Методичні вказівки до практичних занять із дисципліни "Практичний курс другої іноземної (німецької) мови" для студентів спеціальності 020303 "Філологія"Скачати 293.79 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації15.12.2016
Розмір293.79 Kb.
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університетПрактичні основи фонетики німецької мови
3900 Методичні вказівки

до практичних занять із дисципліни

“Практичний курс другої іноземної (німецької) мови”

для студентів спеціальності 6.020303 “Філологія”

денної форми навчання

Суми

Сумський державний університет

2015


Практичні основи фонетики німецької мови : методичні вказівки до практичних занять із дисципліни “Практичний курс другої іноземної (німецької) мови” / укладач Л. В. Щигло. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 43 с.

Кафедра германської філології

ПЕРЕДМОВА

Ці методичні вказівки призначені для студентів 1-го курсу факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, які вивчають німецьку мову як другу іноземну. Метою методичних вказівок є допомога студентам у вивченні практичних основ фонетики німецької мови.

Структура методичних вказівок передбачає комплексний і диференційований підхід до вивчення студентами запропонованої теми як самостійно, так і під керівництвом викладача. Матеріал поданий таким чином: система голосних звуків німецької мови, система приголосних звуків німецької мови, наголос у слові, наголос у фразі та мелодика, тренувальні вправи до даних розділів, спрямовані на закріплення отриманих навичок.

НІМЕЦЬКИЙ АЛФАВІТA a Ä ä

[a:] [ε:]
B b

[be:]C c

[tse]D d

[de:]E e

[e:]F f

[εf]G g

[ge:]H h

[ha:]I i

[i:]J j

[jot]K k

[ka:]L l

[εl]M m

[εm]N n

[εn]O o Ö ö

[o:] [ø:]

P p

[pe:]Q q

[ku:]R r

[εr]S s

[εs]T t

[te:]U u Ü ü

[u:] [y:]
V v

[fao]W w

[ve:]X x

[iks]Y y

[ypsilon]
Z z

[tsεt]ЧИТАННЯ ДЕЯКИХ ЛІТЕР ТА БУКВОСПОЛУЧЕНЬ:
сk читається як «k»: der Sack, die Jacke;

ch читається подібно до українського «х»: ахsuchen, machen або подібно до українського «х’»: хімія – ich, wichtig, das Licht;

sch читається приблизно як українська «ш»: der Tisch, die Schwester;

st, sp читаються на початку складу приблизно як українські сполучення «шт, шп»; у кінці складу приблизно як українські сполучення «ст, сп»: stehen, springen, але der Pianist, der Krisp;

ß пишеться після довгих голосних і читається як «s»: der Fuß, der Großvater;

chs, x читаються як «ks»: sechs, wachsen, faxen;

qu читається як «kw»: das Aquarium;

dt читається як «t»: die Stadt;

ti читається як «zi» в суфіксі -tion і в іноземних словах: die Konstruktion, der Patient;

rh читається як «r»: Rhein;

ph читається як «f»: der Philosoph;

v читається як «f» в іноземних словах перед голосною як «w»: der Vater, die Vase
Фонетичний коментар
Система голосних звуків
Німецька мова належить до мов із багатою системою голосних звуків. У німецькій мові є 16 голосних: [a], [ə], [ε], [i], [o], [υ], [œ], [y], [a:], [e:], [ε:], [i:], [o:], [u:], [ø:], [y:] і 3 дифтонги – [ai], [ao], [oø].

На відміну від українських голосних німецькі голосні розрізняються:

– за довготою, пор. Staat [∫ta:t]Stadt [∫tat];

– за розкриттям, існують закриті та відкриті голосні звуки, наприклад, Beet [be:t]Bett [bet];

– за наявністю твердого приступу «Knacklaut», тобто якщо німецьке слово або склад починаються з голосного звука, то воно вимовляється жорстко внаслідок зімкнення, утвореного голосовими зв'язками, наприклад: Affe [’afe], Anna [’ana], Ilse [’ilzə].

Голосний вимовляється довго, якщо:

– він знаходиться у відкритому складі: der Va-ter, die Strae;

– він знаходиться в закритому складі, який можна відкрити – такий склад називається відносно закритим: der Freitagdie Freitage, schönschöner; при вимовлянні похідних форм слів необхідно відштовхуватися від основної форми fragtfragen;

– після голосної йде h: der Sohn, fahren;

– голосний є подвійним: der Staat, das Meer,das Boot;

– у сполученнях ie або ieh: sie, das Vieh;

– голосний знаходиться в кінці слова: das Kino, das Klima, Amerika, da, so;

– в односкладових незмінюваних словах, за якими йде сонант: dem, den, er, wer, für, vor, але тут є багато винятків, наприклад, an, ab.

Голосний вимовляється коротко, якщо:

– стоїть перед подвійним приголосним : die Mutter, der Neffe, kommen;

– у корені слова після голосного йдуть два та більше приголосних, ck або х: die Tochter, der Onkel, der Enkel, die Nichte, der Zucker, das Taxi;

– в іноземному слові він знаходиться у відкритому ненаголошеному складі: Phi-lo-so-phie, Re-pu-blik.
[a:] – довгий відкритий звук a da, der Vater

ah wahr, die Bahnaa die Saat, der Staat

[a]короткий відкритий звук a der Mann, an, ab


 1. Прочитайте вірші та прислів’я, вивчіть їх напам’ять
 1. Aller Anfang ist schwer.

Lieber das Halbe ganz als das Ganze halb.

Jede Sprache ist eine schwere Sache.
b) Herr von Kragen,

darf ich´s wagen,

Sie zu fragen,

wieviel Kragen sie getragen

als Sie lagen,

krank am Magen

im Spital von Kopenhagen?


c) Der Hase saß auf einer Bank,

Sein kleines A war etwas krank.

Der Hase staunte wunderbar,

Dass er nun eine Hose war.

[e:]довгий закритий звук e der Weg

eh zehn

ee das Meer

[ε:] – довгий відкритий звук ä die Universität

äh die Ähre[ε] – короткий відкритий звук e die Schwester

ä älter

[ə] – короткий закритий звук be- besprechen

ge- das Gedicht

в -en после m, n, η, l, r nehmen,nennen, singen, zahlen, hören
2. Прочитайте вірші та знайдіть усі звуки е
a) Eberhard Eben b) Heile-heile Segen,

Lebt von Reben. Sieben Tage Regen,

Von Reben? Sieben Tage Schnee.

Na eben. Es tut mir nimmer weh!


с) Man muß das Leben eben nehmen, wie das Leben eben ist.

d) Schläft der Schäfer,

dieser Schläfer,

sind die Schäfchen in Gefahr.e)Auf dem Kähnchen fährt das Hähnchen,

dreht ein Fähnchen sich im Wind.

Kähnchen, Hähnchen, Fähnchen

fahren hingeschwind.[i:] – довгий закритий звук i die Liga

ie sieben

ih ihr

ieh die Beziehung

[i] – короткий відкритий звук i bitte

[о:] – довгий закритий звук о groß

oh wohnen

oo das Boot

[о] – короткий відкритий звук о der Opa, die Oma


 1. Прочитайте прислів’я та вірш, вивчіть їх напам’ять
 1. Keine Rose hat Gold im Munde. Borgen ohne Dornen. Aufgeschoben macht Sorgen.
 1. Hoch oben hängt der Mond,

Er hängt schon lange dort.

Man ist ihn schon gewohnt,

Doch oft ist er auch fort.

Nach H. Oess


[u:] – довгий закритий звук u der Bruder

uh die Kuh[υ] – короткий відкритий звук u die Suppe
4. Прочитайте вірш та приказки за викладачем, запишіть їх та вивчіть напам’ять.
a) Kurt gab Julchen einen Kuß

Unter am Schirm beim Regenguß.

Julchen wurde sehr verlegen,

nahm es dann entsetzlich krumm.

Schaut sich nun, ist Kurt zugegen,

immerzu nach Regen um.


b) Wer am Tage Gutes tut, hat am Abend guten Mut.

c) In Ulm und um Ulm und um Ulm herum wachsen die uralten Ulmen.


[ø:] – довгий закритий звук ö schön

öh die Höhe[œ] – короткий відкритий звук ö die Rolle

5. Повторіть приказку
Ehrgeiz und Flöhe springen gern in die Höhe.
[y:] – довгий закритий звук ü natürlich

üh der Frühling[y] – короткий відкритий звук ü füllen

y Ypsilon


6. Прочитайте приказку за викладачем
Die glühenden Hügel glühten natürlich vor der müden Mühle. Der Bach führte wie üblich viel kühles Wasser.

Дифтонги
[] ei mein [] au auch [] eu neun

ai Mai äu Häuser

ey Meyer

ay Bayern


7. Прочитайте вірш та приказки за викладачем, запишіть їх та вивчіть напам’ять


a) Wenn Mai ist, soll Mai sein.

Wer nicht frei ist, soll frei sein.

Abends soll Wein sein.

Wer liebt, soll nicht allein seinb) Sogar heute gibt es viele schöne Leute.
c) Klaus und seine Frau haben Aussicht

auf eine Neubauwohnung.

Im Herbst sind die Äpfel

und die Trauben reif.

8. Прочитайте слова, зверніть увагу на довготу і короткість голосних звуків
[a:] [a] [o:] [o]
da dann Ofen offen

Wahn wann Sohn Sonne

Kahn kann Wohne Wonne

Kam kamm bohrt Bord

Tat Takt bog Bock
[ε:] [ε] [e:] [ε]
Väter Vetter Beet Bett

Näht nett wen wenn

Tränen trennen Weg weg

Räte rette eben Ebben

Kähne kennen den denn

[i:] [i] [u:] [u]
Miete Mitte Mut mutt

schief Schiff Stuhl Stulle

ihm im pulen Pulli

ihn in Kuli Kuller

Friede Fride Kohl Koll. (от Kollege­)
[y:] [y] [ø:] [œ]
Kühe Küche Höhe Hölle

wühlen wünschen ölig wölbig

üben üblen Stößer Gössel

rügen Rücken höflich köstlich

Lüge Lücke fröhlich göttlich
9. Прочитайте слова, зверніть увагу на довготу і короткість голосних звуків
Wasser, Gast, Tag, Sprache, lachen, Gabel, alt, wahr, Lampe, Sache, Rat, Baden, Katze, Dampf, Apfel, satt, Bahn, Straße, lassen, backen, Dach.
Wort, dort, rot, Ost, Note, kommen, groß, Monat, Ort, morgen, Montag, oft, Brot, wo, vor, schon, loben, Mode, Kohl, sollen, Woche, Dom, Wolke.
Berg, fett, Bär, treffen, gehen, Ende, leer, Bäcker, Schnee, Eva, Neffe, Text, Werk, See, lesen, fern, brennen, sehr, Lärm, Käse, Käfer, März, Geld.
Fisch, Schiff, tief, Spiel, billig, Dienst, Kiefer, Liste, frisch, nie, Blick, Dill, sitzen, riechen, viel, Kirschen, liegen, Licht, wild, Sieg, Irrtum.
Uhr, nur, suchen, Buch, Tuch, Krug, Mund, Kuckuck, Spur, Rubel, Kunde, Ruhm, Brunnen, Pulver, Stufe, Kuchen, Burg, Kuh, Schmuck.
Löwe, mögen, lösen, stören, Töchter, böse, Wörter, Köpfe, hören, Öl, Höhe, können, Dörfer, öffnen, Vögel, König, Löcher, gewöhnen.
Tür, für, zurück, Bühne, müssen, Küche, fünf, Küssen, führen, fühlen, Füllen, Brücke, Lücke, kühn, Hüte, Stück, Hühne, Düne, pflücken.
10. Прочитайте словосполучення, спираючись на вищезазначені правила


 1. sieben Liter Milch

 2. vier Kilo Fisch

 3. acht Flaschen Sahne

 4. zehn Päckchen Tee

 5. zwölf Brötchen

 6. ein Topf Honig

 7. sechs Pfund Butter

 8. fünf grüne Schüsseln


11. Прочитайте слова

Abteil offen und Elke ich

Alles oft unter Eltern in

Antwort Ort unten Ecke Inge

Anweisung Ost Unsinn Ende innen

Arbeit Oper Unglück endlich Insel

be ’antworten antworten – ge ’antwortet

be ’arbeiten arbeiten – ge ’arbeitet

Be ’amter atmen – ge ’atmet

Be ’eindrucken achten – be’achten – ver ’achten


Briefumschlag verreist – ver’reist

Haupteingang Staubecken – Staub’ecken

Hausecke Berlinerleben – Ber’liner’leben

Hausaufgabe Armbandur – Arm’band’uhr

Lachanfall Turmuhr – Turm’uhr
12. Прочитайте пари слів
Eis – heiß

Anne – Hanne

eins – Heinz

Ella –Hella

ihr – hier

aus – Haus

essen – Hessen

32 – 23013. Прочитайте діалог, відпрацюйте твердий приступ і вивчіть його напам’ять
– Kennst du die Nummer von Anne?

– Von Hanne?

– Nein, von Anne.

– Ah ja, die hat die 8-8-8-8-8-8.

– Also die 88-88-88.

– Oder die 888-888.

– Und die von Hanne ist die 8-1-8-1-8-1

– Oder die 81-81-81.

– Genau, oder die 818-818.
14. Прочитайте тексти
a) Wir machen Urlaub. Überall im Zimmer liegen Sachen: Hosen, Hemden, Halstücher, Handtücher, Handtaschen, Hausschuhe, Hefte, Streichhölzer, Uhren, Enten, Hunde, Autos, Eier, Äpfel.
b) Heut kommt der Hans zu mir, Ob er Stück Käse isst,

Freut sich die Lies, ist nicht gewiss

Ob er aber über Oberammergau, Ob er aber mit dem Oberkiefer kaut,

Oder aber über Unterammergau, Oder aber mit dem Unterkiefer kaut,

Oder aber überhaupt nicht kommt, Oder aber überhaupt nicht kaut,

ist nicht gewiss. ist nicht gewiss.15. Розподіліть слова за групами [y:] [y]; [ø:] [œ]
Küsse im Frühling, Küsse beim Frühstück, Frühstück um zwölf, süße Früchte, zwölf Brötchen, Glücksgefühle, schönes Wetter, fröhliche Eltern, nette Brüder, fünf Tage Urlaub, eine Reise nach Köln, Bücher von Goethe...

16. Прочитайте діалог за викладачем, визначте варіанти читання букви е. Прочитайте діалог за ролями
– Geht es dir gut?

– Nein, es geht mit sehr schlecht.

– Was fehlt dir denn?

– Ich lese gerade ein sehr trauriges Buch.

– Was denn? Einen Roman oder ein Märchen?

– Mein Sparbuch.17. Заповніть пропуски під час прослуховування
G_stern hat mir mein_ Schw_st_r ein Buch gesch_nkt. Ich l_s_ n_mlich s__r g_rn. D_shalb ist ein Buch immer ein gut_s G_sch_nk. Ich will _s j_tzt l_s_n und s_tz_ mich still in ein_ _ck_. B_stimmt ist _s ein M_rch_nbuch, d_nk_ ich. Ich schlag_ die _rst_ Seit_ auf – die Seit_ ist l__r. Ich bl_tter_ weiter – nichts. J_d_ Seit_ ist l__r. _rst auf d_r z__nten Seit_ st__t ein kurzer Satz: Das ist ein L__rbuch. Aber das weiß ich ja schon l_ngst, d_shalb l_s_ ich j_tzt nicht m__r weiter.
Фонетичний коментар
Cистема приголосних звуків
У німецькій мові є 21 приголосний звук. Від українських приголосних вони відрізняються більшою напруженістю і придихом. Усі німецькі проривні приголосні вимовляються із сильним придихом.
[p] – губно-губний проривний глухий die Oper, doppelt
18. Прочитайте вірш хором
Der Herr von Doppelmoppel

Hat alle Dinge doppel.

Er hat den Doppelkinn

Mit Doppelgrübchen drin.

Er führt das Doppelleben

Das zweite stets daneben.

Er hat das Doppelweib

Zum Doppelzeitvertreib.

Der Herr von Doppelmoppel

Hat eben Alles doppel.


[b] – губно-губний проривний дзвінкий der Ober, Ebbe
19. Прочитайте вислів по черзі
Bringen Sie mir bitte noch ein Büchsenbier.
[t] – альвеолярний (кінчик язика утворює зімкнення з верхніми альвеолами) проривний глухий die Tante,das Wetter,das Thema
20. Прочитайте вірш і приказку, зверніть увагу на артикуляцію звука [t]
a) Die Treiber trieben die drei Tiere durch schützendes Dickicht.
b) Das Ende der Ente ist hinten zu finden.

Das Ende der Straßenbahn auch.

Die Ente hat Federn, die sind ihr sehr nützlich.

Sind sie es der Straßenbahn auch?

(Gottfried Herold)
[d] – альвеолярний проривний дзвінкий das Dach, addieren
21. Прослухайте вірш, запишіть його
Im Schlosse zu Düsseldorf am Rhein

Wird Mummenschanz gehalten;

Da flimmern die Kerzen, da rauscht die Musik,

Da tanzen die bunten Gestalten.

(Heinrich Heine)
[k] – задньоязиковий проривний глухий der Koffer, der Zucker

[g] – задньоязиковий проривний дзвінкий der Garten,der Taggang
22. Повторіть приказку за викладачем
Ich backe Kugel und Kuchen und packe Pakete.
Щілинні приголосні
[f] – губно-зубний щілинний глухий der Vater, das Feld, hoffen
23. Вивчіть приказку напам’ять і вимовіть її у швидкому темпі три рази без пауз
Fischer Fritz fischt frische Fische, frische Fische fischt Fischer Fritz.
[v] – губно-зубний щілинний дзвінкий die Vase, die Wiese,

das Aquarium

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка