Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 092105 «Автомобільні дороги та аеродроми»Сторінка1/4
Дата конвертації02.04.2017
Розмір0.75 Mb.
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки УкраїниОснови експлуатації автомобільних доріг

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 6.092105 «Автомобільні дороги та аеродроми» напрямку підготовки «Будівництво»

денної та заочної форм навчання

Луцьк 2013
УДК 625.7/8 (072)


ББК 39.311
А 65

Основи експлуатації автомобільних доріг: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 6.092105 «Автомобільні дороги та аеродроми», що навчаються за напрямком “Будівництво” денної та заочної форм навчання / О.В. Андрійчук. – Луцьк: Луцький НТУ, 2013. – 48 с.
Методичні вказівки призначені для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Автомобільні дороги та аеродроми». У запропонованих методичних вказівках викладено напрямок самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Основи експлуатації автомобільних доріг».

Укладач: к.т.н., ст. викладач Андрійчук О.В.


Рецензент: к.т.н., доцент Дробишинець С.Я.
Відповідальний за випуск: д.ф-м..н., професор Максимович В.М.
Затверджено науково-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № 5 від 29.01.2013р.


Рекомендовано до друку методичною радою ФБД,

протокол № 5 від 22.01.2013р.


Рекомендовано до друку на засіданні кафедри автомобільних доріг та аеродромів, протокол № 9 від 22.12.2012р.
 О.В. Андрійчук, 2013З м і с т
Вступ ……….......………………………………………………………… 5

Тема 1. Класифікація робіт з експлуатаційного утримання

автомобільних доріг загального користування .............................................. 6Лекція 1. Терміни та визначення понять. Загальні положення.

Роботи з експлуатаційного утримання.....................................................6Лекція 2. Роботи по зимовому утриманню. Роботи при

підготовці до льодоходу, повеней, паводків. Роботи з

технічного нагляду та інженерно-технічного забезпечення.

Аварійні роботи....................................................................................... 11Тема 2. Вимоги до експлуатаційного стану покриття проїзної

частини.......................................................................................................15Лекція 3. Вимоги до експлуатаційного стану покриття

проїзної частини ...................................................................................... 23Тема 3. Вимоги до експлуатаційного стану узбіччя,

розділювальної смуги, укосів земляного полотна, видимості в

плані і поздовжньому профілі та зелених насаджень........................... 23

Лекція 4. Узбіччя, розділювальні смуги і укоси земляного

полотна. Видимість в плані і поздовжньому профілі.Лекція 5. Зелені насадження. Декоративні насадження.

Снігозахисні насадження......................................................................... 29Тема 4. Вимоги до експлуатаційного стану мостів і шляхопроводів, залізничних переїздів, об’єктів дорожнього сервісу............................ 38

Лекція 6. Мости і шляхопроводи. Залізничні переїзди...................... 38

Лекція 7. Розміщення рекламоносіїв, стоянок, АЗС, торговельно-

побутових пунктів та інших об'єктів дорожнього сервісу

на вулично-шляховій мережі.................................................................. 41

Тема 5. Вимоги до експлуатаційного стану технічних

засобів організації дорожнього руху, обладнання автомобільних

доріг, вулиць і доріг населених пунктів та залізничних переїздів...... 43

Лекція 8. Дорожні знаки. Розмітка дорожня. Дорожні світлофори. ...43

Лекція 9. Дорожні огородження і бортовий камінь. Сигнальні стовпчики і маячки. Зовнішнє освітлення............................................. 47

Тема 6. Вимоги до експлуатації автомобільної дороги при зимовому утриманню..................................................................................................53

Лекція 10. Вимоги до зимового утримання.

Снігопринесення і снігозаносимість доріг..............................................53Лекція 11. Захист доріг від снігових занесень.

Очищення доріг від снігу..........................................................................57

Рекомендована література ...................................................................... 65

Вступ
Самостійна підготовка студента є однією з ефективних форм навчання. Під час самостійного вивчення поданого матеріалу отримані знання становлять базу знань, необхідну для проектної та виробничої діяльності бакалавра, спеціаліста та магістра будівництва.

Метою даного курсу є вивчення студентами основних відомостей про експлуатацію автомобільних доріг, техніко-економічні показники якості автомобільних доріг, умови утримання та види і причини виникнення деформацій і руйнувань доріг. Велика увага приділена вимогам до експлуатаційного стану технічних засобів організації дорожнього руху, обладнання автомобільних доріг, вулиць і доріг населених пунктів та залізничних переїздів, мостів і шляхопроводів, залізничних переїздів, об’єктів дорожнього сервісу, узбіччя, розділювальної смуги, укосів земляного полотна, видимості в плані і поздовжньому профілі та зелених насаджень. Розглянуте питання зимового утримання автомобільних доріг.

Створена дорожня мережа – це національне багатство країни, що заслуговує до себе ставлення саме як до національного багатства, яке потрібно берегти, примножувати та ефективно використовувати. Зростання інтенсивності руху та особливо частки в ній великовантажних автомобілів, автопоїздів і автобусів призвело до суттєвого зростання зношування та руйнівного впливу автомобілів на дорогу, наслідком чого є зростання потреби в ремонтно-відновлювальних роботах.

У процесі навчання студент повинен не тільки набути певних знань та навиків, але і виробити певну систему мислення, свої погляди, здатність бачити перспективи розвитку галузі в цілому.

Мета цієї методичної розробки – правильно спрямувати самостійну роботу студентів, яка є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, при вивченні дисципліни «Основи експлуатації автомобільних доріг».

У кінці кожної теми наведено контрольні запитання, що нададуть можливість перевірити студентом якості набутих знань.Тема 1. Класифікація робіт з експлуатаційного утримання

автомобільних доріг загального користування
ЛЕКЦІЯ 1

1. Терміни та визначення понять

Автомобільні дороги загального користування – комплекс інженерних дорожніх споруд, призначених для забезпечення цілорічного, безперервного, комфортного, зручного та безпечного руху автомобілів із встановленими швидкостями та розрахунковим навантаженням.

Експлуатаційне утримання – комплекс заходів щодо технічного нагляду, догляду та утримання автомобільних доріг загального користування.

Аварійні роботи – комплекс робіт з термінового усунення аварійних ситуацій, які виникли в результаті не прогнозованих руйнувань автомобільних доріг та інженерних споруд, виявлених у процесі експлуатації.

Тимчасові аварійні роботи – роботи, які проводяться в несприятливих погодних і техногенних умовах, при неможливості забезпечення нормативних вимог.

Несприятливі погодні умови – погодні умови, за яких не дозволяється виконання окремих видів дорожніх робіт відповідно до вимог нормативних документів, що регламентують їх проведення.

Несприятливі техніко-економічні умови – умови, які характеризуються відсутністю необхідного резерву трудових, матеріальних, технічних і фінансових ресурсів.

Споживчі властивості дороги – швидкість, безперервність, безпека і зручність руху, пропускна здатність, можливість пропуску транспортних засобів з нормативною загальною масою, осьовими навантаженнями і габаритами; екологічна безпека, архітектурно – естетичні, інженерно-психологічні та інші властивості.2. Загальні положення

Експлуатаційне утримання направлене на забезпечення споживчих властивостей автомобільних доріг – сукупності транспортно-експлуатаційних показників, що безпосередньо відповідають інтересам користувачів та чинним нормам: • Закону України “Про автомобільні дороги”;

 • Закону України “Про автомобільний транспорт”;

 • Закону України “Про дорожній рух”;

 • Закону України “Правилами дорожнього руху”.

Види робіт з експлуатаційного утримання, терміни їх виконання, склад і обсяги по кожній ділянці дороги та окремій дорожній споруді встановлюють на підставі результатів обстежень і оцінки їхнього фактичного стану, інженерних вишукувань, випробувань, які зафіксовані у відомостях дефектів та інших документах.

Роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг і дорожніх споруд включають: • технічний нагляд за дорогою дорожніми спорудами та смугою відводу для своєчасного виявлення та усунення дефектів;

 • забезпечення роботи елементів дороги і споруд в різні періоди року, утримання їх в експлуатаційному стані згідно з нормативними вимогами;

 • зимове утримання згідно з П Г.1-218-118;

 • інженерно-технічні та аварійні роботи.

3. Роботи з експлуатаційного утримання

Відноситься група робіт по земляному полотну та водовідводу: • профілювання та планування узбіч і укосів на окремих ділянках;

 • ліквідація неорганізованих з’їздів;

 • профілювання ґрунтових автомобільних доріг та об'їздів;

 • ліквідація розмивів, промоїн, деформацій і руйнувань земляного полотна;

 • розчищення земляного полотна від обвалів, зсувів, селевих виносів, осипів та каменепадів, снігових лавин;

 • прочищення водовідвідних канав;

 • догляд за водовідводом з поверхні дорожнього одягу і земляного полотна, в тому числі біля автобусних зупинок, майданчиків відпочинку, павільйонів та ін.

Група робіт по дорожньому одягу та покриттю:

 • засипання кам’яними матеріалами місць виступу органічних в’яжучих на поверхню покриття;

 • розбирання ділянок доріг;

 • відновлення та заміна окремих бордюрів.


Група робіт по штучних спорудах:

 • ліквідація пошкоджень елементів штучних споруд (бар’єрних та перильних огороджень, настилів, стояків та підпірних стінок, дренажних систем, конусів, ремонт кам’яної кладки, штукатурки та ін.);

 • усунення деформацій, тріщин, руйнувань захисних шарів;

 • фарбування елементів мостових споруд чи їх окремих елементів;

 • антисептування та заміна пошкоджених елементів дерев’яних мостів;

 • заміна дефектних заклепок, болтів;

 • ліквідація незначних пошкоджень наплавних мостів;

 • ліквідація розмивів та відновлення, укріплення берегів у зоні штучних споруд;

 • виявлення тріщин і сколювань на бетонних елементах і своєчасне прийняття запобіжних заходів;

 • видалення сторонніх предметів для забезпечення стоку зливних та паводкових вод;

 • заготовка щитів, закриття восени і відкриття весною отворів труб;

 • утримання та обслуговування наплавних мостів – збирання та розбирання сезонних (тимчасових) споруд, догляд за підйомними та розбірними механізмами, наплавними засобами;

 • улаштування реперів на підходах до штучних споруд та міток на прогонових будовах для інструментального спостереження за проблемними мостами;

 • гідрофобізація елементів мостів.

Група робіт по дорожніх пристроях і облаштуванню доріг:

 • усунення пошкоджень елементів архітектурно-художнього оформлення та благоустрою автомобільних доріг;

 • фарбування елементів облаштування автомобільних доріг;

 • забезпечення освітлення на ділянках доріг у межах населених пунктів, транспортних розв'язках та штучних спорудах, на яких відповідними органами встановлено потребу освітлення;

 • встановлення лічильників для підрахунку інтенсивності руху автотранспорту;

 • утримання служби та засобів технологічного дорожнього зв'язку;

 • організація та обслуговування інформаційного забезпечення;

 • організація та обслуговування комп’ютерних мереж.

Група робіт щодо організації та безпеки дорожнього руху:

 • заміна та встановлення відсутніх окремих дорожніх знаків, шлагбаумів і стовпчиків, знаків індивідуального проектування, світлоповертальних елементів, усунення незначних пошкоджень огороджень, напрямних пристроїв;

 • відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки, влаштування огороджень протяжністю до 1000 м;

 • влаштування тимчасової горизонтальної розмітки;

 • оборка гірських схилів уздовж доріг.

Група робіт з озеленення:

 • влаштування алейних чи декоративних насаджень;

 • видалення та заміна старих дерев;

 • прибирання старих, повалених та аварійних дерев, які створюють або можуть створити аварійну ситуацію;

 • обрізання дерев, що заважають видимості водіям транспортних засобів;

 • ліквідація чагарникової порослі на узбіччях і смузі відводу, укосах, розділювальній смузі, бермах;

 • періодичне скошування трави, боротьба з бур'янами у межах земляного полотна на узбіччях і в смузі відводу, бермах; підсівання травосуміші на окремих місцях;

 • догляд за придорожніми лісонасадженнями;

 • вирощування саджанців в розсадниках та посадка їх замість видалених, забезпечення елементами декоративного оформлення;

 • засівання багаторічними травосумішами поверхні укосів насипів і виїмок, розділювальної смуги, місць біля майданчиків зупинок транспортних засобів, майданчиків відпочинку, влаштування квітників з додаванням гумусового ґрунту і проведення агротехнічних заходів.

Група робіт по лінійних будівлях та спорудах, об’єктах благоустрою:

 • штукатурка, фарбування і побілка, вставка шибок, ліквідація пошкоджень перегородок, стін, покрівель, вікон, підлоги, опалення, огорож та інших елементів, мережі ліній зв’язку і електромереж, трубопроводів;

 • влаштування джерел питної води, громадських туалетів, зупинок громадського транспорту.


Група робіт щодо прибирання:

 • забезпечення санітарного стану та естетичного вигляду смуги відводу;

 • прибирання сторонніх предметів з проїзної частини;

 • знепилювання та систематичне очищення проїзної частини, узбіччя, майданчиків відпочинку, автопавільйонів, переходів пішохідних доріжок і тротуарів від сміття та бруду;

 • очищення від бруду елементів огородження і перил, дорожніх знаків;

 • очищення від бруду та сміття мостів та труб.


ЛЕКЦІЯ 2

1. Роботи по зимовому утриманню

Відносяться наступні роботи: • заготівля матеріалів (пісок, шлак, кам’яні висівки, суміші тощо);

 • влаштування придорожніх баз і майданчиків протиожеледних матеріалів та під’їзних автомобільних доріг до них;

 • виготовлення, влаштування постійних снігозахисних споруд (парканів, ґрунтових валів тощо) та їх періодичне поновлення;

 • виготовлення, встановлення (перестановка), відновлення та демонтаж тимчасових снігозатримуючих засобів (щитів, огороджень, сіток тощо);

 • обробка доріг протиожеледними матеріалами при зимовій слизькості та ожеледиці;

 • патрульне снігоочищення автомобільних доріг, розчищення їх від снігових заносів, усунення ущільненого снігового шару з поверхні проїзної частини, прибирання і відкидання снігових валів з узбіч;

 • прибирання снігу та льоду на автобусних зупинках, майданчиках відпочинку, павільйонах тощо;

 • очищення від снігу та льоду елементів мостових споруд та труб, а також зони спряжіння з насипом, підферменних майданчиків, опорних частин прольотних будов, опор, конусів та регуляційних споруд, підходів і сходів;

 • проведення протилавинних заходів;

 • виготовлення і встановлення сигнальних віх.

2. Роботи при підготовці до льодоходу, повеней, паводків

Ця група робіт виконується згідно з ПГ.1-218-118 (Єдині правила зимового утримання автомобільних доріг): • підготовка приміщень для робітників;

 • придбання та підвезення аварійного запасу будівельних матеріалів (камінь, лісоматеріали, трос, мішки тощо) та паливо-мастильних матеріалів;

 • підготовка плавзасобів;

 • підготовка засобів зв’язку;

 • проведення руйнування льоду вручну та за допомогою вибухових робіт;

 • заготівля протильодохідного інструменту (багри, пешні і т.д);

 • підготовка інженерної техніки;

 • чергування відповідальних працівників та робочих бригад під час проходження повені.

3. Роботи з технічного нагляду та

інженерно-технічного забезпечення

Роботи з технічного нагляду включають: • організацію та функціонування дорожньо-патрульної служби, чергування та патрулювання;

 • проведення поточних, періодичних оглядів та наглядів;

 • виїзд на місце дорожньо-транспортної пригоди (ДТП).

До робіт з інженерно-технічного забезпечення відносяться:

 • розробка проектів експлуатації автомобільних доріг;

 • виявлення місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробки заходів з їх ліквідації;

 • роботи з обліку інтенсивності руху транспортних засобів;

 • організація та проведення вагового та габаритного контролю;

 • обстеження місць розміщення об’єктів дорожнього сервісу;

 • науково-технічні і проектно-конструкторські розробки, направлені на підвищення рівня та якості дорожніх робіт;

 • технічний облік, інвентаризація, паспортизація доріг та штучних споруд;

 • розробка проектів, схем організації дорожнього руху, схем маршрутного орієнтування, схем (програм) розвитку автодоріг та споруд на них;

 • визначення транспортно-експлуатаційних характеристик автомобільних доріг та інженерних споруд, їх обстеження, випробування і діагностика стану;

 • оформлення прав власності на існуючі та нові землі дорожніх господарств, оформлення нових земельних ділянок;

 • розробка та впровадження прогресивних систем управління та експлуатації автомобільних доріг;

 • екологічний моніторинг автомобільних доріг та виробничих підприємств дорожнього господарства;

 • збір вихідних даних, створення, супроводження та актуалізація електронних та паперових банків даних з мережі автомобільних доріг (в тому числі СУСП, ЕПАД, АЕСУМ);

 • роботи зі створення страхового фонду документації на об’єкти ремонтів автодоріг та споруд на них.

4. Аварійні роботи

Аварійні роботи призначаються за результатами обстежень (в тому числі комісійних) автомобільних доріг, штучних споруд та будівель.

До таких видів робіт належать: Ліквідація:


 • пошкоджень, руйнувань та деформацій покриття доріг (ямковість, просадки, здиблення тощо);

 • локальних руйнувань земляного полотна (розмиви, зсуви, промоїни тощо);

 • окремих пошкоджень елементів штучних споруд, будівель та комунікацій; розмивів, дефектів укріплення та інших руйнувань, що характеризуються порушенням меж та умов безпечної експлуатації споруди, але ще не перейшли в аварію;

Влаштування:

 • засобів організації дорожнього руху;

 • транспортних огороджень;

 • засобів освітлення.

Аварійні роботи, які проводяться в несприятливих погодних і техногенних умовах, при неможливості забезпечення нормативних вимог є тимчасовими. При виконанні тимчасових аварійних робіт складається акт із зазначенням дефектів, характеру несприятливих погодних умов або техногенної ситуації.
Контрольні питання:

1. На основі яких чинних норм України здійснюються експлуатаційне утримання автомобільних доріг ?

2. Які роботи відносяться до групи робіт із експлуатаційного утримання автомобільних доріг ?

3. Які параметри характеризують властивості дороги ?

4. Які роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг відносяться до групи робіт по земляному полотну та водовідводу, які до групи робіт по дорожньому одягу та покриттю, які до групи робіт по штучних спорудах ?

5. Які роботи відносяться до групи робіт із зимового утримання автомобільних доріг ?

6. В яких випадках необхідно проводити аварійні роботи на автомобільних дорогах і що таке тимчасові аварійні роботи ?

Тема 2. Вимоги до експлуатаційного стану

покриття проїзної частини
ЛЕКЦІЯ 3
Будь-яка автомобільна дорога після будівництва чи реконструкції та введення її в експлуатацію вимагає постійного нагляду, догляду, утримання, систематичного дрібного та періодичного більшого ремонту. Без проведення цих заходів автомобільна дорога, який би технічний рівень і її якість не були, буде спочатку поступово, а потім все швидше і швидше безповоротньо дефомуватися та руйнуватися.

Покриття проїзної частини не повинно мати осідань, вибоїн, напливів чи інших деформацій, що утруднюють рух транспортних засобів. Стан покриття проїзної частини та інших елементів дороги повинні перевірятися організаціями, які їх експлуатують, – щодекадно. Гранично допустимі пошкодження площі покриття, а також терміни ліквідації з моменту їх виявлення повинні відповідати параметрам наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1

Категорія та група вулиць і доріг

Пошкодження (наявність ям) на 100 000 м2 покриття, м2, не більше ніж

Термін ліквідації пошкоджень, діб, не більше ніж

категорія

група

І

А

0,3 (1,5)

1 (5)

II

Б

0,5 (3,0)

1 (5)

III

В

1,0 (5,0)

3 (7)

IV-V

Проїзди

3,0 (7,0)

5 (10)

Примітка 1. У дужках наведено значення пошкоджень і терміни їх ліквідації для весняного та осіннього періодів.

Примітка 2. Вимоги до експлуатаційного стану проїзної частини вулиць і доріг поширюються на з'їзди з них в межах радіусу заокруглення.Гранична глибина окремих осідань, вибоїн не повинна перевищувати 4 см для доріг І – III категорій і груп А, Б вулиць і доріг населених пунктів; 6 см – для решти категорій і груп. Гранична висота напливів не повинна перевищувати 2 см для доріг І – III категорій і груп А, Б і В вулиць і доріг населених пунктів; 4 см – для решти категорій і груп.

У разі перевищення зазначених розмірів окремих осідань, ям, вибоїн, напливів терміни їх ліквідації не повинні перевищувати зазначені в таблиці 1.

Поперечні ухили проїзної частини дороги на віражах повинні відповідати СНиП 2.05.02 «Автомобільні дороги» і не мати відхилень, що перевищують 10 %.

У разі перевищення зазначених відхилень їх ліквідація повинна бути виконана протягом найближчого будівельного сезону.

Рівність покриття проїзної частини повинна відповідати вимогам таблиці 2.

Таблиця 2Назва показника

Категорія доріг

Група доріг

І

II

III

IV-V

А

Б

В

Рівність за штовхоміром, см/км,


не більше ніж

90

110

150

220

80

150

230

Рівність за ПКРС-2, см/км,


не більше ніж

400

790

1050

Число просвітів під триметровою


рейкою, що перевищує контрольне, %, не більше ніж

6

9

12

14

6

9

12

У разі невідповідності рівності покриття вимогам, наведеним у таблиці 2, термін їх ліквідації не повинен перевищувати періоду будівельного сезону.

У процесі експлуатації автомобільної дороги роботи з ремонту та утриманню повинні не тільки відновлювати і зберігати первинні технічні параметри та характеристики, а безперервно покращуватися і вдосконалюватися, щоб підтримувати транспортно-експлуатаційний стан дороги відповідно до сучасних вимог безпечного та зручного руху автомобілів із встановленими швидкостями, навантаженням та габаритами.

Відхилення висотної позначки кришки люка відносно рівня покриття проїзної частини не повинно перевищувати 1,0 см. Відхилення висотної позначки решітки дощоприймального колодязя відносно рівня покриття проїзної частини не повинно перевищувати 2,0 см. Усунення недоліків виконується в термін не більше ніж 7 діб з моменту їх виявлення.

Зруйновані кришки і решітки повинні бути негайно огороджені і позначені відповідними технічними засобами організації дорожнього руху. Їх заміна повинна бути проведена протягом доби з моменту виявлення. Відновлення дорожнього одягу у разі розриття проїзної частини вулиць і доріг необхідно здійснювати негайно після засипання і ущільнення грунту в розритті.

Коефіцієнт зчеплення колеса автомобіля з вологим покриттям проїзної частини вулиць і доріг повинен відповідати наведеному в таблиці 3.

Таблиця 3


Характеристика ділянок доріг

Мінімальне значення коефіцієнта зчеплення

Ділянки прямі або на кривих радіусами 1000 м і більше, горизонтальні або з поздовжніми ухилами не більше ніж 30 ‰, з укріпленими узбіччями, без перехрещень і прилягань в одному рівні (легкі умови руху)


0,30

Ділянки на кривих у плані радіусами від 250 до 1000 м, на спусках і підйомах з ухилами від 30 ‰ до 60 ‰, ділянки у зонах звуження проїзної частини під час реконструкції (утруднені умови руху)

0,35

Ділянки з видимістю менше ніж розрахункова, підйоми і спуски з ухилами, що перевищують розрахункові, зони перехрещень в одному рівні (небезпечні умови руху)

0,45

У разі зменшення коефіцієнта зчеплення термін виконання робіт з його відновлення повинен відповідати наведеному в таблиці 4.

Таблиця 4


Роботи з підвищення зчепних якостей покриття

Термін виконання робіт, діб, не більше ніж

– за умови зносу шорсткої поверхні покриття

протягом будівельного сезону

– за умови випітнювання органічних в'яжучих речовин

4

– у разі забруднення

1*

До відновлення дорожнього одягу місце розриття і підходи до нього повинні бути огороджені і позначені відповідними технічними засобами організації дорожнього руху.

Засміченість дорожнього покриття вулиць і доріг повинна бути ліквідована протягом доби з моменту виявлення для груп А і Б, трьох діб – для групи В.

Засміченість дорожнього покриття вулиць і доріг населених пунктів не повинна перевищувати значень, зазначених у таблиці 5.


Таблиця 5Група вулиць і доріг в населених пунктах

Допустимі значення засміченості дорожнього покриття г/м2, або г/пог. м, не більше ніж

А, Б

30

В

Житлові вулиці із заасфальтованими прилеглими проїздами і дворами

30

Житлові вулиці із незаасфальтованими прилеглими проїздами і дворами, а також внутрішньоквартальні проїзди до комунально-побутових об'єктів

50

Дороги в промислових і комунально-складських

районах


80

Внутрішньоквартальні проїзди до житлових і громадських споруд

20

Внутрішньоквартальні проїзди до технологічних і будівельних майданчиків

110

Зимовий період року є найскладнішим для експлуатації і утримання автомобільних доріг та організації дорожнього руху. Зимові умови характеризуються коротким світловим днем, низькою температурою повітря, снігопадами та завірюхами, що формують снігові відкладення, а також зимовою слизькістю.

Зимове утримання автомобільних доріг являє собою комплекс заходів, що повинні забезпечити безперебійний і безпечний рух автомобілів із високими швидкостями та навантаженням.

Снігоочищення вулиць і доріг населених пунктів після закінчення снігопаду або завірюхи повинна провадитися в терміни, зазначені у таблиці 6.


Таблиця 6

Група доріг і вулиць за їх транспортно-експлуатаційними характеристиками

Нормативна тривалість снігоочищення, год, не більше ніж

А

4

Б

5

В

6

Для ліквідації зимової слизькості залежно від температури повітря витрата на оброблення дорожнього покриття вулиць і доріг населених пунктів протиковзними матеріалами і сумішами повинна відповідати наведеній у таблиці 7.

Таблиця 7


Температура повітря, ºС

Кількість матеріалів, г/м2, не менше ніж

кристалічні реагенти

піщано-соляна суміш

Вище – 6

15

200

Від – 6 до – 18

18

300

Нижче – 18

35

400

Терміни ліквідації зимової слизькості на 100 км протяжності дороги загального користування згідно таблиці 8.

Зазначені терміни ліквідації зимової слизькості повинні бути уточнені і визначені індивідуально для кожного первинного підрозділу з експлуатації доріг з урахуванням технічних параметрів ділянок, що обслуговуються, їх протяжності, розміщення баз протиковзних матеріалів, використовуваних механізмів, заданого рівня забезпечення безпеки дорожнього руху і погодно-кліматичних умов України.

Таблиця 8Середньорічна добова інтенсивність руху, авт./добу

Термін ліквідації зимової слизькості на 100 км дороги, год, не більше ніж

1 – 1000

15

1001 – 3000

10

3001 – 7000

7

Більше ніж 7000

4

Роботи з усунення зимової слизькості на автомобільних дорогах повинні проводитися у такій послідовності: • наземні пішохідні переходи, затяжні підйоми і спуски, криві малого радіуса або їх сполучення в плані і поздовжньому профілі, ділянки доріг з незабезпеченою видимістю у плані та поздовжньому профілі, штучні споруди із звуженою проїзною частиною, криві в плані з відсутністю віражу, майданчики зупинок маршрутних транспортних засобів, майданчики для короткочасної зупинки маршрутних транспортних засобів, що безпосередньо прилягають до проїзної частини доріг, місця злиття, переплетення і розгалуження транспортних потоків;

 • інші ділянки доріг державного значення.

Усунення зимової слизькості на автомобільних дорогах загального користування здійснюється з моменту її виявлення до повної ліквідації.

Повне снігоочищення на автомобільних дорогах загального користування здійснюється після закінчення снігопаду або завірюхи, крім віднесених до категорії стихійних лих, і не повинно перевищувати 8 год.

Формування снігових валів не допускається:

а) на автомобільних дорогах: • на перехрещеннях усіх доріг в одному рівні і на залізничних переїздах в зоні трикутника видимості;

 • ближче ніж 6 м від наземних пішохідних переходів;

 • на ділянках доріг, обладнаних дорожніми огородженнями, парапетами або підвищеним бордюром;

 • на тротуарах і пішохідних доріжках;

 • на зупиночних і посадочних площадках маршрутних транспортних засобів;

 • в місцях виїзду з прилеглих територій;

б) на вулично-шляховій мережі:

 • на перехрестях;

 • на пішохідних переходах (на довжину, що дорівнює ширині переходів, але не менше ніж 5 м);

 • на зупинках маршрутних транспортних засобів на довжину не менше ніж 45 м і 65 м відповідно для одиноких і спарених тролейбусів або автобусів, у тому числі на довжину не менше ніж 10 м у напрямку руху після установленого дорожнього знаку, що позначає місце зупинки маршрутних т/з;

 • на трамвайному полотні;

 • в місцях в'їзду у двори і на внутрішньоквартальні території;

 • на решітках дощоприймальних колодязів.


Контрольні питання:

1. Як впливає категорія доріг і група вулиць на гранично допустимі пошкодження площі покриття, а також на терміни ліквідації з моменту їх виявлення ?

2. Максимальне відхилення висоти позначки люка та решітки дощоприймального колодязя відносно рівня покриття проїзної частини не повинно перевищувати... ?

3. Які допустимі значення засміченості дорожнього покриття в залежності від групи вулиць населених пунктів ?

4. Який період року є найскладнішим для експлуатації і утримання автомобільних доріг і чому ?

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка