Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Видавничі системи" для студентів спеціальності "ІнформаційніСторінка9/9
Дата конвертації18.04.2017
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Запитання для самоперевірки

Для самоперевірки студент повинен повторити матеріал лекції “Форматування тексту, редагування і правка тексту в програмі Page Maker.” 1. Як у програмі Page Maker задати одиниці вимірювання?

 2. Як у програмі Page Maker створити напрямні?

 3. Як і для чого використовується Proxy (Схема)?

 4. Як виконати форматування тексту за допомогою команд меню?

 5. Як виконати форматування тексту за допомогою палітри Control (Керуюча)?

 6. Як текст з зовнішньго файлу розмістити в програмі Page Maker?

 7. Як задати атрибути для абзацу?

 8. Як задати і настроїти лінії для абзацу?

 9. Як змінити масштаб відображення публікації на екрані комп’ютера?

 10. За допомогою якого інструмента у програмі Page Maker можна створити коло?

 11. Як в програмі Page Maker скопіювати об’єкти?

 12. Як вза’ємно розмістити графічні елементи?

 13. За допомогою якого інструмента у програмі Page Maker можна створити прямокутник?

 14. Як у програмі Page Maker сгрупувати об’єкти?

 15. Як відбуваються копіювання за методом розширеного вклеювання?

 16. Як у програмі Page Maker одразу виділити всі елементи?

 17. Як для графічного елемента задати параметри заливання і контуру?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 8


ТЕМА. Створення за допомогою програми Page Maker шаблону інформаційного бюлетеня.

МЕТА – навчитися створювати і використовувати шаблони, працювати зі сторінками-шаблонами, настроювати границі колонок, працювати зі стилями у програмі Page Maker.Порядок виконання лабораторної роботи

 1. Виберіть з меню File (Файл) команду Preferences(Установки). Задайте picas (піки) в полях Measurements in (Система вимірювань) і Vertical ruler (Вертикальні лінійки).

 2. Виберіть із меню File(Файл) команду New (Новий). У діалоговому вікні, що відкрилося, Document Setup (Параметри документа) введіть у розділі Dimensions (Розмір сторінки): 51 на 66 picas (пік), Margins (поля): внутрішні (outside) і зовнішні (inside) - 3р, верхнє (top) – 9р6, нижнє (bottom) – 3р9, в розділі орієнтація (Orientetion) – Tall (Книжна), в розділі розворот (Options) – зніміть прапорець двосторонній (Double-sided), кількість сторінок (Number of pages) – 4, у розділі Compose to printer (Скомпонувати для принтера) виберіть зі списку назву цільового принтера, на якому будуть надруковані готові відтиски, у розділі Target output resolution (Розрізнення) введіть з клавіатури або зі списку розрізнення (dpi) цільового принтера. Клацніть ОК.

 3. Створіть сторінки-шаблони. Клацніть позначку сторінки R (П) у лівому нижньому куті екрана.

 4. Виберіть з меню Layout (Макет) команду Colomn Guides (Границі колонок). У діалоговому вікні Colomn Guides (Границі колонок) задайте три колонки з інтервалом у 1 піку. Крайня ліва границя колонки повинна співпасти з границею лівого поля, а крайня права границя колонки – з правим полем.

 5. Активізуйте команду Snap to Rulers (Вирівняти по лінійкам) з пункту меню View (Вид).

 6. Перетягніть першу пару границь колонок інструментом Pointer (Стрілка) до відміток на лінійці 22р і 23р, а другу – до відміток 35р і 36р. У вас повинна вийти одна колонка зліва шириною 19р і дві вузькі колонки справа, по 12р кожна.

Примітка 8.1 Зовнішні границі колонок можна перетягувати по одній, інші пересуваються парами: права границя однієї колонки переміщується одночасно з лівою границею сусідньої колонки. Інтервал між колонками залишається незмінним. Зверніть увагу, що при пересуванні границь колонок маркер на лінійці переміщується з тією з них, на яку ви вказуєте. Якщо на екран виведена палітра Control (Керівна), у ній також відображаються координати саме цієї границі.

 1. Створіть вертикальну напрямну на відмітці 15р6. Вона виділить простір шириною 12р6 всередині лівої широкої колонки. У цій колонці будемо розміщувати малюнки. Вони можуть мати ширину до 18р, а ширину підпису під ними обмежимо величиною 12р6.

 2. Активізуйте команду Snap to Rulers (Вирівняти по лінійкам) з пункту меню View (Вид).

 3. Створіть дві вертикальні напрямні і зробіть так, щоб вони співпали з лівим і правим полями сторінки.

 4. Створіть горизонтальні напрямні на таких відмітках:

4р, щоб відмітити верхню границю “шапки”;

6р, щоб відмітити базову лінію тексту, розміщеного в сірій “шапці” на другій і третій сторінках.

 1. Намалюйте “шапку”, тобто прямокутник від лівої границі поля до правої. Його верхній край сумістіть із горизонтальною напрямною 4р. Не знімаючи виділення з прямокутника, перейдіть у палітру Control (Керівна) і клацніть два рази будь-яку нижню точку на Proxy (Схема).

 2. Ви побачите двокінцеву стрілку, яка відмічає активну точку для масштабування. Ця стрілка означає, що ви будете змінювати розміри графічного елемента. Введіть значення 3р6 у поле Н (В) палітри Control (Керівна). Потім натисніть клавішу Enter. Верхня і бокові сторони прямокутника залишаться вирівняними по верхньому і боковому полях, а висота його буде такою, як ви задали.

 3. Не знімаючи виділення з прямокутника, виберіть з меню Element (Елемент) команду Fill and Stroke (Тло і лінія). У діалоговому вікні Fill and Stroke (Тло і лінія) задайте такі параметри: Fill (Тло)Solid (Суцільне), Black (Чорне), Tint (Відтінок) -25%, Stroke (Лінія) None (Нулева).

 4. Введіть дату і маркер номера сторінки. За допомогою інструмента Text (Текст) установіть покажчик введення у лівого поля під сірою “шапкою”, перетягніть покажчик мишки по діагоналі до першої вертикальної напрямної, і, таким чином, визначіть обмежувальний прямокутник для тексту. Введіть дату (Грудень 2007), символ пробілу, косу риску, ще один символ пробілу, слово сторінка і ще один символ пробілу.

 5. Потім для введення маркера номера сторінки натисніть комбінацію клавіш Ctrl+Shift+3. Там, де ви вставили маркер номера сторінки, з’являться букви RM (ПШ –Правий Шаблон). На цьому місці з’явиться номер кожної сторінки публікації. У двосторонній публікації маркер номера на лівій сторінці-шаблоні буде позначений буквами LM (ЛШ – Лівий Шаблон).

Примітка 8.2 Нумерація сторінок у кожному документі починається з числа заданого в діалоговому вікні Document Setup (Параметри документу). Якщо ваш документ має 200 сторінок і він між 109 і 110 сторінками розділений на два файли, то задайте для другого файлу в полі Start page # (номер першої сторінки) значення 110. Це саме число з’явиться на позначці першої сторінки в нижній частині екрана. За замовчуванням для нумерації сторінок у програмі Page Maker використовуються арабські цифри, але можливо задати нумерацію римськими цифрами або буквами алфавіту. Для цього треба клацнути кнопку Numbers (Номер) у діалоговому вікні Document Setup (Параметри документу). Якщо ви вирівнюєте номера сторінок вправо, то обов’язково задавайте вирівнювання вправо для абзацу, що вміщує їх. Це потрібно для того, щоб на сторінках правильно розміщувалися двох - і трьохзначні номери. Якщо ви вручну розміщуєте маркер номера сторінки у правого поля інструментом Pointer (Стрілка), то великі номери будуть перетинати границю поля.

 1. Виділіть рядок із датою і номером сторінки інструментом Text (Текст) і задайте параметри 10/12 Times New Roman Cyr за допомогою палітри Control (Керівна) або відповідних пунктів меню.

 2. Виділіть текст інструментом Pointer (Стрілка) і пересуньте його базову лінію на позначку 8р6. Слідкуйте за тим, щоб він не відсунувся від границі лівого поля. Полегшити розміщення тексту можна, якщо створити напрямну на позначці 8р6 і тимчасово відключити команди Snap to(Вирівняти по...).

 3. Відключіть команду Snap to Guides (Вирівняти по напрямним) і намалюйте інструментом Perpendicular (Перпендикуляр) горизонтальну лінію від лівого до правого поля між датою і границею верхнього поля (на позначці 9р вертикальної лінійки). Не знімаючи виділення з лінії, виберіть у меню Element (Елемент) команду Stroke (Лінія) і задайте товщину лінії 0,5 пункту.

 4. Намалюйте інструментом Perpendicular (Перпендикуляр) вертикальну лінію від верхнього до нижнього поля між першими двома колонками. Розмістіть її точно посередині інтервалу між колонками. Не знімаючи виділення з лінії, виберіть у меню Element (Елемент) команду Stroke (Лінія) і задайте товщину лінії 0,5 пункту.

 5. Скопіюйте цю лінію і виберіть масштаб Fit in Window (Ціла сторінка). Розмістіть копію точно поверх оригіналу. Пересуньте копію мишкою вправо, натиснувши клавішу Shift, доки вона не потрапить у середину інтервалу між останніми двома колонками.

 6. У цій публікації шрифт Times New Roman Cyr буде дуже часто використовуватися, тому виберіть його як шрифт за замовчуванням. Для цього переконайтесь, що на сторінці відсутній виділений текст і покажчик введення, задайте потрібні параметри (Times New Roman Cyr 10/12) у палітрі Control (Керівна).

 7. Збережіть документ як шаблон. У діалоговому вікні Save as (Зберегти як) необхідно зазначити спосіб збереження документа: як публікація або як шаблон. Якщо ви виберете варіант Template (Шаблон), то при відкриванні файлу в майбутньому Page Maker не буде відкривати оригінал, створіть його копію з назвою Untitled. Так ви можете створювати заготовки документів для повторного використання.

Примітка 8.3 Якщо ви бажаєте відкрити шаблон, щоб зробити в ньому зміни, клацніть перемикач Original (Оригінал) у діалоговому вікні Open (Відкрити). Якщо ви забудете це зробити і відкриєте безіменну копію, то збережіть її з тим самим ім'ям файлу, що й оригінал. Програма запитає, чи бажаєте ви замінити існуючий файл, дайте відповідь Yes (Так).

 1. Продовжуйте роботу зі збереженим файлом. Виведіть на екран діалогове вікно Define Styles (Визначити стилі) з меню Type (Текст) або, натиснувши комбінацію клавіш Ctrl+3, щоб визначити стилі для бюлетеня.

 2. У цьому діалоговому вікні визначте стиль body text. Виділіть його назву в запропонованому списку і натисніть кнопку Edit (Редагувати). У полі Name (Ім’я) залиште назву body text, у полі Based on (Оснований на)no style (без стиля), у полі Next style (Наступний стиль)Same style (такий самий). Натисніть кнопку Character (Шрифт) і задайте в полі Size (Розмір) – 12, у полі Loading (інтерліньяж) – 10, натисніть кнопку ОК. Натисніть кнопку Paragraph (Абзац) і задайте в полі Indents first (Відступ першої строчки) – 0р10, поставте прапорець навпроти поля Widow control (висячі строчки на початку абзацу) і в поле введення введіть – 2, поставте прапорець навпроти поля Orphan control (висячі строчки в кінці абзацу) і в поле введення введіть – 2, натисніть кнопку ОК. Натисніть кнопку Hyphenation (Перенесення) і задайте у полі Limit consecutive hyphens to (Максимальна кількість послідовних перенесень) – 2, натисніть кнопку ОК. Натисніть кнопку ОК.

Примітка 8.4 Якщо ви ввели як обмеження на висячі строчки на початку і в кінці абзацу, то таким чином ви зазначили, що в кінці колонки повинно розміщуватися як мінімум два перших рядки абзацу, а на початку колонки повинні розміщуватися не менше двох останніх рядків абзацу. Для того щоб виконати ці обмеження, Page Maker за необхідності змістить текст у наступну колонку, так що попередня колонка виявиться коротше за інші.

 1. Аналогічним чином настройте параметри стилів.

  • Для підписів створіть стиль Caption; шрифт 10/14 Arial Cyr; Hyphenation (перенесення): Manual only (лише вручну).

Примітка 8.5 Для підписів виберіть метод переносу Ручний. Це означає, що Page Maker не буде переносити слова автоматично. Якщо для рівномірного розміщення тексту вам дійсно буде необхідне перенесення, натисніть комбінацію клавіш Ctrl + Дефіс, щоб розмістити м’яке перенесення. Page Maker перенесе слово, тільки в тому випадку, якщо в цій точці буде розрив рядка.

  • Story head. Такий стиль: body first; шрифт 13/14 Arial Cyr; абзац: відбивка до – 0р9, відбивка після 0р4, всі рядки разом, утримати 3 рядка наступного абзацу; лінія над абзацом: 12 пунктів, по ширині колонки, відступ зліва - 0р6, відступ зправа – 10р, розміщена в 2р2 над базовою лінією; перенесень не має.

  • Big head. Такий стиль: Story head; шрифт 30/24 Arial Cyr; абзац: відбивка до – 0р9, відбивка після 0р4, всі рядки разом, утримати 3 строчки наступного абзацу; перенесень не має.

Примітка 8.6 Коли створюєте стилі для заголовку, установіть прапорці Keep lines together (Усі рядки разом), щоб заголовок не був розірваним кінцем колонки або сторінки, і Keep with next 3 lines (Утримати 3 рядка наступного абзацу), щоб разом із заголовками обов’язково розміщувалися три строчки матеріалу.

  • Dept head. Такий стиль: horizon text; шрифт 18/18 Arial Cyr, колір – папір, Case (регістр)All caps (всі прописні); абзац: вирівнювання по ширині, відступ зліва – 0р2, відступ зправа 0р2, відбивка після – 2р3; заказна лінія над абзацом: 30 пунктів, по ширині колонки; розміщена в 1р над базовою лінією.

  • Subhead. Грунтується на: Story head; наступний стиль: body first; шрифт 10/13 Arial Cyr; абзац: відбивка до – 0р6, відбивка після 0р3, вирівняти вліво; утримати 2 строчки наступного абзацу; лінії над абзацом не має.

 1. Ще раз збережіть файл як шаблон.

 2. Вставте в другу і третю колонку на сторінки 1 – 4 текст із файлу строительные конструкции.txt.

 3. Створіть шаблон першої сторінки. Текст “Строительные конструкции” розмістіть на сірій “шапці” першої сторінки, вирівнюючи його стосовно напрямної на відмітці 6р,як це показано на рисунку 8.1.

 4. Створіть горизонтальну напрямну на відмітці 16р9.

 5. Текст “"Сейчас будем опалубку опалубить и леса лесить..." Из разговора иностранного прораба” розмістіть у першій колонці першої сторінки, таким чином, щоб його нижній край був вирівняним по напрямній на відмітці 16р9, як це показано на рисунку 8.1.

 6. Початок основного тексту в другій колонці першої сторінки розмістіть нижче напрямної на відмітці 16р9, як це показано на рисунку 8.1.

 7. Створіть шаблони інших сторінок. Текст “Строительные леса и опалубка” розмістіть на сірій “шапці” другої-четвертої сторінок, вирівнюючи його відносно до напрямної на відмітці 6р, як це показано на рисунках 8.2–8.4.

 8. Застосуйте створені стилі до абзаців тексту. Для виділеного абзацу зробити це можна одним з трьох способів:

 • введіть назву стиля, який ви хочете застосувати, в поле Paragraph style (стиль абзацу) палітри Control (Керівна), натисніть клавішу Enter,

 • клацніть по назві стиля, який ви хочете застосувати, в палітрі Styles (Стилі). У цій палітрі перелічені в алфавітному порядку всі стилі, які визначені в публікації. Щоб вивести її на екран або прибрати з екрана, виберіть з меню Window (Вікно) команду Style Palette (Стилі) або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+Y,

 • виберіть назву стиля зі списку Paragraph style (Стиль абзацу), що розкрився в палітрі Control (Керівна). Поточний стиль, відмічений галочкою, буде замінений на вибраний стиль.

 1. Для основного тексту застосуйте стиль body text.

 2. Для заголовку “Строительные конструкции” – стиль Big head.

 3. Для тексту “"Сейчас будем опалубку опалубить и леса лесить..." Из разговора иностранного прораба”– стиль Story head.

 4. Для заголовку “Опалубка” застосуйте стиль Dept head, для всіх інших заголовків – стиль Subhead.

 5. Для підписів під рисунками – стиль Caption.

 6. У першу колонку сторінок 1-4 розмістіть малюнки з файлів, що розміщені в папці за адресою: itp:\itd-server\Завдання\Видавничі системи\Лр_8, як це показано на рисунках 8.1–8.4.

 7. Першу букву основного тексту на першій сторінці змініть на буквицю, для цього скористайтеся командою Utilities/Plug-ins/Drop cap і в діалоговому вікні задайте розмір буквиці 4.

 8. Збережіть отриманий результат як публікацію в своїй мережній папці під назвою Бюлетень.


Рисунок 8.1 – Загальний вигляд шаблону першою сторінкиРисунок 8.2 – Загальний вигляд шаблону другої сторінкиРисунок 8.3 – Загальний вигляд шаблону третьої сторінки
Рисунок 8.4 – Загальний вигляд шаблону четвертої сторінки
Запитання для самоперевіркиДля самоперевірки студент повинен повторити матеріал лекції “Макетування у програмі PageMaker”.

 1. Як задати кількість сторінок у публікації при її створенні?

 2. Що таке сторінки-шаблони?

 3. Як створити сторінку-шаблон?

 4. Як використовуються сторінки-шаблони?

 5. Як розбити поле публікації на колонки?

 6. Як задати автоматичну нумерацію сторінок?

 7. Як задати нумерацію сторінок римськими цифрами?

 8. Як зберегти публікацію як шаблон?

 9. Як використовувати шаблон публікації?

 10. Що таке стилі?

 11. Як визначити стилі в публікації?

 12. Як застосувати стилі?

 13. Як видалити стиль?

 14. Як скопіювати стиль з іншої публікації?

 15. Як створити стиль на основі існуючого?

 16. Як редагувати створений стиль?

 17. Як визначити стиль за зразком?


Список літератури


 1. Глушаков С.В., Кнабе Г.А. Adobe - все для дизайнера. – Харьков: Фолио, 2002.

 2. Смолина М.А. CorelDraw12: Самоучитель.– М.: Вильямс, 2006.

 3. Тайц А.М., Тайц А.А. Изучаем CorelDraw. – СПб.: Питер, 2001.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка