Методичні вказівки до роботи на практичному заняттіСторінка1/5
Дата конвертації11.12.2016
Розмір0.55 Mb.
  1   2   3   4   5ПЕРЕДМОВА

Аналіз кількісних та якісних характеристик населення свідчить про те, що Україна перебуває в стані демографічної кризи. Особливо непокоїть стан здоров’я новонароджених дітей, який є невід’ємною складовою стану здоров’я нації в цілому і має стратегічне значення для забезпечення розвитку суспільства.

Навчально-методичний посібник “Перинатальні ураження” є актуальним для України виданням, присвяченим питанням гіпоксії плода, новонародженого та пологовій травмі.

Видання буде корисним не тільки для лікарів-неонатологів, акушерів-гінекологів, але і для лікарів інших спеціальностей, особливо сімейних - лікарів, лікарів- педіатрів, лікарів- інтернів, а також студентів вищих навчальних закладів.

Будемо вдячні за зауваження та побажання стосовно змісту посібника, врахуємо їх в майбутній своїй видавничій справі.

ЗМІСТ


Гіпоксія плода та новонародженого………….....................5-33

1 Актуальність теми………………………………...................5-6

2 Навчальні цілі………………………….…….........................6-7

3 Матеріали для доаудиторної самостійної роботи........7-123.1Базові знання, навички, вміння, потрібні для вивчення теми .......................................................................................7-8

3.2 Матеріали для перевірки вихідного рівня знань................8

3.3 Тести та задачі для самоконтролю..........................9-12

4 Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті................................................................................12-344.1 Технологічна карта проведення заняття...............13-14

4.2 Таблиці та графологічні структури до практичного заняття.............................................................................14-34

Додаток А. Графологічна структура “Динамічна діаграма первинної реанімації”............................................................35

Додаток Б. Графологічна структура “Етіопатогенентичні відносини між гіпоксією та набряком мозку”.....................36

Пологова травма.............................................................37-58

1 Актуальність теми..............................................................37

2 Навчальні цілі...............................................................37-38

3 Матеріали для доаудиторної самостійної роботи......38-433.1 Базові знання, навички, вміння, потрібні для вивчення теми (міжпредметна інтеграція)...................................38-39

3.2 Матеріали для перевірки вихідного рівня знань.......39-40

3.3 Тести та задачі для самоконтролю........................40-43

4 Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті................................................................................43-584.1. Технологічна карта проведення заняття....................44

4.2. Матеріали та графологічні структури до практичного заняття......................................................45-58

Додаток А. Графологічна структура “Етіопатогенетичні відносини між гіпоксією та ВЧК”........................................59

Список літератури................................................................60

Тема: Гіпоксія плода та новонародженого

1 Актуальність теми
Перинатальні ураження ЦНС протягом останніх десятиріч посідають 1-ше місце в структурі захворюваності (становлять 30-50%) та 3-5-те місце в структурі смертності (20%) немовлят в Україні.

Захворюваність на внутрішньоматкову гіпоксію та асфіксію в пологах складає 53,83 та 304,48 на 1000 народжених живими (2006 р.). Ураження ЦНС спостерігається у 20-40%, а при низькій масі тіла при народженні у 60-70% дітей, що народилися в асфіксії. Перинатальні ураження ЦНС визначають ризик розвитку інвалідності з дитинства (у розвинених країнах з асфіксією пов’язано 10% усіх випадків ДЦП).

У вітчизняній літературі наводиться показник захворюваності 6-8%; у розвинених країнах цей показник становить 1-1,5%. Вважається, що асфіксія супроводжує в середньому 9% пологів, що відбуваються при терміні гестації до 36 тижнів, і лише 0,5% пологів у більш пізньому терміні.

Оскільки гіпоксія й асфіксія плода та новонародженого можуть зумовлюватись численними антенатальними та перинатальними факторами ризику, своєчасна діагностика гіпоксії плода та асфіксії новонароджених, їх корекція є одним з найважливіших завдань акушерів та неонатологів.

Рівень смертності та ризик інвалідизації новонароджених, які перенесли тяжку внутрішньоутробну або інтранатальну гіпоксію, значною мірою залежить від своєчасності та якості проведення реанімаційних заходів у пологовому залі.

Ефективна серцево-легенева реанімація за наявності відповідних показань є єдиним методом лікування, що дійсно дозволяє запобігти розвитку асфіктичного ураження або зменшує його тяжкість.


Загальна мета – навчитися діагностувати перинатальну гіпоксію (асфіксію), надавати невідкладну допомогу новонародженим у перші хвилини життя, складати план додаткового обстеження, лікування та реабілітації дитини, яка перенесла перинатальну гіпоксію.
2 Навчальні цілі
Студент повинен знати:

 • визначення та діагностичні ознаки перинатальної гіпоксії;

 • найважливіші причини та патофізіологію перинатальної гіпоксії; принципи діагностики та лікування перинатальної гіпоксії ; шкалу Апгар і сучасні вимоги до її використання;

 • сучасну схему первинної допомоги та первинної реанімації новонароджених, техніку виконання основних реанімаційних процедур (штучна вентиляція легень, непрямий масаж серця, інтубація трахеї, введення медикаментів);

 • обладнання, що використовується для реанімації новонароджених;

 • клінічну симптоматику перинатальної гіпоксії залежно від ступеня тяжкості та симптоми гіпоксичного ураження внутрішніх органів;

 • принципи лікування перинатальної гіпоксії;

 • принципи профілактики та диспансеризацію дітей, які перенесли гіпоксичне ураження ЦНС.

Студент повинен уміти: • діагностувати перинатальне ураження ЦНС в новонародженої дитини, використовуючи дані анамнезу, клінічні дані та результати додаткових обстежень;

 • скласти план додаткового обстеження для підтвердження діагнозу;

 • надати первинну допомогу та первинну реанімацію новонародженій дитині в повному обсязі;

 • скласти план лікування немовляти, яке перенесло гіпоксію;

 • скласти план диспансерного нагляду за дитиною, яка перенесла гіпоксію;

 • написати клінічну історію хвороби;

 • застосовувати деонтологічні навички спілкування з батьками хворої дитини.

3 Матеріали для доаудиторної самостійної роботи

3.1. Базові знання, навички, вміння, потрібні для вивчення теми (міжпредметна інтеграція)

Дисципліна

Знати

Уміти

Біохімія

Тканинне дихання; біохімічні маркери гіпоксії

Оцінити результати біо-хімічного дослідження крові

Нормальна та патофізіологія

Фізіологія та патофізіологія систем дихання та кровообігу. Класифікація гіпоксії
Фармакологія

Фармакологічні особливості препаратів, що використовуються для первинної реанімації та лікування перинатальної гіпоксії

Використовувати ці знання під час проведення первинної реанімації та терапії гіпоксичного ураження

Пропедевтика дитячих хвороб

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини, фізіологія періоду ранньої адаптації новонароджених

Проводити огляд новонародженої дитини, пальпацію, перкусію, аускультацію

Акушерство і гінекологія

Основні причини перинатальної гіпоксії. Клінічні прояви і методи діагностики внутрішньоутробної та інтранатальної гіпоксії Принципи і методи корекції внутрішньоутроб-ної гіпоксії та асфіксії новонароджених

Діагностувати і лікувати внутрішньоутробну й інтранатальну гіпоксію плода

Інтенсивна терапія та реанімація

А, В, С - кроки реанімації. Основне реанімаційне обладнання

Уміти використовувати обладнання для реанімації. Провести серцево-легеневу реанімацію дітей

Променева діагностика

Нормативні показники при УЗ-дослідженнях

Оцінювати результати ультразвукового дослідження

Патологічна анатомія

Морфологічні особливості перинатального ураження ЦНС та внутрішніх органів

Інтерпретувати морфологічний субстрат

3.2 Матеріали для перевірки вихідного рівня знань

Питання для самоконтролю.

1 Визначення і діагностичні ознаки перинатальної гіпоксії.

2 Фактори ризику виникнення гіпоксії.

3 Найважливіші причини перинатальної гіпоксії.

4 Патогенез перинатальної гіпоксії.

5 Класифікація перинатальної гіпоксії.

6 Клінічні прояви (синдромальна характеристика).

7 Клінічні прояви залежно від ступеня тяжкості.

8 Клінічні прояви гіпоксії з боку внутрішніх органів.

9 Принципи діагностики перинатальної гіпоксії.

10 Шкала Апгар і сучасні вимоги до її використання.

11 Принципи лікування перинатальної гіпоксії в гострому періоді та періоді відновлення.

12 Первинна допомога новонародженому в пологовій залі.

13 Сучасна схема первинної реанімації новонароджених.

14 Обладнання, що використовується для реанімації новонароджених.

15 Основні процедури первинної реанімації новонароджених (штучна вентиляція легень, непрямий масаж серця, інтубація трахеї, введення медикаментів).

16 Принципи профілактики та диспансерного нагляду за дітьми, які перенесли перинатальну гіпоксію.3.3 Тести та задачі для самоконтролю

Щоб з’ясувати, чи відповідає вихідний рівень ваших знань-умінь необхідному, виконайте такі тести та задачі. Правильність розв’язання задач та тестів перевірте, зіставивши з еталоном відповідей.


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка