Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Проблеми теорії та практики перехідної економіки»Скачати 422.98 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації29.12.2016
Розмір422.98 Kb.
1   2   3

Друге заняття


 1. Ринок: сутність, субєкти, умови функцiонування та функцiї.

 2. Структура та інфраструктура ринку.

 3. Ринковий механізм: попит, пропозиція та їх взаємодія.Література


 1. Башнянин Г.И. Политическая экономия. Общая экономическая теория, К.: Знання – Прес, 2002.

 2. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2007. – 719 с.

 3. Основи экономичної теорії: Підручник / За ред. А. А. Чухна. - К.: Вища школа, 2001. - С. 48-145, 145-190.

 4. Економічна теорія: Підручник / За ред. В. М. Тарасевича. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006.- Гл. 4.


до теми «Традицiйнi економiчнi системи.

Етапи розвитку капiталiзму»

План

 1. Сутність і основні елементи економічної системи.

 2. Економічні засади докапіталістичних способів виробництва.

 3. Капіталізм: сутність та передумови виникнення. Робоча сила як товар. Вартість робочої сили.

 4. Капітал: сутність й альтернативні погляди. Обіг та накопичення капіталу.

 5. Етапи розвитку капіталізму. Чистий капіталізм.

 6. Монополістичний капіталізм.

 7. Державно-монополістичний капіталізм.

Література


 1. Башнянин Г.И. Политическая экономия. Общая экономическая теория, К.: Знання – Прес, 2002.

 2. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2007. – 719 с.

 3. Економічна теорія: Підручник / За ред. В. М. Тарасевича. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006.- Гл. 5.

 4. Экономика: Учебник. – 3-е изд. перераб. / Под ред. А.С. Булатова. – М.: Юрист, 2002. – 896с.


До теми “Нацiональна економiка: цiлi та ефективнiсть”

План

 1. Зміст, межі та цільова функція національної економіки.

 2. Підприємство як основна ланка економіки. Мета, функції та фонди підприємства. Ефективність підприємства.

 3. Ефективність національної економіки: сутність, форми, показники. Національне багатство.Література


 1. Основи економичної теорії: Підручник / За ред. А. А. Чухна. - К.: Вища школа, 2001. - С. 236-257; 335-340; 374-394.

 2. Башнянин Г.И. Политическая экономия. Общая экономическая теория, К.: Знання – Прес, 2002.

 3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2007. – 719 с.

 4. Економічна теорія: Підручник / За ред. В. М. Тарасевича. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006.- Гл. 6.

 5. Экономика: Учебник. – 3-е изд. перераб. / Под ред. А.С. Булатова. – М.: Юрист, 2002. – 896с.


До теми «Суспiльне вiдтворення i

загальна економiчна рiвновага»

План

 1. Сутність суспільного відтворення, кругообіг ресурсів, продуктів, доходів.

 2. Моделі суспільного відтворення: умови реалізації суспільного продукту К. Маркса та інші.

 3. Основи загальної економічної рівноваги.

Література


 1. Основи економичної теорії: Підручник / За ред. А. А. Чухна. - К.: Вища школа, 2001. - С. 395-406.

 2. Економічна теорія: Підручник / За ред. В. М. Тарасевича. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - Гл. 10.

 3. Экономика: Учебник. – 3-е изд. перераб. / Под ред. А.С. Булатова. – М.: Юрист, 2002. – 896с.

 4. Мочерний С.В. Економічна теорія: навч. посіб.. — Вид. 3-тє, доп. і перероб. — К. : Академія, 2008. — 640с.

До теми «Циклiчнiсть економiчного розвитку

i економiчне зростання»

План

 1. Цикли економічного розвитку, їх види та матеріальна основа.

 2. Характеристика фаз середньострокового циклу.

 3. Сутність та фактори економічного зростання. Особливості сучасного типу економічного зростання.

Література


 1. Дідківська Л. І., Головко Л. С. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 214 с.

 2. Экономическая теория: Конспект лекций / Под ред. В. Н. Тарасевича.-Днепропетровск: ГМетАУ, 1996-1999. - Ч.4. - С.30-50.

 3. Основи економичної теорії: Підручник /За ред. А. А. Чухна. - К.: Вища школа, 2001. - С.477-499.

 4. Економічна теорія: Підручник / За ред. В. М. Тарасевича. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006.- Гл. 22-23.

 5. Мочерний С.В. Економічна теорія: навч. посіб.. — Вид. 3-тє, доп. і перероб. — К. : Академія, 2008. — 640с.

До теми «Економiчна полiтика і держава.

Фiнансова система i фiнансова полiтика »

План

 1. Господарський механізм: сутність структура, функції, моделі.

 2. Економічна політика держави.

 3. Сутність та функції фінансів. Структура фінансової системи.

 4. Бюджетна система. Фіскальна політика.

 5. Податкова система. Податкова політика.

Література


 1. Мельник П. В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. – 362 с.

 2. Основи экономичної теорії: Підручник / За ред. А. А. Чухна. - К.: Вища школа, 2001. - С. 449-476.

 3. Економічна теорія: Підручник / За ред. В. М. Тарасевича. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006.- Гл. 21.

 4. Экономика: Учебник. – 3-е изд. перераб. / Под ред. А.С. Булатова. – М.: Юрист, 2002. – 896с.

 5. Мочерний С.В. Економічна теорія: навч. посіб.. — Вид. 3-тє, доп. і перероб. — К. : Академія, 2008. — 640с.До теми «Грошово-кредитна i монетарна полiтика.

Iнфляцiя i антиiнфляцiйна полiтика»

План

Перше заняття 1. Грошовий обiг. Грошовий ринок.

 2. Кредитна система: cутнiсть, структура, функцii.

 3. Банки та банківська система.

 4. Ринок цінних паперiв.

Друге заняття


 1. Особливості встановлення рівноваги та грошового ринку. Грошово-кредитна полiтика.

 2. Iнфляцiя: сутнiсть, причини, механiзми, наслiдки. Антиiнфляцiйна полiтика.Література


 1. Економічна теорія: Підручник / За ред. В. М. Тарасевича. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006.- С. 308-320.

 2. Основи экономичної теорії: Підручник /За ред. А. А. Чухна. - К.: Вища школа, 2001. - С. 422-448, 500-507.

 3. Экономика: Учебник. – 3-е изд. перераб. / Под ред. А.С. Булатова. – М.: Юрист, 2002. – 896с.

 4. Мочерний С.В. Економічна теорія: навч. посіб.. — Вид. 3-тє, доп. і перероб. — К. : Академія, 2008. — 640с.До теми «Iнтернацiоналiзацiя виробництва

i функцiонування свiтовоi економiки. зовнішньоекономічна політика»

План

 1. Сутнiсть та основи руху свiтового господарства. Iнтернацiоналiзацiя виробництва.

 2. Загальна характеристика основних форм мiжнародних економiчних вiдносин. Сутнiсть та етапи розвитку мiжнародноi iнтеграцii.

 3. Зовнішньоекономічна політика: сутність та види.

Література


 1. Економічна теорія: Підручник / За ред. В. М. Тарасевича. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - Гл. 31.

 2. Экономика: Учебник. – 3-е изд. перераб. / Под ред. А.С. Булатова. – М.: Юрист, 2002. – 896с.

 3. Мочерний С.В. Економічна теорія: навч. посіб.. — Вид. 3-тє, доп. і перероб. — К. : Академія, 2008. — 640с.

 4. Мельник Л.Ю., Макаренко П.М. Економічна теорія: політекономічний контекст: навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — К. : Кондор, 2008. — 524c.
 1. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗДИСЦИПЛІНИ

«Проблеми теорії та практики перехідної економіки»

 1. Сучасна перехідна економіка у постсоціалістичних державах пов’язана з переходом:

  1. до нової цивілізації;

  2. до нової формації;

  3. до ринку;

  4. усе вищеперелічуване;

  5. В, С.
 1. До рис перехідної економіки належить:

  1. перевага суперечностей розвитку над суперечностями функціонування;

  2. поява та функціонування перехідних форм;

  3. альтернативний характер розвитку;

  4. усе вище перелічувальне;

  5. А.В.
 1. Зміст нової парадигми соціально-економічного розвитку полягає у зміні домінант:

а) від виробничо-економічних факторів до соціально-культурних;

b) від соціально-культурних факторів до виробничо-економічних;

c) від природно-кліматичних факторів до виробничо-економічних;

d) від виробничо-економічних факторів до природно-кліматичних.


4. Технологічний уклад-це:

а) єдиний відтворювальний комплекс пов’язаних виробництв;

b) техніко-економічний засіб з’єднання елементів продуктивних сил;

c) система відтворення суттєвих сил людини;

d) усе вище перелічуване;

е) А, В. 1. Соціальний уклад – це:

а) єдиний відтворювальний комплекс пов’язаних виробництв;

b) техніко-економічний засіб з’єднання елементів продуктивних сил;

c) система відтворення суттєвих сил людини;

d) усе вищеперелічуване;

е) В, С.
6. Сукупність національних, культурних та інших норм, принципів, традицій є інерційною складовою якого укладу:

а) соціального;

b) економічного;

c) технологічного;

d) усе вищеперелічуване;

е) А, В.
7. Оптимум споживача в перехідній економіці – це:

а) максимум корисності;

б) максимум споживання товарів;

с) середньозважена оцінка імовірних результатів;

d) усе вище перелічуване;

е) нічого з перелічуваного.

8. В умовах різкого падіння купувальної здібності населення в перехідній економіці, «углове рішення» споживача – це коли:

а) споживання деяких категорій товарів зводиться до мінімуму;

б) набор товарів виявляється на границі бюджетного обмеження;

с) крива байдужості стає мов пряма;

d) усе вище перелічуване;

е) А, В.

9. При переході до ринку найбільш значно зростають ціни на:

а) товари з високою еластичністю попиту;

б) товари першої необхідності;

с) товари з низькою еластичністю попиту;

d) А, В;


е) В, С.
10. До шляхів досягнення соціальних меж ринку належать:

а) нормативне регулювання;

б) соціальні підтримка та контроль;

с) орієнтація структури ринку на споживчі потреби;

d) усе вище перелічуване;

е) В, С.

. 11. Характерними формами власності у традиційній економіці є:

а) державна;

b) приватна;

c) сословна;

d) усе вищеперелічуване;

е) А, С.


12 Типовою формою власності ринкової економіки є:

а) державна;

b) колективна;

c) приватна;

d) приватно-корпоративна. 1. Відносини власності у постіндустріальній економіці характеризуються як:

а) переважно державні;

b) переважно приватно-корпоративні;

c) преважно-ассоціативні;

d) плюралістичні.


14. Яка форма приватизаційних процесів найбільш притаманна Китаю:

а) радікальна;

b) альтернативна;

c) еволюційна;

d) державно-комерційна.


15. Яка форма приватизаційних процесів найбільш притаманна Польщі:

а) радікальна;

b) альтернативна;

c) еволюційна;

d) державно-комерційна.
16. Яка форма приватизаційних процесів найбільш притаманна Чехії:

а) помірно-радікальна;

b) альтернативна;

c) еволюційна;

d) радікальна;
17. До якого рівня світогосподарських перетворень належать перехідні процеси в Україні:

а) глобальних;

b) регіональних;

c) локальних;

d) усе вищеперелічуваних;
18. В якої з нижче перелічуваних моделей перехідної економіки здобуває розвиток приватна власність:

а) ринковий соціалізм;

b) «державно-корпоративна» модель;

c) «бархатна революція»;

d) «шокова перепія».


 1. В якої з нижче перелічуваних моделей перехідної економіки соціальний захист населення поступово наближається до стандартів «соціального ринкового господарства»:

а) ринковий соціалізм;

b) «державно-корпоративна» модель;

c) «бархатна революція»;

d) «шокова перепія».


20. Яка з моделей перехідної економіки характеризується як модель поступових трансформаційних зрушень:

а) ринковий соціалізм;

b) «державно-корпоративна» модель;

c) «бархатна революція»;

d) «шокова терапія».
21. Які з нижчеперелічуванних рис кризи перехідної економіки належить до специфічних рис економічної кризи:

а) приховані форми безробіття;

b) відсутність банкротування підприємств;

c) падіння темпів росту ВВП;

d) А, В;

е) А, С.
22. Які з нижчеперелічуванних рис кризи перехідної економіки належить до загальних рис економічної кризи:

а) бюджетний дефіцит;

b) стагфляція;

c) падіння темпів ВВП;

d) усе вищеперелічуване;

е) А, С.
23. Яка з характеристик найбільш повно відображає сутність кризи у постсоціалістичних державах:

а) системна;

b) трансформаційна;

c) системно-трансформаційна;

d) особлива системно-трансформаційна

. 1. До причин, які обумовлюють не виконання заробітною платою своїх функцій (відтворювальної, стимулюючої, регулюючої), належать:

а) деформація між кількістю, якістю праці та її оплатою;

b) деформація між заробітною платою та ціною робочої сили;

c) не виплата заробітної плати;

d) штучне обмеження рівня оплати праці;

е) усе вищеперелічуване;
25.До засобів виходу з кризи неплатежів не належать:

а) вексельний та чековий оберт;

b) комерційний кредит;

c) надання пільг;d) право продажу боргів;

е) наявність механізму фінансового банкротування та санації.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка