Методичні вказівки до практичних занять для студентів медичних факультетів (модуль №2) Донецьк, 2009Сторінка1/8
Дата конвертації27.11.2016
Розмір0.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ І ТОПОГРАФІЧНА АНАТОМІЯ ПОПЕРЕКОВОЇ ДІЛЯНКИ,

ЗАОЧЕРЕВИННОГО ПРОСТОРУ, МАЛОГО ТАЗУ, ВЕРХНІХ ТА НИЖНІХ КІНЦІВОК

методичні вказівки до практичних занять

для студентів медичних факультетів
(модуль № 2)

Донецьк, 2009

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ


УНІВЕРСИТЕТ ім.М.Горького
Кафедра оперативної хірургії і топографічної анатомії
ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ І ТОПОГРАФІЧНА АНАТОМІЯ ПОПЕРЕКОВОЇ ДІЛЯНКИ,

ЗАОЧЕРЕВИННОГО ПРОСТОРУ, МАЛОГО ТАЗУ, ВЕРХНІХ ТА НИЖНІХ КІНЦІВОК

методичні вказівки до практичних занять

для студентів медичних факультетів


(модуль № 2)

Донецьк, 2009


УДК 617-089+611.9(075.8)

ББК 54.54я7

О-60
Друкується за рішенням Вченої Ради ДонНМУ

(протокол № 5 від 18 червня 2009 р.)

Оперативна хірургія і топографічна анатомія поперекової ділянки, заочеревинного простору, малого тазу, верхніх та нижніх кінцівок : зб. метод. вказів. для студентів мед. факультетів. Модуль 2. - Донецьк, 2009. - 70 с.
Автори: Антіпов М.В., Сироїд Д.В., Зарицький О.Б., Жук І.В., Жиляєв Р.О., Яковлева Л.М., Войтенко С.В., Кузьменко О.В.
Методичні вказівки призначені для студентів медичних факультетів, що займаються на кафедрі оперативної хірургії і топографічної анатомії. З метою самоконтролю вихідного рівня знань-вмінь пропонується вирішити ситуаційні завдання, до яких наводяться еталони відповідей. Приведена література, необхідна для формування базисних “знань-вмінь” та засвоєння конкретної теми заняття. Сформульовані цілі та основні теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності. До кожної теми наводиться система цільових навчальних завдань та контролюючих тестових завдань. Ці завдання сприятимуть формуванню у студентів клінічного мислення. Розроблені графи логічної структури допоможуть студентам у засвоєнні змісту навчання.

Рецензенти:

Гульмамедов Ф.І., д.мед.н., проф., зав. каф. загальної хірургії №2

ДонНМУ.

Кирьякулов Г.С., з.д.н., д.мед.н., проф., зав. каф. анатомії людиниДонНМУ.

Бутєва Л.В., к.мед.н., доцент каф. соціальної медицини, ООЗ та

історії медицини, методист

ISBN


ЗМІСТ

Стор.


Вступ.........................................................................................................

Модуль № 2 «Оперативна хірургія і топографічна анатомія поперекової ділянки, заочеревинного простору, малого тазу, верхніх та нижніх кінцівок»…………………………………………….......
1. Оперативна хірургія і топографічна анатомія поперекової ділянки і заочеревинного простору……………………………………...

2. Оперативна хірургія і топографічна анатомія порожнини малого тазу та його стінок…………………………………………………..

3. Оперативна хірургія і топографічна анатомія надпліччя (підключичної, дельтоподібної, пахвової, лопаткової ділянок) та плеча...

4. Оперативна хірургія і топографічна анатомія ліктя та передпліччя..........................................................................................................

5. Оперативна хірургія і топографічна анатомія кисті……………….

6. Оперативна хірургія і топографічна анатомія стегна. Стегнові грижі, їх оперативне лікування…………………………………….

7. Оперативна хірургія і топографічна анатомія коліна та гомілки…

8. Оперативна хірургія і топографічна анатомія ділянки гомілковостопного суглоба та стопи………………………………………….

9. Ампутації і екзартикуляції на верхніх та нижніх кінцівках………

10. Судинний шов, шов нерва та сухожилля………………………….

11.  Прийом практичних навичок модуля № 2………………………..

12. Підсумковий тестовий контроль модуля № 2…………………….

Список літератури………………………………………………………


4

5

5


12
19
24

29
34

38
42

46

5156

64

69


ВСТУП


Перелік вмінь лікаря-фахівця відображений в його кваліфікаційній характеристиці. Згідно з цією характеристикою фахівці, що отримують диплом за спеціальністю «лікувальна справа», «медико-профілактична справа» та «педіатрія», повинні вміти здійснювати первинну хірургічну обробку ран в різних ділянках чоловічого тіла, виконувати зупинку кровотечі, виконувати внутрішньовенні, внутрішньом’язові, підшкірні ін’єкції та деякі інші маніпуляції. Оперативна хірургія дає топографоанатомічне обґрунтування цих видів діяльності. Всі лікарі повинні вміти користуватись зовнішніми орієнтирами тіла (задля грамотного описання даних обстеження пацієнта та ін.), передбачати можливі шляхи розповсюдження патологічних процесів, передбачати інші ускладнення задля їх своєчасного уникнення.

Для підвищення якості підготовки фахівців важливе значення має науково обґрунтована організація учбового процесу. Головним засобом її реалізації на кафедрі оперативної хірургії і топографічної анатомії є розробка методичних вказівок до кожної теми, що дає можливість управляти навчанням студентів на аудиторному та позааудиторному етапах з орієнтацією на професійну діяльність.

В збірнику представлені методичні вказівки для студентів медичних факультетів, що вивчають оперативну хірургію і топографічну анатомію. З метою самоконтролю вихідного рівня знань-вмінь пропонуються ситуаційні завдання з питаннями та еталонами відповідей. Приведена література, необхідна для формування базисних “знань-вмінь” та засвоєння конкретної теми заняття. Сформульовані цілі та основні теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності. До кожної теми наводиться система цільових навчальних завдань та контролюючих тестових завдань. Ці завдання сприяють формуванню у студентів клінічного мислення. Розроблені графи логічної структури допоможуть студентам у засвоєнні змісту навчання.

Розроблені методичні вказівки до практичних занять з оперативної хірургії і топографічної анатомії у свою чергу будуть сприяти формуванню вихідного рівня “знань-умінь” при проведенні практичних занять на кафедрах хірургії, урології, травматології та інших.

Модуль № 2 «Оперативна хірургія та топографічна анатомія поперекової ділянки, заочеревинного простору, малого тазу, верхніх та нижніх кінцівок».
Цілі модуля № 2:


  1. Вміти інтерпретувати топографічну анатомію поперекової ділянки, позаочеревинного простору, малого тазу та його стінок, верхніх та нижніх кінцівок.

  2. Вміти обгрунтувати техніку оперативних втручань та маніпуляцій в поперековій, сідничній ділянках, на промежині, верхніх та нижніх кінцівках, на органах заочеревинного простору та малого тазу, оцінювати судинні шви, шви нерва та сухожилля.

1. ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ І ТОПОГРАФІЧНА АНАТОМІЯ ПОПЕРЕКОВОЇ ДІЛЯНКИ І ЗАОЧЕРЕВИННОГО ПРОСТОРУ

Актуальність теми. Знання оперативної хірургії і топографічної анатомії поперекової ділянки та заочеревинного простору дозволяє вирішувати складні питання діагностики і лікування захворювань 12-палої кишки, підшлункової залози, висхідного та низхідного відділів товстої кишки, нирок, надниркових залоз, сечоводів, аорти, нижньої порожнистої вени, симпатичного стовбура, а також запобігати різним ускладненням при оперативних втручаннях на цих органах та утвореннях.
Цілі навчання

Загальна мета: вміти інтерпретувати особливості топографічної анатомії поперекової ділянки і заочеревинного простору для визначення можливих шляхів розповсюдження патологічних процесів та обгрутування оперативних втручань та маніпуляцій.

КОНКРЕТНІ ЦІЛІ:

ВИХІДНИЙ РІВЕНЬ

"ЗНАНЬ-ВМІНЬ"ВМІТИ:

1. Інтерпретувати топографічну анатомію поперекової ділянки і заочеревинного простору.

2. Визначати можливі шляхи розповсюдження патологічних процесів.

3. Визначати проекцію позаочеревинних доступів до нирок, обґрунтувати принципи проведення операцій на органах заочеревинного простору.

4. Обгруртувати техніку та моделювати паранефральну блокаду.Розпізнавати органи та утворення заочеревинного простору та поперекової ділянки (каф. нормальної анатомії).

Для визначення вихідного рівня "знань-вмінь" з метою самоконтролю і самокорекції пропонуємо вирішити наступні завдання:
Завдання № 1

При виконанні нефректомії зроблена ревізія утворень заочеревинного простору. Які великі судини та органи розташовуються в цьому просторі?

А. Нирки, надниркові залози , сечоводи, черевна аорта, нижня порожниста вена

В. Нирки, надниркові залози, сечоводи, черевна аорта

С. Нирки, надниркові залози, сечоводи, нижня порожниста вена

D. Нирки, надниркові залози, сечоводи, черевна аорта, ниркові артерії

Е. Черевна аорта, ниркові артерії
Завдання № 2

У хворого з пухлиною нирок при виконанні нефректомії хірург перев'язав елементи ниркової ніжки. Які утворення надходять у ворота цього органа?

А. Ниркова артерія, ниркова вена, балія

В. Ниркова артерія, ниркова вена, сечовід

С. Ниркова артерія, ниркова вена, балія, середня надниркова артерія

D. Ниркова артерія, ниркова вена, балія, сечовідна артерія

Е. Балія, сечовідна артерія
Завдання № 3

При видаленні надниркової залози хірург перев'язав верхню надниркову артерію. Галуззю якої артерії є перев’язана судина?

А. Нижньої диафрагмальної

В. Верхньої диафрагмальної

С. Ниркової

D. Черевної аорти

Е. Поверхневої епігастральної
Завдання № 4

У хворого біль в одному з «слабких» місць поперекової ділянки. Які «слабкі» місця виділяють в цій ділянці?

А. Ромби Лесгафта та Грюнфельда

В. Трикутники Бохдалека

С. Трикутник Пті і ромб Лесгафта-Грюнфельда

D. Трикутники Пті і Бохдалека

Е. Трикутники Пті
Еталон відповідей: № 1 – А.
Інформацію, необхідну для формування базисних знань-вмінь,

можна знайти в наступних підручниках:

1. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Л.: Медицина, 1968.- С. 138-148, 252-258, 379-381, 497-499, 672-682.

2. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека.- М.: Гос. изд. мед. лит., 1963.- Т. 1.- С. 122-135.

ЗМІСТ НАВЧАННЯПісля засвоєння необхідних базисних знань можна перейти

до вивчення наступних матеріалів:

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА  1. Оперативна хірургія і топографічна анатомія / під ред. Кульчицького К.І.- Київ: Вища шк., 1994.- С. 66-71, 79-83, 89-90.

  2. Оперативная хирургия и топографическая анатомия / под ред. К.И.Кульчицкого, И.И.Бобрика.- К.: Выща школа, 1989.- С. 265-274, 275-279.

3. Семенова Т.В. Клиническая анатомия и оперативная хирургия (курс лекцій).-Донецк, 2007.- С. 230-238.

4. Лекція по темі: «Оперативна хірургія і топографічна анатомія поперекової ділянки та за очеревинного простору».

5. Граф логічної структури теми «Оперативна хірургія і топографічна анатомія поперекової ділянки та за очеревинного простору».

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА  1. Островерхов Г.Е. с соавт. Оперативная хирургия и топографическая анатомия.- М.: Медицина, 2004.- С. 11; 24-34.

  2. М.П.Бурих Топографічний підхід до вивчення тіла людини.-Харьків, 2005.- 30 с.

  3. Оперативна хірургія та тапографічна анатомія: Навчально-методичний посібник. Практичні заняття. Для медичних факультетів /Ковальський М.П., Костюк Г.Я., Півтора В.І., Кобзар О.Б., Гунько П.М.- Вінниця: ПП «Видавництво «Тезис», 2004.-310 с.

  4. К.И. Кульчицкий, В.Н. Круцяк, Н.С.Скрипников и др. Практикум по оперативной хирургии и топографической анатомии для студентов педиатрического факультета,- Чернівці.-1990.- 280 с.

  5. Сироид Д.В. Техника оперативных навыков врача. – Донецк, 2009. – С. 134-141.  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка