Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Проблеми теорії та практики перехідної економіки»Скачати 422.98 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації29.12.2016
Розмір422.98 Kb.
1   2   3

Зразки оформлення плану індивідуальної роботиПлан роботи

стор.


ВСТУП. ............................................................................………....……….. 3

1. Загальна характеристика тіньової економіки ..................................…. 52. Зміст тіньової економіки ...…................................................................... 10

3. Розвиток тіньової економіки в Україні.................................................….. 17

4. Напрями подолання Тіньової економіки .................................................….... 20

ВИСНОВОК. ...........................................................................................….. 28

ЛІТЕРАТУРА. ............................................................................................... 30

Додаток 3

Зразок оформлення списку літератури, що використовуєтьсяЛІТЕРАТУРА

 1. Баб’як М.Н., Пешенкова Л.А., Рибчук А.В. Економічна теорія: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 208с.

 2. Бутук А.И. Экономическая теория: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп.-К.:Викар, 2003.- 668с.

 3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник.-К.: Вища школа, 2007. - 540с.

 4. Економічна енциклопедія.( У трьох томах. Т.1, Т. 2, Т.3.) /Редколегія: С.В.Мочерний (відп. ред.) та інші. – К.: Видавничий центр „Академія”, - 2000, 2001, 2002.- 864с., 848с., 952с.

 5. Економічна теорія: Політекономія: Підручник /За ред.. В.Д.Базилевича. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2007. – 719 с.

 6. Экономическая теория (политэкономия): Учебник /Под общ. Ред. заслуженных деятелей науки Российской Федерации, профессоров В.И. Видянина, Г.П. Журавлёвой. – М.: Изд-во Рос. Экон. Акад., 2000. - 592с.


Додаток 4 а

Зразок оформлення посиланьНеокласична школа першорядне значення додає визначенню попиту, виходячи з твердження про те, що “головною вимогою людини є задоволення його потреб, спочатку - життєво необхідних, потім - інших, менш настійних. Отже, на перше місце висувається попит, який є не що інше, як зовнішній вияв більш глибоких потреб людини”.1)

Схильність до споживання - величина відносно постійна, тому “причину порушення рівноваги на товарному ринку потрібно шукати не в процесі виробництва коштів споживання. Це порушення може витікати з диспропорції між пропозицією коштів накопичення і попитом на них”.2)


1)Пезенти А. Очерки политической экономии.-Т.2. - М.: Прогресс, 1976.- С. 340.

2) Жамс Е. История экономической мысли XX века. - М.: Изд-во иностранной литературы, 1959. - С. 250.
Додаток 4 б

Зразок оформлення посилань

Найбільш знаменний момент, що характеризує заощадження і інвестиції, - затверджує П.Самуельсон, - полягає в тому, що в нашому індустріальному суспільстві вони звичайно здійснюються різними особами і по незалежних один від одного причинах” [8, 250-251].

Багато які економісти вважають, що такий структурний доказ, як міра концентрації або індекс Герфіндаля, недостатній для визначення міри конкурентності ринку. Більш того, вони затверджують, що треба передусім звернути увагу на саму ринкову поведінку фірм” [3, 214].


Додаток 5 а

Зразок оформлення таблиці

Таблиця 1.2

Використання компаніями США різних методів амортизації 1)

Методи

Роки
1986

1987

1988

1989

Прямолінійні

562

566

562

564

Прискорені:

суми чисел

26

25

20

17

Зменшуваного залишку

65

57

57

57

Одиниць продукції

59

52

62

65

Інші

69

68

69

74


1)Финансовые и инвестиционные показатели деятельности фирмы. - М.: Финансы и статистика, 1991. - С. 27.
Додаток 5 б

Зразок оформлення графіків

Р


E

PE

QE Q
Рис. 2.1. Ціна рівноваги

3.Тематика індивідуальних (реферативних) завдань

з дисципліни «Проблеми теорії та практики перехідної економіки»

 1.Полiтична економія i економкс: спільне i особливе.

2. Основні  напрями сучасної економічної думки.

3. Виробництво, розподіл,  обмін  i  споживання  суспільного продукту.

4.Межа виробничих можливостей в умовах переходу до ринкової економки.

5. Сучасна НТР  i  постiндустрiалiзацiя  суспільства.

6. Екологiзацiя сучасного виробництва.

7. Джерела економічного росту в умовах переходу до ринку.

8. Власність i експлуатація.

9. Власність і управління.

10. Система потреб суспільства.

11. Державна власність як  основа  тоталiтарно-бюрократичного ладу.

12.Порiвняльна ефективність функціонування різних форм

власності та підприємництва.

12. Можливості  синтезу теорій трудової вартості та граничної корисності.

14. Поняття інфляції.

15. Еволюція грошей в сучасних умовах.

16.Функції грошей.

17. Товарна біржа: структура i механізм функціонування.

18. Стійкість ринкової рівноваги.

19. Додаткова вартість в сучасних умовах.

20. Ринок: структура та інфраструктура.

21. Підприємництво i  конкуренція:  основи  взаємодії.

22. Капітал i наймана праця: антагонізм або співробітництво.

23. Сучасна ТНК: структура, принципи організації, форми i методи ринкової поведінки.

24. Неокласичні та кейнсіанські  концепції  економічної  ролі держави.

25. Моделі сучасної змішаної економіки: загальне i особливе.

26.Соцiал-демократична концепція демократичного соціалізму.

27. Східна Європа i Китай:  загальне  i  особливе  в  процесі трансформації.

28.Проблеми формування національної економіки України.

29. Програми розвитку економіки України різних політичних партій.

30.Соцiально-економiчний стан Дніпропетровської  області в умовах переходу до ринку.

31. Банкрутство  підприємств і перспективи розвитку чорної  металургії України.

32. Проблеми співвідношення темпів розвитку підрозділів  суспільного виробництва в сучасних умовах.

33. Основні риси товарного виробництва в Україні.

34.Екологiя i економіка.

35. Концепція довгих циклів кон’юнктури.

36. Умови реалізації суспільного сукупного продукту у схемах К.Маркса.

37. Структура доходів в умовах гiперінфляції.

38. Первісне нагромадження капіталу в умовах переходу до ринкової економки.

39. Вплив нагромадження на національний обсяг виробництва.

40. Індексація доходів i мінімальний споживчий бюджет в  умовах гiперiнфляцiї.

41. Міжнародна  система  валютно-фiнансових    відносин    i тенденції її розвитку.

42.Новий міжнародний економічний порядок.

43. Глобальні світові економічні проблеми.

44. Україна в міжнародному розподілу правці.

45. Бюджет України на 200__ рік

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ «Проблеми теорії та практики перехідної економіки»


 1.Полiтична економія i економкс: спільне i особливе.

2. Основні  напрями сучасної економічної думки.

3. Виробництво, розподіл,  обмін  i  споживання  суспільного продукту.

4.Межа виробничих можливостей в умовах переходу до ринкової економки.

5. Сучасна НТР  i  постiндустрiалiзацiя  суспільства.

6. Екологiзацiя сучасного виробництва.

7. Джерела економічного росту в умовах переходу до ринку.

8. Власність i експлуатація.

9. Власність і управління.

10. Система потреб суспільства.

11. Державна власність як  основа  тоталiтарно-бюрократичного ладу.

12.Порiвняльна ефективність функціонування різних форм

власності та підприємництва.

12. Можливості  синтезу теорій трудової вартості та граничної корисності.

14. Поняття інфляції.

15. Еволюція грошей в сучасних умовах.

16.Функції грошей.

17. Товарна біржа: структура i механізм функціонування.

18. Стійкість ринкової рівноваги.

19. Додаткова вартість в сучасних умовах.

20. Ринок: структура та інфраструктура.

21. Підприємництво i  конкуренція:  основи  взаємодії.

22. Капітал i наймана праця: антагонізм або співробітництво.

23. Сучасна ТНК: структура, принципи організації, форми i методи ринкової поведінки.

24. Неокласичні та кейнсіанські  концепції  економічної  ролі держави.

25. Моделі сучасної змішаної економіки: загальне i особливе.

26.Соцiал-демократична концепція демократичного соціалізму.

27. Східна Європа i Китай:  загальне  i  особливе  в  процесі трансформації.

28.Проблеми формування національної економіки України.

29. Програми розвитку економіки України різних політичних партій.

30.Соцiально-економiчний стан Дніпропетровської  області в умовах переходу до ринку.

31. Банкрутство  підприємств і перспективи розвитку чорної  металургії України.

32. Проблеми співвідношення темпів розвитку підрозділів  суспільного виробництва в сучасних умовах.

33. Основні риси товарного виробництва в Україні.

34.Екологiя i економіка.

35. Концепція довгих циклів кон’юнктури.

36. Умови реалізації суспільного сукупного продукту у схемах К.Маркса.

37. Структура доходів в умовах гiперінфляції.

38. Первісне нагромадження капіталу в умовах переходу до ринкової економки.

39. Вплив нагромадження на національний обсяг виробництва.

40. Індексація доходів i мінімальний споживчий бюджет в  умовах гiперiнфляцiї.

41. Міжнародна  система  валютно-фiнансових    відносин    i тенденції її розвитку.

42.Новий міжнародний економічний порядок.

43. Глобальні світові економічні проблеми.

44. Україна в міжнародному розподілу правці.

45. Бюджет України на 200__ рік


5.плани семінарських занять,

Рекомендована НАВЧАЛЬНО-методична література


До теми «Суспiльне виробництво:

змiст i основнi економiчнi проблеми»

План

 1. Суспiльне виробництво: змiст, чинники, основнi фази та етапи розвитку.

 2. Основнi економiчнi проблеми. Потреби та межа виробничих можливостей. Вибiр в економiцi.

 3. Результати виробництва. Суспiльний продукт i його структура. Соцiально економiчний прогрес.

Література:

 1. Ватаманюк З., Панчишин С., Ватаманюк О. Вступ до економічної теорії. Курс лекцій. Ч. 1. – Л.: „Новий світ – 2000”, 2004. – 352 с.

 2. Дзюбик С.Д., Ривак О.С. Основи економічної теорії: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 481 с.

 3. Економічна теорія: Політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича – 6-те вид., перероб і доп. – К.: Знання, 2007. – 719 с.

 4. Основи экономичної теорії: Підручник / За ред. А. А. Чухна. - К.: Вища школа, 2001. - С. 52-66.

 5. Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М.Тарасевича. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006.- С. 33-52.


До теми “«Власнiсть в

економiчнiй системi суспiльства»”

План

 1. Власнiсть як економiчна категорiя. Класифiкацiя форм власностi.

 2. Власнiсть та економiчнi iнтереси.

 3. Шляхи перебудови вiдносин власностi економiчноi системи, що трансформується.

Література:


 1. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2007. – 719 с.

 2. Основи экономичної теорії: Підручник / За ред. А. А.Чухна. - К.: Вища школа, 2001.- С. 67-76.

 3. Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М.Тарасевича. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006.- С. 53-68.


До теми “Основи товарного виробництва i ринку”

План

Перше заняття 1. Форми суспiльного виробництва. Натуральне та товарне виробництво.

 2. Товар i його властивостi. Вартiсть товару: сутнiсть, форми, чинники.

 3. Грошi. Альтернативнi погляди на виникнення грошей. Закон грошового обiгу.

 4. Закон вартостi та його функцiї.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка