Методичні вказівки до підготовки контрольної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності «Міжнародна інформація»Сторінка9/9
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Тема 25. Проблеми та перспективи розвитку відносин України з країнами Африки та Латинської Америки


 1. Інтереси України в трансахарській Африці.

 2. Розвиток відносин України з країнами Латинської Америки.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Бредіхин А. В. Політичне та торговельно-економічне співробітництво України з Латинською Америкою (1994-1997 рр.) Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / А. В. Бредіхин; Донец. держ. ун-т. — Донецьк, 1999. — 18 с. – Режим доступу до ресурсу: http://www.lib.ua-ru.net/inode/28804.html;

 2. Білоусов М. М. , Гайдуков Л. Ф., Губерський Л. В. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000 роки): Підручник / Білоусов М. М., Гайдуков Л. Ф., Губерський Л. В. [та ін.]; Ред. С. В. Головко. – К.: Либідь, 2001. – 624 с.

 3. Богаєвський Ю. Дійсно перспективний партнер: Україна–Бразилія: від декларацій і намірів – до конкретної співпраці / Богаєвський Ю. // Політика і час (ПіЧ). – 2002. – №2. – С. 13–16.

 4. Валєєва Ю. Українські інтереси на Африканському континенті: Республіка Кот д’Івуар / Юлія Валєєва // З.С. (Зовнішні справи). – 2009. – №10. – Режим доступу до ресурсу: http://uaforeignaffairs.com/article.html?id=438;

 5. Вельгач Г. Етаноловий кінь у степах України / Вельгач Г. // З.С. (Зовнішні справи). – 2009. – №2. – Режим доступу до ресурсу: http://uaforeignaffairs.com/article.html?id=331;

 6. Головченко В. “Ліва вісь” Латинської Америки в контексті цивілізаційного вибору України / Головченко В. // З.С. (Зовнішні справи). – 2009. – №1. – Режим доступу до ресурсу: http://uaforeignaffairs.com/article.html?id=311;

 7. Державне інформаційне агентство України “Укрінформ”: Країни світу. – Режим доступу до ресурсу: http://news2.ukrinform.com.ua:8101/States/;

 8. Договір між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара від 21.010.2003 р. // Офіційний вісник України вiд 10.12.2004. – 2004. – №47. – С. 233. – Ст. 3147. – Код акту 30750/2004. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=076_009&p=1250151795333007;

 9. Зайцев В. Экономические интересы Японии в Африке / Вадим Зайцев // Общественно-экономический сервер «Открытая экономика» («Open Economy»): Сюжеты. – 28.10.2009. 15:00. – Режим доступу до ресурсу: http://www.opec.ru/opec.ru/docs0c77.html?id=389&ob_no=88949;

 10. Зайцев В. Экономические интересы США в Африке / Вадим Зайцев // Общественно-экономический сервер «Открытая экономика» («Open Economy»): Сюжеты. – 07.10.2009. 17:45. – Режим доступу до ресурсу: http://www.opec.ru/news.aspx?id=221&ob_no=88864;

 11. Зайцев В. Африка и Китай / Вадим Зайцев // Общественно-экономический сервер «Открытая экономика» («Open Economy»): Сюжеты. – 14.10.2009. 17:00. – Режим доступу до ресурсу: http://www.opec.ru/news.aspx?id=221&ob_no=88879;

 12. Зайцев В. Африка – активность Бразилии / Вадим Зайцев // Общественно-экономический сервер «Открытая экономика» («Open Economy»): Сюжеты. – 21.10.2009. 14:00. – Режим доступу до ресурсу: http://www.opec.ru/news.aspx?id=221&ob_no=88910;

 13. Зленко А. М. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін / Зленко А. М. – Х.: Фоліо, 2003. – 559 с.

 14. Качурець Ч. І. Співробітництво України з країнами Азії, Африки та Америки у сфері забезпечення прав мігрантів / Качурець Ч. І. // Збірник наукових праць “Гілея”. – 2009. – №26. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Gileya/2009_26/Gileya26/P4_doc.pdf;

 15. Корчун В. С. Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами Африки / Корчун В. С. // Науковий вісник Волинського Національного університету ім. Л. Українки. Серія Міжнародні відносини. – 2007. – №7. – С. 82-84. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/misnarod_vidnos/2007_7/2/5.pdf;

 16. Лажнік В. Й., Кравченко О. О. Зовнішня торгівля Південно-Африканської республіки на рубежі століть / Лажнік В. Й., Кравченко О. О. // Науковий вісник Волинського Національного університету ім. Л.Українки. Серія Географічні науки. – 2008. – №1. – С. 238-248. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/geograf/2008_1/4/Lawnik_Kravchenko.pdf;

 17. Лажнік В. Й., Подзерук М. О. Зовнішня торгівля товарами між Україною і країнами Латинської Америки / Лажнік В. Й., Подзерук М. О. // Науковий вісник Волинського Національного університету ім. Л. Українки. Серія Міжнародні відносини. – 2008. – №6. – С. 79-88. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/misnarod_vidnos/2008_6/R3/1.pdf;

 18. Меморандум про взаєморозуміння між Національним космічним агентством України та Бразильським космічним агентством щодо перспективних спільних космічних проектів від 21.10.2003 р. // Офіційний вісник України вiд 20.02.2004. – 2004. – №5. – С. 293. – Ст. 289. – Код акту 27627/2004. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=076_010&p=1250151795333007;

 19. Міністерство економіки України: Державна підтримка українського експорту. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/;

 20. Музика Г.О. Становлення та розвиток співробітництва України та Південно–Африканської Республіки. Автореф. канд. політ. наук / Музика Г. О. – К., 2003. – 25 с.

 21. Нариси з історії дипломатії України / Під ред. В. А. Смолія. – К.: Україна, 2001. – 736 с. с. 690-713.

 22. Протокол про наміри між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія у сфері оборони від 21.10.2003 р. // Офіційний вісник України вiд 06.08.2007 – 2007. – №55. – С. 195. – Ст. 2246. – Код акту 40529/2007. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=076_014&p=1250151795333007;

 23. Смирнова І. В. Протидія наркобізнесу як один із чинників забезпечення національної безпеки України / Смирнова Ірина Валентинівна // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2007. – №17. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/bozk/2007/17text/g17_11.htm;

 24. Спільна декларація за результатами офіційних переговорів між Президентом України Леонідом Кучмою та Президентом Федеративної Республіки Бразилія Луїзом Інасіо Лулою да Сілва від 21.10.2003 р. // Офіційний вісник України вiд 20.02.2004. – 2004. – №5. – С. 305. – Ст. 294. – Код акту 27635/2004. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=076_011&p=1250151795333007;

 25. Україна і позаєвропейський світ: Навчальний посібник / Катиренчук Б. А., Гетьманчук М. П. [та ін.]. – Львів: Військовий інститут Національного університету “Львівська політехніка”. – 278 с.

 26. Україна на міжнародній арені: Збірник документів і матеріалів (1991–1995 рр.): У 2-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 1. – 736 с.

 27. Україна на міжнародній арені: Збірник документів і матеріалів (1991–1995 рр.): У 2-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 2. – 496 с.

 28. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія про наукове і технологічне співробітництво від 16.11.1999 р. // Офіційний вісник України вiд 10.08.2009. – 2009. – №58. – №33. – 2009. – Ст. 1105. – с. 148. – Ст. 2055. – Код акту 47424/2009. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=076_018&p=1250151795333007;

 29. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія про співробітництво в галузі енергетичного машинобудування від 16.01.2002 р. // Портал Верховної Ради України: Законодавство України. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=076_006&p=1250151795333007;

 30. Чувирін Д. Е.Дмитро Едуардович Прояви корупційної діяльності в системі наркобізнесу / Чувирін Дмитро Едуардович // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2007. – №17. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bozk/2007/17text/g17_17.htm;

 31. Рамкова угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія про співробітництво у використанні космічного простору в мирних цілях від 18.11.1999 р. // Офіційний вісник України вiд 25.12.2006. – 2006. – №50. – с. 362. – ст. 3376. – код акту 38117/2006. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=076_008&p=1250151795333007.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

У цій контрольній роботі слід розглянути зовнішню політику України у таких регіонах як Центральна і Південна Африка та Латинська Америка, наголосивши на ролі української зовнішньої політики у забезпеченні ефективних взаємовідносин з державами цих регіонів.

У першому питанні необхідно розкрити значення африканського континенту для сучасного світу та розвитку людства, що обумовлюється 1) його значними сировинними ресурсами (нафта, гідроенергія, деревина, руди металів, алмази тощо), численною та дешевою робочою силою, яка формує місткі ринки і 2) проблемами, які створює слабкість держав регіону, знищення його живої природи, поширенням етнічних чисток, терористичних мереж та злочинності, епідемій, невиліковних хвороб (СНІД). Слід підкреслити наявність активної боротьби провідних держав світу (США, КНР, Японії, Росії), а також Бразилії і держав Перської затоки, за доступ до ресурсів та ринки транссахарської Африки [9-12]. Така ситуація робить необхідним активну дипломатичну присутність України в цьому регіоні. Водночас необхідно окреслити національні інтереси України в ключових країнах регіону, а саме: Гвінеї (залучення місцевих студентів до навчання в українських вузах, захист інтересів вихідців з України, імпорт бокситів та глинозему для Миколаївського глиноземного комбінату, експорт продукції чорної металургії та машинобудування), Південно-Африканській Республіці (гуманітарна співпраця, подолання наслідків аварії на ЧаЕС, закупки мінеральної сировини), Кенії (безпека українських громадян та судноплавства в Індійському океані, особливо, коло берегів Сомалі, доступ до ринків, особливо ринків озброєнь), Зімбабве (імпорт рудної та продовольчої сировини, електрообладання, експорт продукції машинобудування), Сьєрра-Леоне (поставки рудної та продовольчої сировини, миротворча діяльність), Намібії (надання будівельних та геологорозвідувальних, освітніх послуг, експорт обладнання та продукції чорної металургії, імпорт риби, алмазів та рудної сировини) Кот д’Івуару та інших країн; розкрити їх зміст [2, с. 590-596; 4; 7; 13, с. 537-577; 14-16; 19-20; 21, с. 690-713; 25, с. 46-171; 26-27].

У другому питанні слід звернути увагу на значення країн Латинської Америки для диверсифікації зовнішньоекономічних відносин України, а також боротьби з наркоторгівлею. Особливо необхідно звернути увагу на роль Бразилії у розвитку українських високих технологій (військових, аерокосмічних, медичних) та розкрити роль української діаспори у цій країні для підтримання двосторонніх відносин. Також слід з’ясувати інтереси України в Кубі (оздоровлення жертв Чорнобильської катастрофи, імпорт цукрової тростини, експорт промислової продукції, підготовка кадрів в українських вузах тощо), та в Аргентині (забезпечення доступу через цю країну до інших країн регіону, експорт промислової продукції, проекти у сфері сільського господарства, спільного освоєння космосу та дослідження Антарктики тощо). Варто також розкрити інтереси України в інших державах регіону та діяльність з їх реалізації [1; 2, с. 590-596; 3; 5-8; 13, с. 537-577; 14; 17-19; 21, с. 690-713; 22-24; 25, с. 46-171; 26-27; 28-31].
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка