Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу «Охорона праці»Сторінка4/6
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. ГОСТ 12.0.003-74*. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

2. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

3. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

4. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования безопасности.

5. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. М. Энергоатомиздат,1984.

6. ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. К. – 1998.- 380 с.

7. ДНАОП 0.04-4.12-99. Типове положення про навчання з питань охорони праці.

8. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 № 37.

9. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.. Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 № 42.

10. ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

11. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. Підручник. – Львів: Афіша, 2000. – 350 с.

12. Законодавство України про охорону праці, т. 1.- К., 1995.- 558 с.

13. Кондратьев А.И., Местечкина Н.М. Охрана труда в строительстве. - М.: Высшая школа, 1990.

14. Любарский А.Д. Охрана труда при технической эксплуатации зданий. - М.: Стройиздат, 1980.

15. Методичні вказівки до розділу "Охорона праці" дипломного проекту (для студентів 5 курсу спеціальності 7.0921.15 - "Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель") / Укл. Абракітов В.Е.- Харків: ХДАМГ, 2002. - 20 с.

16. Нифонтов А.И. и др. Краткий справочник строителя. Киев: Будівельник,1987.

17. Орлов Г.Г. Инженерные решения по охране труда в строительстве: Справочник. М., Стройиздат, 1985.

18. Положение об организации работы по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве УССР. РДП 204 УССР-27-90. К., 1990.

19. Положення про розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Постанова Кабінету Міністрів України № 1094 від 21.08.2001.

20. Правила відшкодування власником підприємства, установи чи організації, або уповноваженим їм органом шкоди, заподіяної працівнику ушкодженням здоров'я, зв'язаним з виконанням їм трудових обов'язків. Затверджені Постановою кабінету Міністрів України №472 від 23.06.93

21. Пчелинцев В.А. и др. Охрана труда в строительстве. М.: Высшая школа, 1991.

22. РД 34.21.122-99. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

23. СНиП ІІІ-4-80* Техника безопасности в строительстве. М., 1982.

24. СНиП ІІ-4-79. Естественное и искусственное освещение.

25. СНиП 2.04.05-86.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

26. Спільні рекомендації державних органів і профспілок щодо змісту розділу „Охорона праці” в колективному договорі. Від 26.11.1998 р., м. Київ.


Додаток 1

Бланк акту про нещасний випадок за формою Н-5

А К Т


розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)

"____"_____________200___р. о _____год._______ хв.

на_____________________________________________________________________

(найменування підприємства та

________________________________________________________________________

органу, до сфери управління якого належить

_________________________________________________________________________

підприємство)

_______________________ _____________________

(дата складання акта) (місце складання акта)

Комісія призначена наказом

від "____"__________200__р. №____

_______________________________________________________________________

(найменування органу, яким призначена комісія)

у складі:_________________________ ___________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) (посада, місце роботи)

членів комісії: :___________________ ___________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) (посада, місце роботи)

________________________________ ____________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) (посада, місце роботи)

за участю: _________________________ ___________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) (посада, місце роботи)

__________________________________ ____________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) (посада, місце роботи)

провела за період з "____"_____________ по "____"_______________200___р.

(спеціальне) розслідування нещасного випадку (аварії), який (яка) стався (сталася)


(зазначається місце події і кількість потерпілих,

_________________________________________________________________________ тому числі із смертельним наслідком)


1. Відомості про потерпілого (потерпілих)1

2. Характеристика об'єкта, дільниці й місця, де стався нещасний випадок (аварія)2


________________________________________________________________________

3. Обставини за яких стався нещасний випадок (аварія).3


________________________________________________________________________
4. Причини нещасного випадку (аварії).4

________________________________________________________________________

5. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку (аварії).5
_____________________________________________________________________________________

6. Висновок комісії6

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.Перелік матеріалів що додаються.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Голова комісії _______________ ____________________ (підпис) (ініціали, прізвище)

Члени комісії: _______________ ____________________ (підпис) (ініціали, прізвище)

_______________ ___________________ (підпис) (ініціали, прізвище)

_______________ ___________________ (підпис) (ініціали, прізвище)


(печатка органу, яким призначена комісія)

Додаток 2


1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка