Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Лінгвокраїнознавство основної іноземної мовиСкачати 215.15 Kb.
Дата конвертації11.11.2016
Розмір215.15 Kb.
Інформація кафедри англійської філології щодо проведення консультативної та інструктивної роботи зі студентами та забезпечення її навчально-методичною інформацією
Напрям підготовки 6.020303 – Філологія (Мова та література (англійська)

Спеціальність 7.030502 – Філологія (Мова та література (англійська)


з/п


Прізвище викладача

Дисципліна

Курс, спеціальність та форма навчання

Теми для самостійного опанування згідно робочої навчальної програми

Література та тестові завдання для опанування (з-до)

Контактна інформація

1

Педерсен О. А.

Лінгвокраїнознавство

4 д/о

( 1 ) Опрацювання тем змістового модуля № 2:

  • Інтернаціоналізація лексики в європейських мовах


  • Історiя країн в етноспецифічній історичній лексиці

( 2 ) Тестування за підсумками вивчення учбового матеріалу змістового модуля № 1.Конспект лекцій з курсу «Лінгвокраїнознавство». Лекція №5

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови (англійської )» (для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.020303 – Філологія )/ Укладач О.А.Педерсен. – Макіївка: МЕГІ, 2008. );

.: Конспект лекцій з курсу «Лінгвокраїнознавство». Лекція №6

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови ( англійської )» ( для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.020303 – Філологія )/ Укладач О.А.Педерсен. – Макіївка: МЕГІ, 2008. – С. 19 - 21 );e-mail:

a_pedersen@megi.com.ua

Теоретична фонетика англійської мови

5 д/в

Опрацювання тем:
  • The syllabic and accentual structures of Modern EnglishThe intonation structure of Modern English

М.А.Соколова и др. Теоретическая фонетика английского языка. – М., 2004. – С. 78 – 111;

Теоретична фонетика англійської мови. Методичний посібник для студентів спеціальності 7.030502 – Мова та література ( англійська ) / Укладач – О.А. Педерсен. - Макіївка: МЕГІ, 2002. – С. 23 – 28;

М.А.Соколова и др. Теоретическая фонетика английского языка. – М., 2004. – С. 112 – 134;

Теоретична фонетика англійської мови. Методичний посібник для студентів спеціальності 7.030502 – Мова та література ( англійська ) / Укладач – О.А. Педерсен. - Макіївка: МЕГІ, 2002. – С. 28 – 34

М.А.Соколова и др. Теоретическая фонетика английского языка. – М., 2004. – С. 135 – 183;

Теоретична фонетика англійської мови. Методичний посібник для студентів спеціальності 7.030502 – Мова та література ( англійська ) / Укладач – О.А. Педерсен. - Макіївка: МЕГІ, 2002. – С. 34 – 41 ).4 о/з

( 1 ) Опрацювання тем змістового модуля № 2:

  • Інтернаціоналізація лексики в європейських мовах

- Історiя країн в етноспецифічній історичній лексиці


Конспект лекцій з курсу «Лінгвокраїнознавство». Лекція № 5; Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови ( англійської )» ( для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.020303 – Філологія )/ Укладач О.А.Педерсен. – Макіївка: МЕГІ, 2008. );

Конспект лекцій з курсу «Лінгвокраїнознавство». Лекція № 6;

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови ( англійської )» ( для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.020303 – Філологія )/ Укладач О.А.Педерсен. – Макіївка: МЕГІ, 2008. – С. 19 - 21 );

( 2 ) Тестування за підсумками вивчення учбового матеріалу змістового модуля № 1Теоретична фонетика англійської мови

5 о/з

Опрацювання тем:

  • The system of vowel phonemes in Modern English- The syllabic and accentual structures of Modern EnglishМ.А.Соколова и др. Теоретическая фонетика английского языка. – М., 2004. – С. 78 – 111;

Теоретична фонетика англійської мови. Методичний посібник для студентів спеціальності 7.030502 – Мова та література ( англійська ) / Укладач – О.А. Педерсен. - Макіївка: МЕГІ, 2002. – С. 23 – 28 );

М.А.Соколова и др. Теоретическая фонетика английского языка. – М., 2004. – С. 112 – 134;

Теоретична фонетика англійської мови. Методичний посібник для студентів спеціальності 7.030502 – Мова та література ( англійська ) / Укладач – О.А. Педерсен. - Макіївка: МЕГІ, 2002. – С. 28 – 34 ).2

Норкіна Л. Ж.

Історія англійської мови

3 д/в

І тиждень

02-07 листопада

2009 p.

Phonetic system of the Middle English language/Literature.

Аракин В.Д. История английского языка.– М.: 1985, с.115-121; 155-160.

Иванова И.П., Чахоян Л.П. История английского языка. – М.: Высш. шк., 1976, с. 67-76;. 92-96.

Смирницкий А. И. Лекции по истории английского языка (средний и новый период). – М.: «Добросвет», «Книжный дом «Университет», 1998.– c. 53-94; 36-47; 152-158.

Rastorgueva T.A. History of English.– M.: Высш. шк., 1983.– P. 210-219.

Верба Л.Г. Історія англійської мови. – Винниця: Нова Книга, 2006.– С. 102- 117.

Lecture # 5.


Tel. number: 095-13-69-223
E-mail: mercur@ukr.net
ІІІ тиждень

16-20 листопада

2009 p.

The Old English phonetic system


Test # 1

(Module # 1)


Seminar # 1


See(Appendix A)
See(Appendix B)


Основна іноземна мова

5 д/в

І тиждень

02-06 листопада

2009 p.

Books and Reading


Практический курс английского языка: учебник / И. А. Новикова, Г.В. Аксенова-Пашковскаяж под ред. В. Д. Аракина. – М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 1998. – 336 с.

1. Reading, translation and retelling the text “From W.S.” p.p. 73-77.

2. Ex. 5 p. 83 (in writing);

Ex. 11 p. 84 (in writing);

Ex. 9 p. 83 (orally);

Ex. 15 p. 84 (orally);3. Home-reading

G. Galsworthy. The Forsyte Saga. Book 1. The man of Property. Part II, chapters 1-2.

Ковалева Л. И., Куликовская Л. А. Собственникю Анализ романа на занятиях по домашнему чтению. – Л.: Просвещение, 1977. – С.62-67.


IІ тиждень

09-13 листопада

2009 p.

Books and Reading


1. Essential Vocabulary p.p. 78-81;

Ex. 2 p.p. 86-87 (orally);

Ex. 3 p.p. 87-88 (in writing).

Ex. 7 p. 89 (in writing);

Ex. 8 p. 89-90 (in writing).

2. Home-reading

G. Galsworthy. The Forsyte Saga. Book 1. The man of Property. Part II, chapters 3-4

Ковалева Л. И., Куликовская Л. А. Собственникю Анализ романа на занятиях по домашнему чтению. – Л.: Просвещение, 1977. – С. 68-74.


IIІ тиждень

16-20 листопада

2009 p.

Books and Reading


1. Topical vocabulary p.p. 90-91.

2. Ex. 3 b) p.p. 95-96.

3. Make a report on your favourite writer (with further presentation in your group).

4. Write an essay “Books and Friends Should Be Few but Good”.

5. Home-reading

G. Galsworthy. The Forsyte Saga. Book 1. The man of Property. Part II, chapters 5-6

Ковалева Л. И., Куликовская Л. А. Собственникю Анализ романа на занятиях по домашнему чтению. – Л.: Просвещение, 1977. – С. 75-79.
4 д/в

ІІ тиждень

09-14 листопада

2009 p.

Lecture.

The theory of the sentence. The composite sentenceLiterature.

Алєксєєва І.О. Курс теоретичної граматики сучасної англійської мови: навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2007. – С. 301-320.

Блох М.Г. Теоретическая грамматика английского языка (на англ. языке). – М.: Высшая школа, 1983. – C. 236-374.

Иванова И.П. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1981. – c. 164-237

Ильиш Б.А. Строй современного английского языка (на англ. языке). – Ленинград: Просвещение, 1971. – С. 182-328.

Мороховская Е.И. Основы теоретической грамматики английского языка. – Київ: Вища школа, 1984. – С. 231-281.

Раевская Н.М. Теоретическая грамматика современного английского языка (на англ. языке). – Київ: Вища школа, 1976. – C. 169-227, 252-276.

Старикова Е.Н., Алова Н.П. Семинарий по курсу теоретической грамматике английского языка. – Киев: Вища школа, 1980. – С. 8-13.

Lecture # 9.

Seminar.

Basic Syntactic Theories in the English Language
Seminar # 6
See(Appendix A)


Individual work.

Parts of speech theories.

See(Appendix B)

3

Соловйова Н. В.

Теоретична граматика

4 о/з

ІІ тиждень

09-15 листопада 2009 р.

The Theory of the word-group


Literature.

1. Алексєєва І. О. Курс теоретичної граматики сучасної англ. мови: Вінниця: Нова книга, 2007. – С.176-232

2. Иванова И. П. Теоретическая грамматика современного англ. языка. – М.: Высшая школа, 1981. – С.100-162

3. Хаймович Б. С., Роговская Б. И. Теоретическая грамматика англ. языка. – М.: Высшая школа, 1967. – С.11-32, 220-222Tel. number: 095-869-07-29
E-mail: nellysolovyova@rambler.ru
ІІІ тиждень

16-20 листопада

2009 p.

The Theory of the word-group)
Literatur

1. Соловйова Н. В. Метод. вказівки до семінарських занять з теорграматики англ. мови. – Макіївка: МЕГІ, 2003 (№327) С.12-13Практична граматика

3 д/в

І тиждень

02-07 листопада 2009 р.

The interjectionЛітература

1. Каушанская Л. В. Граматика англ. языка. С.208-209

Каушанская В. Л. Сборник упражнений. С.164, №1


ІІ тиждень

09-14 листопада 2009 р.

The prepositionКаушанская В. Л. Теорграм. – С.210-212

Каушанская В. Л. Сборник упражнений. – С.164-166, впр.1-3ІІІ тиждень

16-21 листопада 2009 р.

The conjuction.


Каушанская В. Л. Теорграм. – С.23-218

Каушанская В. Л. Сборник упражнений. – С.166-167, впр.1-3Практична граматика

2 д/в

І тиждень

02-07 листопада 2009 р.

Modal Verbs


Каушанская В. Л. Теорграм. – С.124-125

Каушанская В. Л. Сборник упражнений. – С. 80, впр.6

Аракин В. Д. Практический курс англ.. языка. – С.462-463, впр. 44,45


ІІ тиждень

09-14 листопада 2009 р.

Modal Verbs


Каушанская В. Л. Теорграм. – С.128-129

Аракин В. Д. Практический курс англ.. языка. – С.463-464, впр. 46-49ІІІ тиждень

16-21 тиждень 2009 р.

Modal Verbs


Каушанская В. Л. Теорграм. – С.128-129

Каушанская В. Л.Практический курс англ.. языка. – С.81, впр. 8,9,10ОІМ

4 д/в

І тиждень

Books and Reading1. Аракин В. Д. Практический курс англ. языка. Упр. 2-8 (С.88-90)

Topical Voc. , Текст? Ex. Voc.(c. 78-81)

Home Reading

John Galsworthy. The Man of Property. (2 part)

Метод. рекомендації до самостійної роботи студентів з під модуля «Писемне мовлення» с. 57-59


ІІ тиждень

Books and ReadingІІІ тиждень

Books and Reading1. Соловйова Н. В. Метод, вказівки «Книги і музика» С.4-5, впр.5-6

Дом. чит. 2 частина

Autonomous work (module)

2. Home reading (2 part)4

Русанова О. О.

Основна іноземна (англ.) мова

2 д/о

Module “Diseases and Health Problems”

05.11/06.11 – Words and Expressions connected with

Doctors and illness;

Reading Comprehension:

Texts: “The Health Service”

“Your Doctors and the Pills Do not Need”

12.11/13.11 – Text pp 63-65

Dial. “A visit to the Doctor” p. 66

“At the Dentist’s” p. 67

Essential Voc-ry pp 69-71

+ Ex. II p.71; Ex. IV p.72; Ex VIII p.73; Ex IX,X,XII pp 74-75

19.11/20.11 – Writing: Give your viewpoint- “Wealth is nothing without health”

Give extensive answers:

1.Where do you usually get treatment when you fall ill and

what kind of treatment do you get there?

2.Have you ever been taken to hospital? If so, tell us how

long you stayed there and what you were treated for?

3.How were you treated for flu when you were last ill?

4.What are the symptoms of flu? 5.What do you usually do to get well as soon as possible?

6.What is it necessary to do to prevent serious diseases?

7.Why is it necessary to go to a dentist regularly for an

examination of your teeth?V.D. AraKin: Ex. XVII pp 77-78

E. Hemingway “A Day’s wait” p. 45

Ex. VII pp 57-58

CPC: Ex. X p.59, Ex. VIII, p. 61
050-70-88-110

Практична граматика англ.яз.

2 д/в

Module “ Modal verbs and their equivalents 05.11/06.11 Theory pp 187-198 Exercises pp 161-162

12.11/13.11 Theory pp 198-201

Exercises pp 162-163

19.11/20.11 Theory pp 202-209

Exercises pp 163-164


Ганшина М та ін. English grammar (Theory)

Качалова К. Н. и др.. Практическая грамматика английского языка. (exercises)Ділова англ.мова


5 д/о

05.11 part I: “Business Communication in Action” Writing : p. 32 Sending a fax

Reading Communication : pp 33-34

Test : p 35

12.11/19.11 part II: “Message power through effective styling” Ex. pp 10-14

“Business Writing” pp 4-7

pp 15-18 Practice: Formal / informal lettersМетодичні рекомендації до вивчення Модульного курсу “Ділова англ. мова” № 766


5 о/з

21.11 Writing: “TaKing and Leaving Messages” p. 20 + p. 24 Ex.1(any situation you like) pp 24-25 Complete the phone conversation № 1,2,3 (any conversation you like) pp 25-27 Analyze any phone conversation you like

p 27 Match a line in A with a line in B (in writing) p 30 Test

27.11 part II:“Message power through effective styling” Ex. pp 10-14 “Business Writing” pp 4-7 pp 15-18

Practice: Formal / informal lettersМетодичні рекомендації до вивчення Модульного курсу “Ділова англ. мова” № 766

5

Геєва Т. Ю.

Практична граматика

1 д/в

І тиждень

Модальні дієслова та їх еквіваленти.


ІІ тиждень

Артикль.
ІІІ тиждень

The Present Cont. Tense


Граматичний матеріал: С.58-62

Тести: С.248, С.250


Граматичний матеріал:

С.106-113

Тести: С.216, С.218

Граматичний матеріал:

С. 69-72

Тести: С.252, С.254


Принципи і методи сучасної лінгвістики

5 о/з

І тиждень «Сучасні дослідження в області функціональної лінгвістики. Лінгвістична семантика.
ІІ тиждень «Домінуючі лінгвістичні теорії на принципі ХХ століття»

Підготувати реферат за виданою темою.

Принципи і методи сучасної лінгвістики

5 д/в

І тиждень

Деякі напрямки і школи в мовознавстві останніх десятиліть ХХ ст.
ІІ тиждень

Підготовка до семінару

«Сучасні дослідження в області функціональної лінгвістики. Лінгвістична семантика» (Джерела функціоналізму в сучасній лінгвістиці. Напрямки в рамках функціоналізму (референціально-рольова граматика. Р. Ван-Вамна, функціональна граматика А. В. Бондарко, функціональний синтаксис і комунікативна граматика І. А. Золотовой).
ІІІ тиждень

Домінуючі лінгвістичні теорії наприкінці ХХ ст.

Підготувати конспект лекції.

6

Лобач В. О.

Практична граматика

1 о/з

Часи англ дієслова в активному стані.

Т. В. Барановская

Грамматика англ. языка.

С. 105 № 85 С. 113 № 95

С. 141 №127 С. 145 № 131

Методичні вказівки до виконання к.р. з курсу практичної граматики англ. Мови Укладач: Лобач В. О.

вар. 2-4 с.6-8095-114-18-58

ОІМ

1 д/о

Модуль 2 «Родина»

1 тиждень Unit 1,2

Члени родини та родичі.

Родина студента

2 тиждень

Unit 3,4 Весілля та весільні традиції у Великій Британії та Україні.

Родинне життя в Британії.

3 тиждень

Читання автентичних художніх текстів за темою модуля.


Методичні вказівки до організації практичних занять та СР студентів з англ. мови (модульний курс «Родина» Укладач Яриш Л. М.) С. 4-14 С. 15-22 С.22-29

С.29-30 С.32-41

Навчальні тести з ОІМ для студентів 1 курсу напрямку підготовки 6.020303 (Укладач Лобач В. О.) навчальний тест №2 до даного модулю С. 10-15


ОІМ

1 о/з

Модуль 2 «Родина»

1 тиждень

Unit 1,2 Члени родини та родичі. Родина студента

2 тиждень

Unit 3,4 Весілля та весільні традиції у Великій Британії та Україні. Родинне життя в Британії.

3 тиждень

Читання автентичних художніх текстів за темою модуля.


Методичні вказівки до організації практичних занять та СР студентів з англ. мови (модульний курс «Родина» Укладач Яриш Л. М.) С. 4-14 С. 15-22 С.22-29

С.29-30 С.32-41

Навчальні тести з ОІМ для студентів 1 курсу напрямку підготовки 6.020303 (Укладач Лобач В. О.) навчальний тест №2 до даного модулю С. 10-15


7

Ковтуненко Є. М.

ОІМ

2 о/з

“CITY”

ТЕКСТЫ: “Introducing London”, “Some more glimpse of London”, “Sightseeing”

-читать, переводить,

-анализировать,

-презентация,(

ТЕМЫ: «Лондон», «Киев», «Места Великобритании и Украины»

Диалог: «один день в европейской столице»

.


Аракин В.Д. стр. 85-89, 93-94, 101-107, 109);работа над активным вокабуляром (1-4 стр. 84-85,9 стр.96, 13-16 стр.97-98, 8-14 стр. 111-113, 7 стр. 95, 8 стр.95, 14 стр.97, 2 стр.94,3стр. 94,1,2стр. 130, 18 стр. 132. Грамматика: Каушанская СТР.117-134. конспект+выучить

упражнения:

(Каушанская)1-3 стр. 73-74, 4 стр. 75, 6 стр. 76, 8-10 стр. 77-78, 11 стр.79

(аракин)32-35 стр. 455-456, 36-37 стр.57,80 стр. 480, 41-45 стр. 460-462, 46 стр. 463, 50-51 стр. 464, 53 стр. 466, 54-55 стр.466

Написать рекламу, которая убедила бы туристов поехать в тур по Европе


0505273712Практична фонетика

2 о/з

“CON.CLUSTERS.COMB-S OF ALVEOLAR CONS WITH [R]. INT-N OF DIRECT ADDRESS

Карневская СТР. 205-215.

диалог №9.


Домашнє читання
ALICE IN WONDERL.

CH-S:VII-VIII

Практична фонетика

2 д/в

“CON.CLUSTERS.COMB-S OF ALVEOLAR CONS WITH [R]. INT-N OF DIRECT ADDRESS

Карневская СТР. 205-215.

ДИАЛОГ №9.АBSENCE OF ASSIMILATION.

INTONATION OF CONVERSATIONAL FORMULASКарневская

СТР.215-221.

ДИАЛОГ №10,11.


Практична фонетика

1 д/в

СМЕШАННАЯ ШКАЛА. ИНТОНАЦИЯ ПРЯМОГО ОБРЩЕНИЯ. ДИФТОНГИ [aɪ], [ɪə]

АССИМИЛЯЦИЯ В СОЧ СОГЛАСНЫХ С [ϴ], [ð]. ОСНОВЫ РИТМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФРАЗЫ.Карневская

СТР.49-64.

ЗВУКИ+ДИАЛОГИ

SHIP OR SHEEP:

“MIKE, MYRA AND VIOLET”,

“A PAIR OF HAIRBRUSHES”Лаборатрная работа

2 д/в

“HEALTH”

“CITIES”


LAB. WORKS 4-6.

Лаборатрная работа

3 д/в

“EDUCATION”

“CINEMA”


LAB. WORKS 4-6.

8

Полякова Я. В.

Основна іноземна мова

Практична фонетика3 д/в

Тема 2. Кіно та телебачення

Topical Vocabulary p. 57, Ex 1. p,58,

Film Review
Тема 3. На світі живучи, довіку вчись (You Never Stop Learning)

Speech patterns, ex. 1-5, p.70,

Text Three ‘To Sir, With Love’

Essential vocabulary,

Ex.4,5,8,10, p. 78; 2-7 c.86;

Topical Vocabulary p.90

Ex. 1 p.91


Практический курс английского языка. 3 курс: Учеб. для пед. вузов по спец. «Иностр. Яз.» / Под ред. В.Д.Аракина. – 4-е изд., перераб и доп. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 432 с.
Module 2 test


Тел. Моб. 050 471 43 77

e-mail: y_polyakova@rambler.ru

2 д/в

  1. Intonation of direct address

Rhyme ‘An Acrobat is agile’

  1. Assimilation .Absence of assimilation in some consonant clusters. Ex. 3. p. 214 “Afternoon Tea”

  2. Intonation of conversational formulas . Ex. 4, p. 225

Practical English Phonetic. Основной курс (под ред Е.Б.Карневской)

9

Яриш Л. М.

ОІМ

2 д/в

Модуль 3, Тема: Города.

Текст. С.85-89, С.101-104

С.84-85

Voc. Notes С.89-93Essent. Voc. С.108

№ 2(а,в) С.54

№ 4, с.96-97


Практический курс английского языка. 3 курс: Учеб. для пед. вузов по спец. «Иностр. Яз.» / Под ред. В.Д.Аракина. – 4-е изд., перераб и доп. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС

7-20-35

095-11-81-882Лаб. робота

2 д/в

Текст. методичні вказівки №701
ОІМ

3 д/в

Модуль 3. Тема На світі живучі, до віку вчись. С.70-71. Текст.

Essent. Voc. С.90-91 № 8, С.79, №2 ,С.81-83, № 3 С.83, № 5 С.85Практический курс английского языка. 3 курс: Учеб. для пед. вузов по спец. «Иностр. Яз.» / Под ред. В.Д.Аракина. – 4-е изд., перераб и доп. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС

Лаб. робота
№ 3
10.

Косяк Л. В.

Основна іноземна мова

5 о/з

Змістовий модуль «Освіта»

Підтеми:

Підручник: друг чи ворог? Як сприяти самостійності учнів на уроці.

Нові часи – нове навчання.
1.Підручник англійської мови для студентів 5 курсу під ред. В.Д.Аракіна:

Текст “Up the Down Staircase”стор.131-133 – аналітичне читання тексту; стисле викладення змісту прочитаного; інтерпретація тексту.

Коментар стор.133; впр.2-5 стор.136-138; впр.7 стор.138; впр.19-20 стор.143; впр.22 стор.144.
2.Норкіна Л.Ж.. Навчально-методичний посібник з практики усного та писемного мовлення для студентів 5 курсу «Англійська мова. Модульний курс. Вища освіта. Шлюб. Традиції. Проблеми»:

Розділи 3,4,5 стор.20-40.


3. Тестові завдання.

Норкіна Л.Ж.. Навчально-методичний посібник з практики усного та писемного мовлення для студентів 5 курсу «Англійська мова. Модульний курс. Вища

освіта. Шлюб. Традиції. Проблеми»:

Тест стор.41-42.

Навчальні тести з основної іноземної мови

студентів 5 курсу: стор.5-7Тел: 0506554301

Методика викладання іноземної мови

4 курс, спец-ть «Мова та літера-тура (англій-ська)», очно-заочна форма навчан-ня

Змістовий модуль 2. Навчання видів мовленнєвої діяльності: технологія навчання іншомовного матеріалу та формування мовленнєвих навичок

1.Конспекти лекції «Система вправ для формування навичок та вмінь іншомовного мовлення», «Навчання лексики в середній загальноосвітній школі», «Навчання граматики в середній школі»

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: кол.авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої і Г.С.Бадаянц.

Методика обучения иностранным языкам в средней школе: Учебник/Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А. и др.
2.Косяк Л.В.Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу методики викладання іноземної мови для студентів 4 курсу): Завдання практичних занять «Система вправ для навчання іноземної мови в загальноосвітній школі» стор.10; «Навчання лексики в школі» стор.12-13; «Навчання граматики в школі» стор.14-15.
3.Індивідуальні завдання №1,2 до змістового модулю 1.
4.Косяк Л.В.Навчальні тести з методики викладання іноземної мови (для студентів 4 курсу): стор.4-6; 6-9.


Основна іноземна мова

5 курс, сп-ть «Мова та літерату-ра (англій-ська)»

(денна форма навчан-ня)Змістовий модуль «Освіта»

Підтеми:

Підручник: друг чи ворог? Як сприяти самостійності учнів на уроці.

Нові часи – нове навчання.

Інтернет змінює вищу освіту.1.Підручник англійської мови для студентів 5 курсу під ред. В.Д.Аракіна:

Текст “Up the Down Staircase”стор.131-133 – аналітичне читання тексту; стисле викладення змісту прочитаного; інтерпретація тексту.

Коментар стор.133; впр.2-5 стор.136-138; впр.7 стор.138; впр.19-20 стор.143; впр.22 стор.144.
2.Норкіна Л.Ж.. Навчально-методичний посібник з практики усного та писемного мовлення для студентів 5 курсу «Англійська мова. Модульний курс. Вища освіта. Шлюб. Традиції. Проблеми»:

Розділи 3,4,5 стор.20-40.


3. Тестові завдання.

Норкіна Л.Ж.. Навчально-методичний посібник з практики усного та писемного мовлення для студентів 5 курсу «Англійська мова. Модульний курс. Вища освіта. Шлюб. Традиції. Проблеми»:

Тест стор.41-42.

Навчальні тести з основної іноземної мови для студентів 5 курсу: стор.5-7Методика викладання іноземної мови

4 курс, спец-ть «Мова та літерату-ра (англійська)», денна форма навчання

Змістовий модуль 2. Навчання видів мовленнєвої діяльності: технологія навчання іншомовного матеріалу та формування мовленнєвих навичок

1.Конспекти лекції 7 «Навчання читання і письма в середній школі» та лекції 8 «Контроль знань, іншомовних навичок та іншомовних комунікативних вмінь».

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: кол.авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої і Г.С.Бадаянц.

Методика обучения иностранным языкам в средней школе: Учебник/Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А. и др.

2.Косяк Л.В.Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу методики викладання іноземної мови для студентів 4 курсу): Завдання практичного заняття «Навчання монологічного мовлення» стор.20-21.

3.Індивідуальні завдання №1,2 до змістового модулю 2.

4.Косяк Л.В.Навчальні тести з методики викладання іноземної мови (для студентів 4 курсу): стор.4-6; 6-9.11.

Новікова К.В.

Основна іноземна мова

4 о/з

Books and readind

І тиждень

-робота над текстом

“W.S.” by L.P. Hartley


Аракін Пр.курс англійської мови(IV курс)

p.73-74 ex. 4,5,9,12,14,15

p.82-85


Tel. numder: +38-050-762-60-58

E-mail: knovikovamegi1@rambler.ru

ІІ тиждень

- робота над активним

вокабуляром;

- виконання вправ на засвоєння активного вокабуляруАракін Пр.курс англ. мови

p. 78-81(es.voc-ry):

ex.2,3,4,5,6,7,8

p. 86-90ІІІ тиждень

- робота над активним вокабуляром;

- робота над текстом

“Murel Spark”;

- робота над текстом

“My favourite library”;Тести для самостійної роботи

Навчальні тести з ОІМ (для студентів IV курсу)Аракін Пр.курс англ. мови

p. 90-91


p.91-92

ex. 1,2,3 p.93-95

ex.9 p.102-103
Методичні вказівки

p.6 Test :

Books in our life


Основна іноземна мова

3 о/з

You never stop learning

І тиждень

I. Підмодуль: Практика усного та писемного мовлення

- читання та переклад тексту «To sir with love”II. Підмодуль : Домашнє читання

-Theatre by N.S.Maugham
Аракін Пр.курс англійської мови

впр.№1-3 с.70-71,

с. 71-74;

впр.4-10 с. 78-79;

Chapters 9-10 p.58-66

Методичні вказівки № 104 (chapters 9-10) p.15-18 ex. I-VII


ІІ тиждень

І. Підмодуль : ПУПМ

- робота над активним вокабул яром;

- виконання вправ на засвоєння вокабуляру

ІІ. Підмодуль : Практична граматика

-The Adjective (ознайомлення з теор. матеріалом);

-The Adjective (виконання вправ)


Аракін Пр.курс англ. мови

p. 74-77:

ex.2,3,4,5,6

p. 81-86
В.Л. Каушанська (теорія) p. 48-53;

В.Л. Каушанська (практика) ex. 1,2,3,4, p. 36-37


ІІІ тиждень

І. Підмодуль :

ПУПМ


- виконання вправ на засвоєння активного

вокабуляруІІ. Підмодуль: Домашнє читання

- Theatre by N.S.MaughamТести для самостійної роботи

- виконання навчального тесту

Змістовий модуль 3 p.5


Аракін Пр.курс англ. мови

ex. 7,8,9,10,11,13, 14,15 p. 86-89

Chapters 11-12 p. 66-84

Методичні вказівки № 104( chapters 11-12 p. 18-22)База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка