Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Видавничі системи" для студентів спеціальності "ІнформаційніСторінка8/9
Дата конвертації18.04.2017
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Запитання для самоперевіркиДля самоперевірки студент повинен повторити матеріал лекції “Дії з об’єктами в програмі CorelDraw”.

 1. Як згрупувати об’єкти?

 2. Як розгрупувати об’єкти?

 3. Які типи з’єднання об’єктів ви знаєте?

 4. Як виконати перетин об’єктів?

 5. Як з’єднати і роз’єднати об’єкти?

 6. Як роз’єднати об’єкти?

 7. Як перетворити об’єкт у криву?

 8. Як виконати надрізання об’єкта?

 9. Як виконати розрізання об’єкта?

 10. Як об’єднати об’єкти?

 11. Як відокремити об’єкти?


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 7


ТЕМА. Оформлення запрошення у програмі Page Maker. Використання ліній абзацу та графічних елементів.

МЕТА – навчитися використовувати палітру Control (Керівна) для зміни розмірів і розміщення графічних елементів, навчитися створювати лінії абзацу, вирівнювати і розподіляти об’єкти, виділяти кілька об’єктів, групувати об’єкти.Порядок виконання лабораторної роботи

 1. Виберіть із меню File(Файл) команду New (Новий). У діалоговому вікні, що відкрилося, Document Setup (Параметри документа) введіть у розділі Dimensions (Розмір сторінки): 8,5 на 11 inches (дюймів), Margins (поля): всі - 0 inches (дюймів), у розділі Compose to printer (Скомпонувати для принтера) виберіть зі списку назву цільового принтера, на якому будуть надруковані готові відтиски, у розділі Target output resolution (Розрізнення) введіть з клавіатури або зі списку розрізнення (dpi) цільового принтера. Клацніть ОК.

 2. Виберіть з меню File (Файл) команду Preferences(Установки). Задайте picas (піки) у полях Measurements in (Система вимірювань) Vertical ruler (Вертикальні лінійки).

 3. Створіть напрямні, які будуть поділяти сторінку на дві частини: горизонтальну (33р) і вертикальну (25р6). Це дозволить розмістити на сторінці чотири однакових картки. Базовий варіант буде створено у верхньому лівому квадранті сторінки. Його верхнє і нижнє поля задайте напрямними 3р і 30р, а бокові поля – напрямними 3р і 22р6.

 4. Виберіть з меню File (Файл) команду Preferences(Установки). Навпроти поля Guides (Напрямні) перемістіть прапорець у положення Back (На задній план)

Примітка 7.1 Вікно публікації в програмі Page Maker містить у собі кілька рівнів, що перекривають один одного, на яких розміщуються текст, графічні елементи і допоміжні лінії. Клацнувши перетин одного з елементів сторінки з напрямною, ви виділите (і перемістите) саме цей елемент, а не саму напрямну, оскільки вона знаходиться на найнижчому рівні.

 1. Створіть “Шапку”. Виведіть на екран, якщо вона не відображається, палітру Controlерівна), вибравши команду Show Control Pallet (Показати керівну палітру) з пункту меню Window (Вікно).

 2. Переконайтеся, що команда Snap to Guides (Вирівняти по напрямним) з пункту меню View (Вид) активна.

 3. За допомогою інструмента Rectangle (Прямокутник) намалюйте рамку висотою 3 піки. Верхня сторона рамки повинна співпадати з верхнім полем, а бокові сторони – з границями правого і лівого полів.

Примітка 7.2 При створенні рамки буде змінюватися значення в полі Height (Висота) палітри Control (Керівна).

 1. Якщо рамка одразу не вийде висотою в 3р, то не знімаючи виділення з рамки, клацніть два рази поле Height (Висота) палітри Control (Керівна), введіть 3 і натисніть клавішу Enter. Програма Page Maker змінить розміри рамки згідно із зазначеним значенням.

 2. Не знімаючи виділення з рамки, виберіть з меню Element (Елемент) команду Fill (Заливання) і в ній - варіант Solid (Суцільне).

Примітка 7.3 Зверніть увагу на палітру Control (Керівна). На ній зображена Proxy (Схема), яка символічно подає виділений об’єкт. Точки на Proxy (Схема) відповідають кутам, сторонам і центру виділеного об’єкта. Виділена точка називається активною. У полях Position (Положення) зазначені координати х і у активної точки будь-якого виділеного об’єкта. У полях Size (Розмір), Width (Ширина), Height (Висота) показані висота і ширина виділеного об’єкта. Коли ви змінюєте розмір або положення об’єкта за допомогою палітри Control (Керівна), вибір активної точки визначає як саме будуть відбуватися ці зміни.

 1. Перевірте координати створеного об’єкта. Для цього, не знімаючи виділення з рамки, клацніть точку в верхньому лівому куті Proxy (Схема), щоб зробити її активною. У полях координат х і у повинно відобразитися відповідно 3р і 3р. Потім клацніть точку у нижньому лівому куту, в полі координат буде відповідно 3р і 6р. Клацніть по черзі інші точки і перевірте, як будуть змінюватись координати.

 2. Виберіть з меню File (Файл) команду Place (Розмістити) або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+D. У діалоговому вікні, що виникло, виберіть файл Круїз.txt.

 3. Виділіть ділянку для розміщення текстового блока. Для цього, коли з’явиться значок загрузки тексту, треба за його допомогою окреслити потрібний простір. Установіть значок загруженого тексту на вертикальну напрямну 3р приблизно в одній піці від чорного прямокутника. Натисніть кнопку мишки і переведіть покажчик до вертикальної напрямної 22р6. Текст займе заданий простір.

 4. Виконайте форматування тексту. Виділіть текст інструментом Text (Текст) і задайте в палітрі Control (Керуюча) такі атрибути для тексту: шрифт – Arial Cyr, кегль - 10, інтерліньяж - 36. Натисніть клавішу Enter.

 5. Виділіть інструментом Text (Текст) перший рядок (він буде заголовком) і задайте атрибути: шрифт – Arial Cyr, кегль - 12, інтерліньяж – 36, All caps (Всі великі). Натисніть клавішу Enter.

 6. Виділіть інструментом Text (Текст) інші рядки тексту і задайте інтерліньяж – 36. Натисніть клавішу Enter.

 7. Створіть горизонтальну напрямну на відмітці 7р1, щоб вирівняти базову лінію заголовка.

 8. Вимкніть команди Snap to Rulers (Вирівняти по лінійкам) і Snap to Guides (Вирівняти по напрямним) в меню View (Вид).

 9. Виділіть текст інструментом Pointer (Стрілка), натисніть клавішу Shift і перетягніть блок вертикально вгору, поки базова лінія заголовка не співпаде з напрямною 7р1.

Примітка 7.4 Якщо ви хочете перемістити текстовий блок (або будь-який інший об’єкт) чітко по вертикалі або горизонталі, натисніть клавішу Shift перш ніж перетягнути його на нове місце. Коли ви натиснете кнопку мишки і зсунете покажчик, чотирикінцева стрілка перетвориться на двокінцеву, що матиме напрям вгору або вбік, залежно від того, куди ви переміщуєте об’єкт. Якщо ви зсунете покажчик надто швидко, то по екрану буде переміщуватися не сам текстовий блок, а прямокутна рамка-замінник.

 1. Виділіть інструментом Text (Текст) всі рядки окрім заголовка.

 2. Виберіть із меню Type (Текст) команду Paragraph (Абзац). На екрані з’явиться діалогове вікно Paragraph Specifications (Параметри абзацу).

 3. Клацніть на кнопці Rules (Лінії). На екрані з’явиться діалогове вікно Paragraph Rules (Лінії абзацу). Установіть прапорець Rule above paragraph (Лінія над абзацом). Зі списку, що розкривається Stroke style (Стиль) виберіть Hairline (Візирна). У групі перемикачів Stroke width (Ширина) клацніть перемикач Width of column (За шириною колонки). Усі інші параметри залишіть без змін.

 4. Клацніть кнопку Options (Варіанти), щоб вивести на екран діалогове вікно Paragraph Rules Options (Розміщення ліній абзацу). У цьому вікні задаються параметри розміщення ліній відносно до базової лінії першого рядка, наприклад для лінії Top (Верхня) або Rule above paragraph (Лінія над абзацом), або останнього рядка тексту, наприклад для лінії Bottom (Нижня) або Rule below paragraph (Лінія під абзацом). Введіть у поле, яке визначає положення лінії Top (Верхня)над базовою лінією, число 1р1.

 5. Натисніть клавішу Shift і клацніть ОК. За допомогою комбінації клавіш Shift+ ОК можна закрити відразу всі послідовно відкриті діалогові вікна.

 6. Щоб після останнього рядка тексту з’явилася лінія, установіть покажчик введення після слова “відпустка” і натисніть клавішу Enter, щоб створити новий абзац. Потім натисніть клавішу Tab або Пробіл, щоб ввести в абзац “пустий” символ – після цього на екрані з’явиться лінія.

 7. Намалюйте сонце, що сідає. Для створення символічного зображення сонця, що сідає, намалюйте кілька кіл і частково перекрийте кожну з них білим прямокутником. Якщо будете маскувати все більшу й більшу поверхню, то отримаєте необхідну послідовність кадрів.

 8. Працювати з невеликими графічними елементами зручно при великому масштабі, якщо вимкнути команди Snap to Rules (Вирівняти по лінійкам) і Snap to Guides (Вирівняти по напрямним). Натисніть комбінацію клавіш Ctrl+Shift і клацніть правою клавішею мишки точку, яку хочете зробити центром екрана. Для переміщення по екрану без зміни масштабу використовуйте інструмент Hand (Рука). Щоб перетворити в “руку” покажчик, натисніть разом з лівою кнопкою мишки клавішу Alt.

 9. Виберіть інструмент Ellipse (Еліпс), натисніть клавішу Shift і намалюйте коло діаметром 1р3. Розмістіть коло на екрані так, щоб його верхня границя знаходилась на відстані 1р9 від першої лінії абзацу. Установіть атрибути Hairline (Візирна) для лінії і None (Без тла) - для тла для кола за допомогою команд Fill (Заливання) і Stroke (Лінія) меню Element (Елемент).

 10. Щоб пересунути коло, установіть покажчик мишки точно на ній. Якщо клацнете всередині кола, то знімете з нього виділення. Коли перетягнете один з обмежувачів, то витягнете коло у відповідному напрямку. Відмінити ці дії можна командою Undo (Відміна) з меню Edit (Правка) або комбінацією клавіш Ctrl+Z.

 11. Не знімайте з кола виділення, скопіюйте його (комбінацією клавіш Ctrl), вставте (комбінацією клавіш Ctrl+V) і розмістіть його так, щоб воно було трошки вище останньої лінії.

 12. Якщо замість кола ви перемістите текст, то використайте команду Undo (Відміна) з меню Edit (Правка) або комбінацією клавіш Ctrl+Z. Потім, не знімаючи виділення з тексту, виберіть з меню Element (Елемент) Arrange (Монтаж) команду Send to Back (На задній план) або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+B.

 13. Вставте одну за одною п’ять копій. Вони розмістяться нижче від оригіналу.

 14. Виділіть усі кола і те, що ви зсунули до низу. Для цього вам доведеться намалювати обмежувальну рамку за допомогою інструмента Pointer (Стрілка). Перевірте чи не потрапили до цієї рамки інші елементи.

 15. Виберіть з меню Element (Елемент) команду Align Objects (Розмістити об’єкти). У горизонтальному ряді значків клацніть значок горизонтального вирівнювання по центру. У вертикальному ряді виберіть значок вертикального вирівнювання по центру.

 16. Вставте ще одне коло і перетягніть його на чорну “шапку”. На чорному тлі ви побачите тільки рамку з обмежувачами ( на чорному тлі вони автоматично стануть білими). Не знімаючи виділення з кола, виберіть з підменю Fill (Тло) варіант Paper (Папір).

 17. Тепер треба привести положення кола у відповідність до інших. Обведіть усі кола рамкою виділення і знову виберіть команду Align Objects (Розмістити об’єкти). Задайте горизонтальне вирівнювання по центру і відмовтеся від вирівнювання по вертикалі. Якщо кілька кіл виявились відсунутими надто далеко вліво або вправо, то перемістіть їх у потрібне місце. Для цього використайте палітру Control (Керівна) і введіть з її допомогою точні координати розміщення кіл. Для цього:

 • виберіть місце для розміщення кіл. Вирівняйте їх праві краї по відмітці 21р6 горизонтальної лінійки. При цьому пам’ятайте, що координати відлічуються від початку відліку в верхньому куті сторінки;

 • виділіть усі кола;

 • клацніть будь-яку точку на правій стороні Proxy (Схема);

 • введіть х-координату 21р6, натисніть клавішу Enter.

 1. Для того щоб білий круг опинився на горизонтальній осі симетрії “шапки”, виділіть обидва об’єкти і ще раз виберіть команду Align Objects (Розмістити об’єкти). Задайте вертикальне вирівнювання по центру і відмовтесь від вирівнювання по горизонталі.

 2. Щоб сховати частину кола, що знаходиться під лінією, намалюйте прямокутник і підсуньте його у притул до лінії абзацу (рисунок 7.1, б). Виберіть варіант None (Нульова) із підменю Stroke (Лінія) і варіант Paper (Папір) із підменю Fill (Тло). Зсуньте “невидимий” прямокутник так, щоб він маскував нижню частину кола і не затуляв лінію абзацу. Якщо вам це не вдається, то зробіть таке:

 • виділіть білий прямокутник інструментом Pointer (Стрілка). При цьому палітра Control (Керівна) переключиться у режим Object (Обєкт);

 • клацніть будь-яку точку на верхній грані Proxy (Схема). Клацніть кнопку настройки зі стрілкою вгору, і верхня частина об’єкта підніметься. Якщо ви клацнете кнопку настройки з стрілкою вниз, верхня частина об’єкта опуститься;

 • клацніть один раз стрілку вниз зліва від поля У. Клацніть ще кілька разів, поки прямокутник не розміститься під лінією абзацу;

 • після повернення в режим верстки, вам доведеться ще раз виділити прямокутник. Клацніть потрібну кнопку вертикальної настройки – зі стрілкою вгору або вниз.


а)б)в)


г)

Рисунок 7.1 - Послідовність малювання сонця, що сідає

Примітка 7.5 Прирощення, що відповідає одному клацанню мишки, задається в діалоговому вікні Preferences (Установки). Якщо його величина виявилась недостатньо малою (тобто після чергового клацання з під прямокутника стало видно не лише лінію, але й частину кола), зменьшіть прирощення. Щоб змінити крок настройки, виберіть з меню File (Файл) команду Preferences (Установки). У діалоговому вікні Preferences (Установки) введіть менше значення в поле Vertical nudge (Вертикальна настройка).

 1. Після того як прямокутник і коло розміщені правильно, виділіть їх. Для цього натисніть клавішу Shift і клацніть мишкою обидва об’єкти. Виберіть у меню Element (Елемент) команду Group (Групувати), щоб об’єкти не совалися стосовно один одного. Якщо з’явиться необхідність виконати корекцію їх взаємного положення, то скористайтеся командою Ungroup (Розгрупувати) з того самого меню, і виконайте корекцію їх положення.

 2. Перевірте чи активна команда Snap to Guides (Вирівняти по напрямним) з пункту меню View (Вид).

 3. Інструментом Rectangle (Прямокутник) намалюйте навкруги базового варіанта запрошення рамку від верхнього лівого кута до центра сторінки форматом 8,5 на 11 дюймів (там перетинаються вертикальна напрямна 25р6 і горизонтальна напрямна 33р), таким чином виділіть весь верхній лівий квадрант сторінки.

 4. Виділіть усі елементи сторінки. Для цього виберіть інструмент Pointer (Стрілка) і виберіть із меню Edit (Редагування) команду Select All (Виділити все) або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+A.

 5. Згрупуйте об’єкти за допомогою команди Group (Групувати) з меню Element (Елемент).

 6. Скопіюйте запрошення із застосуванням методу розширеного вклеювання. Копія буде розміщена поверх оригіналу. Пересуньте її у верхній правий квадрант покажчиком мишки при натиснутій клавіші Shift (таким чином ви жорстко обмежите переміщення копії одним напрямом, а друга її координата не зміниться).

 7. Виберіть команду Select All (Виділити все) і ще раз використайте метод розширеного вклеювання. На екрані з’являться ще дві копії запрошення.

 8. Натисніть клавішу Shift і перемістіть ці дві копії в нижню частину сторінки. Клацніть на вільному полі екрана, щоб зняти виділення.

 9. Видаліть усі рамки навколо документів. Клацніть одну з рамок інструментом Pointer (Стрілка), натискаючи одночасно клавішу Ctrl. Так можна виділити один з елементів групи не виділяючи групу в цілому. Натисніть Delete. Якщо з рамкою з екрану пропала вся група, виберіть з меню Edit (Редагування) команду Undo (Відміна) і спробуйте видалити рамку ще раз. Якщо і цього разу у вас не вийде, виберіть з меню Element (Елемент) команду Ungroup (Розгрупувати) і видаліть рамку. Видаліть й інші три рамки. Ви повинні отримати результат схожий на зображення на рисунку 7.2.Рисунок 7.2 – Зразок виконання лабораторної роботи.

 1. Збережіть отриманий результат у файлі у своїй мережевій папці.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка