Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження технологій виготовлення друкованих плат»Сторінка1/7
Дата конвертації13.11.2016
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Запорізький національний технічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до лабораторної роботи № 6

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИГОТОВЛЕННЯ ДРУКОВАНИХ ПЛАТ
з дисципліни

Технологія деталей”


для студентів за напрямком підготовки

6.050902 “Радіоелектронні апарати”

усіх форм навчання

2014


Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження технологій виготовлення друкованих плат» з дисципліни «Технологія деталей» для студентів за напрямком підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» усіх форм навчання / Уклад: Фарафонов О.Ю., Фурманова Н.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 46 с.


Укладачі: Фарафонов Олексій Юрійович, к. т. н., доцент;

Фурманова Наталія Іванівна, асистент

Рецензент: Шило Галина Миколаївна, к. т. н., доцент

Відповідальний за випуск: Крищук Володимир Миколайович, к.т.н., професор, зав. кафедри ІТЕЗ.

Затверджено

на засіданні кафедри

«Інформаційні технології електронних засобів»

протокол від р.

ЗМІСТ:1 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ……………………………………

4

1.1 Стисла характеристика конструктивних особливостей друкованих плат……………………………………………………

4

1.1.1 Мітки………………………………………………………….

15

1.1.2 Багатошарові ДП……………………………………………..

16

1.2 Забезпечення технологічності конструкції друкованих плат.

17

1.3 Основні технологічні методи одержання ДП………………..

18

1.3.1 Комбінований позитивний метод…………………………...

21

1.3.2 Комбінований негативний метод…………………………...

28

1.3.3 Хімічний метод………………………………………………

28

1.3.4 Електрохімічний метод……………………………………...

29

1.3.5 Тентінг-метод або метод утворення завісок над отворами ДП……………………………………………………………………

29

1.3.6 Метод металізації наскрізних отворів (ММНО)…………...

31

1.3.7 Метод попарного пресування………………………………..

32

1.3.8 МДП виготовлені методом ПАФОШ (повністю адитивне формування окремих шарів)……………………………………….

33

1.3.9 Метод відкритих контактних площадок…………………...

37

1.3.10 Метод пошарового нарощування…………………………..

37

1.4 Особливості механічної обробки друкованих плат………….

38

1.5 Покриття………………………………………………………...

39

1.6 Технологічні розрахунки………………………………………

41

1.6.1 Розрахунок розмірів заготівки для заданої програми випуску………………………………………………………………

41

1.6.2 Розрахунок зусилля вирубки та пробивання……………….

42

1.6.3 Розрахунок норм витрати технологічних матеріалів………

43

2 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ………………………………………

44

2.1 Вихідні дані……………………………………………………..

44

2.2 Завдання до виконання…………………………………………

44

3 ЗМІСТ ЗВІТУ……………………………………………………..

45

4 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ……………………………………

45

5 ЛІТЕРАТУРА……………………………………………………..

46

Мета роботи: ознайомитися з конструктивно-технологічними обмеженнями проектування друкованих плат (ДП), вивчити методи виготовлення ДП; придбати практичні навички щодо обґрунтування вибору технології виготовлення та розробки маршрутного і операційного техпроцесів.

1 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
1.1 Стисла характеристика конструктивних особливостей друкованих плат

Конструктивно-технологічні різновиди ДП представлені на рис.1.1 і рис.1.2. В залежності від числа нанесених друкованих провідникових шарів та матеріалу основи ДП поділяються на одно-, двосторонні і багатошарові, гнучкі, провідні.

Односторонні ДП (ОДП) виконуються на шаруватій пресованій основі.

Двосторонні ДП (ДДП) мають провідниковий рисунок на обох сторонах діелектричної чи металевої основи. Електричний зв'язок шарів друкованого монтажу здійснюється металізацією отворів.

Багатошарові ДП (БДП) складаються із шарів ізоляційного матеріалу, що чергуються, і провідного малюнка, з'єднаних клейовими прокладками в монолітну структуру шляхом пресування. Електричний зв'язок між провідними шарами виконується спеціальними об'ємними деталями, друкованими елементами чи хіміко-гальванічною металізацією.

Гнучкі ДП (ГДП) оформлені конструктивно як ОДП чи ДДП, але виконані на еластичній основі товщиною 0,1 - 0,5 мм. Вони застосовуються в тих випадках, коли плата після виготовлення піддається вібраціям, багаторазовим вигинам або їй після установки ЕРЕ необхідно додати компактну форму.

Провідні ДП (ПДП) являють собою діелектричну основу, на якій виконується друкований монтаж чи його окремі елементи (контактні площадки, шини живлення і заземлення), а необхідні електричні з'єднання проводять ізольованими проводами діаметром 0,1…0,2 мм. Схеми перерізів різних ДП приведені в табл. 1.1 та на рис.1.3.

Рисунок 1.1 – Класифікація конструкцій ДПРисунок 1.2 – Класифікація методів виготовлення ДП


Таблиця 1.1 – Схеми перерізу провідних та гнучких друкованих платТип плати

Вид плати

Схема перерізу

Позначення

ГДП

Гнучкі друковані

плати

1 – провідний рисунок;

2- діелектрична основа;

3 – лавсанова плівка

ГПК (шлейфи)

ПДП

З друкованим монтажем

1-провідний рисунок;

2 – діелект-рична основа; 3-провідник;

4 – адгезив

Без друкованого монтажу

При виборі конструкції друкованих плат повинні бути розглянуті наступні питання:

- габаритний критерій;

- критерій щільності рисунка і товщини провідного шару;

- критерій числа шарів;

- матеріал основи.

На основі ДП складаються друковані вузли, друковані комірки, ТЕЗи (типові елементи заміни).

а) – ОДП без металізації; б) – ОДП з металізацією; в) – ДДП на діелектричній основі; г) – ДДП на металевій основі; д) – БДП.
1 – основа діелектрична чи металева, 2 – друкований провідник,

3 – контактна площадка, 4 – монтажний отвір, 5 – металізація,

6 – діелектрик

Рисунок 1.3 – Перерізи друкованих плат


Друкований вузол є головною складовою, багатоелементною складальною одиницею РЕА, що поєднує безліч елементів електричної схеми функціонального вузла. Ці елементи повинні бути не тільки електрично з'єднані між собою в складних сполученнях, але механічно закріплені, щоб протистояти механічним впливам під час експлуатації. Крім того, що дуже важливо, конструкція цих з'єднань повинна бути придатна для застосування групових технологічних операцій при виготовленні.

Листовий матеріал основи і заготовки може бути в залежності від поставлених перед конструктором задач ізоляційним полімерним, фольгованим полімерним чи металевим. ДП, незважаючи на безліч операцій проведених з її основою і здобуту при цьому складну структуру, залишається, як правило, деталлю, оскільки не вимагає при своєму виготовленні складальних операцій.

Крім існуючих головних критеріїв, необхідно враховувати допоміжні критерії. До допоміжних критеріїв відносяться електричні обмеження по паразитних параметрах, теплові обмеження, обмеження за масою, за трудомісткістю виготовлення, за безвідмовністю, ремонтопридатністю та ін. Вибір габаритів ДП відповідно до ОСТ4.010.019-81:

- габаритні розміри, конфігурацію і місця кріплення ДП вибирають у залежності від установчих розмірів, елементної бази, експлуатаційних характеристик, використання автоматизованих методів установки навісних елементів, пайки, контролю і техніко-економічних показників;

- габаритні розміри ДП варто вибирати з урахуванням класу точності відповідно до табл.1.2, при цьому варто враховувати, що зі збільшенням габаритних розмірів збільшуються відхилення, які допускаються при виконанні елементів конструкції плати;

- рекомендується розробляти ДП простої прямокутної форми, конфігурацію, відмінну від прямокутної, варто застосовувати тільки в технічно обґрунтованих випадках;

- при виборі розміру ДП у першу чергу необхідно скористатися типовим рядом розмірів;

- при виборі співвідношення сторін кращим є співвідношення 2:1;

- товщину матеріалу основи ДП визначають, в основному, в залежності від навантаження,умов експлуатації та призначення;

Встановлено розмірний ряд значень товщини основ ДП - як гнучких, так і твердих:

- для гнучких (0,1-0,2-0,4) мм;

- для твердих (0,8-1,0-1,5-2,0-3,0) мм.


Таблиця 1.2 – Взаємозв'язок класу точності і максимального розміру ДП

Конструкція ДП

Максимальні розміри ДП, мм

Клас точності

1

2

3

4

Одностороння

до 470х470

до 470х470

до 400х470

до 240х240

Двостороння

до 470х470

до 470х470

до 400х470

до 180х180

Багатошарова

до 470х470

до 400х400

до 240х240

до 180х180

Матеріал для ДП вибирають за ГОСТ 10316-78 чи за технічними умовами. Він впливає на властивості ДП:твердість, власну ємність, теплопровідність.

Основні конструкційні матеріали,які застосовують для виготовлення ДП, наведені в табл. 1.4.

Діаметри монтажних і перехідних отворів, металізованих і неметалізованих, повинні відповідати ГОСТ 10317-79, який встановлює наступний ряд: 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 3,0 мм.


Таблиця 1.3 – Зарубіжна класифікація ДП за рівнем точності

Рівень точності

Ширина провідника і зазор, мм

Крок координатної сітки, мм

Крок виводів ЕРІ, мм

зовнішні шари

внутрішні шари

планарні виводи

матричні виводи

0

0,2

1,25

0,625

0,625

2,5

1

0,15

0,625

0,625

0,5

1,25

2

0,1

0,625

1,0

0,5

1,0

3

0,075

0,5

1,0

0,5

1,0

4

0,05

0,5

0,5

0,25

0,5

0,05

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5


Таблиця 1.4 – Основні конструкційні матеріали для виробництва ДП


Вид матеріалу, марка

Товщина

Призна-чення

Властивості

фольги, мкм

матеріалу, мм

1

2

3

4

5

Гетинакс фольгований:

ГФ-1-35(50)

вогнестійкий ГОФ-2-50М

вологостійкий ГОФВ-2-35

35, 50

1…3

ОДП, ДДП

ρs=1*109 Ом; σ=4 Н;

t=-60…+90˚С; b=70…130мг; k=1…1…1,5; τ=15с

Склотекстоліт:

з адгезійним шаром СТІК

з каталізатором СТАМ

35, 50

1,0…1,5

0,7…2,0

ДДП

ДДП

ρs=1010 Ом; σ=4 Н; k=1…1…1,5;

ρs=1*109 Ом; b=20мг; Uпр=15кв/мм

Склотекстоліт фольгований СФ-1(2)-35(50)

35, 50

0,8…3

ОДП, ДДП

ρs=1010…1011 Ом;

σ=3…4…4 Н;

t=-60…+105˚С

Продовження табл. 1.4


1

2

3

4

5

Фторопласт фольгований:

ФФ-4

армований ФАФ-4Д

ФЛАН-2,8(3,8; 5; 7,2; 10; 16)

50

50

35

1,5…5

0,5…3

1…10

ОДП, ДДП

ГДК

ДДП, НВЧ

ρs=1*1013 Ом; σ=3…3…3,2 Н;

t=-60…+200˚С;

ρs=5*1014 Ом; σ=3Н;

t=-60…+150˚С; Uпр=15кв/мм

Лавсан

фольгований:

ЛФ-1

ЛФ-2

35, 50

0,05; 0,1

ГДП, ГДК

ρs=1*1013 Ом; σ=2,4 Н; П=400; t=-60…+100˚С; с=0,5…1…1%

Поліімід фольгований:

ПФ-1

ПФ-2

35, 50

0,05…0,1

ГДП, ГДК

ρs=1012 Ом;

t=-60…+250˚С; b=0,1%; П=600; Uпр=50кв/мм; b=0,5…2%


де s – питомий поверхневий опір; b – вологопоглинання;  - границя міцності, щеплення фольги з діелектриком; к – штампуємість;  - час горіння; Uпр – напруга пробиття; ε – діелектрична проникність (εопт=4...11).
Таблиця 1.5 – Базові матеріали фірми ISOLA

Найменування матеріалу

Характеристики

Сфера застосування

1

2

3

Supra-Carta-E-Cu Quality 303 GL(CEM 1)

Зміцнений (композиційний), пробиваємий і штампуємий, теплова та розмірна стабільність

Побутова електроніка, автомобіле-будування

Duravel-E-Cu Quality 104 (FR-4) – жорсткий, тонкий, препрег

Стандартний, не пропускає УФ, Тg> 130 ˚C, постійна робоча температура 120 ˚С

ДДП, МДП з малою і середньою кількістю шарів

Продовження табл. 1.51

2

3

Duravel-E-Cu Quality 104KF (FR-4) – жорсткий

CTI 400, Tg> 130 ˚C, постійна робоча температура 120 ˚С

ДДП

Duravel-E-Cu Quality 104TS (FR-4) – жорсткий, тонкий, препрег

Не пропускає УФ, «Т260-тест»> 60 хв, немає міграції Cu, Tg> 130 ˚C, постійна робоча температура 120 ˚С

Багато-функціональний

Duravel-E-Cu Quality 114 (FR-4) – тонкий, препрег

Не пропускає УФ, Tg> 150˚С, постійна робоча температура 130 ˚С, при динамічній напрузі 120 ˚С

Складні МПП – автомобіле-будування, засоби зв'язку

Duravel-E-Cu Quality 114TS (FR-4) – жорсткий, тонкий, препрег

Не пропускає УФ, термостабільний, «Т260-тест»> 60 хв, Tg> 150 ˚С, постійна робоча температура 130 ˚С

Багато-функціональний,

у тому числі автомобіле-будування

Duravel-E-Cu Quality 117 (FR-4) – жорсткий, тонкий, препрег

Не пропускає УФ, Tg> 165˚С, незначне розширення по осі z, постійна робоча температура 145 ˚С

МДП високої щільності

IS 410 – тонкий, препрег

Відмінні теплові, механічні та електричні властивості, Tg=180 ˚С

Плати для комп'ютерної та автомобільної промисловості

FR 408 – жорсткий, тонкий, препрег

Низький коефіцієнт діелектричних втрат, низький коефіцієнт теплового розширення, Tg≥180 ˚С

Плати для електроніки з передачею високочастотних сигналів

Продовження табл. 1.5


1

2

3

Duravel-BT-Cu – тонкий, препрег

Низький коефіцієнт діелектричних втрат в широкому частотному діапазоні, незначне розширення по осі z,

Tg> 180 ˚С, постійна робоча температура 155 ˚С

МДП з великою кількістю шарів (термостабільна підкладка)

Givager 210 – тонкий, препрег (смола APPE)

Низький коефіцієнт діелектричних втрат в широкому температурному і частотному діапазоні, Tg>180˚С, гарна теплова стабільність і стійкість до хімікатів

Військово-космічне застосування

P 97+P 27 – жорсткий, тонкий, препрег (Р 27) (на основі поліїміда)

Хімія без діанілового метилену, композиція V-0, Tg = 260 ˚C, постійна робоча температура 200 ˚C

Військово-космічне застосування

Duravel-E-Cu Quality 156 – жорсткий, тонкий, препрег

Не пропускає УФ, Tg>150˚С, система небромованої смоли, займистість класу V-0

Плати зі зниженою горючістю

Duramid-E-Cu Quality 115 (FR-5) - тонкий, препреги (смола, зміцнена араміда)

Хороша термостабільність, відмінна хімічна стійкість, низька шорсткість поверхні, добре свердлиться за допомогою лазера

МДП з Micro-via

Isofoil 160i - мідна фольга з шаром смоли

Tg=150 ˚C

Зовнішні шари МДП

Ecofoil - мідна фольга з шаром смоли, що не містить галогенів

Tg=150 ˚C

Зовнішні шари МДПМонтажні отвори - отвори для установки ЕРЕ.

Перехідні отвори - отвори для електричного зв'язку між шарами або сторонами ДП.

Розрізняють:  • крізні металізовані отвори, що забезпечують електричний зв'язок між сторонами ДП і внутрішніми шарами МДП;

  • крізні металізовані (приховані і міжшарові переходи) отвори, що забезпечують контакт між внутрішніми шарами;

  • некрізні («сліпі» і «глухі») отвори, що створюють контакт між зовнішнім і одним з внутрішніх шарів;

  • некрізні (приховані) мікроперехідні отвори, в тому числі багаторівневі мікропереходи.

Мікроотвори або мікропереходи-отвори діаметром менше 0,15мм і / або щільністю більше 1000 переходів/дм2.

Мікроотвори використовують для збільшення щільності рисунка провідників і для зменшення числа шарів МДП, що знижує собівартість МДП.Розмір і форма контактних площадок в зовнішніх, внутрішніх сигнальних шарах і в шарах землі і живлення може бути різною (кругла, прямокутна, квадратна та ін.) Форма контактних площадок в зовнішніх шарах визначається:

  • формою виводів ЕРЕ (круглий або прямокутний переріз виводів, кулькові виводи, безвивідні компоненти та ін.);

  • елементною базою (традиційні або поверхнево-монтовані компоненти);

  • характером розташування виводів (радіально - перпендикулярно площині монтажу, аксіально - паралельно площині монтажу);

  • жорсткістю виводів;

  • способом з'єднання виводів ЕРІ з контактними площадками (в отвори пайкою, внаклад до контактних площадок паянням або зварюванням);

  • методом виготовлення ДП.

Розміри, форма, кількість і крок розміщення крізних і прихованих (внутрішніх) перехідних отворів впливають на топологію провідників,контактних площадок і міжшарових переходів в зовнішніх та внутрішніх шарах.
Таблиця 1.6 - Матеріали гнучких ДП, ГПК і ГЖП

Матеріал

Марка

Товщина, мм

Лавсан фольгований

ЛФР

-

Лавсан фольгований

ЛФ-1 (фольга 35, 50 мкм)

0,05; 0,1

Поліімід фольгований

ПФ-1, ПФ-2 (фольга 35 мкм)

Поліімід нефольгований

ПИ-40 А

0,040

Поліімід фольгований

ПФМ-1(2) (фольга 18,35,50,105 мкм)

-

Лавсан фольгований

ФДЛ-1 (фольга 35, 50 мкм)

0,02; 0,05

ФДЛ-100 (фольга 35,

100 мкм)

0,1

ЭФЛ-1 (фольга 35,50 мкм)

0,02; 0,05

ЭФЛ-100 (фольга 35 мкм)

0,1

Діелектрик фольгований тонкий

ФДМ-1А, ФДМ-2А,

ФДМ-1Б, ФДМ-2Б

0,1; 0,13; 0,16; 0,2

Фольгований діелектрик для мікроелектронної апаратури

ФДМЭ-1А (1Б), ФДМЭ-2А (2Б)

0,15; 0,20; 0,23; 0,30

Фольгований армований фторопласт

ФАФ-4Д

-

Склотекстоліт тепло-стійкий з алюмінієвим протектором

СТПА-5-1,

СТПА-5-2

0,1; 0,12; 0,15; 0,2; 0,25

Склотканина з епоксидним просоченням

СТП-3

0,025; 0,1

Поліімід фольгований

Эліфом-ПФ-1, Эліфом-ПФ-2

-

Покривна плівка

Эліфом-ППП

-

Склеююча плівка

Эліфом-ППС

-

Склотканина прокладна

САФ

0,025…

0,062

У матеріалі FR-2 в якості наповнювача використовується папір,а в якості сполучного - фенольна смола; FR-3 - папір та епоксидна смола; в FR-4, FR-5, G-10 та G-11 - склотканина і епоксидна смола.

Металізовані монтажні і перехідні отвори обробляють з високою точністю на спеціалізованих одно- і багатошпиндельних свердлильних верстатах із ЧПУ.

Номінальне значення діаметра свердла варто вибирати виходячи з залежності


dсв=d+0,7(δ12),
де d – номінальний діаметр отвору, мм;

δ1 – допуск на цей діаметр, мм;

δ2 – припустиме зменшення діаметра оброблюваного отвору після охолодження шаруватих пластиків, мм.


  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка