Методичні вказівки до практичних занять. 3 Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентівСторінка9/9
Дата конвертації29.12.2016
Розмір1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ІНСТРУКЦІЯ

до виконання практичної роботи.


1. Підготовка інструментального столика.

Санітар: візьміть корнцангом із бікса згорнутий рушник і подайте його операційній медсестрі.

Операційна медсестра: розгорніть рушник перед собою внутрішньою поверхнею до себе. Якщо одним рушником не вдається накрити цілий столик, то рухом “від себе” накрийте ближчу до себе частину інструментального столика так, щоб краї рушника звисали з країв столика. Після цього таким же рухом накрийте другу частину столика. Слідкуйте за тим, щоб внутрішня поверхня рушника, як більш чиста була зверху.

2. Розкладання хірургічних інструментів на інструментальному столику.

Інструменти розміщують в послідовності використання їх під час операції рукоятками від себе, а гострими кінцями до себе і до стола:А. Верхній ряд:

 1. шприц з ін’єкційною голкою і анестезуючий розчин;

 2. цапки;

 3. скальпеля (гострокінцеві, черевцеводібні);

 4. жолобчастий зонд;

 5. ножиці (гострокінцеві, тупокінцеві, зігнуті);

 6. пінцети (хірургічні, анатомічні);

 7. кровоспинні затискачі з зубцями (типу Кохера, Мікулича), кровоспинні затискачі без зубців (типу Більрота, Окснера, Холстедта, “москіт”);

 8. гачки зубчасті і пластинчасті (Фарабефа);

Б. Нижній ряд

9. інструменти спеціального призначення;

10. перев’язочний матеріал (кульки, серветки, турунди, тупфера), корнцанг;

11. інструменти для з’єднання тканин: голкотримачі, хірургічні голки, металеві скріпки, інструменти для їх накладання і зняття, лігатури.3. Обкладання операційного поля.

Членам операційної бригади зайняти відповідні місця за “операційним столом біля пацієнта”. “Операційне поле” обкладіть у вигляді прямокутника за допомогою простирадл чи рушників. Закріпіть місця фіксації білизни цапками.4. В’язання вузлів.

Розділіться попарно. Один - візьміть товсті двоколірні лігатури за середину. Другий - оволодівайте технікою в’язання хірургічних вузлів у відповідності зі способом, який демонструє викладач. Зверніть увагу на хід ниток при зав’язуванні кожного вузла.


Тести для самоконтролю знань.

 1. Вкажіть, як правильно захоплюють голку голкотримачем 1)_____та яке співвідношення довжини кінців нитки в голці при цьому 2) _____?

2. Назвіть інструмент необхідний для фіксації білизни навколо операційного поля?

1) затискач Кохера; 2) цапка; 3) корнцанг; 4) пінцет.

3. Перечисліть три головні способи тримання в руці скальпеля:

1)_______; 2)_______; 3)________.

4. Як потрібно тримати в руці скальпель (1) та пінцет (2) при роз’єднанні щільних тканин?

5. Перерахуйте кровоспинні затискачі: 1) _____; 2) _____; 3) _____; … 6) ______.

6. В якій позиції необхідно тримати скальпель при розрізі власної фасції?

1) столового ножа; 2) смичка; 3) пишучого пера; 4) не має значення.

7. Що таке атравматична голка?:

1) голка з нерозрізаним вушком; 2) голка з розрізаним вушком;

3) голка із запресованою лігатурою; 4) голка з круглим поперечним перетином.

8. Після виконання розрізу операційна сестра поклала скальпель у правий нижній кут інструментального стола. Чи правильно поступила операційна сестра?Розв'яжіть ситуаційні задачі:

 1. Для виконання операції на черевній порожнині справа і внизу живота хірург “правша” розташувався зліва біля пацієнта, І асистент – по праву руку від хірурга, ІІ асистент – навпроти, а операційна сестра – по ліву руку від хірурга. Чи правильно розташована бригада біля пацієнта? При не згоді запропонуйте свій варіант.

 2. Для фіксації білизни при обкладанні операційного поля хірург підшив кутики білизни до шкіри після попереднього знеболення шкіри. Чи правильно поступив хірург? В разі не згоди з хірургом запропонуйте власний варіант фіксації білизни.

 3. Хірург для виконання розрізу поблизу судин і нервів захопив скальпель у позицію “смичка”. Чи правильно діяв хірург? В разі негативної відповіді запропонуйте свій варіант.

 4. Хірург після накладання вузлового шва на тканину зав’язав його морським вузлом. Чи правильно поступив хірург. У випадку не згоди з хірургом запропонуйте свій варіант.

 5. Операційна сестра на прохання хірурга подати тупфер захопила марлеву кульку корнцангом і подала хірургу. Чи вірно вчинила сестра? При негативній відповіді запропонуйте свій варіант.

ЛІТЕРАТУРА


Основна:

1. Оперативна хірургія і топографічна анатомія /Під ред. К.І. Кульчицького. - К.: Вища школа, 1994.

2. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. /Под ред. В.В.Кованова. – М.: Медицина, 1985.

3. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. /Под ред. Ю.Ф. Исакова. – М.: Медицина, 1989.

4. Островерхов Г.Е., Лубоцкий Д.Н., Бомаш Ю.М. Курс оперативной хирургии и топографической анатомии – М.: Медицина, 1995.

5. Попович Ю.Л., Діамантопуло К.О. Техніка хірургічних операцій. – Івано-Франківськ, 2005.

6. Соединение тканей в хирургии. /Под ред. Б.О.Милькова. - Черновцы, 1992. – 112с.Додаткова:

1. Кованов В.В., Аникина Т.И. Хирургическая анатомия фасций и клетчаточных пространств человека. - М.: Медицина, 1967.

2. Лопухин Ю.М., Молоденков Н.М. Практикум по оперативной хирургии. - М., Медицина, 1988.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з позааудиторної підготовки до практичних занять з топографічної анатомії та оперативної хірургії.
Для успішного оволодіння знаннями, вміннями та практичними навичками з дисципліни колектив кафедри рекомендує студентам притримуватись пропонованого алгоритму підготовки.


 1. Ознайомтесь з темою наступного заняття згідно з календарно тематичним планом занять. Це бажано зробити за 2 дні до заняття.

 2. Ознайомтесь з методичними рекомендаціями до даного заняття і згідно з ними повторіть необхідні питання з базових дисциплін.

 3. В той же день прочитайте відповідний розділ за підручником і матеріалами лекції.

 4. Напередодні практичного заняття проконтролюйте свої знання та вміння за допомогою основних питань теми і на основі одержаних знань розв'яжіть запропоновані ситуаційні завдання.

 5. При необхідності додатково ознайомтесь з матеріалом підручника і лекції.

 6. Опрацюйте інструкцію до виконання аудиторної самостійної роботи (практичні навички).

Якщо Ви діяли згідно з інструкцією, то Ви готові до практичного заняття.

Ознайомтесь також з пропонованою навчально-дослідницькою та науково-дослідницькою роботою з даної теми і якщо вона Вас зацікавила, зверніться до свого викладача чи завідувача кафедрою з виявленим бажанням виконувати таку роботу. Виконані роботи враховуються при визначенні рейтингу студента (8 балів ).


ПІДГОТОВКА ДО ПЕРЕДМОДУЛЬНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ

З переліком всіх модульних питань студенти мають можливість ознайомитись на протязі всього навчального року, їх розміщено у навчально-методичному посібнику, а за місяць до модульного контролю вивішено на відповідному стенді. Зміни і доповнення до них можуть бути внесені не пізніше, ніж за 1 місяць до модульного контролю.

Під час підготовки до модульного контролю, користуючись рекомендованою літературою та матеріалами лекцій, знайдіть відповіді на всі запропоновані питання. Відмічайте ті з них, на які ви не змогли знайти відповіді у доступних Вам джерелах інформації. Підготуйте список питань, з яких Вам необхідна передмодульна консультація і подайте усі списки викладачу на початку консультації. Це необхідно для аналізу поданих для консультування питань, так і для врахування результатів цього аналізу у подальшій навчальній роботі кафедри.

2.3.2 МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (взірець).
Тема: ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. ПОНЯТТЯ ПРО ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС В ХІРУРГІЇ ТА ХІРУРГІЧНІЙ СТОМАТОЛОГІЇ
Актуальність теми: В системі професійної підготовки лікаря-стоматолога оперативна хірургія з топографічною анатомією є основою для переходу від теоретичної підготовки до практичного застосування здобутих знань, без яких лікар-клініцист не в змозі проводити топічну діагностику, правильно здійснювати лікарські маніпуляції, попередити помилки чи виконати навіть невелику операцію.

Навчальна мета:

Знати: предмет та завдання оперативної хірургії і топографічної анатомії, методи дослідження, історію становлення та перспективи розвитку, визначення поняття “операція” та вимоги до її виконання, види операцій, етапи.

Вміти: визначити види операції, етапи виконання та умови проведення, застосовувати окремі методи дослідження у топ. анатомії

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми
Дисципліни

Знати

Вміти

Анатомія

Системну структуру людського тіла

Препарувати людське тіло за окремими системами

Нормальна фізіологія

Функцію людського тіла в умовах норми

Визначити функціональну здатність за структурою

Патологічна фізіологія

Функцію людського тіла в умовах патології

Визначити функціональну здатність за структурою

Загальна хірургія з доглядом за хворими

Основи асептики та антисептики. Види анестезії. Обладнання перев’язочної та операційної і правила роботи в них

Стерилізувати перев’язочний, шовний матеріал, обробляти руки, операційне поле. Виконувати місцеве знеболення. Мати навики роботи в перев’язочній та операційній в умовах стерильності

Історія медицини

Історію становлення медицини

Визначити місце дисципліни у ході розвитку медичних знань


Основні питання теми:

 1. Визначення і завдання оперативної хірургії і топографічної анатомії. Поняття про топографічну та клінічну (хірургічну, терапевтичну, стоматологічну і т.д.) анатомію.

 2. Методи вивчення оперативної хірургії і топографічної анатомії.

 3. УЗД, рентгенанатомія, комп’ютерна рентгентомографія, ядерно-магнітно резонансна томографія, - сучасні методи візуалізації топографічної анатомії тіла людини.

 4. Взаємозв’язок з іншими дисциплінами та місце в системі підготовки лікаря-стоматолога.

 5. Етапи розвитку оперативної хірургії і топографічної анатомії. Роль М.І.Пирогова у становленні дисципліни.

 6. Поняття “норми”, “варіантів норми” та про форми мінливості органів і систем. Внесок школи В.М.Шевкуненко в розробку цієї проблеми.

 7. Внесок вітчизняних вчених у становлення і розвиток дисципліни. Окремі національні школи.

 8. Анатомо-фізіологічний напрямок оперативної хірургії і топографічної анатомії.

 9. Поняття про хірургічну операцію. Вимоги до виконання, етапи, види.

 10. Науково-технічний прогрес у розробці питань оперативної техніки, перспективи розвитку. Використання ультразвуку, лазеру, клейових композицій, стентів, магнітів.

 11. Сучасні нано-, мікрохірургічні, малоінвазивні та рентгенендоваскулярні операції, ендоскопічні операції, операції із застосуванням оптичних відеоапаратів, хірургічних роботів.


Матеріали для самоконтролю:

 1. Що називають оперативним прийомом?

 1. Спосіб пошарового з’єднання тканин.

 2. Спосіб виконання тимчасової і кінцевої зупинки кровотечі.

 3. Спосіб ліквідації патологічного вогнища, особливості техніки даної операції.

 4. Спосіб доступу до патологічного вогнища.

 1. Перечисліть основні етапи хірургічного втручання:

1_______________; 2. _________________; 3. _________________.

 1. На які групи можна розділити хірургічні втручання за метою операції?

1.____________; 2. _____________; 3. _____________.

 1. Які операції розрізняють за терміном виконання?

1.__________; 2) ___________; 3) ___________; 4) ___________.

 1. Який з наведених моментів не є основним етапом операції:

1)оперативний доступ; 2) гемостаз;

3) вихід з операції; 4) оперативний прийом.


Ситуаційні задачі:

 1. Чи може бути виконана радикальна операція хворому з неоперабельною злоякісною пухлиною?

 2. При профілактичному медичному огляді виявлено грижу. Яка за терміном проведення операція може бути виконана пацієнту?

 3. Яку операцію за терміном виконання буде виконано пацієнту при пораненні серця і за яким показанням?


ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Оперативна хірургія і топографічна анатомія /Під ред. М.С.Скрипнікова. - К.: Вища школа, 2000.

 2. Оперативная хирургия и топографическая анатомия /Елизаровский С.И., Калашников Р.Н. – М.:Медицина, 1979.

 3. Оперативна хірургія і топографічна анатомія /Під ред. К.І. Кульчицького. - К.: Вища школа, 1994.

 4. Оперативная хирургия и топографическая анатомия / Под ред. В.В.Кованова. – М.: Медицина, 1985.

Додаткова:

 1. Копылов Ф.А. О хирургии и хирургах. Л., 1968.

 2. Лопухин Ю.М., Молоденков Н.М. Практикум по оперативной хирургии. - М., Медицина, 1988.

 3. Матюшин И.Ф. Введение в курс оперативной хирургии и топографической анатомии. - Горький, 1978.

 4. Островерхов Г.Е. Лекции по оперативной хирургии. - Л.,1976.

2.3.3. Форми і тематика навчально-дослідницької та науково-дослідної роботи студентів.
Модуль 1.

РЕФЕРАТИ


 1. Розвиток дисципліни на Україні і її досягнення.

 2. Сучасні проблеми трансплантології.

 3. Досягнення пластичної хірургії в стоматології.

 4. Органозберігаючі операції при виразці шлунка.

 5. Сучасні операції реваскуляризації міокарда.

 6. Видатні хірурги України.

НАВЧАЛЬНІ ТАБЛИЦІ:

за завданням викладача (топографо-анатомічні, з оперативної хірургії -• класифікаційні, тощо).

МУЛЯЖІ І ВОЛОГІ ПРЕПАРАТИ:


 1. Лицевий нерв та його гілки.

 2. Трійчастий нерв та його гілки.

 3. Корегуючі остеотомії на верхній та нижній щелепах.

 4. Лінії переломів на верхній та нижній щелепах.

НАВЧАЛЬНІ СТЕНДИ:

  1. Хірургічний інструментарій.

  2. Види швів.

  3. Остеосинтез при переломах лицевої ділянки голови.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Заняття у студентському науковому гуртку, виконання науково-дослідницьких робіт за індивідуальним планом, складеним викладачем


Модуль 2.

Реферати

 1. Гостра хірургічна інфекція.

 2. Переливання крові та її компонентів.

Літературно-науковий пошук

 1. Внутрішньовенне лазерне опромінювання крові (ВЛОК) у хворих з гастродуоденальними кровотечами виразкового генезу.

 2. Хелікобактерна інфекція та шляхи її попадання в організм людини.

Теми наукових досліджень

 1. Обсіменіння слизової оболонки ротової порожнини бактеріями Неlісоbакtеr руlоrі (НР).

 2. Реологічні властивості крові при ускладнених виразках шлунка і дванадцятипалої кишки.

 3. Тактика і лікування защемлених гриж.

 4. Використання сітчастих трансплантатів при лікуванні гриж.

 5. Структурно-морфологічні зміни поперечнопосмугованої мускулатури нижніх кінцівок при діабетичних макромікроангіопатіях нижніх кінцівок.

 6. Види оперативних втручань при різних формах варикозної хвороби.

 7. Призначення антикоагулянтів та антиагрегантів у периопераційному періоді при операціях на поверхневій венозній системі.

 8. Причини рецидивів після операцій на поверхневій венозній системі.

 9. Аутотрансплантація кісткового мозку при облітеруючих захворюваннях артерій нижніх кінцівок.

 10. Ультразвукова діагностика в судинній хірургії.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СКЛАДАННЯ

РЕФЕРАТУ ІЗ ЗАДАНОЇ ТЕМИ.
Складання реферату необхідно для засвоєння матеріалу з пропущених лекцій, а також для поглибленого вивчення окремих питань з дисциплін у порядку виконання навчально-дослідницької роботи студентів.

1. Складання реферату з теми пропущеної лекції, почніть з ознайомлення з планом лекції, та списком рекомендовано і за темою літератури. Ці дані Ви знайдете у календарно-тематичному плані лекцій (конкретна тема лекції), а також на стенді рекомендованої, монографічної, літератури до лекції.

Складіть план реферату і за списком рекомендованої літератури зреферуйте матеріал кожного з пунктів плану реферату. При цьому не обмежуйтесь одним джерелом, тому що в ньому можуть бути висвітлені не всі необхідні питання.

При необхідності більш чіткого викладення матеріалу реферату додайте до нього необхідний ілюстративний матеріал. Додайте бібліографічний опис використаної літератури.

Реферат подайте викладачу, який веде у Вас заняття, а після цього, при відсутності зауважень, представте реферат завідуючому кафедри для захисту своїх знань з теми.

2. Складання реферату з навчально-дослідницької роботи почніть з одержання індивідуальної теми реферату і знайомства із списком рекомендованої, монографічної, .літератури за обраною темою. Подальша робота над цим рефератом відрізняється від попереднього тим, що необхідно зробити тематичний пошук періодичної, літератури за темою у бібліографічному відділі університетської чи обласної, медичної бібліотеки, або ж у інтернеті. Такий пошук дасть Вам можливість ознайомитись з найновішою інформацією з обраного питання і використати її. Включіть ці джерела у опис використаної літератури.

За підготовленим рефератом зробіть повідомлення у свій академічній групі, що додасть Вам бали у рейтингову систему оцінки знань.

Якщо проблема Вас особливо зацікавила, то вона може стати темою Вашої, науково-дослідницької роботи, виконуваної за організаційною допомогою викладача. 1. Матеріальне забезпечення навчального процесу.


Модуль 1.

Згідно плану лекцій, практичних занять та самостійної позааудиторної роботи студентів на кафедрі наявні: 1. мультимедійні презентації, комплекти прозірок та діапозитивів по темах;

 2. таблиці;

 3. навчальні стенди;

 4. база ситуаційних задач та тестів;

 5. питання програмованого тестового контролю;

 6. відеофільми з демонстрацією техніки виконання різних видів оперативних втручань та обстеження хірургічного хворого;

 7. електронні варіанти атласів, підручників, монографій по анатомії та топ. анатомії людини, оперативній хірургії, хірургічних маніпуляціях;

 8. набори хірургічного інструментарію загального та спеціального призначення;

 9. муляжі та тренажери для в’язання вузлів;

 10. трупний матеріал;

 11. сухі та вологі анатомічні препарати з моделями окремих вад та хірургічних патологій та операцій.


Модуль 2.

Згідно плану лекцій, практичних занять та самостійної позааудиторної роботи студентів на кафедрі наявні:

1) мультимедійні презентації, комплекти прозірок по темах;

2) таблиці;

3) стенди;

4) база ситуаційних задач;

5) питання програмованого тестового контролю;

6) відеофільми з демонстрацією техніки виконання різних видів оперативних втручань та обстеження хірургічного хворого;

7) електронний варіант атласу хірургічних операцій І. Літтмана;

8) набір хірургічного інструментарію;

9) набір медикаментів, необхідних для виконання практичних навичок;

10) апарат для ВЛОК;

11) коагулометр;

12) набір шин для транспортної іммобілізації кінцівок (шини Дітеріхса, Крамера, пневматичні шини);

13) набір для визначення груп крові (за системами АВО та Rh-фактора) та проведення проб на індивідуальну сумісність;

14) джгути (артеріальний Есмарха та венозний) для зупинки кровотечі та проведення д/в інєкцій;

15) набір для промивання шлунка (включаючи назо-гастральний зонд, лійку);

16) набори для проведення різних видів клізм (включаючи кухоль Есмарха з гумовою трубкою та наконечником);17) муляжі для виконання п/ш, д/м та д/в ін’єкцій;

18) манекен для проведення серцево-легеневої реанімації.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка