярійний плазмодій, особливості біології (шизогонія, спорогонія). Епідеміологія і патогенез малярії. Діагностика малярії. Значення мікроскопічного методу. Протималярійні препарати.

Лейшманії, патогенність для людини, шляхи зараження. Методи мікробіологічної діагностики. Препарати для лікування лейшманіозу.

Амеби, патогенність для людини, шляхи зараження. Методи діагностики. Препарати для лікування амебної диентерії.

Токсоплазми, патогенність для людини, шляхи зараження. Мікробіологічна діагностика, лікування.

Трихомонади, патогенність для людини, шляхи зараження. Методи діагностики. Препарати для лікування трихомонадозу.

Лямблії, патогенність для людини. Методи діагностики, препарати для лікування.
Змістовний модуль 15. Основи клінічної мікробіології.

Визначення. Значення клінічної мікробіології в роботі лікаря.

Об’єкти дослідження (клінічний матеріал). Патогенні та умовно-патогенні мікроорганізми, особливості популяції, роль у розвитку патологічного процесу.

Мікробіоценози здорових та патологічно змінених біотопів тіла людини. Дисбактеріоз (дисмікробіоценоз). Умови виникнення. Наслідки розвитку. Класифікація за етіологічними факторами та локалізацією. Методи діагностики і санації (реабілітації).

Визначення опортуністичних інфекцій. Умови виникнення та особливості перебігу.

Класифікація за поширенням опортуністичних інфекцій. Екзогенні опортуністичні інфекції (легіонельоз, псевдотуберкульоз, лістеріоз, сераціоз). Ендогенні опортуністичні інфекції, роль представників резидентної мікрофлори організму в їх виникненні. Мікробіологічна діагностика. Критерії етіологічної ролі умовно-патогенних мікробів, виділених з патологічного вогнища.

Опортуністичні ятрогенні інфекції. Етіологічна структура. Лікарняні штами та ековари умовно-патогенних мікробів. Опортуністичні інфекції, пов'язані з медичним втручанням. Особливості імунітету. Мікробіологічні основи профілактики та лікування опортуністичних інфекцій.

Наукове обгрунтування протиепідемічних заходів.

Визначення внутрішньолікарняних (госпітальних, нозокоміальних) інфекцій. Класифікація. Умови, що сприяють їх виникненню та широкому розповсюдженню в лікарняних установах.

Умови успішної діагностики внутрішньолікарняних інфекцій. Критерії етіологічної ролі мікроорганізмів, виділених при бактеріологічній діагностиці внугрішньолікарняних інфекцій. Профілактика госпітальних інфекцій.


Змістовний модуль 16. Екологія мікроорганізмів. Санітарна мікробіологія та вірусологія. Мікрофлора зовнішнього середовища.

Тема 24. Мікрофлора зовнішнього середовища, приміщень аптек та фармацевтичних виробництв.

Визначення терміну “екологія мікроорганізмів”. Місце і значення мікроорганізмів у біосфері. Екосистеми мікроорганізмів та біоценози. Види взаємодії між мікробіоценозами: антагонізм, синергізм, мутуалізм та ін. Мікробіоценози води, грунту, мікрофлора повітря. Санітарна мікробіологія закритих приміщень аптек та приміщень фармацевтичних виробництв. Оцінка санітарного стану закритих приміщень.

Санітарно-вірусологічне дослідження води. Методи виявлення, встановлення кількісного показника. Віруси, бактеріофаги у питних та стічних водах. Санітарно-вірусологічне дослідження грунту на наявність ентеровірусів. Роль повітряного середовища у поширенні збудників респіраторних вірусних інфекцій. Методи дослідження.

Мікробіологічні аспекти охорони зовнішнього середовища. Роль мікроорганізмів у процесах самоочищення грунту, води. Мікроорганізми як основа технології очисних споруд.


Тема 25. Мікрофлора організму людини.

Мікробіоценози тіла людини (еумікробіоценоз), їх роль у фізіологічних та патологічних процесах. Мікробіоценози окремих ділянок та порожнин організму людини. Автохтонна і алохтонна мікрофлора. Фактори, що впливають на кількісний та якісний склад мікрофлор. Порушення нормальних мікробіоценозів. Дисбактеріози, причини розвитку, препарати для корекції. дисбактеріозу (еубіотики). Мікробіологічні основи одержання препаратів еубіотиків. “Класичні” та еубіотики нового покоління. Склад, призначення, правила зберігання і застосування. Гнотобіологія. Значення тварин-гнотобіотів для експериментальної біології та медицини.


Змістовний модуль 17. Фітопатогенні мікроорганізми.

Тема 26. Фітопатогенні мікроорганізми.

Мікроорганізми як паразити рослин. Способи і шляхи інфікування рослин. Шляхи поширення патогенних мікроорганізмів у рослинних популяціях, епіфітії. Фактори патогенності. Бактеріози і мікоплазмози рослин. Фітопатогенні гриби. Фітопатогенні віруси та віроїди. Пошкодження фітопатогенними мікроорганізмами лікарських рослин, вплив на нагромадження біологічно активних речовин.


Тема 27. Мікрофлора рослинної сировини, готових лікарських форм.

Основні ознаки бактеріальних, грибкових та вірусних інфекцій у рослин. Гнилі, мозаїки, некрози, деформація органів та плодів рослин

Мікробіологічні методи дослідження при хворобах рослин. Нагромадження токсичних та біологічно активних продуктів мікробного походження у рослинах та плодах. Мікотоксини та мікотоксикози. Алкалоїди житніх ріжків. Мікробне псування лікарської рослинної сировини. Збудники мокрої та сухої гнилі коренеплодів. Плісняві гриби і пошкодження ними лікарської сировини.

Методи і препарати для боротьби з мікробними хворобами рослин. Попередження мікробного псування лікарської сировини.


Тематичний план лекцій. Модуль 2.

№ п/п

ТЕМА

Кількість годин

1.

Основні методи лабораторної діагностики захворювагь, викликаних бактеріями.

2

2.

Роль мікроорганізмів у розвитку хвороб рослин.

2
РАЗОМ

4


Тематичний план практичних занять. Модуль 2.

№ п/п

ТЕМА

Кількість годин

1.

Збудники бактеріальних інфекцій, мікробіологічна діагностика захворювань. Препарати для профілактики, лікування та діагностики.

2

2.

Клінічна мікробіологія.

2

3.

Мікрофлора тіла людини, аптек. Лабораторна діагностика рослинної сировини і готових лікарських форм.

2

4

Підсумковий модульний контроль.

2
РАЗОМ

8


Самостійна робота (СРС) та її контроль. Модуль 2.

№ п/п

ТЕМА

Кількість годин

Вид контролю

1.

Збудники стафілококових інфекцій. Лабораторна діагностика. Препарати для етіотропного лікування.

1

Поточний контроль на практичних заняттях,

контрольна робота №2 ПМК.2.

Збудники стрептококових інфекцій. Лабораторна діагностика. Препарати для етіотропного лікування.

1

-’’-

3.

Захворювання викликані менінгококами. Лабораторна діагностика. Препарати для специфічної профілактики та лікування.

1

-’’-

4.

Захворювання викликані гонококами. Лабораторна діагностика. Препарати для лікування.

1

-’’-

5.

Збудники кишкових інфекцій (сальмонели). Лабораторна діагностика. Препарати для специфічної профілактики та лікування.

2

-’’-

6.

Збудники кишкових інфекцій (шигели). Лабораторна діагностика. Препарати для лікування.

1

-’’-

7.

Збудники кишкових інфекцій (протеї, синьогнійна паличка та ін.). Лабораторна діагностика. Препарати для лікування.

2

-’’-

8.

Збудники респіраторних бактеріальних інфекцій (дифтерії). Лабораторна діагностика.. Препарати для специфічної профілактики та лікування.

2

-’’-

9.

Збудники респіраторних бактеріальних інфекцій (коклюша). Лабораторна діагностика.. Препарати для специфічної профілактики та лікування.

1

-’’-

10.

Збудники респіраторних бактеріальних інфеекцій (туберкульозу). Лабораторна діагностика. Препарати для специфічної профілактики та лікування.

2

-’’-

11.

Збудник холери. Лабораторна діагностика.. Препарати для специфічної профілактики та лікування.

1

-’’-

12.

Збудник сибірської виразки. Особливості епідеміології. Лабораторна діагностика. Препарати для специфічної профілактики та лікування.

1

-’’-

13.

Збудники зоонозних інфекцій (туляремія). Особливості епідеміології. Лабораторна діагностика. Препарати для специфічної профілактики та лікування.

1

-’’-


14.

Збудники зоонозних інфекцій (бруцельоз). Особливості епідеміології. Лабораторна діагностика. Препарати для специфічної профілактики та лікування.

1

-’’-

15.

Збудники газової анаеробної інфекції. Лабораторна діагностика. Препарати для специфічної профілактики та лікування.

1

-’’-

16.

Збудник ботулізму. Лабораторна діагностика.. Препарати для специфічної профілактики та лікування.

1

-’’-

17.

Збудник правцю. Лабораторна діагностика.. Препарати для специфічної профілактики та лікування.

1

-’’-

18.

Спірохети. Збудник сифілісу. Лабораторна діагностика. Препарати специфічної профілактики та лікування.

1

-’’-


19.

Спірохети. Збудники епідемічного та ендемічного поворотного тифу. Особливості епідеміології. Лабораторна діагностика. Препарати для специфічної профілактики та лікування.

1

-’’-

20.

Спірохети. Збудник лептоспірозу. Особливості епідеміології. Лабораторна діагностика. Препарати для лікування та специфічної профілактики.

1

-’’-

21.

Патогенні мікоплазми. Роль у патології людини. Лабораторна діагностика. препарати для лікування.

1

-’’-

22.

Патогенні рикетсії. Збудники кліщових плямистих лихоманок, Ку-лихоманок. Особливості епідеміології. Лабораторна діагностика. Препарати для специфічної профілактики та лікування.

1,5

-’’-

23.

Патогенні рикетсії. Збудники епідемічного та ендемічного висипного тифу, хв. Лайма. Особливості епідеміології. Лабораторна діагностика. Препарати для специфічної профілактики та лікування.

1,5

-’’-

24.

Хламідії. Збудники орнітозу, трахоми. Особливості епідеміології. Лабораторна діагностика. Препарати для лікування.

1,5

-’’-

25.

Збудники актиномікозів. Особливості епідеміології. Лабораторна діагностика. Препарати для лікування.

1

-’’-

26.

Збудники мікозів. Особливості епідеміології. Лабораторна діагностика. Препарати для лікування.

3

-’’-

27.

Збудники кандідозів. Особливості епідеміології. Лабораторна діагностика. Препарати для лікування.

1,5

-’’-

28.

Патогенні найпростіші. Збудники малярії. Особливості епідеміології. Лабораторна діагностика. Препарати для лікування.

2

-’’-

29.

Патогенні найпростіші (лейшманії, амеби, токсоплазми, трихомонади, лямблії). Особливості епідеміології. Лабораторна діагностика. Препарати для лікування.

4

-’’-

30.

Клінічна мікробіологія. Правила забору та транспортування клінічного матеріалу. Особливості клінічних досліджень.

2

-’’-

31.

Екологія мікроорганізмів. Санітарно-показові мікроорганізми довкілля (питної води) і показники, методи їх встановлення.

1

-’’-

32.

Екологія мікроорганізмів. Санітарно-показові мікроорганізми довкілля (повітря закритих приміщень) і показники, методи їх встановлення.

1

-’’-

33.

Екологія мікроорганізмів. Санітарно-показові мікроорганізми довкілля (грунту) і показники, методи їх встановлення.

1

-’’-

34.

Мікрофлора тіла людини.

2

-’’-

35.

Мікрофлора приміщень аптек та фармацевтичних виробництв.

2

-’’-

36.

Фітопатогенні мікроорганізми (бактерії). Особливості діагностики хвороб рослин. Методи профілактики та лікування.

2

-’’-

37.

Фітопатогенні мікроорганізми (гриби). Особливості діагностики хвороб рослин. Методи профілактики та лікування.

2

-’’-

38.

Фітопатогенні мікроорганізми (віруси). Особливості діагностики хвороб рослин. Методи профілактики та лікування.

2

-’’-

39.

Мікрофлора рослинної сировини готових лікарських форм.

2

-’’-
Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модулю 2

2

-’’-
РАЗОМ

60

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ.
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка