Методичні вказівки до практичних занять. 3 Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентівСторінка4/9
Дата конвертації29.12.2016
Розмір1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

модуль 2


«Загальні поняття хірургії. Основи онкології»


п/п

Види робіт


Кіль-кість годин

Вид контролю

1

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

7

Поточний контроль на практичних заняттях

2

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

2

Підсумковий модульний контроль

3

Індивідуально-дослідницька самостійна робота студентів

4

Підсумковий модульний контрольРазом

13

1.2.4. 1.2.4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ МОДУЛІВ.

Структура залікового кредиту – модуля 1


Тема

Кількість годин

Індивід.

СРС


Лек­ції

Практи­ч­ні

СРС

Змістовий модуль 1. Вступ до оперативної хірургії та топографічної анатомії.

Предмет і завдання дисципліни, історія становлення та методи дослідження. Хірургічна операція та інструментарій.

2


2

1

Огляд наукової літератури за вибором.

Виготовлення наочних посібників.

Створення навчальних програм і фільмів

Виготовлення топографоана-томічних препаратів.Загальні закономірності пошарової будови тіла людини. Роз’єднання тканин і з’єднання тканин, зупинка кровотечі в рані.

Первинна хірургічна обробка рани.4

2

Змістовий модуль 2. Топографічна анатомія і оперативна хірургія голови.

Топографічна анатомія та оперативна хірургія мозкового відділу голови.

2

4

2

Те саме

Топографічна анатомія та операції лицевої ділянки голови.

2

10

3

Змістовий модуль 3. Топографічна анатомія і оперативна хірургія шиї.

Топографічна анатомія та операції в ділянці шиї.

Тестування до модуля

2

6

1

Те саме

Венепункція, венесекція та трахеостомія. (Операція на тварині – на експериментальній базі).

2

1

Підсумковий модульний контроль:
2

2

Теоретичної підготовки

10


Практичної підготовки
30
СРС12

РАЗОМ ГОДИН

52

Структура залікового кредиту - модуля 2

Тема

Кількість годин

Індивід. СРС

Лек­цій

Практ.

СРС

Змістовий модуль 1. Введення в хірургію. Асептика та антисептика. Десмургія. Хірургічна операція. Догляд за хірургічними хворими. Методика обстеження хірургічних хворих. Основи анестезіології та реанімації. Кровотечі. Переливання крові. Шок.

Введення в хірургію. Антисептика та асептика.

1

2

0,5

2

Десмургія.
2

0,5

Догляд за хірургічними хворими. Методика обстеження хірургічних хворих.
2

0,5

Хірургічні маніпуляції та оперативна хірургічна техніка. Хірургічна операція.
2

0,5

Загальна анестезіологія. Термінальні стани. Серцево-легенева реанімація.

1

2

0,5

Непритомність. Колапс. Шок. Терапія шоку.
2

0,5

Кровотеча та крововтрата. Переливання крові та кровозамінників.

2

2

0,5

Змістовий модуль 2. Вчення про рани. Термічні травми. Гостра хірургічна інфекція. Сепсис. Змертвіння. Основи онкології.

Рани. Визначення. Класифікація. Рановий процес. Переломи, вивихи.

2

2

0,5

2

Опіки. Відмороження. Електротравма.

2

2

0.5

Гострі гнійні захворювання м’яких тканин: абсцес, флегмона, фурункул, карбункул, гідраденіт, мастит, бешиха, лімфаденіт, лімфангоїт, парапроктит, панариції. Гострий гематогенний остеомієліт.

2

2

0.5

Гостра специфічна хірургічна інфекція. Газова гангрена. Правець. Дифтерія ран. Сибірська виразка. Хронічна специфічна хірургічна інфекція. Хронічний туберкульоз, актиномікоз, сифіліс. Хірургічні аспекти СНІДу.

2

0,5

Загальна гнійна інфекція. SIRS. Сепсис.

2

0,5

Змертвіння. Некроз. Гангрена. Виразки. Нориці.
2

0.5

Основи клінічної онкології.
2

0.5

Підсумковий модульний контроль
2

2

Разом

10

30

9

4

1.3. ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ.
Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005).

Оцінка за модуль визначається за поточну навчальну діяльність (у балах) та виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Максимальна кількість балів при вивченні модуля - 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність - 120 балів, за результатами модульного підсумкового контролю - 80 балів.


  1. ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ.


Розподіл балів, що присвоюються студентам при вивченні модуля 1.
Для контролю вихідного рівня знань студентів на практичному занятті застосовується:

а) тестове опитування, яке включає в себе два вибіркових тести та ситуаційну задачу;

б) усне опитування з необхідних фундаментальних дисциплін і з матеріалу підручників, згідно з контрольними питаннями і ситуаційними завданнями для самоконтролю.

в) формалізований тестовий контроль з цих питань.

Для самоконтролю знань студентів у процесі самопідготовки у зошитах домашньої роботи пропонується підготувати до занять завдання для самостійної позааудиторної роботи, контрольні питання і розв’язати тести самоконтролю знань та ситуаційні завдання.

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студента виставляються оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою, які потім конвертуються у бали, залежно від кількості тем у модулі, таким чином:
Оцінка

Бали

"5"

8

«4"

4

"З"

2

"2"

0
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка