Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та виконання графічно-розрахункових завданьСторінка4/4
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.78 Mb.
1   2   3   4

Розрахунковий посадовий оклад техніка без категорії приймають на рівні тарифної ставки робітника 3-го розряду.


Додаток В.12


Перелік доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників, що мають галузевий характер

Найменування доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок


Доплати

За інтенсивність праці робітників


За роботу у вечірній час (з 18 до 22 години)

За роботу в нічний час


За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи)

Надбавки


За високу професійну майстерність

За високі досягнення в праці


До 12% тарифної ставки


До 20% тарифної ставки за кожну годину роботи у цей час

До 40% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи у цей час

Доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді:

- до 10 чол. – 25% місячної тарифної ставки розряду, присвоєного бригадиру;

- понад 10 чол. – 35% місячної тарифної ставки розряду, присвоєного бригадиру;

- понад 25 чол. – 55% місячної тарифної ставки розряду, присвоєного бригадиру.

Ланковим, якщо чисельність ланки перевищує 5 чол., встановлюється доплата в розмірі до 50% відповідної доплати бригадиру
Диференційовані надбавки до тарифних ставок робітників:

3-го розряду – 12%, 4-го розряду – 16%

5-го розряду – 20%, 6-го і вищих розрядів – 24%

До 50% посадового окладу


Додаток В.13


Витрати на оплату праці

Стаття витрат

Зміст і характеристика витрат

Фонд основної

заробітної плати1) заробітна плата, нарахована за виконану
роботу (відпрацьований час) за відрядними розцінками, тарифними ставками, посадовими окладами;

2) вартість продукції, що видається в порядку натуральної оплати працівникам згідно з чинним законодавством;

3) надбавки та доплати до тарифних ставок і посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством:

- кваліфікованим робітникам, які зайняті на особливо відповідальних роботах, за високу кваліфікаційну майстерність;

- за класність водіям автомобілів, робітникам локомотивних бригад, трактористам-машиністам;

- робітникам провідних професій та іншим категоріям працівників галузей народного господарства, в яких запроваджено такі надбавки й доплати за звання майстра і класи кваліфікації;

- бригадирам з числа робітників, не звільнених від основної роботи, за керівництво бригадами;

- персональні надбавки;

- керівникам, спеціалістам, службовцям за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливих завдань на строк їх виконання;

- за знання іноземної мови у випадках, передбачених законодавством;

- за суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;

- за стаж роботи та вислугу років;

- доплата до середнього заробітку у випадках, передбачених законодавством;

- інші надбавки й доплати, передбачені законодавством;4) оплата праці працівників, які не перебувають у штаті підприємства, але виконують роботи (послуги) згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду, за умови, що розрахунки з працівниками за виконану роботу проводяться безпосередньо цим підприємством. Розмір коштів, спрямованих на оплату праці цих працівників, визначають, виходячи з кошторису на виконання робіт (послуг) за договором і платіжним документом. Плата працівникам, які не перебувають у штаті підприємства, здійснюється за виконання разових робіт (ремонт інвентаря, побілка і фарбування, експертиза тощо);

 1. вартість безкоштовно наданих працівникам окремих галузей народного господарства (відповідно до законодавства) комунальних послуг, продуктів харчування; витрати на оплату безкоштовно наданого працівникам підприємств відповідно до законодавства житла (суми грошових компенсацій за ненадання безкоштовно житла, комунальних послуг та ін.);

 1. вартість безкоштовно наданих предметів (включаючи формений одяг, обмундирування), що залишаються в особистому постійному користуванні, або сума пільг у зв'язку з продажем їх за зниженими цінами відповідно до чинного законодавства (крім вартості виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила та інших миючих засобів, знешкоджувальних засобів, молока і лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат працівникам за придбання ними спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту в разі невидачі їх адміністрацією);

 1. оплата щорічних і додаткових відпусток відповідно до законодавства, грошових компенсацій за невикористану відпустку (крім оплати відпустки у відповідній частці заробітної плати, яка нараховується за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства);

 2. оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законодавством, оплата пільгового часу підліткам;

 3. оплата робочого часу працівників, які залучаються до виконання державних або громадських обов'язків, якщо ці обов'язки виконуються в робочий час відповідно до законодавства;

 1. плата за працю у вихідні й святкові (неробочі) дні, в понадурочний час за розцінками, встановленими законодавчими актами;

 2. виплати за районними коефіцієнтами, коефіцієнтами за роботу в пустелях, безводних місцевостях і високогірних районах, за іншими коефіцієнтами до заробітної плати, що враховують галузеві особливості;

 3. відсоткові надбавки до заробітної плати за безперервний стаж роботи в районах Крайньої Півночі, у прирівняних до них місцевостях і в інших районах а тяжкими природно-кліматичними умовами;

 4. доплати за шкідливі умови праці (за роботу в тяжких, шкідливих умовах, в багатозмінному режимі, у нічний час та ін.);

 5. доплати працівникам, постійно зайнятим на підземних роботах, за нормативний час пересування їх у шахті від ствола до місця роботи і назад;

 6. відсоткові або комісійні винагороди, незалежно від того, виплачені вони додатково до тарифної ставки (окладу) чи є основною оплатою в галузях, де це передбачено чинним законодавством;

 7. виплати різниці в окладах працівникам, працевлаштованим з інших підприємств із збереженням протягом деякого часу (відповідно до законодавства) розміру посадового окладу за попереднім місцем роботи, а також у разі тимчасового заміщення;

 8. оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у зв'язку з роботою понад робочий час при вахтовому методі організації праці, підсумковому обліку робочого часу і в інших випадках, передбачених законодавством;

 1. суми, нараховані за виконану роботу особам, залученим для роботи на підприємстві відповідно до спеціальних договорів з державними організаціями (на надання робочої сили), як видані безпосередньо цим особам, так і перераховані державним організаціям;

 2. оплата праці кваліфікованих робітників, керівників, спеціалістів підприємств, залучених без звільнення від основної роботи для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, для керівництва виробничою практикою студентів, для навчання учнів загальноосвітніх шкіл;

 3. суми заробітної плати за основним місцем роботи робітникам, керівникам і спеціалістам підприємств за час їхнього навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

 4. оплата праці студентів державних вищих навчальних закладів 3-4 і 1-2 рівнів акредитації, які працюють на підприємствах у складі студентських загонів;

 5. оплата праці студентів державних вищих навчальних закладів 3-4 і 1-2 рівнів акредитації, які проходять виробничу практику на підприємстві, а також оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл у період професійної орієнтації, які залучені на тимчасову роботу до посильної праці на період канікул;

 6. оплата відпусток, наданих працівникам, які навчаються у вечірніх та заочних вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, аспірантурах, а також без відриву від виробництва у вечірніх, заочних загальноосвітніх школах та для участі в сесії та складання іспитів;

 7. оплата працівникам-донорам днів обстеження, здачі крові й відпочинку;

 8. плата за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи у випадках, передбачених законодавством;

 9. суми вихідної допомоги, які виплачуються на період працевлаштування працівникам, звільненим у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, а також у зв'язку з призовом на дійсну військову службу.

Фонд додаткової заробітної плати

1) премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, за створення, освоєння та впровадження нової техніки, за введення в дію у строк і достроково виробничих потужностей і об`єктів будівництва, за своєчасну поставку продукції на експорт та ін.;

 1. одноразові заохочення (за виконання особливо важливих виробничих завдань);

 2. премії робітникам, керівникам, спеціалістам та іншим службовцям за виробничі результати, в тому числі за:

- виконання і перевиконання виробничих завдань;

- виконання акордних завдань у встановлений термін;

- підвищення продуктивності праці, виробітку;

- поліпшення кінцевих результатів господарської діяльності бригади;

- економію сировини, матеріалів, інструментів та інших матеріальних цінностей; зменшення простоїв устаткування та інші якісні показники в роботі підприємств, а також премії, нараховані робітникам з преміального фонду майстра та інші;

4) виплата різниці між заробітками у разі переведення на нижчеоплачувану роботу.Додаток В.14


Загальновиробничі витрати


Стаття витрат

Зміст і характеристика витрат

1

2

1. Утримання апарату управління виробництвом

Основна і додаткова заробітна плата з відрахуваннями на соціальні заходи персоналу управління виробництвом робіт (наданням послуг) (цехами, депо, службами тощо).

2. Утримання іншого виробничого персоналу

Основна і додаткова заробітна плата з відрахуваннями на соціальні заходи іншого виробничого персоналу, що не відноситься до апарату управління (комірники, молодший обслуговуючий персонал тощо).

3. Службові відрядження та переміщення

Витрати на службові відрядження працівників управління виробництвом робіт в межах норм, передбачених законодавством.

Продовження додатку В.14

1

2

4. Амортизація будівель, споруд, інвентаря виробничого призначення

Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних виробничих фондів (будівель, споруд, інвентаря) виробничого призначення, крім амортизації, що включена у витрати на утримання і експлуатацію машин та обладнання.

5. Утримання та поточний ремонт будівель, споруд, інвентаря виробничого призначення

Витрати на поточний ремонт будівель та споруд:

 • вартість використаних будівельних матеріалів;

 • основна і додаткова заробітна плата з відрахуваннями

на соціальні заходи ремонтних робітників, вартість послуг ремонтних цехів і т.д.

6. Охорона праці

Витрати на утримання загороджень машин, люків, отворів, вентиляційних установок, сигналізації, пристроїв для зупинки механізмів і т.д.

7. Пожежна й сторожева охорона об'єктів виробничого призначення

Основна й додаткова заробітна плата з відрахуваннями на соціальні заходи персоналу пожежної та сторожевої охорони, витрати на утримання та ремонт протипожежних пристроїв, знос малоцінних і швидкозношуваних предметів пожежної і сторожевої охорони, знос обмундирування, що видається робітникам пожежної і сторожевої охорони, оплата послуг сторонніх підприємств щодо пожежної та сторожевої охорони.

Додаток В.15

Загальногосподарські витрати

Стаття витрат

Зміст і характеристика витрат

1

2

І. Витрати на управління підприємством

1. Утримання апарату управління підприємством

Основна і додаткова заробітна плата з відрахуваннями на соціальні заходи персоналу управління підприємством.

2. Службові відрядження

Витрати на службові відрядження працівників управління підприємством в межах норм, передбачених законодавством.

3. Витрати на пожежну й сторожеву охорону

Основна та додаткова заробітна плата з відрахуваннями на соціальні заходи працівників пожежної та сторожевої, охорони, витрати на утримання та ремонт протипожежних пристроїв, знос малоцінних і швидкозношуваних предметів пожежної і сторожевої охорони, знос обмундирування, що видається працівникам охорони, оплата послуг сторонніх організацій щодо пожежної та сторожевої охорони.

4. Інші витратиКанцелярські, поштово-телеграфні витрати, оплата

за використання та обслуговування технічних засобів управління: обчислювальних центрів, вузлів зв'язку, засобів сигналізації; оплата робіт консультаційного та інформаційного характеру, пов'язаних із забезпеченням виконання робіт, послуг та передбачених законодавством обов'язкових аудиторських перевірок, оплата збору за реєстрацію підприємства в органах державного управління, передбаченого законодавством.
Продовження додатку В.15

1

2

II. Загальногосподарські витрати

 1. Утримання іншого загальногосподарського

персоналу

Основна і додаткова заробітна плата з відрахуваннями на соціальні заходи іншого загальногосподарського персоналу.

6. Амортизація основних фондів

Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних виробничих фондів загальногосподарського призначення, в тому числі приміщень, що надаються безоплатно підприємствам громадського харчування або використовуються підприємствами самостійно для обслуговування працівників, які перебувають з підприємством у трудових відносинах.

7. Утримання та поточний ремонт будівель, споруд, інвентаря загальногосподарського призначення

Витрати на утримання приміщень в чистоті, на водопостачання і каналізацію, опалення, освітлення, витрати на поточний ремонт будівель, споруд і інвентаря загальногосподарського призначення, плата за оренду будівель та приміщень; основна і додаткова заробітна плата з відрахуваннями на соціальні заходи робітників, які обслуговують приміщення, споруди, двори і дороги загальногосподарського призначення.

8. Охорона праці

Витрати некапітального характеру на техніку безпеки, виробничу санітарію, придбання довідників та плакатів з охорони праці.

9. Підготовка (перепідготовка кадрів)

Виплата працівникам підприємства середньої заробітної плати за основним місцем роботи за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

оплата праці кваліфікованих робітників, не звільнених від основної роботи, за навчання учнів та підвищення кваліфікації робітників; витрати базових підприємств на оплату праці за керівництво виробничою практикою учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ і студентів вищих навчальних закладів;

витрати, пов'язані з виплатою учням професійно-технічних училищ різниці між стипендією в розмірі тарифної ставки (мінімального окладу) робітника 1 розряду і витратами цих навчальних закладів (на виплату стипендій, забезпечення харчуванням і обмундируванням).


III. Збори та відрахування

10. Податки, збори та інші обов`язкові платежі

Податки (за винятком податку на майно підприємств, податку на землю, податку з власників транспортних засобів), відрахування на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг, відрахування до Державного інноваційного фонду, а також збори та інші обов'язкові платежі, передбачені законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України.

IV. Загальногосподарські непродуктивні витрати

11. Нестачі й втрати

Нестачі матеріальних цінностей у межах норм природних втрат.

12. Інші витрати

Виплата на відшкодування втрат здоров'я, що погіршилося внаслідок виконання працівником трудових обов'язків.


51

Навчальне видання
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та виконання графічно-розрахункових завдань з дисципліни „Економіка та організація виробництва” (для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.092200 - «Електричний транспорт»).
Укладачі: Сергій Вікторович Телятник,

Віктор Іванович Тітяєв

Відповідальний за випуск: доц. В.О.Костюк
Редактор: М.З. Аляб’єв

План 2008, поз. 47М
Підп. до друку 20.06.2008 Формат 60 * 84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Облік.- вид. арк. 2,6

Тираж 100 прим. Замовл. №

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ61002, м. Харків, вул. Революції, 12


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка