Методичні вказівки до практичних (семінарських) занять із дисципліни «Цивільне право України»Скачати 414.85 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації10.11.2016
Розмір414.85 Kb.
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
3788 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до практичних (семінарських) занять із дисципліни

«Цивільне право України»
ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПРАВОЗНАВСТВО”

УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

Суми

Сумський державний університет

2015
Методичні вказівки до практичних (семінарських) занять із дисципліни «Цивільне право України» / укладач А. В. Гончарова. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – 45 с.

Кафедра АГПФЕБПЕРЕДМОВА

Глибоке вивчення Цивільного права України передбачає опанування студентами різноманітних теоретичних концепцій, дискусійних положень, а також розвиток навичок критично аналізувати проблемні питання та висловлювати щодо них свої міркування.

У зв'язку з цим підготовка до занять передбачає вивчення не тільки лекцій та підручників, а й Цивільного кодексу України. Необхідно досліджувати додаткову літературу, яка запропонована в планах до семінарського заняття, а також іншу спеціальну літературу.

Вбачається за доцільне тісно пов'язувати теоретичний матеріал із практичною діяльністю.

У робочому зошиті потрібно занотувати використану літературу та необхідно викласти обґрунтоване розв’язання задач, реферативні виступи, тези для виступу на семінарських заняттях.

Семінарські заняття. Метою семінарського заняття є поглиблення і закріплення знань, отриманих на лекції і в процесі самостійного вивчення законодавства, інших нормативних матеріалів, цивільно-правової літератури, необхідної для отримання спеціальних знань.

Студенти повинні вміти аналізувати цивільно-правові норми діючого законодавства і застосовувати їх до конкретних обставин, засвоїти основні проблеми науки цивільного права.

Семінарські заняття є одночасно і засобом перевірки знань студентів, а також відпрацювання навичок самостійного вивчення цього предмета, роботи з літературою, вміння логічно і послідовно розповідати засвоєний матеріал. У процесі виступу на семінарському занятті студенти повинні продемонструвати вміння виділяти основні положення, ілюструвати їх застосування, а також робити практично значущі висновки із теоретичних положень.

У темах семінарських занять дається перелік найважливіших питань курсу, а також приблизний список літератури, яку треба вивчити під час самостійної підготовки до заняття.

Починати підготовку до семінару необхідно з вияснення змісту питань, які є в плані заняття. В окремих випадках це може вимагати уточнення спеціальної термінології чи перекладу незнайомих слів.

Відповідь повинна бути побудована на знанні норм цивільного права, а також інших нормативних актів та постанов Пленуму Верховного Суду України.Студенти, які пропустили заняття, повинні вивчити тему і в неурочний час здати заборгованість із теми викладачу.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

Теми:

 1. Загальні положення цивільного права.

 2. Цивільне законодавство.

 3. Основні риси цивільного права зарубіжних країн.

 4. Цивільне право як наука і як навчальна дисципліна.


Питання до теми 1 «Загальні положення цивільного права»

1. Поняття цивільного права, предмет, метод цивільно–правового регулювання.

2. Принципи та функції цивільного права.

3. Відмежування цивільного права від суміжних галузей права.


Питання до теми 2 «Цивільне законодавство»

1. Поняття цивільного законодавства.

2. Дія цивільного законодавства у часі, просторі і за колом

осіб.


3. Застосування цивільного законодавства за аналогією.

4. Роль судової практики в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні цивільного законодавства.

5. Цивільне законодавство як навчальна дисципліна.
Питання до теми 3 «Основні риси цивільного права зарубіжних країн»

1. Основні риси цивільного права зарубіжних країн.

2. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн.

3. Основні інститути цивільного права зарубіжних країн.


Питання до теми 4 «Цивільне право як наука і як навчальна дисципліна»

1. Поняття та предмет науки цивільного права, методи дослідження науки цивільного права.

2. Цивільне право як навчальна дисципліна.
Теми для рефератів

1. Відмежування цивільного права від суміжних галузей права.

2. Роль судової практики в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні цивільного законодавства.

3. Основні цивільно-правові системи сучасності.

4. Договірне (контрактне) право зарубіжних країн.

Ситуаційні завдання до тем модуля

Завдання 1

Визначити, чи можна вважати цивільно-правовими відносини, які виникли за таких обставин, і застосовувати до них норми цивільного права:

1) акціонерне товариство «Електрон» передало автотранспортному підприємству для доставки в концерн «Меркурій» свою продуцію- партію телевізорів на суму 500000 грн. При перевірці вантажу на складі отримувача виявилася нестача цієї продукції на суму 20500 грн;

2) налагоджуваючи комп'ютерну техніку в науково-дослідному інституті громадянин Кондратюк Н. В з неуважності вивів з ладу принтер вартістю 800 грн, а також знищів з пам'яті переданого йому для ремонту комп’ютера інформацію з результатами експерименту, над якими протягом декількох місяців працював колектив інституту.Завдання 2

Офіційним чи неофіційним є тлумачення правових норм:

1. У коментарі до Цивільного кодексу України.

2. У підзаконному нормативному акті, що виданий на виконання закону.

3. На лекції з цивільного права юридичного факультету університету.

4. На прийомі в адвоката в юридичної консультації.

5. У постанові Пленуму Верховного Суду України.

Завдання 3

1. Визначте, чи можна вважати цивільно-правовими відносини, що виникли за такими обставинами, і застосувати до них норми цивільного права: АТ “Фотон” передало автотранспортному підприємству для доставки магазину «Радіотехніка» свою продукцію – партію телевізорів на суму 900 тис. грн. Під час прийому товару від перевізника отримувачем виявлена нестача товару на суму 3500 грн.

2. Токар Свиридов О. В. під час роботі з необережності вивів з ладу верстат, на якому працював. Вартість ремонту верстата становила 350 грн. Директор підприємства вимагав від Свиридова О. В. відшкодувати заподіяну підприємству шкоду в повному обсязі.

3. Водій автомобіля Чиж Б.Г. збив пішохода Олексенко О. Н., який переходив через проїжджу частину в невстановленому місці. Після видужання Олексенко О. Н. звернувся до АТП, на балансі якого знаходився автомобіль, з вимогою про відшкодування збитків. Директор АТП відмовився відшкодовувати збитки, мотивуючи тим, що, по-перше, АТП не несе відповідальності за дії водіїв, по-друге, Олексенко О. Н. переходив проїжджу частину в невстановленому місці.

Завдання 4

Богуславський Н. П. під час подорожі на автомобілі збив Вавилову М. К., якій у зв’язку з цим було заподіяно шкоду. Пізніше Вавилова М. К. звернулася до суду з вимогою про відшкодування заподіяної шкоди. Богуславський Н. П. заявив, що він у кримінальному судочинстві був визнаний невинним і звільнений від відповідальності, тому він не може нести відповідальності, тому ж ст. 1166 ЦК України передбачає вину як обов’язкову умову такої відповідальності. На це адвокат Вавилової М. К. зауважив, що в цій ситуації потрібно користуватися не загальною, а спеціальною нормою – ст. 1187 ЦК України, відповідно до якої Богуславський Н.П. повинен нести відповідальність за скоєні ним дії.

Поясніть позицію адвоката потерпілого. Як співвідносяться загальні і спеціальні норми цивільного законодавства?

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

Теми:


 1. Поняття та особливості цивільного правовідношення. Здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’ язків.

 2. Захист цивільних прав, відповідальність у цивільному

праві.

 1. Об’єкти цивільних прав.

 2. Підстави виникнення цивільних прав та цивільних обов’язків. Правочини.


Питання до теми 1 «Поняття та особливості цивільного правовідношення»

1. Поняття цивільного правовідношення.

2. Особливості цивільного правовідношення.

3. Елементи цивільного правовідношення.

4. Здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов’язків.
Питання до теми 2 «Захист цивільних прав, відповідальність у цивільному праві»

1. Захист цивільних прав.

2. Поняття цивільно-правової відповідальності.

3. Форми і види цивільно-правової відповідальності.

4. Склад правопорушення та умови цивільно-правової відповідальності.

5. Підстави звільнення від відповідальності.


Питання до теми 3 «Об’єкти цивільних прав»

1. Поняття об’єктів цивільних прав.

2. Речі та майно як об’єкти цивільних прав.

3. Гроші, валютні цінності як об’єкти цивільних прав.

4. Дії, послуги, зобов’язальні вимоги та нематеріальні блага

як об’єкти цивільних прав.


Питання до теми 4 «Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. Правочини»

1. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків.

2. Поняття правочинів та їх види.

3. Умови дійсності правочинів.

4. Види недійсних правочинів.

Теми для рефератів

1. Здійснення цивільних прав.

2. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав.

3. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав.

4. Поняття юридичного факту та їх класифікація.

5. Правові наслідки недотримання сторонами вимог закону

при вчиненні правочину.

Ситуаційні завдання до тем модуля

Завдання 1

Складіть схему способів захисту цивільних прав. Зробіть мультимедійну презентацію.Завдання 2

Страцев Т.Л., Федоренко К. І. та Григорян А. М. ремонтували огорожу біля будинку Харченка Н. Г. При цьому вони пошкодили дах сараю, який знаходився біля огорожі. Вартість необхідного ремонту становить 2000 грн. Харченко Н. Г. звернувся з позовом до Федоренка К. І. про стягнення 340 грн, але останній погодився заплатити лише 400 грн, оскільки шкоду заподіяв не тільки він, а і Старцев Т. Л. та Григорян А. М.. Чи підлягає позов задоволенню?


Завдання 3

За вироком суду були притягнуті до кримінальної відповідальності Грицай Б. О., Кабанець О. О. та Полищук І. Г за пограбування квартири, а гр. Белов А. М. – за приховання цього злочину. Ними було пограбовано дві квартири. Перше пограбування на суму 3500 грн вчинили Грицай Б. О., Кабанець О. О. та Поліщук І. Г., друга квартира на суму 2000 грн була пограбована Грицаєм Б. О. та Поліщуком І. Г. Про це знав Белов А. М. Організатором злочину був Грицай Б. О.

Вирішивши кримінальну справу і одночасно цивільний

позов, суд у вироку зазначив: “Цивільний позов громадян задовольнити у сумі 5500 грн, стягнувши цю суму з засуджених солідарно”.

Чи є умови для солідарної відповідальності? Які умови для пред’явлення регресних вимог?

Завдання 4

Матвієнко Г. О. позичив гроші у Семенова Л. О. строком на 1 місяць (до 1.05 2015.) 30.04.2015 р. Матвієнко Г. О. прийшов до Семенова Л. О., щоб віддати йому гроші, які він позичав. Матвієнко Г. О. відмовився брати гроші, посилаючись на те, що вони йому в даний час не потрібні, він поспішає і Матвієнко Г. О. може їх віддати через 2 –3 дні. Незважаючи на умовлення Матвієнка Г. О. взяти гроші в цей день, Семенов Л. О. їх не взяв. Вночі 1.05. 2015 р. будинок Матвієнка Г. О., де він проживав, згорів з причини попадання в будинок блискавки. Згоріло майно Матвієнка Г. О., у тому числі і гроші.

У зв’язку з тим, що Матвієнко Г. О. гроші не віддав, Семенов Л. О. звернувся до нього з вимогою віддати борг. Матвієнко Г. О. відмовився віддавати гроші, посилаючись на те, що він їх вже віддавав, але Семенов Л. О. сам відмовився їх брати, а після пожежі у нього грошей більше немає. Семенов Л. О. звернувся до юридичної консультації за роз’ясненням. Які роз’яснення може дати адвокат по цій справі?

Завдання 5

Молокозавод повинен був за договором поставки надати магазину “Молоко” продукти 2.05.2014 р. на суму 9000 грн. 02.05.2014 р. у зв’язку з сильними дощами розмило частину дороги і молочні продукти не були доставлені до магазину. Договором, який був укладений між магазином і молокозаводом, за не поставку продукції була передбачена неустойка у вигляді штрафу. Магазин пред’явив заводу претензію, в якій вимагав сплатити суму штрафу за не поставку товару. Завод відмовився задовольняти вимоги магазину, посилаючись на те, що його вини у цьому немає.

Правомірні чи ні вимоги магазину?

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3
Теми:


 1. Фізичні особи як суб’єкти цивільних прав. Фізична особа як суб’єкт підприємницької діяльності.

 2. Юридичні особи. Підприємницькі товариства.

 3. Держава і територіальні громади як суб’єкти цивільних прав.

 4. Представництво і довіреність.

 5. Строки та терміни. Позовна давність.Питання до теми 1 «Фізичні особи як суб’єкти цивільних прав.

  1. Фізична особа як суб’єкт підприємницької діяльності»

  2. Цивільна правоздатність фізичної особи.

  3. Цивільна дієздатність фізичної особи.

  4. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання її недієздатною.

  5. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою, оголошення її померлою.

  6. Фізична особа як суб’єкт підприємницької діяльності.


Питання до теми 2 «Юридичні особи. Підприємницькі товариства. Держава і територіальні громади як суб’єкти цивільних прав»

1. Поняття юридичної особи, ознаки юридичної особи, право та дієздатність юридичної особи, місцезнаходження.

2. Види юридичних осіб та порядок їх створення. Відповідальність юридичної особи.

3. Філії та представництва юридичної особи.

4. Припинення юридичної особи.

5. Участь держави, АР Крим та територіальних громад у цивільних правовідносинах


Питання до теми 3 « Представництво і довіреність»

1. Поняття представництва.

2. Види представництва.

3. Довіреність та її види.

4. Припинення представництва за довіреністю.
Питання до теми 4 «Строки та терміни. Позовна давність»

1. Поняття та значення строків у цивільному праві.

2. Види цивільно-правових строків.

3. Позовна давність.


Питання до теми 5 «Опіка та піклування»

1. Завдання опіки та піклування. Органи опіки та піклування.

2. Встановлення опіки та піклування.

3. Права та обов’язки опікунів та піклувальників.

4. Припинення опіки та піклування.


Теми для рефератів

1. Фізична особа як суб’єкт підприємницької діяльності.

2. Особливості правового становища акціонерного товариства, створеного в процесі приватизації.

3. Держава як суб’єкт цивільних правовідносин.

4. Територіальні громади як суб’єкти цивільних правовідносин.

5. Поняття представництва та його види.

6. Поняття юридичних строків (термінів) у цивільному праві.

Ситуаційні завдання до модуля

Завдання 1

Голова районної державної адміністрації пред'явив позов до газети «Волинь» та автора публікації Чоботарьова В. В. про захист його ділової репутації, посилаючись на те, що в газеті було надруковано статтю, автором якої є Чоботарьов В. В. У цій статті розповідалося, що позивач за своїми діловими якостями не здатний забезпечити організацію реформування в районі аграрних відносин, не має достатньої кваліфікації для виконання посадових обов'язків, у своїй діяльності позивач обмежився лише участю у святкуваннях та презентаціях.

Відповідачі у справі позов заперечували, пояснивши, що публікація зроблена на підставі інформації прес-служби облдержадміністрації і є відтворенням оцінок, зроблених головою облдержадміністрації на обласній нараді.

Розкрийте зміст, категорії «ділова репутація»? Чим вона відрізняється від поняття «честь»? Який зміст права на ділову репутацію? Вирішіть справу.Завдання 2

У газеті «Українська правда» була опублікована стаття Сергєєва А. А., яка містила критику діяльності одного з органів внутрішніх справ. Реагуючи на статтю, керівник прес-служби внутрішніх справ Дубов Н. П надіслав телетайпограму; в якій зазначив, що «публікація викликає подив своєю юридичною безграмотністю та правовим нігілізмом». Автор публікації вважає, що ці слова ганьблять його честь, гідність та ділову репутацію журналіста-професіонала, та звернувся до суду за захистом, зокрема за відшкодуванням моральної шкоди.

Дубов Н. П. заперечує проти позову, заявляючи, що телетайпограма не містила відомостей, які б ганьбили Сергєєва А. А., а лише оцінку факту, тобто судження про статтю, а не особу, що є, за думкою відповідача, нетотожними поняттями.

Вирішіть справу. Дайте оцінку доводам, що наведені сторонами.Завдання З

Кореспондент однієї з газет Романов А. Б. в опублікованій статті охарактеризував проведення слідчим попереднього розслідування про крадіжку в аеропорту як некваліфіковане і упереджене. Висунуте слідчим зауваження було затверджене прокурором, а справа розглянута в суді, і підсудні за вироком позбавлені волі.

Розглянувши скаргу засуджених, обласний суд вирок залишив без змін. Слідчий звернувся з позовом до газети і кореспондента про захист його професійної честі та відшкодування заподіяної моральної шкоди.

Вирішіть справу.Завдання 4

Власник будинку Черненко В. Ю. здав за договором житлового найму одну з кімнат сім’ї Корбут Н. Р. строком на три роки. Згідно з умовами договору Корбути не мають права грати на музичних інструментах, користуватися магнітофоном, поки вони проживають у будинку Черненко В. Ю., але через 2 роки коли дочці Корбут виповнилось 5 років, спеціалісти виявили в неї музичні здібності, батьки придбали фортепіано і записали її до музичної школи.

Черненко В. Ю. пред’явив позов до наймача про розірвання договору житлового найму на підставі того, що останній порушив умови договору.

Яке рішення повинен винести суд?


Завдання 5

Коли Петру Пелехатому виповнилося 15 років, бабуся в день його народження подарувала йому 1000 грн. Петро наступного дня пішов до банку і поклав ці гроші на депозитний рахунок. Через 4 місяці він зняв з рахунку 400 грн. і купив у сусіда Матюхіна В. П. собаку. Батько Петра, довідавшись про це, почав вимагати від Матюхіна, щоб він забрав собаку і повернув 400 грн. Матюхін В. П. відмовився це зробити. Батьки Петра змушені були звернутися з позовом до суду про визнання договору купівлі-продажу недійсним.

Чи підлягає позов задоволенню?

Чи правомірні дії працівників банку, які видали гроші Петру без згоди на це його батьків?Завдання 6

Сімнадцятирічний Михайло Кириченко на першу ж заробітну плату, яку він одержав на підприємстві, купив у Олега Мальцева фотоапарат вартістю 350 грн. Батьки Михайла вимагали, щоб він повернув фотоапарат знайомому і забрав у нього свої гроші. Михайло не виконав вимоги батьків і наступного дня уклав договір міни з Селюковим М. Ю. – робітником того ж підприємства. Згідно з цим договором Михайло передав Селюкову Г. фотоапарат, взамін якого одержав від нього годинник. Батьки Михайла вимагають розірвання і цього договору.

Оскільки контрагенти Михайла за обома угодами відмовилися виконати вимоги його батьків, батько Михайла звернувся з позовами в суд про визнання договорів купівлі-продажу і міни недійсними.

Чи підлягають ці позови задоволенню?Завдання 7

Шістнадцятирічний Віктор Сундеєв, який навчається у технікумі, на одержану стипендію купив декілька білетів грошово-речової лотереї. По одному з цих білетів він виграв телевізор. Не проінформувавши своїх батьків, він продав його за 1000 грн. другу Іванову Я. С. Батько Віктора звернувся до Іванова Я. С. з проханням повернути телевізор. Проте

Іванов Я. С. відмовився це зробити, посилаючись на те, що білети грошово-речової лотереї Віктор придбав на свою стипендію, тому він може самостійно розпоряджатися і цими білетами, і виграшами, які на них випали.

Тоді батько Віктора пред’явив до Іванова Я. С. позов про визнання договору купівлі-продажу недійсним.

Яке рішення повинен винести суд?

Завдання 8

Мартинов В. С. дізнався, що шістнадцятирічний син його сусідів Микола, студент коледжу, сам ремонтує теле- та радіоапаратуру, вирішив використати його послуги і доручив йому відремонтувати телевізор. Вони домовились, що за роботу Миколі буде заплачено 25 грн. Микола дуже довго ремонтував телевізор, намагався навіть його переладнати за новою схемою, але налагодити його не зміг. Тоді Мартинов В. С. відвіз телевізор у майстерню що ремонтує телевізори.

Оглядаючи телевізор, майстер сказав, що після таких переобладнань та «виправлень», яким він був підданий, відремонтувати його неможливо.

Мартинов звернувся до батьків Миколи з вимогою відшкодувати нанесені йому збитки. Батьки відмовилися це зробити, посилаючись на те, що вони не тільки не давали своєму сину згоди на укладення угоди з Мартиновим, але навіть не знали про це. Мартинов звернувся до суду з позовом до батьків Миколи.

Яке рішення повинен винести суд?

Чи зміниться рішення, якщо буде встановлено, що батьки

знали про укладення договору?

Завдання 9

Микола (9 років) і Олександр (10 років), граючи надворі, розвели поблизу гаражу багаття, від якого гараж спалахнув. Власник сараю звернувся до батьків Олександра та Миколи з позовом про відшкодування збитків. Батьки цих дітей заперечували проти позову, посилаючись на те, що їх діти ще недієздатні і тому відповідальність за вчинену шкоду не несуть, а вони (батьки) були в момент вчинення шкоди на роботі, і тому також не можуть нести відповідальність.

Як вирішити справу?

Завдання 10

17 - річний Костянтин Горбенко, який працював на меблевій фабриці, побачивши у дворі біля входу у під’їзд велосипед, взяв його і поїхав кататися. Пізніше з’ясувалося, що він мав намір недовго покататись і поставити велосипед на місце, де він його взяв. З’їжджаючи з гори на великій швидкості, Костя упав, зламав велосипед, а сам зі струсом мозку був доставлений у лікарню. Було встановлено, що велосипед належав Юрченко Р. Ю., який вимагає відшкодування йому збитків від батьків Кості. Батьки Кості відмовилися це зробити, посилаючись на те, що вони не в змозі здійснювати постійний контроль за дорослим сином.

Юрченко Р. Ю. звернувся до суду з позовом до батьків Кості про відшкодування нанесеної йому шкоди.

Вирішіть справу.Завдання 11.

20-річний Петро Степаненко викрав із квартири Возникової речі на загальну суму 3050 грн. На підставі висновку судовопсихіатричної експертизи про те, що Петро Степаненко психічно хворий і не може розуміти значення своїх дій, суд звільнив Юрія від кримінальної відповідальності і відправив його на примусове лікування. Возникова пред’явила позов до батьків Петра. Батьки проти позову заперечували, посилаючись на те, що Юрій не був визнаний недієздатним в установленому законом порядку, тим більше, що в нього на рахунку в банку знаходиться грошова сума у розмірі 5500 грн, яка була подарована йому дідом.

Вирішіть справу.

Завдання 12

Дашкова А. А. звернулася до суду з заявою оголосити померлим її батька – Хитайлова А. Р. При цьому вона посилалася на довідку військомату від 20 травня 1946 р. про те, що Хитайлов А. Р., знаходячись на фронті, пропав безвісті у грудні 1941 р. У заяві Дашкова А. А. зазначила, що визнання Хитайлова А. Р. померлим їй необхідно для оформлення права спадкування майна дідуся, померлого 21 квітня 2014 р. Згідно зі ст. 1266 ЦК України вона, як онучка, може бути спадкоємицею за законом при умові, що на момент відкриття спадщини немає в живих її батька (сина дідуся). Міський суд заявлену вимогу задовольнив і назвав днем смерті Хитайлова А. Р. день вступу рішення суду в законну силу – 20 червня 2004 р.

Правильно чи ні рішення суду?

Завдання 13

Казаков Л. Б рибалив на морі. Човен перевернувся і він втопився. Все це трапилось на очах у чотирьох громадян, які відпочивали на березі моря. Тіло Казакова Л. Б. не знайшли. Дружина Казакова Л. Б. через 6 міс. після нещасного випадку звернулася до суду про оголошення його померлим. Суд ухвалив рішення про оголошення її чоловіка померлим.

Чи правильне рішення суду?

Завдання 14

Горобець А. П. поплив на човні покататися по морю. Він заплив далеко, почався шторм і до дому він не повернувся. Ні човна, ні тіла Горобця А.П. не було знайдено, міський суд ухвалив рішення про встановлення факту смерті Горобця А. П.

Чи правомірне рішення суду?

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4
Питання до теми «Особисті немайнові права фізичної особи»


 1. Поняття і класифікація особистих немайнових прав.

 2. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.

 3. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

 4. Захист особистих немайнових прав.Теми рефератів:

 1. Особисте право на життя та його захист.

 2. Право фізичної особи на власне зображення та його захист у приватному, економічному, соціальному, політичному житті.Ситуаційні завдання до модуля

Завдання 1

У квітні 2014 р. Чернецький А. Р., що очолював чековий інвестиційний фонд “Наука”, був засуджений за шахрайство до 5 років позбавлення волі. У вересні того самого року в одній із центральних газет з’явилася стаття під назвою “Шахрай із ученим ступенем”, де Чернецький А. Р. характеризувався як злодій, шахрай і хабарник. Проте ще в липні 2014 р. вирок у справі Чернецького був скасований за касаційною скаргою, а справа надіслана на новий розгляд, після чого була повернена на доопрацювання в органи прокуратури і в березні 2015 р. припинена за відсутністю складу злочину.

У червні 2015 р. Чернецький А. Р. звернувся в суд із позовом про захист честі, гідності і ділової репутації, зганьблених у газетній публікації. Автор і редакція позов не визнали, посилаючись на те, що, даючи в статті характеристику Чернецького, вони посилалися на вирок суду і не знали, що він скасований, і справа направлена на новий розгляд.

Яким буде рішення суду у справі? Яким було б рішення суду, якби вирок не був скасований? Складіть позовну заяву до суду.Завдання 2

Газета “Голос України” опублікувала статтю журналіста Лобанова М. А., яка містила критику діяльності одного з органів внутрішніх справ. Реагуючи на статтю, керівник прес-служби ОВС Поляков А. Б. надіслав телетайпограму: “...Публікація викликає подив своєю юридичною безграмотністю та правовим нігілізмом”. Лобанов вважає, що ці слова ганьблять його честь, гідність громадянина і ділову репутацію журналіста-професіонала і звернувся до суду по захист, зокрема відшкодування моральної шкоди.

Поляков А. Б. заперечив проти позову і заявив, що телетайпограма не містила відомостей, які б ганьбили Лобанова М. А., а лише оцінку факту, тобто судження про статтю, а не особу, що є, на думку відповідача, нетотожними поняттями. Проте позовні вимоги були повністю задоволені.

Чи законне рішення прийняв суд? Дайте оцінку доводам, наведеним сторонами.Завдання 3

Кореспондент Міщенко М. Ю. у статті, опублікованій у газеті, охарактеризував проведення слідчим попереднього розслідування про крадіжку в аеропорту як некваліфіковане і упереджене. Висунуте слідчим зауваження було затверджене прокурором, а справа розглянута в суді, і підсудні за вироком позбавлені волі. Розглянувши скаргу засуджених, обласний суд залишив вирок у силі. Слідчий звернувся в суд з позовом до газети і кореспондента про захист його професійної честі й відшкодування заподіяної моральної шкоди.

Яке рішення повинен винести суд? Назвіть підстави, порядок розгляду справ про захист честі і гідності.

Завдання 4

Колесов звернувся в суд із заявою про захист честі й гідності, посилаючись на те, що на засіданні профспілкового комітету заводу, де він працює, його необґрунтовано обвинуватили в крадіжці ключів від кабінету голови профкому, у той час як це не відповідало дійсності. Суд відмовив у прийнятті позовної заяви, враховуючи, що заява Колесова не підлягає розгляду в судових органах. Оскарживши рішення суду, Колесов зазначив, що він звернувся в суд не з питанням про внутрішньопрофспілкове життя і статут громадської організації, а стосовно захисту честі й гідності.

Чи правомірне рішення суду?

ЗМСТОВНИЙ МОДУЛЬ 5

Теми:


 1. Право власності.

 2. Право інтелектуальної власності.


Питання до теми 1 «Поняття права власності»

1. Поняття права власності.

2. Способи набуття права власності.

3. Способи припинення права власності.


Питання до теми 2 «Право інтелектуальної власності»

1. Поняття права інтелектуальної власності, об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності.

2. Авторське право.

3. Суміжні права.Теми для рефератів

1. Умови виникнення права власності.

2. Умови припинення права власності.

3. Право комунальної власності.

4. Право спільної сумісної власності.

5. Право спільної часткової власності.

6. Співвідношення права власності та інших речових прав.

7. Авторське право перекладачів.

8. Патентне право.

Ситуаційні завдання до модуля

Завдання 1

У червні 2013 р. Борець М. Я. звернулася з позовом до Білоцерківської ветбаклабораторії про визнання незаконною відмови в приватизації займаної нею та належної відповідачеві квартири №1 в буд. № 7 по вул. Щорса в м. Біла Церква, посилаючись на те, що всупереч Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» відповідач відмовляє в приватизації згаданої квартири.

При розгляді справи по суті представник відповідача вказував на те, що будинок № 7 по вул. Щорса будувався як одне з виробничих приміщень Білоцерківської ветбаклабораторії і в передбаченому законом порядку до житлового фонду не зарахувався, земельна ділянка за цим будинком як житловим не закріплювалася. Сама квартира не забезпечена необхідними господарськими спорудами, а вхід до неї здійснюється через територію ветбаклабораторії.

Крім того, позов був заявлений і спір вирішувався судом щодо приватизації квартири № 1 в буд. № 7. Згідно ж із копією ордера від 5 вересня 2001 р. Борець М. Я. надана квартира № 2 згаданого будинку, а в заяві про приватизацію Борець М. Я. взагалі не вказала номер квартири.

Як необхідно вирішити справу?

Завдання 2

У травні 2014 р. Єлісеєва О. Н. звернулася з позовом до Фурсенко Петра про визнання права власності на автомобіль.

Позивачка послалася на те, що з 1998 р. перебувала в зареєстрованому шлюбі з Н. (батьком відповідача), якому в жовтні 1999 p., як інваліду ВВВ I групи, був виділений безоплатно автомобіль «Запорожець». 2 грудня 2004 p. Н. помер. Як член сім’ї покійного, вона має право на автомобіль. Однак ним заволодів відповідач, чим порушуються її права. З матеріалів справи видно, що автомобіль ЗАЗ 968М був наданий Н. з урахуванням і того, що відповідач (його син Микола, як член сім’ї, міг постійно здійснювати керування автомобілем для обслуговування батька. На його ім’я і був виданий технічний паспорт).

Заперечуючи проти позову, Микола посилався на те, що на час отримання батьком автомобіля і в подальшому він не припиняв із ним сімейних стосунків. Хоча він і прописався до позивачки, але продовжував фактично проживати із його сім’єю, вів спільне господарство. Його дружина здійснювала за ним догляд, а він постійно обслуговував автомобіль.

Як необхідно вирішити справу?

Завдання 3

У серпні 2013 р. Гризло А. М. звернулася до Білоцерківського райсуду з позовом до радгоспу ім. Кірова про неправильність відмови в приватизації жилого будинку. Позовні вимоги обґрунтувала тим, що з 1999 р. проживає в будинку № 31 по вул. Молодіжній в с. Дрозди. 30 червня 2013 р. вона звернулася до відповідача з заявою про приватизацію займаного її сім’єю житла. Однак їй у цьому було відмовлено. Заперечуючи проти позову, представник відповідача заявив, що спірний будинок є службовим та надав суду копію рішення Білоцерківської районної ради народних депутатів від 31 серпня 1989 р. про затвердження рішення зборів уповноважених членів радгоспу ім. Свердлова про включення до числа службових спірного будинку та про надання його головному бухгалтеру Гризло А. М.

Як необхідно вирішити справу?

Завдання 4

Державне підприємство «Луч» було приватизоване організацією орендарів і перетворене на колективне підприємство. Робітник Іванчик І. І. у зв’язку з виходом на пенсію і припиненням трудових відносин з підприємством звернувся до виконавчого органу з заявою про повернення його вкладу в майно колективного підприємства, а саме: передати йому у приватну власність окреме нежиле приміщення та вантажний автомобіль.

Голова правління колективного підприємства повідомив Романова В. М., що, по-перше, майно підприємства є колективною власністю і воно належить підприємству, по-друге, згідно зі Статутом підприємства майно розподіляється між членами трудового колективу лише при ліквідації підприємства. В усіх інших випадках члени трудового колективу і особи, що припинили трудові відносини з підприємством з будь-яких причин, не мають права на отримання навіть у грошовій формі їхнього вкладу, їм на цей вклад лише нараховуються проценти у розмірі, що визначається трудовим колективом, виходячи з результатів господарської діяльності підприємства. Іванчик І. І. звернувся за консультацією до юрисконсульта підприємства.

Як необхідно вирішити справу?Завдання 5

Пєнкін К. І., Гарачов М. Т. та Шклярський О. О. заснували в січні 2012 р. закрите акціонерне товариство. Через рік Шклярський О. О. заявив про вихід із числа акціонерів і звернувся до загальних зборів із заявою про виділення йому вкладу, який він вніс у повному обсязі до статутного фонду товариства.

Загальні збори відмовили Шклярському О. О. в задоволенні його вимог, мотивуючи тим, що акціонер не має права вимагати виділення вкладу. Вони порадили йому передати свій вклад іншій особі, яка сплатить йому вартість вкладу. Шклярський не погодився з таким рішенням і звернувся до суду.

Як необхідно вирішити справу?Завдання 6

Котовський А. В., який повністю вніс свій пай за гараж, наданий йому раніше в користування, як члену гаражно-будівельного кооперативу, продав його Борисенко Т. Ю. Голова правління кооперативу став вимагати, щоб Борисенко Т. Ю. написав заяву про прийняття його в члени кооперативу, а також внесення вступного та пайового внеску і внеску на експлуатаційні витрати кооперативу. Борисенко відмовився це

зробити, вважаючи себе приватним власником гаража, гроші за який він сплатив Котовському А. В.

Голова правління гаражно-будівельного кооперативу звернувся з позовом до суду про звільнення Борисенко Т. Ю. із гаражного боксу.

Як необхідно вирішити справу?

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 6

Теми:


 1. Загальні положення про зобов’язання.

 2. Виконання зобов’язань.

 3. Способи забезпечення виконання зобов’язань.

 4. Припинення зобов’язань.


Питання до теми 1 «Загальні положення про зобов’язання»

1. Поняття зобов’язання. Підстави виникнення зобов’язання.

2. Суб’єкти зобов’язання.

3. Система зобов’язань.


Питання до теми 2 «Виконання зобов’язань»

1. Поняття виконання зобов’язань, принципи виконання зобов’язань.

2. Суб’єкти виконання зобов’язань, місце та строк виконання зобов’язань.
Питання до теми 3 «Способи забезпечення виконання зобов’язань»

1. Загальна характеристика способів забезпечення виконання зобов’язань.

2. Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

3. Порука та гарантія як способи забезпечення виконання зобов’язань.

4. Завдаток та застава як способи забезпечення виконання зобов’язань.
Питання до теми 4 «Припинення зобов’язань»

1. Поняття та способи припинення зобов’язань.

2. Окремі способи припинення зобов’язань.

Тими для рефератів

1. Способи підтвердження виконання зобов"язань.

2. Особливості оформлення поруки та гарантії, як способу забезпечення виконання зобов"язань.

3. Порівняльна характеристика завдатку та застави. Зміст договорів.

4. Принципи виконання зобов’язання.

5. Способи виконання зобов’язання.Ситуаційні завдання до модуля

Завдання 1

Громадянин Шутенко А. А. позичив у свого сусіда Макаренка П. Л. 5000 грн строком на 1 рік. У заставу за отриману позику він передав Макаренку П. Л. картину, телевізор та наручний годинник. У визначений термін гроші Шутенко А. А. не було повернуто. Макаренко, вважаючи себе власником переданих йому у забезпечення виконання договору позики речей, продав картину Лещенко Р. З. за 2000 грн, Лузану К. В. – телевізор за 1000 грн, а годинником став користуватися сам.

Через три місяці після настання строку виконання договору позики Шутенко А. А. прийшов до Макаренка П. Л. і зажадав повернути всю суму грошей, які він отримав за договором позики. Макаренко відмовився повернути годинник та отримані від Лещенка та Лузана гроші за продані заставлені речі. Відмовилися повернути картину та телевізор Лещенко і Лузан, Шутенко звернувся з позовом до суду про повернення своїх речей, що знаходяться у Макаренка, Лузана і Лещенка.

Яким чином може задовольнити свої вимоги кредитор у разі невиконання боржником зобов’язання, забезпеченого заставою?

Назвіть види застави.

Чи підлягає задоволенню позов Шутенко А. А.?Завдання 2

Баринов В. І. за договором позики передав Копачу М. М. в борг 2000 грн строком на 5 місяців. При укладенні договору були присутні їх спільні знайомі – Никоненко А. П. та Фурсов М. Г., а останній ще й заявив, що він поручається за Копача М. М.. Гроші Копач не повернув, посилаючись на тимчасові матеріальні труднощі. Фурсов М. Г. пояснив, що зараз він вже не підтримує дружніх стосунків із Копачем, тому й гроші повертати не буде. Через півроку Баринов В.І. звернувся до суду з заявою про стягнення боргу.

Як буде вирішено справу?

Завдання 3

За договором позики Омельченко А. А. одержав від Боженко Р. О. 3000 грн. Ці гроші він обіцяв повернути через 2 місяці. Для забезпечення виконання договору Омельченко передав Боженко під заставу свій телевізор. Договір застави був укладений у письмовій формі. Омельченко А. А. у зазначений строк гроші не провернув. Коли ж він прийшов до Боженка з грошима через 2 місяця після обумовленого в договорі строку, то Боженко заявив, що продав телевізор сусіду Постникову Д. А. за 1000 грн.

Омельченко звернувся до суду з позовом, в якому просив зобов’язати Боженка повернути телевізор або стягнути з нього 3000 грн. До позовної заяви він додав паспорт до телевізора та чек магазину, в якому вказана вартість телевізора (4000 грн). Боженко Р. О. в суді заявив, що оскільки борг не був повернутий в строк, він став власником закладеного майна і міг ним розпоряджатися на власний розсуд.

Чи підлягає позов Омельченко А. А. задоволенню?Завдання 4

Степанова С. Ю. домовилася з Максимовим П. Р. про продаж йому житлового будинку за 800000. грн. Для підтвердження укладення договору купівлі-продажу покупець передав Степановій завдаток у 20000 грн. Але через кілька днів Степанова повідомила Максимова, що вона вирішила будинок не продавати. Максимов звернувся в суд з позовом, в якому просив або стягнути з Степанової завдаток у подвійному розмірі, або прийняти рішення про примусову передачу йому будинку. При цьому він подав у суд письмову угоду про завдаток.

Яке рішення повинен винести суд?

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 7

Тема: Цивільно-правові договори.
Питання до теми «Цивільно – правові договори»


 1. Договір купівлі - продажу

 2. Договір поставки.

 3. Договір міни.

 4. Договір контрактації сільськогосподарської продукції.

 5. Договір дарування. Пожертва.

 6. Договір ренти.

 7. Договір довічного утримання.

 8. Договір найму (оренди).

 9. Договір прокату.

 10. Договір найму (оренди) земельної ділянки.

 11. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди.

 12. Договір найму (оренди) транспортного засобу.

 13. Договір перевезення пасажиру та багажу.

 14. Договір транспортного експедирування.

 15. Договір зберігання.

 16. Договір лізингу.

 17. Договір найму (оренди) житла.

 18. Договір позички.

 19. Договір страхування.

 20. Договір доручення.

 21. Договір комісії

 22. Договір управління майном.

 23. Договір позики.

 24. Кредитний договір

 25. Договір банківського вкладу.

 26. Договір банківського рахунку.

 27. Договір факторингу.

 28. Договір комерційної концесії.

 29. Договір про спільну діяльність.Теми для рефератів

 1. Практичне розмежування договорів дарування та пожертви.

 2. Особливості оренди державного та комунального майна.

 3. Правова регламентація тендера.Практичне завдання

Оформити згідно вимог цивільного законодавства всі договори теми та здати на перевірку викладачу.


Ситуаційні завдання до модуля

Завдання 1

У пункт прокату звернувся Чернишов А. А. з проханням надати йому в користування пилосос строком на місяць. Через тиждень з'ясувалося, що Чернишов В. А. використовує пилосос для зайняття підприємницькою діяльністю - він з надає послуги по прибиранню квартир та офісних приміщень. Оскільки в комерційній експлуатації пилосос зношується швидше, пункт прокату звернувся до Чернишова А. А. з вимогою про розірвання договору прокату та повернення пилососу. Чернишов відмовився.

Вирішіть справу.

Завданням 2

Державне підприємство «Кристал» та TOB «Борт» вирішили укласти договір оренди нежитлового приміщення, яке знаходиться на балансі у ДП «Кристал». У проекті договору сторони зазначили строк оренди - 20 років. Сторони підписали зазначений проект, скріпили його печатками. Фонд державного майна узгодив договір, але зазначив, що він підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

Коли сторони звернулися до нотаріуса, виявилося, що для належного нотаріального посвідчення договору не вистачає необхідних документів. Тоді сторони вирішили переробити договір оренди на строк 11 місяців .

Після закінчення строку оренди через 11 місяців ДП «Кристал» почало вимагати передачі йому орендованого приміщення. TOB «Борт« відмовилося передавати приміщення, посилаючись на підписаний та скріплений печатками сторін договір зі строком оренди 20 років.

Вирішіть справу.

Завдання З

Малишев Р. З. та Козін А. Ф. уклали договір оренди автомобіля, який належав Козіну. Через певний час Козін дізнався, що Малишев зареєструвався як ФОП та використовує орендований автомобіль як таксі.

Козін А. Ф. звернувся до Малишева Р. З. з вимогою про збільшення орендної плати, встановивши її в розмірі 30 % від доходу, який одержує Малишев від експлуатації його автомобіля. Малишев не погодився. Тоді Козін звернувся до нього з вимогою про розірвання договору оренди, оскільки автомобіль використовується не за призначенням.

Вирішіть справу.Завдання 4

За договором фінансового лізингу лізингодавець придбав у продавця обладнання та передав його лізингоодержувачу за актом приймання-передачі. Через деякий час у приміщенні лізингоодержувача, де знаходилося обладнання, трапилася пожежа, внаслідок якої обладнання повністю вийшло з ладу.

Хто буде нести майнові наслідки знищення обладнання?

Завдання 5

Товариство взяло в Бюро прокату автомобілів автомобіль «Волга» строком на 7 місяців. Через 2 тижні товариство передало автомобіль у суборенду своєму співробітнику Мішину М. М. У процесі експлуатації з'ясувалося, що двигун автомобіля потребує капітального ремонту. Мішин М. М. звернувся з вимогою про проведення капітального ремонту двигуна до товариства. Товариство, в свою чергу, звернулося з такою вимогою до Бюро прокату. Бюро прокату відмовилося проводити капітальний ремонт, зазначивши, що товариство порушило умови договору, здавши автомобіль в суборенду.

Хто має провести капітальний ремонт двигуна автомобіля?

Завдання 6

AT «Ост» здало в оренду TOB «Вест» нежитлову будівлю для організації виробництва та розміщення офісу на строк 10 років. За окремим договором оренди на такий самий строк

AT «Ост» передало TOB «Вест» земельну ділянку, на якій була розміщена будівля. Обидва договори були зареєстровані у встановленому порядку.

Через рік AT «Ост» звернулося до суду з вимогою до TOB «Вест» про розірвання договору оренди будівлі у зв'язку з несплатою TOB «Вест» орендної плати протягом більше, ніж 5 місяців поспіль. Договір оренди будівлі був розірваний.

TOB «Вест» встановило на земельній ділянці, яка оточує будівлю, паркан та відмовилося пропускати в будівлю представників «Ост» та нових орендарів.

Що має робити AT «Ост» для захисту свого права, якщо за договором оренди земельної ділянки TOB «Вест» вчасно сплачуй орендну плату?ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 8

Тема: Спадкове право
Питання до теми

1. Поняття та значення спадкового права, принципи спадкового права.

2. Спадкові правовідносини.

3. Склад спадщини.

4. Особи, які можуть бути спадкоємцями. Усунення від спадкоємства.

5. Особливості спадкування деяких прав та обов’язків.

6. Спадкування за заповітом.

7. Право на обов’язкову частку у спадщині.

8. Спадкування за законом.

9. Здійснення права на спадкування.

10. Поділ спадщини між спадкоємцями.

11. Охорона спадкового майна.

12. Виконання заповіту.

13. Оформлення права на спадщину.

14. Спадковий договір.

Теми для рефератів

1. Спадковий договір в українському цивільному законодавстві.

2. Спадкування за заповітом за новим цивільним законодавством України.

3. Особливості спадкування окремих видів майна.

4. Заповіт подружжя.

5. Спадкування на обов’язкову частку.Ситуаційні завдання до модуля

Завдання 1

Матвієнко А. В. проживав з матір’ю, двома дітьми та братом у будинку. Після його смерті залишилася його частина будинку, пай у кооперативі на суму 20500 грн, автомашина і предмети домашнього вжитку.

Хто є спадкоємцями в даному випадку. Як буде розподілено спадкове майно?

Завдання 2

Матвєєва А. А. проживала в м. Києві. Літом вона поїхала до сестри в м. Дніпропетровськ, де від хвороби померла. Після її смерті залишився будинок в м. Києві вартістю 25000 грн і хата в с. Чепеліївка вартістю 10000 грн. Все своє майно вона заповіла брату. Крім сестри та брата інших родичів у померлої не було. Сестра пред’явила брату вимогу про повернення її коштів, які вона витратила на поховання сестри та її лікування. Брат відмовився задовольнити вимоги сестри.

Що є місцем відкриття спадщини? Як повинен бути вирішений спір?

Завдання 3

Сергєєв В. А. заповів своє майно сестрі Андрейченко А. А.. У заповіті було зазначено, що Андрейченко А. А. повинна щомісячно зі спадкового майна перераховувати по 1000 грн на утримання його нерідного сина до досягнення ним 21 року (на час смерті Сергєєва йому було 17 років). Андрейченко, одержавши спадкове майно, не виконала заповіт Сергєєва в цій частині.

Як називається таке розпорядження в заповіті? Які права нерідного сина Сергєєва?

Завдання 4

Поліщук М. і. після смерті залишив заповіт, за яким все своє майно передав внучці. У заповіті було також зазначено, що внучка зобов’язана щорічно організовувати і проводити виставку його рідких і цінних книг у центральній бібліотеці міста. Одержавши спадщину, внучка відмовилася проводити виставки, тому центральна бібліотека міста звернулася до суду із заявою про те, щоб суд зобов’язав її виконати заповіт.

Яке рішення повинен прийняти суд?

Завдання 6

Після смерті Іванова А. А. залишалася спадщина на суму 56000 грн. Майно і кошти були придбані за період спільного життя з дружиною. З ним проживала тітка, яка знаходилася на його утриманні. З родичів є син, який проживав окремо (повнолітній), дружина, мати. Івановим був складений заповіт на четверту частку всього майна, за яким спадкоємцем цієї частки є син.

Хто і в який частці отримає спадкове майно?

Завдання 7

Громадянин Ващенко В. А. заповів все своє майно сестрі Марченко І. А. На утриманні Ващенко знаходилися неповнолітня дитина і його непрацездатна мати. Разом із ним проживала співмешканка Сергєєва А. Т. протягом двох років.

Хто в даному випадку є спадкоємцями?

Завдання 8

Пащенко І. А. заповів все своє майно, в тому числі будинок, своєму брату Самійленко А. А.. Заповіт було складено і підписано на прохання Піщенко медичною сестрою лікарні, де він проходив стаціонарне лікування. В заповіті не було вказано місце та дата його складання. Після смерті Пащенко його дружина заявила братові Пащенка, що заповіт є недійсним і він не має права на майно Пащенка.

Яка форма заповіту?

Чому дружина Пащенко вважає, що заповіт є недійсним?


Завдання 9

Васнецова М. А. проживала разом із братом у будинку, який належав їм на праві спільної власності. У лютому 2014 р. Васнецова померла. Дочка Васнецової звернулася із заявою до нотаріальної контори про визнання її спадкоємцем після смерті матері. Нотаріус через шість місяців після смерті Васнецової видав її дочці свідоцтво про право на спадщину на 1/2 будинку. Брат Васнецової заперечував проти цього, вважаючи що він також є спадкоємцем і йому повинно бути видано свідоцтво про право на спадщину на 1/2 частки Васнецової. Дочка Васнецової після цього почала вимагати від дяді передачі її телевізора і столового сервізу.

Хто у даному випадку має право на спадщину?

Яким чином повинно бути поділено майно?Завдання 10

Матвієнко Т. П. склав заповіт, в якому все майно заповів матері. Через два роки він склав новий заповіт, в якому все майно заповів дружині. Після його смерті мати почала оскаржувати дію останнього заповіту, посилаючись на те, що в період, коли був складений останній заповіт, Матвієнко часто хворів, іноді не міг розуміти значення своїх дій, тому другий заповіт не можна вважати дійсним.

Який заповіт має силу у даному випадку і чому?

Завдання 11

Федоренко А. І. працював на книжковій фабриці. Після його смерті на підприємстві залишилася заробітна плата, яка не була своєчасно виплачена. До директора підприємства звернулася дочка Федоренка із заявою про виплату їй заробітної плати батька. Директор відмовив у видачі її заробітної плати, посилаючись на те, що тільки через шість місяців після смерті будуть виявлені спадкоємці і тоді він прийме рішення про виплату заробітної плати спадкоємцям.

Ваша думка з цього питання?

Завдання 12

Саранцев А. В. проживав один у сільському населеному пункті. Догляд за ним здійснювала сусідка Мартинова. У 2014 р. він помер, Мартинова поховала його, витративши на це свої гроші у сумі 2 000 грн. Через місяць приїхав його син, який знаходився в довгостроковому відрядженні. Мартинова почала вимагати у нього виплати витрат на поховання. Син Саранцева відмовив їй у задоволенні її вимог, посилаючись на те, що таке законодавством не передбачено.Як вирішити дану справу?

  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка