Методичні вказівки до підготовки контрольної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності «Міжнародна інформація»Сторінка7/9
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Тема 18. Україна – країни Північної Америки: становлення та перспективи поглиблення стратегічного партнерства


 1. Основні тенденції розвитку зовнішньополітичних відносин України та США.

 2. Особливе партнерство України та Канади в контексті зовнішньої політики України.

 3. Співпраця України з НАФТА.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Вознюк В. Америка й Україна у викликах сучасності / Вознюк В. // Дослідження світової політики. – 2004. – Вип. 28. – С. 213–225.

 2. Горайчук О. М. Сучасний стан та перспективи розвитку Північноамериканської зони вільної торгівлі / Горайчук О. М. // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. – 2008. – №6. – С. 196-200. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/misnarod_vidnos/2008_6/R4/8.pdf;

 3. Д′аньєрі П. Повернутися до Заходу спиною. Пріоритет національних інтересів у відносинах Україна та США / Д′аньєрі П. // Політика і час (ПіЧ). – 2003. – №2. – С. 39–44.

 4. Диверсифікація постачання ядерного палива на українські АЕС // Національна безпека і оборона. – 2009. – №6. – С. 38-50. – Режим доступу до ресурсу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/journal.php/article.php?news_id=152;

 5. Камінський Є. Україно–американські відносини на початку XXІ ст. / Камінський Є. // Дослідження світової політики. – 2003. – Вип. 23. – С. 3–20.

 6. Ковальова А. Д. Економічні індикатори зближення розвитку країн-членів ЄС та НАФТА / Ковальова А. Д. // Збірник наукових праць “Гілея”. – 2009. – №22. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Gileya/2009_22/Gileya22/I12.pdf;

 7. Козенчук Я. Українсько-канадські взаємини в 1991-2001 роках / Козенчук Я. // Інтернет-сайт “Нові праві”. – Режим доступу до ресурсу: http://newright.il.if.ua/canada.htm;

 8. Корнієвський О., Шиманський В. У світ, де не спалахують конфлікти. Доктрина розширення демократії: геополітичні аспекти політики США / Корнієвський О., Шиманський В. // Політика і час (ПіЧ). – 2005. – №1. – С. 38-43.

 9. Кошарна О. CANDU против ВВЭР. Какие реакторы нужны Украине? / Кошарна О. // Сайт центру ім. О. Разумкова. – 18 вересня 2007. – Режим доступу до ресурсу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/print.php?lng=UKR&&news_id=516&&address=article;

 10. Канада // Державне інформаційне агентство України “Укрінформ”: Країни світу. – Режим доступу до ресурсу: http://news2.ukribform.com.ua/States/Canada/vidnos.html;

 11. Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і Урядом Канади щодо проекту реформування управління персоналом у системі державної служби України // Офіційний вісник України від 14.07.2008. – 2008. – № 49. – С. 71. – Ст. 1592. – Код акту 43533/2008. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=124_046&p=1253251063047316;

 12. Меморандум про співробітництво між Міністерством праці та соціальної політики України та Міністерством розвитку людських ресурсів Канади у сфері праці та соціального захисту від 30.07.1997 р. // Офіційний вісник України вiд 05.09.2003. – 2003. – № 34. – С. 157. – Ст. 1860. – Код акту 26201/2003. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=124_011&p=1253251063047316;

 13. Меморандум Про співробітництво між Міністерством оборони України та Міністерством навколишнього середовища Канади щодо Проекту з оцінки екологічного стану та рекультивації місць колишнього розташування міжконтинентальних балістичних ракет від 06.02.1996 р. // Зібрання чинних міжнародних договорів України – 2006. – №6. – Кн. 1. – С. 127. – Ст. 1341. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=124_043&p=1266270831886964;

 14. Пріоритети українсько-канадських відносин (дорожня карта) // Уряд Канади. – Режим доступу до ресурсу: http://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/bilateral_relations_bilaterales/canada_ukraine.aspx?lang=ukr;

 15. Пріоритети українсько-американського співробітництва (дорожня карта) від 01.04.2008 р. // Портал Верховної Ради України: Законодавство України. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=840_132&p=1258042440370409;

 16. Реалии и перспективы стратегического партнерства // Сайт центру ім. О. Разумкова. – 02.12.2000. – Режим доступу до ресурсу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/news.php/article.php?news_id=104;

 17. Реструктуризация оборонной промышленности в Украине: результаты проблемы перспективы Сайт центру ім. О. Разумкова. – 26 серпня 2001 р. – Режим доступу до ресурсу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/journal.php/article.php?news_id=152;

 18. Саламатін Р.О. Політичне співробітництво України з США у 1992–1994 рр. / Саламатін Р.О. // Наука. Релігія. Суспільство. – 2005. – №3. – С. 95–101.

 19. Святненко А. Втома від України. Крива економіка заважає державі знайти місце у сучасному світі / Артем Святненко // Дзеркало тижня. – 2009. – 1 — 7 серпня. – №28 (756).

 20. Теффт Дж. І в скрутні часи Америка залишається другом України / Джон Теффт // Дзеркало тижня. – 2009. – 12 — 18 грудня. – № 48 (776).

 21. Україна на міжнародній арені: Збірник документів і матеріалів (1991–1995 рр.): У 2-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 1. – 736 с.

 22. Україна на міжнародній арені: Збірник документів і матеріалів (1991–1995 рр.): У 2-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 2. – 496 с.

 23. Фатуллаєва А. Роль НАФТА в світових інтеграційних процесах / Фатуллаєва А. // Науковий вісник Ужгородського університету: Збірник наукових праць. Серія Політологія, Соціологія, Філософія. – 2009. – Вип. 12. – С. 188-190. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/natural/Nvuu/PSF/2009_12/Fatullayeva.pdf;

 24. Фатуллаєва А. М. НАФТА: передумови та етапи створення / Фатуллаєва А. М. // Панорама політологічних студій: Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – 2009. – Вип. 3. – С. 180-183. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pps/2009_3.pdf;

 25. Фатуллаєва А. Позитивні і негативні наслідки дії НАФТА для кожної країни-члена НАФТА / Алла Фатуллаєва // Матеріали І Міжнародної конференції молодих вчених “Гуманітарні та соціальні науки-2009” (Hss-2009) (Львів, 14-16 травня 2009 р). – Львів: Вид-во НУ “ЛП”, 2009. – с.

 26. Харбан І. США – Україна. Зиґзаґи партнерства / Харбан І. // Віче. – 2004. – № 4.– С. 41-45.

 27. Хартія Україна-США “Про стратегічне партнерство” від 19.12.2008 р. // Портал Верховної Ради України: Законодавство України. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=840_140&p=1258040926469958;

 28. Чекаленко Л. Д. Зовнішня політика України / Чекаленко Л. Д. – К.: Либідь, 2006. – 712 с.

 29. Шамшур О. Початок ери Обами. Зовнішньополітичний вимір / Олег Шамшур // Дзеркало тижня. – 2008. – 8 — 14 листопада. – № 42 (721).

 30. Шевцов А. І., Шеховцов В. С. Особливості воєнно-політичних відносин США і НАТО з Росією: в контексті можливих альтернатив для України / Шевцов А. І., Шеховцов В. С. // Стратегічні приорітети. – 2006. – №1. – Режим доступу до ресурсу: http://www.niss.gov.ua/Strateg_pr/1/5-2.pdf;

 31. Tefft John F. Statement of John F. Tefft Ambassador-Designate to Ukraine (October 8, 2009, Senate Foreign Relations) / John F. Tefft // US Senate Committee on Foreign Relations: Hearings. – Режим доступу до ресурсу: http://foreign.senate.gov/testimony/2009/TefftTestimony091008p.pdf.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При розгляді першого питання слід розкрити еволюцію стосунків України зі США, а саме: 1) негативну позицію адміністрації Дж. Буша-ст. щодо проголошення та визнання незалежності України; 2) успіхи і перешкоди у розвитку двосторонніх відносин у 1991-2000 рр., що викликані проблемою ядерного статусу України та труднощами в її соціально-економічній трансформації; 3) кризу двосторонніх стосунків у 2000-2004 рр., викликану “касетним скандалом” 2000 р. і зближенням США та Росії після 11 вересня 2001 р. та “кольчужним скандалом” 2004 р.; 4) двостороннє зближення, що викликане участю України у стабілізаційній акції в Іраку та президентськими виборами 2004 р., подальше укладення Хартії “Про стратегічне партнерство”. У цьому питанні також необхідно висвітлити інтереси США в Україні: йдеться про: потребу у “стримуванні” Росії, недопущенні “вакууму безпеки” в Євразії та нерозповсюдженні зброї масового знищення, просуванні економічних інтересів та культури США у всьому світі. При цьому варто зосередити увагу на розкритті таких напрямків двостороннього співробітництва: освоєння космічного простору, розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу в умовах ринкової економіки та розкриву коопераційних зв’язків в межах СРСР, розвиток ядерної енергетики, забезпечення гарантій безпеки України в рамках Будапештського меморандуму 1994 р. та Хартії “Про особливе партнерство” 2008 р. При цьому необхідно присвятити увагу ролі української діаспори у США у розвитку двосторонньої співпраці, вказавши на її можливості (через роль у політичних партіях США, доступ до американських ЗМІ) та обмеження (відсутність безпосереднього доступу до Державного департаменту США та неурядових організацій, які розробляють рекомендації щодо України) [1; 3; 5; 8; 15-22; 26-27; 28, с. 159-176, 204-206, 279, 284-289; 29-31].

Розгляд другого питання потребує звернення уваги на історію двосторонніх відносин України та Канади у 1991-2009 рр. У цьому питанні доцільно зосередитись на розгляді конкретних напрямів співпраці двох країн. Зокрема слід розкрити зміст 1) канадських програм з розвитку української економіки, 2) сприяння подоланню наслідків Чорнобильської катастрофи та допомоги у ліквідації ядерної зброї, 3) можливих перспектив участі Канади в розвитку вітчизняної ядерної енергетики, 4) співпраці у військовій сфері, зокрема у реструктуризації вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Необхідно відзначити особливу роль української діаспори у становленні двосторонніх відносин, між країнами зокрема її вплив на визнання Канадою незалежності України, розвиток програм співпраці та допомоги Україні [4; 7; 9-14; 16-17; 21-22; 28, с. 176-180, 216-218].

Третє питання потребує розкриття цілей та особливостей інтеграційного об’єднання держав Північної Америки – Північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА), яке включає США, Канаду та Мексику, та має на меті зняття митних бар’єрів у торгівлі між державами-учасницями угоди. У цьому питанні слід підкреслити, що реалізація цієї угоди зменшує увагу держав-учасниць угоди до держав поза межами Північно-Американського континенту, зокрема й до України. Досліджуючи взаємодію цих держав у рамках НАФТА, слід брати до уваги, що реструктуризація економік держав-учасниць неоднозначно впливає на становище українських емігрантів – жителів цих країн. Водночас, ця угода також впливає на стосунки цих держав з “третіми країнами”. Зокрема, вона ускладнює просування українських товарів та послуг в державах-учасницях НАФТА через зростання конкуренції на їх внутрішніх ринках та необхідність узгодження економічних угод із принципами НАФТА та усіма державами-учасницями зони вільної торгівлі [2; 6; 23-25].


Тема 19. Відносини з Росією як основний напрям зовнішньої політики України

 1. Українські та російські національні інтереси: асиметрія взаємовпливу.

 2. Військовий, економічний та інформаційний вплив Російської Федерації в Україні як зовнішньополітична безпекова проблема України.

 3. Основні сфери україно-російського співробітництва.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Антонюк О. На пострадянському просторі. Національні інтереси України в контексті геополітики сучасної Росії / О. Антонюк // Політика і час. – 2000. – №5–6. – С. 10–15.

 2. Бегма В. М. Оборонно-промислові комплекси України та Росії: співробітництво, партнерство, конкуренція: Монографія / В. М. Бегма. – К.: НІУ РВ, 1998.

 3. Блохін А. В. Економічна безпека України у двосторонніх економічних відносинах з Російською Федерацією / А. В. Блохін // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., Нац. у–т. ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – 2001. – Вип. 26. – С. 7-10.

 4. Василенко Г. Українсько-російські відносини у контексті енергетичної безпеки України / Г. Василенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., Нац. у-т. ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – 2001. – Вип. 26. – С. 184-188.

 5. Василенко Ю. Шляхи розвитку товарообміну між Росією й Україною / Ю. Василенко // Економіст. – 1999. – № 4. – С. 39-49.

 6. Верстюк В. Ф. Україна і Росія в історичній ретроспективі: українські проекти в Російській імперії: в 3-х т. / В. Ф. Верстюк, В. M. Горобець, О. П. Толочко. – К.: Наук. думка, 2004. – Т. 1. – 504 с.

 7. Гаврилишин Б. Время глобализации: сценарии для Украины и России – угрозы и шансы / Б. Гаврилишин // День. – 2001. – 11 апр.

 8. Гаврилишин Б. Україна і Росія у світовому контексті / Б. Гаврилишин // Філософська і соціологічна думка. – 1991. –№ 10. – С.3-7.

 9. Гетьманчук М. Україна між Росією та Польщею: геополітичний аспект / М. Гетьманчук //Укр. нац. ідея. – 2002. – Вип 11. – С. 54–63.

 10. Гетьманчук М.П. Державна незалежність України та особливості її сприйняття сучасною російською політичною думкою / М. Гетьманчук // Проблеми та перспективи викладання політології у вищій школі: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. 9-10.ХІ. 2004 р. – Львів: Видавництво НУ „ЛП", 2004. – С. 1-11.

 11. Гетьманчук М. П. Євразійство як складова завнішньої політики Росії щодо України / М. П. Гетьманчук //Шлях до України: колізії новітнього поступу: Матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. – Тернопіль, 2006. – С. 19–22.

 12. Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин / П. Голубенко. – К.: Дніпро. 1993. – 447 с.

 13. Гриневич В. А. Україна і Росія в історичній ретроспективі: радянський проект для України / [В. А. Гриневич, В. М. Даниленко, C. B. Кульчицький, О. Є. Лисенко]. – К.: Наук. думка, 2004. – Т. 2. – 540 с.

 14. Демкович-Добрянський М. Україна і Росія: Історичні нариси на теми російського імперіалізму / М. Демкович-Добрянський. –Львів – Краків – Париж: Просвіта, 1993. – 204 с.

 15. Дергачов А. Украинско-российские отношения – европейский и евразийский контекст / А. Дергачов // Полис. – 2000. – № 6. – С. 110-122.

 16. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Російською Федерацією і Україною (31 травня 1997 р., Київ) // Голос України. – 1999. – 13 січ.

 17. Закон України «Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України» (22 лютого 2000 р.) // Відомості ВРУ. – 2000. – №17 // Режим доступу до джерела: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1479-14

 18. Зовнішньополітичні пріоритети Росії (аналітична доповідь) // Політична думка. – 1998. – № 1. – С. 76.

 19. Ільїн М. Етапи становлення внутрішньої геополітики Росії та України / М. Ільїн // Політична думка. – 1998. – С. 120-139.

 20. Конституция Российской Федерации // Новые конституции стран СНГ и Балтии: Сборник документов. – Вып. 2. – М., 1998 // Режим доступу до джерела: http://www.constitution.ru/

 21. Концепция внешней политики России // Внешняя политика и безопасность современной России. 1991–2002 гг.: В 4-х т. – М., 2003. – Т. 4. // Режим доступу до джерела: http://archive.kremlin.ru/text/docs/2008/07/204108.shtml.

 22. Курпас Ю. Українсько-російські відносини через призму територіальних проблем: визначення статусу Чорноморського флоту і м. Севастополя (правова оцінка) / Ю. Курпас // Київський ун-т як осередок національної духовності, науки, культури. – Матер. наук.-практ. конф., присвяч. 165-річчю ун-ту. – К.: Вид. Центр КДУ, 1999. – Ч. І. – С. 90-94.

 23. Мазаракі А. За спільності мотивів стратегічного партнерства. Економічні відносини України з Російською Федерацією / А. Мазаракі, В. Юхименко // Політика і час. – 2002. – № 6. – С. 3-12.

 24. Малик Я. Й. Інтеграційні процеси на пострадянському просторі: Навч. посіб. / Я. Й. Малик, Б. Д. Вол, Д. С. Занько. – Львів: Паіс, 2007. – 68 с.

 25. Малуха М. Україна у сучасних геополітичних концепціях Росії / М. Малуха // Універсум. – 2006. – № 1–2. – С. 26–28.

 26. Мироненко В. И. Российско-украинские отношения в 1991-2001 гг. Историограф. очерк: Монография / В. И. Мироненко. – Чернигов: РИК «Деснянська правда», 2005. – 162 с.

 27. Немчинов І. Україна та Росія напередодні ХХІ століття: союз чи співіснування / І. Немчинов // Нова політика. – 1996. – № 4. – С. 51–54.

 28. Україна і Росія в історичній ретроспективі: новітній український державний процес / [Відп. ред. В. А. Смолій]. – К.: Наук. думка, 2004. – Т. З. – 621 с.

 29. Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічні перспективи / [За заг. ред. С. І. Пірожкова]. – К.: Вид-во «НІПМБ», 2001. – 624 с.

 30. Україна у сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти: [Кол. моногр.] / [За ред. Ф. М. Рудича]. – К.: МАУП, 2002. – 488 с.

 31. Чекаленко Л. Д. Зовнішня політика України: Підручник / Л. Д. Чекаленко. – К.: Либідь, 2006. – 710 с.

 32. Чекаленко Л. Д. Політика РФ щодо «захисту співвітчизників за кордоном» та її можливі наслідки для України / Л. Д. Чекаленко // Стратегічна панорама. – 2002. – № 3 – С. 52 – 59.

 33. Чекаленко Л. Д. Посилення гуманітарного чинника в українсько-російських відносинах / Л. Д. Чекаленко // Стратегічна панорама. – 2004. – № 2. – С. 130 – 137.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Україна та Росія є незалежними суб’єктами міжнародних відносин, провідними державами європейського простору. Саме тому взаєморозуміння та партнерські відносини між ними є запорукою стабільності не тільки в регіоні, а й на континенті вцілому. У першому питанні слід прослідкувати проблеми становлення та розвитку відносин з Росією як стратегічним партнером нашої держави, з яким вона розвиває та поглиблює співпрацю у всіх площинах міжнародного життя. Окрім цього при розкритті даного питання слід брати до уваги значну взаємозалежність між двома країнами, що зумовлена історичними зв’язками, геополітичним розташуванням України, спільністю кордонів, значною кількістю спорідненого населення, економічними проблемами кризового періоду, розвиненістю наукових, культурних зв’язків та людських стосунків. Водночас у контексті взаємостосунків з Росією слід взяти до уваги, як саме Україна, як суверенна держава, в межах своєї території вирішує свої внутрішні проблеми на основі законодавства та вироблених світовим співтовариством стандартів. У даному питанні слід розглянути основні нормативні документи, на яких грунтується спілкування між державами, особливо на Договорі між Україною та Російською Федерацією «Про дружбу, співробітництво і партнерство» від 31 травня 1997 року, Угоді між Російською Федерацією та Росією «Про статус і умови перебування Чорноморського флоту РФ на території України» від 28 травня 1997 року [1; 6–8; 10; 13–14; 16; 18–21; 24, с. 36–43; 27–28; 30, с. 49–52; 31, с. 408–424].

У другому питанні слід з’ясувати російські загрози Україні з урахування того, що українсько–російські відносини впливають на безпеку в регіоні, так і на загальнополітичний клімат у Європі. У цьому випадку варто розглянути, які зусилля застосовують обидві держави для вирішення таких базових проблем їх взаємостосунків як: розвиток політичного та економічного співробітництва, питання демаркації українсько-російського кордону, проблеми пострадянської спадщини, захист прав людини, стосунки у гуманітарній галузі (зокрема у інформаційній сфері, «мовне питання», захист прав співвітчизників) тощо. Для цього необхідно враховувати найрізноманітніші фактори, а особливо геополітичні та історичні реалії, «великодержавницькі амбіції» частини російського суспільства та істеблішменту, що часто проявляються у ігноруванні РФ норм та принципів міжнародного права, недопущенні самостійної зовнішньої та внутрішньої політики країн пострадянського простору, втручанні у внутрішні справи Української держави. Особливу увагу у другому питанні слід присвятити проблемі перебування на території України іноземних військ, а саме Чорноморського флоту Російської Федерації. Дану проблему слід розглядати у контексті загрози національним інтересам України, особливо беручи до уваги виступи особового складу ЧФ РФ на підтримку передачі Севастополя Росії, протиставлення російської мови українській, підтримку політичних сил, що протистоять утворенню українських шкіл тощо [2–4; 6; 9; 11; 13; 17; 22; 25; 31, с. 424–441; 32–33].

Третє питання присвячене основним напрямам співробітництва між Україною та Російською Федерацією. Йдеться передусім про торгівельно-економічну співпрацю з Росією, яка є основним торгівельним партнером України. Важливе значення має й активізація співпраці в аерокосмічній галузі, нафтопереробній і хімічній промисловості та енергетиці, машино- та суднобудуванні, металургії тощо. Особливу увагу слід звернути на енергетичну галузь, зокрема на використання Росією монополії на транзит енергоносіїв в Українуі, як наслідок, цінового тиску на пострадянські країни в цілому та Україну зокрема. Водночас слід розкрити проблеми, що виникають внаслідок енергетичної взаємозалежності України та Росії, адже саме територією України прокладені транзитні шляхи в Європу, якими Росія постачає європейські країни енергоресурсами. У цьому питанні слід розглянути реалії та перспективи співпраці в атомній енергетиці, беручи до уваги значну залежність нашої держави від ядерно-енергетичних матеріалів, оснащення, приладів, які постачаються з Росії. Важливе місце серед напрямів співпраці займає й співробітництво у військово-промисловій сфері, особливо в ракетно-космічній та авіабудівній галузях, у сфері озброєння та військової техніки. У третьому питанні слід розкрити, які саме проекти розвиваються, а які блокуються, які чинники сприяють чи гальмують розвиток взаємодій. Окрім цього у даному питанні слід проаналізувати співробітництво у галузі науки та техніки, зокрема у таких напрямах як дослідження космічного простору, нанофізика та наноелектроніка, актуальні проблеми економіки та історії, медицини тощо [2; 5; 12; 15; 23; 26; 29; 31, с. 442–457].


Тема 20. Зовнішня політика України на пострадянському просторі

 1. Україна та Республіка Білорусь: проблеми та перспективи співпраці.

 2. Україно-молдавські відносини як одна з ключових проблем зовнішньої політики і безпеки України (Придністровське врегулювання, загроза приєднання Молдови до Румунії).

 3. Кавказький вектор української політики (Азербайджан, Грузія, Вірменія).

 4. Середньоазійські країни СНД у зовнішній політиці України: економічний аспект (Казахстан, Туркменістан, Узбекистан).


ЛІТЕРАТУРА

 1. Баликов С. Україна – Узбекистан: відроджується Великий шовковий шлях / С. Баликов // Уряд. кур’єр. – 2003. – 20 лют. – С. 7.

 2. Батенко Т. Королі СНД: Портрети дванадцяти президентів (тенденції та закономірності розвитку в пострадянському просторі) / Т. Батенко. – Львів: Кальварія, 2000. – 216 с.

 3. Беба П. Казахстан-Україна: від Нафти до Космосу / П. Беба // Уряд кур’єр. – 2001. – 20 верес. – С. 4.

 4. Бежуашвілі А. Україна і Грузія: дипломатичні відносини 1918-1920 років / А. Бежуашвілі // Хроніка – 2000-2002. – Вип. 47-48. – С. 20-24.

 5. Бойко Б. Україна – Молдова: сусідські відносини – на міждержавно-правову основу / Б. Бойко // Політика і час. – 1994. – № 1. – С. 12-18.

 6. Гакман С. Возможности и перспективы еврорегионов в контексте межгосударственного сотрудничества Украины, Республики Молдова и Румынии / С. Гакман // Материалы междунар. науч. симпоз., Кишинев, 15-16 октября 1998 г. – Кишинев, 1998.

 7. Гарнетт Ш. Чи настане мир у Придністров'ї? / Ш. Гарнетт, Р. Лебенсон // Політика і час. – 1999. – № 1. – С. 51-62.

 8. Гельман В. Пострадянські політичні трансформації: начерки до теорії / В. Гельман // Політична думка. – 2000. – № 2. – С. 3 – 10.

 9. Гнатышин И. Молдова – один из главных партнеров Украины / И. Гнатышин // Зеркало недели. – 1998. – 19 сентяб.

 10. Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Азербайджанською Республікою (9 грудня 1992 р.) // Урядовий кур′єр. – 1993. – 11 квітня // Режим доступу до джерела: http://www.uazakon.com/time1992/period1.htm

 11. Договір про дружбу, добросусідство і співробітництво між Україною і Республікою Білорусь (17 липня 1995 р., м.Мінськ) // Голос України. – 1997. – 17 травня., Політика і час. – 1995. – № 8 // Режим доступу до джерела: http://zakon.nau.ua/doc/?code=112_692

 12. Долженков О. О. Україна–Білорусь: досвід політичної трансформації / О. О. Долженков. – О.: Астропринт, 2003. – 264 с.

 13. Карбалевич В. Білоруська модель посткомуністичних трансформацій / В. Карбалевич // Політична думка. – 2000. – № 1. – С. 38 – 56.

 14. Конституция Республики Беларусь // Режим доступу до джерела: http://www.belarus.net/conendru.htm.

 15. Консульська Конвенція між Україною і Грузією (14 лютого 1997 р.) // Урядовий кур′єр. – 1998. – 7 грудня.

 16. Котляров И. В. Республика Беларусь в зеркале социологического мониторинга / И. В. Котляров // Социология. – 1998. – № 4. – С. 62-73.

 17. Малик Я. Й. Інтеграційні процеси на пострадянському просторі: Навч. посіб. / Я. Й. Малик, Б. Д. Вол, Д. С. Занько. – Львів: Паіс, 2007. – 68 с.

 18. Москвин Л. Б. Многоуровневая система интеграций в СНГ (причины, проблемы, тенденции развития) / Л. Б. Москвин // Вестник Московского университета. Серия 12. Полит. науки. – 1999. –№ 1. – С. 3-17.

 19. Мушкудіані О. Н. З історії українсько-грузинських літературно-культурних взаємин ХІХ – початку ХХ ст. / О. Н. Мушкудіані. – К.: Наук. думка, 1986. – 207 с.

 20. Павленко А. М. Білорусь: політика, економіка, безпека // Стратегічна панорама. – 1998. – № 1-2 / А. М. Павленко // Режим доступу до джерела: http://www.niss.gov.ua/book/journal/migder1.htm#b2.

 21. Парахонський Б. О. Центральна Азія: геостратегічний аналіз та перспективні можливості для України: Монографія / Б. О. Парахонський, Ю. В. Павленко, А. З. Гончарук. – К.: НІСД, 2001. – 148 с.

 22. Пономарьов О. Федералізація Молдови: вихід з придністровської кризи / О. Пономарьов // Людина і політика. – 1999. – № 4. – С. 20-26.

 23. Толстов С. Перспективы урегулирования приднестровского конфликта: роли и интересы Украины и России / С. Толстов // Материалы междунар. науч. сим-поз., Кишинев, 16-17 октября 1997 г. – Кишинев, 1998.

 24. Угода про розвиток торговельно-економічного співробітництва між Урядом України і Урядом Республіки Грузія (6 серпня 1992 р.) // Режим доступу до джерела: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=268_029.

 25. Україна у сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти: [Кол. моногр.] / [За ред. Ф. М. Рудича]. – К.: МАУП, 2002. – 488 с.

 26. Хроніка 2000. Україна – Грузія. – К., 2002. – Вип. 47-48.

 27. Чекаленко Л. Д. Зовнішня політика України: Підручник / Л. Д. Чекаленко. – К.: Либідь, 2006. – 710 с.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Пріоритетним напрямом зовнішньої політики України є розвиток двосторонніх відносин з країнами-сусідами в рамках Співдружності Незалежних Держав. Перше питання присвячене розгляду взаємостосунків з Білоруссю, на які впливають спорідненість культур, спільний кордон, тісні економічні зв’язки тощо. У даному питанні слід прослідкувати розвиток торгівельно-економічного співробітництва, співпраці в галузі зв’язку та транспортного сполучення, військово-технічного співробітництва, охорони навколишнього середовища, врегулювання безвізового в’їзду громадян і перетину кордону. Для повноти розгляду до уваги слід взяти Договір «Про дружбу, добросусідство і співробітництво між Україною і Республікою Білорусь» (17 липня 1995 р.). Окреме місце займає й розгляд українсько-білоруського співробітництва щодо спільних проблем, що пов’язані з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що вимагають від держав постійної уваги й координації зусиль щодо мінімізації її наслідків, організації обміну інформацією стосовно усіх аспектів спільних дій. У даному питанні слід прослідкувати перспективи регіонального співробітництва в рамках Єврорегіону «Буг» між Україною, Білоруссю та Польщею, визначити проблеми, з якими можуть стикатися дві країни, зокрема у сферах регіональної та європейської безпеки, співпраці з НАТО та ЄС, особливо у рамках статусу країни–сусіда ЄС [2; 8; 11–14; 16; 17, с. 44–46; 20; 25, с. 52–53; 27, с. 481–491].

У другому питанні слід прослідкувати розвиток та проблемні сфери взаємодій у українсько–молдавських стосунках. Передусім даний розгляд слід розпочати з аналізу Базового договору «Про добросусідство, дружбу та співробітництво», що підписаний 23 жовтня 1992 року, прослідкувати причини його пізньої ратифікації парламентом України (у 1996 році). Особливу увагу слід надати таким напрямам співпраці двох країн європейського спрямування як запровадження спільного прикордонного та митного контролю, демаркації українсько-молдовського державного кордону, активізація торгівельно–економічного та науково–технічного співробітництва тощо. Важливо розглянути роль та результати діяльності України як гаранта та посередника у миротворчому процесі у Придністров’ї, прослідкувати причини невдач у врегулюванні придністровської проблеми. Особливу увагу слід звернути на особливості тристороннього співробітництва між Україною, Молдовою та Румунією у політичній, торгівельно-економічній та гуманітарних сферах [2; 5–7; 9; 17, с. 46–48; 22–23; 25, с. 53–54, 141–156; 27, с. 492–504].

Третє питання присвячене проблемам взаємодії України з державами Кавказького регіону. Зокрема йдеться про співпрацю з Азербайджанською Республікою, яка як нафтовидобувна країна зі значним економічним потенціалом є важливим економічним партнером для України, особливо щодо питань забезпечення альтернативних джерел енергоносіїв, спільної розробки нафтових та газових родовищ. Разом з тим слід прослідкувати розвиток відносин з Азербайджаном у сферах машинобудування, сільського господарства, харчової та легкої промисловості, у сфері воєнно–промислового комплексу, авіабудівній галузі тощо. Окрім цього слід прослідкувати реальні результати діяльності України як посередника у врегулюванні конфлікту навколо Нагірного Карабаху. У даному питанні слід розглянути процес становлення стратегічного партнерства між Україною та Грузією, між якими ще у 1993 році укладено Договір «Про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу». Особливу увагу слід присвятити двостороннім взаємодіям у сферах торгівельно-економічних відносин, машинобудування, агропромислового комплексу, хімічної промисловості, науки, високих технологій, культури та освіти, військовій галузі тощо. У третьому питанні слід з’ясувати роль України під час абхазького та південноосетинського конфліктів. Окрім цього слід проаналізувати спільні зусилля України та Грузії щодо вступу до євроінтеграційних структур, двосторонніх відносин в рамках СНД, створення наддержавних утворень на пострадянському просторі.). Ще однією державою в рамках Кавказького регіону, з якою Україна підтримує тісні зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні відносини, є Вірменія. Слід розглянути роль України у стабілізації вірмено-азербайджанських відносин, налагодженні спільних економічних проектів, зокрема щодо транзиту енергоносіїв, ефективного функціонування транскавказької транспортної магістралі тощо. Підсумовуючи дане питання слід визначити основи зовнішньої політики України у Закавказькому регіоні, особливо щодо збалансованості відносин із кожною із закавказьких держав [2; 10; 15; 17, с. 48–52; 18–19; 24; 26; 27, с. 505–518].У четвертому питанні слід розглянути зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні пріоритети України у середньоазійському регіоні. Зокрема йдеться про відносини з Республікою Казахстан, особливо у галузі важкої, нафтогазової промисловості, машинобудування, енергетики, у сфері науки та технологій. Важливе місце у двосторонніх відносинах між країнами займає ракетно-космічна галузь, адже використовуючи казахстанський космодром «Байконур» країни мають значні можливості для ефективної співпраці у дослідженні й використанні космічного простору. Особливу увагу слід звернути на особливості етнічних зв’язків між обома країнами, проблеми реалізації представниками української національності у Казахстані їхніх соціальних та культурних потреб. Зв’язки України з Туркменістаном є особливо важливими, особливо з точки зору пошуку альтернативних джерел видобутку та постачання газу. В цьому контексті слід брати до уваги реальну ситуацію з монополізацією Росією закупівель туркменського газу та вплив цього чинника на енергопостачання та політику України. У даному питанні також необхідно прослідкувати налагодження та основні напрями економічного співробітництва, проблеми налагодження вільної торгівлі між державами. Українсько–узбецькі відносини також мають статус пріоритетних для нашої країни у середньоазійському регіоні. Ще у 1992 році укладено Договір «Про основи міждержавних відносин, дружбу та співробітництво» між Україною та Республікою Узбекистан, де закладені основи співробітництво у галузі авіації, військово-технічних розробок, розвитку режиму вільної торгівлі, постачання продуктів харчування тощо. Важливе значення має й вирішення питань енергозабезпечення, зокрема постачання газу з Узбекистану, спільна розробка газових та нафтових родовищ. Підсумовуючи дане питання слід виявити та запропонувати шляхи участі України у вирішенні низки прикордонних проблем, які існують у країнах Центральноазійського регіону, які часто не сприяють розвитку стабільних відносин цих країн з іншими державами, зокрема й розширенню співробітництва з Україною [1; 2; 4; 17, с. 53–59; 21; 27, с. 518–536].
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка