Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Видавничі системи" для студентів спеціальності "ІнформаційніСторінка7/9
Дата конвертації18.04.2017
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Запитання для самоперевірки

Для самоперевірки студент повинен повторити матеріал лекції “Способи заливання.” 1. Як виконати однородне заливання?

 2. Як вибрати колір заливання з допомогою екранної палітри?

 3. Як вибрати колір заливання в діалоговому вікні Uniform Fill?

 4. Як призначити колір однородного заливання з допомогою моделі кольору?

 5. Як призначити колір однородного заливання з допомогою змішувачів?

 6. Як використовувати інструмент Eyedropper?

 7. Як використовувати інструмент Paintbucket?

 8. Як виконати заливання візерунком?

 9. Як виконати сітчате заливання?

 10. Як виконати градієнтне заливання?

 11. Як виконати текстурне заливання?

 12. Як настроїти візерунок текстурного заливання?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 6


ТЕМА. З'єднання об'єктів. Побудова об'єкта складної форми шляхом об'єднання. Перетинання об'єктів. Виключення об'єктів. Розрізування і надрізання об'єктів.

МЕТА - познайомитися з ефектом виникнення прозорої області при з'єднанні об'єктів, що перекриваються. Познайомитися з виконанням операції об'єднання кількох об'єктів. Ознайомитися з виконанням операції перетинання об'єктів, освоїти прийоми перетворення контурної лінії в об'єкт. Познайомитися з операцією виключення у програмі CorelDraw.Порядок виконання лабораторної роботи

 1. Створіть новий документ CorelDraw. Побудуйте посередині сторінки великий прямокутник і перетягніть на нього жовтий зразок кольору з екранної палітри. Поверх жовтого прямокутника побудуйте синій, а потім — червоний прямокутники, розмістивши їх таким чином, щоб вони не виходили за краї жовтого прямокутника, але частково перекривали один одного.

 2. Виділіть спільно синій і червоний прямокутники і клацніть на кнопці Combine (З'єднати) Панелі атрибутів. Зверніть увагу на повідомлення в рядку стану — там говориться, що виділено один об'єкт класу «крива». Колір з'єднаного об'єкта буде залежати від того, який із прямокутників був виділений останнім, але в тій його частині, де об'єкти, що з'єднуються, перетиналися, буде видний жовтий колір. Щоб переконатися, що це — дійсно отвір, виділіть жовтий прямокутник і призначте йому заливання іншого кольору.

 3. Знову виділіть з'єднаний об'єкт і клацніть на кнопці Break Apart (Роз'єднати) Панелі атрибутів — на ній зображені саме два квадратики, що перекриваються і стрілки, що ніби розтягують їх у різні сторони. Зверніть увагу на колір об'єктів, що вийшли, і на їх розміщення у стопці - зверху знаходиться той із квадратів, що перед з'єднанням був виділений останнім і який передав свої колір з'єднаному об'єктові. Збережіть отриманий результат.

 4. Вставте у документ нову сторінку, клацнувши на знаку «плюс» у зоні прокручування сторінок документа, і побудуйте за допомогою інструмента Polygon (Багатокутник) приблизно посередині сторінки витягнутий по вертикалі восьмикутник розмірами приблизно 40 на 90 мм.

 5. Відкрийте пристиковуване вікно Transformation (Перетворення) однойменною командою меню Window / Dockers (Вікно / Пристиковувані панелі). У групі перемикачів вибору місця розташування центра обертання клацніть на нижньому середньому перемикачу, щоб сполучити центр обертання з нижнім кутом восьмикутника. У лічильник Angle (Кут) введіть значення 15° і кількома клацаннями на кнопці Apply To Duplicate (Застосувати до копії) перетворіть восьмикутник у витончену розетку (рисунок 6.1, а).Рисунок 6.1 - Розетка

 1. Розтягнуши рамку виділення, спільно виділіть усі об'єкти і задайте товщину контурної лінії в 4 пункти. Колір обведення і заливання об'єктів виберіть на власний розсуд. Після призначення заливання відразу стає очевидним положення об'єктів у стопці (рисунок 6.1, б).

 2. Залишилося тільки з'єднати усі восьмикутники, клацнувши на кнопці Combine (З'єднати) на Панелі атрибутів.

 3. Спробуйте побудувати ту саму розетку ще раз, але на кроці 5 скористайтеся елементами пристиковуваного вікна Transformation (Перетворення) для зміщення центра обертання нижче середнього нижнього маркера рамки виділення. Установіть прапорець Relative Center (Відносно) і введіть у лічильник Н значення -90. Після виконання інших кроків вийде розетка (рисунок 6.1, в), у середині якої замість накопичення ліній контурів буде отвір. Збережіть отриманий малюнок.

 4. Намалюйте пивну пляшку (рисунок 6.2). Почніть з побудови прямокутника, витягнутого по горизонталі, розміром приблизно 100 на 70 мм. За допомогою полів Панелі атрибутів приведіть розміри до точних значень і закругліть два з чотирьох кутів прямокутника.Рисунок 6.2 – Зображення пивної пляшки

 1. Побудуйте правильне коло діаметром 70 мм. Щоб точно сполучити її діаметр із правим краєм прямокутника, увімкніть режим прив'язки до об'єктів командою View / Snap To Objects (Вид / Прив'язати до об'єктів) і перемістіть коло на місце інструментом Pick (Вибір).

 2. Вимкніть режим прив'язки до об'єктів тією самою командою.

 3. Побудуйте два еліпси і прямокутник, спільно виділіть їх і вирівняйте по правому краю виділення. Утримуючи клавішу Shift натиснутою, додайте у виділення коло або прямокутник і вирівняйте усі фігури по середині виділення, сполучивши їх середини на одній горизонтальній лінії — геометричної осі пляшки (рисунок 6.2, зверху).

 4. Виділіть індивідуально прямокутник із двома закругленими кутами і призначте йому заливання 10 % чорним. Розтягніть прямокутник виділення навколо всіх об'єктів і клацніть на кнопці Quick Weld (Швидке об'єднання) Панелі атрибутів. Оскільки прямокутник побудували раніше інших об'єктів, він виявився нижнім у стопці, і, отже, об'єднаний об'єкт успадкував саме його заливання.

 5. На закінчення побудуйте кілька відблисків на поверхні пляшки. Кожний з них є колом без обведення з радіальним градієнтним заливанням з переходом кольору від білого в середині до 10 % чорного на периферії. Достатньо побудувати тільки одне коло — інші відблиски створюються копіюванням і зміною розмірів копій із розміщенням у потрібних місцях малюнка (рисунок 6.2, знизу). Збережіть малюнок.

 6. Зобразіть фрагмент крученої пари — два відрізки проводу різного кольору, скручені один з одним (рисунок 6.3). Для початку зобразіть один із проводів. За допомогою інструмента Bezier (Крива Безьє) побудуйте короткий вертикальний відрізок прямої. Увімкніть режим прив'язки до об'єктів і перетягніть побудований відрізок інструментом Pick (Вибір) чітко вниз до сполучення початкового вузла нового положення з кінцевим вузлом колишнього положення. Перед тим як відпустити ліву кнопку мишки, клацніть її правою кнопкою. Повторіть зсув униз з копіюванням ще два рази. У результаті вийдуть чотири вертикальних відрізки, причому у другого, третього і четвертого початкові вузли збігаються з кінцевими вузлами попередніх відрізків.Рисунок 6.3 – Зображення крученої пари

 1. Перетворіть ці чотири відрізки в криву, що складається з чотирьох сегментів. Для цього їх варто спільно виділити і з'єднати, клацнувши на кнопці Combine (З'єднати) Панелі атрибутів. Тепер у вашому розпорядженні є крива, що складається з чотирьох ділянок. Щоб перетворити з'єднану криву в звичайну, потрібно вибрати інструмент Shape (Форма) і по черзі виділити їм пари вузлів у місцях з'єднання відрізків (найкраще — розтягуючи рамку виділення навколо здвоєних вузлів), клацаючи після виділення на кнопці Join Two Nodes (З'єднати вузли) Панелі атрибутів. У результаті вийде крива, що містить в одній ділянці п'ять вузлів, розміщених на краях чотирьох лінійних сегментів (рисунок 6.3, а).

 2. Оскільки провід повинен згинатися, сегменти, що складають криву, варто перетворити в криволінійні. Виділіть усі вузли кривої, розтягнувши навколо неї рамку виділення інструментом Shape (Форма), і клацніть на кнопці Convert Line To Curve (Криволінійний сегмент) Панелі атрибутів. Виділіть вузли кривої через одним інструментом Shape (Форма) при натиснутій клавіші Shift і змістіть їх по горизонталі на деяку відстань (це зручніше за все робити клавішами керування курсором). Тепер у нас вийшла хвиляста крива (рисунок 6.3, б).

 3. Далі необхідно перетворити криву в об'єкт із заливанням. Як правило, CorelDraw надає для вирішення цього завдання кілька можливостей (наприклад, за допомогою суперліній). Скористайтеся командою перетворення контурної лінії в самостійний об'єкт. Виділіть криву інструментом Pick (Вибір) і задайте товщину контурної лінії. Оскільки ця товщина визначає діаметр проводу, можливо, для практичних цілей її краще б задавати за допомогою діалогового вікна Outline Pen (Перо для контурів), але обмежтеся стандартною товщиною 16 пунктів. Призначте колір контурної лінії (наприклад, жовтий), клацнувши правою кнопкою мишки на відповідному зразку екранної палітри (рисунок 6.3, в). Виберіть команду Arrange / Convert Outline To Object (Монтаж / Перетворити контур в об'єкт) і відкрийте пристиковуване вікно диспетчера об'єктів. З наведених у ньому відомостей ясно, що після перетворення на малюнку залишилися два об'єкти: замкнута крива з жовтим заливанням, що утворилася в результаті перетворення, і незамкнута крива без заливання й обведення — це те, що залишилося від вихідної кривої. Другу криву варто видалити, оскільки вона більше не знадобиться.

 4. Тепер побудуйте другий провід як дзеркальне відображення першого. Виділіть жовтий провід інструментом Pick (Вибір), натисніть клавішу Ctrl і перетягніть правий середній маркер рамки виділення вліво до появи ліворуч від проводу його «фантомної» копії синього кольору. Перед тим як відпустити ліву кнопку мишки, клацніть її правою кнопкою. Призначте побудованій дзеркальній копії заливання (наприклад, червоне) (рисунок 6.3, г).

 5. Тепер проводи необхідно сполучити. За причин, описаних вище, після цього вони розмістяться один над одним. Виділіть обидва об'єкти і скористайтеся діалоговим вікном Align and Distribute (Вирівняти і розподілити), щоб сполучити їх вертикальні осі (рисунок 6.3, д). У вікні диспетчера об'єктів видно, що зараз малюнок складається з двох об'єктів класу кривих, причому об'єкт із жовтим заливанням розміщений у стопці вище об'єкта з червоним заливанням.

 6. Виділіть жовтий провід, клацнувши на ньому інструментом Pick (Вибір), виберіть альтернативу Intersection (Перетинання) у списку, що розкривається, пристиковуваного вікна Shaping (Формоутворення) і потім клацніть на кнопці Intersect With (Перетнути з). Клацніть по червоному проводу, не натискаючи клавіші Shift. У результаті (рисунок 6.3, е) здається, що проводи помінялися місцями в стопці об'єктів і червоний тепер лежить вище. Вікно диспетчера об'єктів допомагає розвіяти ілюзію: насправді в місцях перетинання проводів утворився новий з'єднувальний об'єкт, що успадкував червоний колір від зазначеного об'єкта — червоного проводу, і складається з чотирьох ділянок, що мають форму, близьку до ромба.

 7. Залишається тільки доробити виниклу ілюзію, видаливши ромбовидні об'єкти через один. Для цього виділіть з'єднувальний об'єкт, клацнувши інструментом Pick (Вибір) на будь якому з ромбів, і розбийте його на окремі ділянки командою Arrange / Break Apart (Монтаж / Роз'єднати). Скасуйте виділення, натиснувши клавішу Esc, виділіть при натиснутій клавіші Shift два ромбовидних об'єкти і видаліть їх, натиснувши клавішу Del. Ілюзія побудована, і там, де червоний провід повинен був би перекривати жовтий, це роблять точно підігнані за формою червоні “латки”. Збережіть малюнок.

 8. Побудуйте зображення однієї з половинок дошки для гри в нарди (рисунок 6.4). Почніть з побудови невеликого правильного кола. За допомогою клавіші “+” (плюс) допоміжної клавіатури побудуйте поверх кола п'ять копій. Перетягнувши верхню в стопці об'єктів копію вправо на достатню відстань, виділіть всі об'єкти і рівномірно розмістіть їх на горизонтальній прямій за допомогою діалогового вікна Align and Distribute (Вирівняти і розподілити).

 9. Побудуйте прямокутник, що перекриває нижні частини кіл, і за допомогою того самого діалогового вікна вирівняйте його по горизонталі симетрично колам (рисунок 6.4, праворуч угорі).Рисунок 6.4 – Зображення дошки для гри у нарди

 1. Виділіть спільно всі шість кіл — вони будуть відігравати роль сукупності виділених об'єктів. Розкрийте пристиковуване вікно Shaping (Формоутворення) і виберіть у списку, що розкривається, альтернативу Trim (Виключення). Елементи керування виключенням цілком аналогічні до елементів керування об'єднанням і перетинанням. Установіть прапорець Source object(s) (Зберегти виділені) і клацніть на кнопці Trim With (Виключити з). Перетягніть об'єкт, що утворився у результаті, (рисунок 6.4, праворуч унизу) трохи нижче.

 2. Увімкнувши режим прив'язки до об'єктів, побудуйте прямокутник, що обмежує ігрове поле, розпочавши з лівого нижнього кута тільки що побудованої «гребінки». Побудуйте копію «гребінки», перетягніть її до верхнього краю ігрового поля і поверніть на 180°, утримуючи натиснутої клавішу Ctrl. Вимкніть режим прив'язки до об'єктів. Виділіть прямокутник ігрового поля і, утримуючи натиснутою клавішу Shift, перетягніть догори і вправо правий верхній маркер рамки виділення. Перед тим як відпустити ліву кнопку мишки, клацніть правою кнопкою. Геометричні форми половини ігрової дошки готові.

 3. Щоб зобразити шашку, перетягніть кут рамки виділення кола усередину, утримуючи натиснутою клавішу Shift, і перед відпусканням лівої кнопки мишки клацніть правою кнопкою. Згрупуйте два кола і побудуйте копію групи, а потім змістіть її вправо. Для однієї із шашок зробіть контурні лінії білими, а заливання чорним, для іншої — навпаки. Додаткові шашки створіть копіюванням. Розміщати шашки в лунках дошки краще при увімкненому режимі прив'язки до об'єктів.

 4. Призначте для ігрового поля і бортів дошки текстурне заливання. За характером зображуваного об'єкта непогано підійде заливання з бібліотеки Samples8 під назвою Wood Grain (Волокна деревини). Збережіть результат.

 5. Потрібно зобразити розірваний навпіл трафарет для нанесення напису фарбою (лист пластику з вирізаними в ньому буквами). Побудуйте прямокутник, витягнутий у горизонтальному напрямку, і задайте для нього заливання. Побудуйте блок фігурного тексту, виконайте форматування його потрібною гарнітурою і кеглем і розмістіть посередині прямокутника. Інструментом Freehand (Довільна крива) побудуйте поперек прямокутника і напису досить звивисту криву (рисунок 6.5, зверху).Рисунок 6.5 – Зображення трафарету

 1. Тепер «розірвіть» фоновий прямокутник. Виділіть криву, розміщену над ним, і клацніть на кнопці Trim With (Виключити з) пристиковуваного вікна Shaping (Формоутворення), а потім — на самому прямокутнику. Через прямокутник пройшла тріщина, що розбила його по горизонталі на дві частини. Відзначимо, що побудований у результаті виключення об'єкт потрапив до самого верху стопки об'єктів, через що напис виявився цілком перекритим.

 2. За допомогою вікна диспетчера об'єктів або команди Arrange / Order / То Back (Монтаж / Порядок / Униз) перемістіть результат виключення в самий низ стопки об'єктів. Повідомлення в рядку стану говорить про те, що виділено всього один об'єкт класу кривих. Командою Arrange / Break Apart (Монтаж / Роз'єднати) роз'єднайте дві ділянки кривої — тепер існують дві криві, без зазорів, що сполучаються по звивистій границі, і напис.

 3. Перетворіть букви напису в отвори в трафареті. Для цього виділіть напис інструментом Pick (Вибір), зніміть обидва прапорці пристиковуваного вікна Shaping (Формоутворення), виберіть у списку, що розкривається, альтернативу Trim (Виключення), а потім, при натиснутій клавіші Shift, клацніть на верхній і нижній частинах колишнього фонового прямокутника. Трафарет готовий, залишається тільки підкреслити, що він розірваний.

 4. Злегка поверніть верхню частину трафарету, розширивши тріщину в її правій частині. Виділіть верхню частину інструментом Pick (Вибір), потім клацніть мишкою ще раз, щоб у рамці виділення з'явилися стрілки повороту, і перетягніть маркер центра повороту (кружок із точкою посередині) у точку, де тріщина перетинає лівий край трафарету. Збільшіть масштаб відображення й уточніть положення центра повороту. За допомогою відповідного поля Панелі атрибутів поверніть верхню частину трафарету рівно на один градус (рисунок 6.5, унизу). Збережіть результат.

 5. Потрібно зобразити яйце, що лопається, але ще не лопнуло до кінця (рисунок 6.6). Спочатку зобразьте ціле яйце. Для цього побудуйте білий еліпс, перетворіть його в криву, виділіть інструментом Shape (Форма) розміщений праворуч вузол і трошки перетягніть його вліво при натиснутій клавіші Ctrl (щоб не порушити симетрію). Це буде білок. Потім надягніть на білок шкарлупу: натиснувши клавішу “+” (плюс), побудуйте дублікат об'єкта і задайте для нього заливання бежевого кольору. Кількома послідовними клацаннями інструментом Bezier (Крива Безье) побудуйте ламану лінію, що перетинає границю яйця.Рисунок 6.6 – Зображення яйця

 1. Розколіть тільки що зображене яйце. Для цього виділіть інструментом Pick (Вибір) ламану лінію, зніміть обидва прапорці у пристиковуваному вікні Shaping (Формоутворення), клацніть на кнопці Trim With (Виключити з), а потім — на бежевому об'єкті. Ламана лінія зникла, а по шкарлупі яйця пішла тріщина. Виберіть інструмент Shape (Форма) і переконайтеся, що об'єкт, що утворився - не складена, а звичайна крива, що складається усього з однієї ділянки.

 2. Трішки розширте тріщину, щоб через неї був видний білок. Для цього інструментом Shape (Форма) виділіть при натиснутій клавіші Shift усі вузли тріщини. Клацніть на кнопці обертання вузлів на Панелі атрибутів, перетягніть маркер центра обертання на вершину тріщини і змістіть правий нижній маркер рамки виділення у вигляді стрілки трішки вниз. Тріщина в бежевому об'єкті розшириться і крізь неї покажеться білок. Збережіть результат.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка