Методичні вказівки до підготовки контрольної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності «Міжнародна інформація»Сторінка5/9
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Тема 13. Проблеми взаємодії України та ЄС


 1. Інтеграція як найвища форма співробітництва. Моделі інтеграції. Етапи формування та розвитку ЄС.

 2. Цілі, зовнішньополітичні орієнтири ЄС та механізми їх реалізації стосовно України.

 3. Інтеграція до ЄС як основна зовнішньополітична ціль Української держави: правові підстави та механізми реалізації.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Борко Ю. А. От европейской идеи – к единой Европе / Ю. А. Борко; Ин-т Европы РАН. – М.: Деловая литература, 2003. – 463 с.

 2. Василенко С. Д. Європейський вимір України: Монографія / Василенко С. Д. – Одеса, 2003. – 212 с.

 3. Волес В., Волес Г. Творення політики в Європейському Союзі / Волес В., Волес Г. – К., 2004. – 871 с.

 4. Гнаткович О. Д. Євроінтеграція України. Проблеми трансформації: Наук.-навч. вид. / Гнаткович О.Д. – Львів: ПАІС, 2005. – 80 с.

 5. Европейский Союз на пороге ХХI века: выбор стратегии развития / Отв. ред. Ю. А. Борко. — М., 2001. — 471 с.

 6. Європейський Cоюз: основи політики, інституційного устрою та права: Навч. посіб. / Наук. ред. В.П’ятницький. — К.: Заповіт, 2000. — 103 с.

 7. Європейський Союз: консолідовані договори / Наук. ред. В. Муравйов. — К.: Port-Royal, 1999. — 206 с.

 8. Європейський Союз: Словник-довідник / За ред. М. Марченка. — К.: К. І. С., 2005. — 142 с.

 9. Копійка В. В. Європейський Союз: Досвід розширення і Україна / Копійка В. В. — К.: Юрид. думка, 2005. — 448 с.

 10. Копійка В. В. Розширення Європейського Союзу. Теорія і практика інтеграційного процесу / Копійка В. В. — К.: Вид-во КНУ ім. Тараса Шевченка, 2002. — 253 с.

 11. Копійка В. В., Шинкаренко Т. І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посіб. / Копійка В. В., Шинкаренко Т. І. — К.: Ін Юре, 2001. — 448 с.

 12. Корнієвський О. А., Терешко С. В. Європейський Союз і Україна: перспективи та можливості співробітництва у сфері безпеки / Корнієвський О. А., Терешко С. В. // Стратегічна панорама. – 2006. – №1. – С.60–62.

 13. Кравчук І. В., Парапан М. В. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС / Кравчук І.В., Парапан М. В. — К.: Слово, 2004. — 320 с.

 14. Мартинюк В. Прагматичні погляди Президента Європейського Парламенту на європейську інтеграцію України / Віталій Мартинюк // RU (Research Update). – 15-й рік видання. – №12/572. – 13 квітня 2009 р. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ucipr.kiev.ua/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=603276918&mode=thread&order=0&thold=0;

 15. Мартинюк В. Розвиток політики безпеки і оборони Європейського Союзу: можливості для інтеграції України / Віталій Мартинюк // RU (Research Update). – 14-й рік видання. – №32/550. – 3 жовтня 2008 р. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ucipr.kiev.ua/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=6032584&mode=thread&order=0&thold=0;

 16. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності / В. С. Будкін, М. А. Дудченко А. С., Філіпенко [та ін.] — К.: Знання України, 2004. —304 с.

 17. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу / Мусис Ніколас. – К.: К.І.С, 2005. – 466 с.

 18. Нариси з історії дипломатії України / Під ред. В. А. Смолія. – К.: Україна, 2001. – 736 с.

 19. Паппас С. Європейське управління: Навч. посіб. / Паппас С. — К.: ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. — 192 с.

 20. Перспективи співробітництва між ЄС та регіональними організаціями Чорноморського регіону: Матеріали міжнародної конференції (Київ, 27 квітня2007 р.) / Національний інститут проблем міжнародної безпеки. – К.: НІПМБ, 2007. – 182 с.

 21. Посельський В. Конституційний устрій Європейського Союзу / Посельський В. — К.: Таксон, 2005. — 280 с.

 22. Посельський В. Європейський Союз після ратифікації Лісабонського договору / Володимир Посельський // Дзеркало тижня. – №38(766). – 10 — 16 жовтня 2009.

 23. Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами. — К.: К.І.С, 2004. — 360 с.

 24. Солоненко І. Максименко О., Акопян Г. Європейський Союз та Україна: стратегія відносин в контексті розширення / Солоненко І. Максименко О., Акопян Г. – К.: К.І.С., 2003. – 205 с.

 25. Спільна Стратегія ЄС щодо України // Політика і час (ПіЧ). – 2000. – №3–4. – С. 15–26.

 26. Стратегія модернізації України. Бачення незалежних експертів // Дзеркало тижня. – 2009. – 12 — 18 декабря. – №48 (776).

 27. Східне партнерство ЄС: додаткові можливості для євроінтеграції України / [І. Ф. Ґазізуллін, М.М.Гончар, О. В. Коломієць [та ін.] ; за ред. В. Мартинюка. ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К.: Агентство "Україна", 2009. – 84 с.

 28. Силіна Т. Володимир Хандогій: «Нам необхідно постійно продовжувати діалог…» / Тетяна Силіна // Дзеркало тижня. – 2009. – 5 — 11 вересня – №33 (761).

 29. Троицкий М. Европейский Союз в мировой политике / М. Троицкий // Международные процессы. – 2004. – Т. 2. – № 2. – С. 43–58.

 30. Україна – ЄС – Європа: нові виклики та модернізація відносин: Збірник матеріалів VІI Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів УАЗТ 18 квітня 2007 року. К.: УАЗТ, 2007 – 416 с.

 31. України за умов розширення Європейського Союзу / А. В. Балян. – Ужгород, 2006. – 325 с.

 32. Хмелько В. Ставлення громадян України до її вступу до Євросоюзу і НАТО і їхні оцінки своєї обізнаності стосовно цих організацій / Хмелько В. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – №1. – С. 71–87.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Розгляд першого питання необхідно розпочати з висвітлення теоретичних аспектів міждержавної інтеграції. Доцільно виділити основні підходи до трактування поняття “інтеграція”, виявити її причини та цілі. Особливу увагу слід зосередити на моделях інтеграції та її формах, які виділяються у практичній діяльності та у науково-теоретичних розробках дослідників. На підставі цього слід проаналізувати процес формування та розвитку Європейського Союзу (ЄС) як міждержавного інтеграційного об’єднання, яке здійснює найбільший вплив на українську державу [1; 3; 5-8; 10-11; 13; 16-17; 21-22; 29].

Починаючи розгляд другого питання необхідно з’ясувати зовнішньополітичні цілі та орієнтири Спільної зовнішньої політики та політики безпеки (GASP) ЄС в Україні – йдеться, передусім, про забезпечення міжнародної безпеки у сферах боротьби з тероризмом, нелегальною міграцією, екологічними проблемами, розширення торгівлі, розвитку науки тощо. Слід розглянути центри прийняття рішень у рамках GASP (керівництво держав-членів, президент Ради ЄС, Європейська комісія та Європейський парламент, Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політика та безпеки) та їх позиції щодо України. У цьому питанні варто проаналізувати засоби впливу ЄС на нашу державу – узгодження політики держав-членів, застосування економічних санкцій і програм допомоги та розвитку, заохочення перспективи вступу до ЄС тощо, а також основні загрози застосування силового тиску в майбутньому [3; 6-8; 10; 12-15; 17; 19-25; 30-31].

У третьому питанні варто зосередитись на розгляді зовнішньополітичних цілей України, та проаналізувати причини домінування серед них бажання інтеграції до ЄС. Слід визначити правові й соціальні підстави та механізми її втілення – узгодження законодавства, розвиток транскордонної співпраці та програми сусідства, перспективи створення зони вільної торгівлі, політичні і економічні труднощі інтеграції тощо. Зокрема слід проаналізувати: 1) об’єктивні та суб’єктивні причини вибору курсу на інтеграцію України до ЄС; 2) зародження двосторонніх відносин; 3) правову базу двосторонніх стосунків ЄС та України; 4) європейський курс Президента Л. Д. Кучми; 5) “романтизм” європейського курсу Президента В. А. Ющенка; 6) подальші перспективи двосторонньої співпраці [2; 4; 9-10; 12-13; 15; 18; 20; 23-24; 26-28; 31-32].1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка