Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Видавничі системи" для студентів спеціальності "ІнформаційніСторінка5/9
Дата конвертації18.04.2017
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Запитання для самоперевірки

Для самоперевірки студент повинен повторити матеріал лекції “Корекція зображення у програмі Photoshop. Ретушування зображення. Використання фільтрів.” 1. Що таке тонова корекція?

 2. Де можна побачити тоновий діапазон зображення?

 3. Які команди дозволяють зробити тонову корекцію зображення?

 4. Як виконати гама-корерцію?

 5. Як використовується команда Image/Adjustments/Curves (Зображення/Настройка/Криві)?

 6. Як використовується команда Image/Adjustments/Levels (Зображення/Настройка/Рівні)?

 7. Що можна зробити для кольорової корекції зображення?

 8. Які фільтри можна використовувати для ретушування зображення?

 9. Як створити дзеркальну копію зображення?ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4

ТЕМА. Побудова ліній інструментами Freehand і Bezier. Побудова суперлінії. Розстановка розмірів у програмі CorelDraw.


МЕТА - ознайомитися з можливостями інструмента Freehand (Довільна крива), засвоїти прийоми роботи з інструментом Bezier (Крива Безье), засвоїти прийоми роботи із суперлініями на прикладі режиму пензля, засвоїти прийоми побудови і модифікації розмірних схем у програмі CorelDraw.

Порядок виконання лабораторної роботи 1. Побудуйте за допомогою двох різних прийомів замкнену криву за формою, що нагадує бігову доріжку стадіону - прямокутник, короткі сторони якого заміщені півколами

 2. Створіть новий документ CorelDraw і перейменуйте його першу сторінку в Freehand.

 3. Виберіть на Панелі інструментів Curve (Крива) інструмент Freehand (Довільна крива). Покажчик мишки набуде форми, що відповідає обраному інструментові. Натисніть кнопку мишки і, перетаскуючи покажчик, спробуйте побудувати бажану замкнену криву, починаючи із закруглення. У момент наближення покажчика мишки до точки, у якій починалася побудова кривої, покажчик інструмента змінить свою форму. Якщо відпустити кнопку мишки в цей момент, то буде побудована замкнена крива, якщо раніш — то незамкнена.

Примітка 4.1 Якщо в процесі побудови крива лінія «поїхала не туди», не відпускаючи кнопку мишки, натисніть і утримуйте клавішу Shift. Тепер, перетаскуючи покажчик уздовж уже намальованої лінії узворотному напрямку, можна «стерти» невдалі ділянки. Після відпускання клавіші Shift малювання можна продовжити від останнього нестертого вузла.

 1. Зверніть увагу на рядок стану — там з'явилося повідомлення про те, що виділено об'єкт, що належить до класу кривих, і зазначено, скільки у ньому вийшло вузлів. На побудованій кривій ці вузли відображені, причому роль початкового вузла належить тому, у якому крива замкнулася. Виберіть у наборі інструментів інструмент Shape (Форма) і клацніть ним на кожному з вузлів, а потім прочитайте повідомлення в рядку стану. Далі, послідовно натискаючи клавішу Tab, переводьте виділення на наступні вузли кривої, з'ясовуючи їх тип за повідомленнями рядка стану.

Примітка 4.2 Частота розміщення вузлів на кривій, що будується залежить від швидкості переміщення покажчика мишки. Чим швидше переміщується покажчик, тим далі розміщуються знову створювані вузли один від одного, і навпаки, при повільному переміщенні мишки побудована крива може виявитися суцільно засіяною вузлами. Останнє - небажано, оскільки надлишкова кількість вузлів не тільки знижує плавність кривої, а й без необхідності ускладнює зображення.

 1. Відступивши вниз, повторіть побудову замкненої кривої, починаючи із закруглення, але тепер перед побудовою прямолінійного сегмента і по його завершенню натискайте клавішу Tab.

 2. Побудуйте ламану лінію, тобто лінію, що складається тільки з прямолінійних сегментів інструмент Freehand (Довільна крива). У цьому випадку інструментом працюють трохи по-іншому. Покажчик інструмента переміщується в точку, у якій варто помістити перший вузол, і виконується клацання мишкою. Наступні клацання виконуються в місцях розташування вузлів ламаної, і ці клацання повинні бути подвійними. У випадку виконання останнього клацання (одиночного) на початковому вузлі ламана лінія стає замкненою. Користуючись цим прийомом, побудуйте довільний трикутник і незамкнену зубцювату лінію.

Примітка 4.3 Якщо при роботі інструментом Freehand (Довільна крива) виникає необхідність обмежувати нахил прямолінійних сегментів ламаної лінії, користуйтеся клавішею-модифікатором Ctrl. Якщо утримувати цю клавішу натиснутої, то наступний прямолінійний сегмент буде нахилений до горизонталі під кутом, кратним 15°.

 1. Додайте нову сторінку у відкритий документ CorelDraw і перейменуйте її в Bezier. Виберіть у наборі інструментів інструмент Bezier (Крива Безье).

 2. Почніть побудову лінії з вузла, що передує лінійному сегменту. Установіть покажчик у потрібну точку і натисніть кнопку мишки. Не відпускаючи кнопку, перемістіть покажчик на деяку відстань вправо так, щоб стало видно «витягнуті» з вузла напрямні точки. Щоб дотична до наступного сегмента була чітко горизонтальна, натисніть і утримуйте клавішу - модифікатор Ctrl. Відпустіть кнопку мишки, а потім і клавішу Ctrl — перший вузол кривої побудований. Оскільки поки він є єдиним (і, отже, крайнім) вузлом лінії, після завершення роботи з ним він автоматично стає точкою зламу. Після того як лінія буде замкнена в цьому вузлі, його тип зміниться.

 3. Перейдіть до побудови другого вузла. Оскільки він повинний розміщуватися на одній горизонталі з першим, перед переміщенням покажчика інструмента знову натисніть і утримуйте клавішу Ctrl. Другий вузол будується так само, як перший.

 4. Третій вузол повинен розміщуватися чітко під другим, тому по завершенні роботи з другим вузлом клавішу Ctrl не відпускайте. Щоб закруглення вийшло симетричним, відстань від напрямної точки до вузла повинно бути приблизно таким самим, як у другого вузла.

 5. Четвертий вузол будується точно так само, як третій. Тепер криву варто зімкнути. Для цього покажчик мишки перемістіть на початкову точку (до появи як покажчика інструмента «стрілочки» замість символічного зображення вузла) і натисніть ліву кнопку мишки. Перетягніть напрямну точку вправо при натиснутій клавіші Ctrl (щоб ліве закруглення стало симетричним) і замкніть криву.

 6. Дослідіть побудовану криву способом, описаним у пункті 4, переглядаючи типи побудованих вузлів.

 7. Спробуйте самостійно побудувати за допомогою інструмента Bezier (Крива Безье) замкнену криву, що являє собою рівносторонній трикутник із закругленими вершинами і “пилку”, але з закругленими зубцями (рисунок 4.1). При роботі з останнім завданням, оскільки крива вийде незамкнена, не забудьте після визначення останнього вузла натиснути клавішу Пробіл.

Рисунок 4.1 – “Пилка” побудована за допомогою інструмента Bezier (Крива Безьє)Примітка 4.4 Не забувайте, що клавіша-модифікатор Ctrl дозволяє обмежувати переміщення покажчика не тільки вертикалями і горизонталями, але і лініями з нахилом, кратним 15°.

 1. Вставте у відкритий документ CorelDraw нову сторінку і, користуючись прийомами побудови лінії, побудуйте в її верхній частині стилізоване зображення змії (рисунок 4.2, зверху). Спочатку побудуйте замкнену криву, що відповідає обрису голови і тіла змії. Як очей і ніздрі побудуйте невеликі еліпси, а зиґзаґом на спині стане ламана лінія, що складається з прямолінійних сегментів.

Рисунок 4.2 – Стилізоване зображення змії 1. Тепер необхідно виділити всі складові частини зображення змії. Простіше всього це можна зробити інструментом Pick (Вибір): виберіть його і клацніть на вільному місці сторінки, скасувавши в такий спосіб виділення. Потім перетягніть покажчик інструмента по діагоналі уявлюваного прямокутника, що охоплює зображення змії в цілому. Після відпускання кнопки мишки виділеними виявляться всі елементи зображення, що знаходилися усередині цього прямокутника.

 2. Виберіть у наборі інструментів інструмент Artistic Media (Суперлінія) і ввімкніть режим пензля, клацнувши на відповідній кнопці Панелі атрибутів (рисунок 4.3). Потім клацніть там же на кнопці з зображенням дискети і задайте ім'я файлу для збереження мазка — наприклад zmejuka.cmx. Після клацання на кнопці ОК новий мазок готовий до використання.

 3. Скасуєте виділення зображення змії, натиснувши клавішу Esc. Перетягніть покажчик інструмента Artistic Media (Суперлінія) ліворуч, праворуч або хвилеподібною траєкторією.

Рисунок 4.3 – Вигляд Панелі атрибутів при активізованому інструменті Artistic Media (Суперлінія) 1. Щоб згорнути змію у клубок, побудуйте за допомогою інструмента Spiral (Спіраль) логарифмічну спіраль на 2-3 витка (рисунок 4.4). Виберіть інструмент Artistic Media (Суперлінія) і, розкривши список мазків, клацніть по зразку зі спрощеним зображенням змії. Якщо клубок виявиться занадто щільним, спробуйте змінити ширину суперлінії або видалити об'єкт і повторити цей крок, збільшивши коефіцієнт розширення спіралі.

Рисунок 4.4 – Робота з інструментом Spiral (Спіраль) 1. Щоб згорнути змію в кільце, використовуйте як керуючу лінію еліпс, побудований відповідним інструментом.

 2. Щоб «виготовити» оригінальну прямокутну рамку, побудуйте прямокутник, а потім закругліть три його кути — крім верхнього лівого. Це допоможе позбутися різких зламів суперлінії, у якій побудований прямокутник буде відігравати роль керуючої лінії.

 3. Вставте у відкритий документ CorelDraw нову сторінку, перейменуйте її в Dimensions і побудуйте посередині правильний опуклий шестикутник довільного розміру. Скориставшись Панеллю атрибутів, установіть його розмір по вертикалі таким, що дорівнює 50 мм. Оскільки за замовчуванням включено режим синхронної зміни розміру об'єкта по вертикалі і горизонталі, то шестикутник залишиться правильним.

 4. Виберіть у наборі інструментів інструмент Dimension (Розмірні лінії) і клацніть на Панелі атрибутів по кнопці горизонтального розміру. Розпочніть побудову горизонтальної розмірної схеми із задання керуючих параметрів на Панелі атрибутів. Установіть тип вимірювання Decimal (Десятковий), як одиницю виміру виберіть міліметри і забороніть введення позначення одиниць у розмірний напис. Точність відображення виберіть такою, що дорівнює двом розрядам після коми. Перемістіть покажчик інструмента до лівого нижнього кута шестикутника і, домігшись, щоб точка приєднання позначилася кольоровим маркером, клацніть кнопкою мишки.

 5. Перемістіть покажчик інструмента до правого нижнього кута шестикутника і точно в такий самий спосіб зафіксуйте точку приєднання другої виносної лінії розмірної схеми.

 6. Змістіть покажчик інструмента до низу і поспостерігайте, як разом з ним опускається розмірна лінія і витягаються униз виносні лінії. Змістіть покажчик інструмента вліво таким чином, щоб прямокутник, що показує майбутнє положення розмірного напису, виявився в середині розмірної лінії, і знову клацніть мишкою, фіксуючи його положення. Розмірна схема побудована, і в рядку стану з'явилося повідомлення Linear Dimension on Layer 1 (Лінійний розмір на шарі 1).

 7. Виберіть інструмент Pick (Вибір) і клацніть ним по шестикутнику, виділяючи його. Повідомлення в рядку стану буде вже іншим — Control Polygon with 6 sides on Layer 1 (Керуючий багатокутник з 6 сторонами на шарі 1). Після приєднання розмірної схеми об'єкт став керуючим, тобто його зміна автоматично приведе до зміни приєднаних до нього об'єктів. Клацніть на розмірному написі і зверніть увагу на те, що рамка виділення охоплює не всю нову побудовану розмірну схему, а тільки текст. У рядку стану з'явиться повідомлення Control Text... (Керуючий текст...). Таким чином, шестикутник є керуючим об'єктом для всіх приєднаних до нього розмірних схем, а текст розмірного напису є керуючим об'єктом для однієї розмірної схеми — тієї, до складу якої він входить. Перетягніть інструментом Pick (Вибір) текст розмірного напису вліво і вниз, слідкуючи за тим, як переміщення керуючого об'єкта змінює форму складеного об'єкта. Поверніть розмірний напис у вихідне положення.

 8. Тепер побудуйте розмірну схему для нахиленого розміру. Вона будується так само, як для горизонтального, тільки перед початком побудови варто клацнути на Панелі атрибутів по кнопці нахиленого розміру. Визначаючи місце розташування розмірного напису, залишіть її праворуч від правої виносної лінії.

 9. Побудуйте розмірну схему для кутового розміру. До визначення першої точки задайте суфікс розмірного напису — знак градуса. Для цього установіть курсор у відповідне поле Панелі атрибутів, переведіть допоміжну клавіатуру в режим введення цифр клавішею Num Lock і при натиснутій клавіші Alt уведіть з неї код символу градуса 0176. Потім установіть точність відображення значення розміру без дробових розрядів. Розмірна схема будується аналогічно до двох попередніх з одним доповненням: перед визначенням точок приєднання виносних ліній необхідно клацанням мишки зафіксувати центр кутового розміру — точку, у якій виносні лінії перетинаються (рисунок 4.5, а). Якщо потрібно, щоб розмірна схема була цілком прив'язана до об'єкта і відслідковувала його переміщення і зміни розмірів, ця точка повинна бути точкою приєднання. При визначенні місця розташування розмірного напису, можливо, її не вдасться відразу перемістити на середину розмірної лінії. У цьому випадку спочатку перемістіть покажчик інструмента вправо, збільшуючи радіус розмірної лінії, потім перемістіть розмірний напис на її середину, а потім знову зменшіть радіус, переміщаючи покажчик інструмента вліво (рисунок 4.5).

Рисунок 4.5 – Етапи побудови розмірної схеми для кутового розміруПримітка 4.5 Якщо у процесі побудови розмірної схеми виявиться, що одна з точок визначена неправильно, доведіть побудову схеми до кінця, а після визначення місця розташування розмірного напису видаліть розмірну схему клавішею Del. Щоб видалити раніше побудовану розмірну схему, спочатку виділіть її за допомогою інструмента Pick (Вибір). При цьому байдуже, на якому об'єкті схеми виконати клацання мишкою — якщо буде виділений тільки розмірний напис, після натискання клавіші Del видалиться вся схема, оскільки видалення керуючого об'єкта приводить до видалення всього складного об'єкта. У силу цієї особливості при видаленні об'єкта, до якого приєднані розмірні схеми, усі ці схеми будуть також вилучені.

 1. Розмірну схему можна побудувати і без прив'язки виносних ліній до точок приєднання якого-небудь об'єкта, виконуючи клацання мишкою не на точках приєднання. Такі не приєднані схеми, як правило, не міняються при внесенні змін у зображення і не віддаляються при видаленні його об'єктів.

 2. Внесіть зміни в побудовані розмірні схеми. Усі зміни виконуються не інструментами для розстановки розмірів, а інструментом Pick (Вибір). Спочатку виберіть шестикутник і зробіть більшим його розмір удвічі, ввівши в одне з полів габаритних розмірів нове значення. Простежте за зміною розмірних схем. Потім виберіть розмірний напис нахиленого розміру і перемістіть її в середину розмірної лінії. Змініть її розміщення, помістивши текст у розрив розмірної лінії.

 3. Збережіть отриманий результат у своїй мережній папці.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка