Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Видавничі системи" для студентів спеціальності "ІнформаційніСторінка4/9
Дата конвертації18.04.2017
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3

ТЕМА. Редагування неякісних зображень у програмі Photoshop. Робота з фільтрами і ефектами.


МЕТА – навчитися редагувати неякісні зображення. Засвоїти прийоми ретушування, тонової і кольорової корекції при роботі з графічними зображеннями у програмі Photoshop.

Порядок виконання лабораторної роботи 1. Запустіть програму Аdobe Photoshop. Відкрийте файл itp:\itd-server\Завдання\Видавничі системи\Лр_3\Фото_для_кор.jpg. Зробіть його копію. Змініть розмір відображення похідного малюнка на екрані.

 2. Копію файлу можна зробити за допомогою команди Image/Duplicate (Зображення/Дублювати). Непотрібні палітри можна вимкнути за допомогою пункту меню Window (Вікно). Збільшити розмір зображення можна за допомогою команди Image/Image Size/кнопка Avto (Зображення/Розмір Зображення/кнопка Авто) або за допомогою палітри Navigator (Навігатор).

 3. Змініть тоновий діапазон зображення. Для зміни тонового діапазону зображення потрібно виконати команду Image/Histogram (Зображення/Гістограма). Якщо контрастність недостатня (тобто відсутні тони, близькі до чорного або білого), то її можна відкоригувати командою Image/Adjustments/ Levels (Зображення/Настройка/Рівні). Упевніться у зміні дінамічного діапазону ще раз, викликавши гістограму.

 4. Проведіть гама-корекцію. Її виконують у діалоговому вікні Curves (Криві), що відкривається командою Image/Adjustments/Curves (Зображення/Настройка/Криві). Покажчиком мишки слід перетягнути середину гама-кривої вниз або вгору.

 5. Виконайте ретушування зображення. Для освітлення надто темних ділянок зображення слід виділити їх за допомогою інструменту Lasso (Ласо). Поправити отриманий контур можна за допомогою утримування клавіші Shift (обведена область додається до першопочаткової) або Alt (обведена область віднімається з першопочаткової). Якщо пікселі область, що виділяється, мають однаковий або близький по тону колір, то процес можна автоматизувати за допомогою інструмента Magic Wand (Чарівна Паличка). Параметром Tolerance (Допуск) на панелі настройок Options задають діапазон відтінків, які слід вважати близькими. Щоб максимально згладити границі, області, що виділяється, там же слід встановити прапорець Smooths (Зглажування).

 6. Освітлення виконується за допомогою кнопки Avto (Авто) у діалоговому вікні Levels (Рівні) (Image/Adjustments/Levels (Зображення/Настройка/Рівні)).

 7. Використайте різноманітні фільтри для пригнічення неоднорідностей і підвищення чіткості.

 8. Для пригнічення неоднорідностей (пил, подряпини) на всій поверхні знімку необхідно виконати команду Filter/Noise/Dust&Scratches (Фільтр / Шум / Пил та подряпини).

 9. Для підвищення різкості зображення слід виконати такі дії:

 • переведіть зображення у формат Lab (поєднанням кнопок Alt+I+M+L). Скопиюйте в палитрі Channels канал Lightness шляхом перетягування його на піктограму Create New Channel у цій палітрі. Новому каналу буде автоматично присвоєно ім’я Lightness copy і він стане активним;

 • до отриманого каналу застосуйте фільтр Filter/Stylize/Glowing Edges. Виставте значення Edge Width=1, Edge Brightness=10, Smoothness=3;

 • застосуйте фільтр Gaussian Blur зі значенням 1 pixels (цей параметр, як правило, дорівнює значенню Edge Width з фільтру Glowing Edges попереднього кроку);

 • завантажте виділення, клацнувши з натиснутою клавішою Ctrl на каналі Lightness copy в палітрі Channels. Переключіться на канал Lightness;

 • натисність Ctrl+H, щоб приховати зображення контурів виділення. Визвіть Filter /Sharpen /Unsharp Mask. Виставте значення Amount=400%, Radius=0,5 pixels, Threshold=0 levels. Параметр Radius визначає товщину контуру різкості. Параметр Amount відповідає за ступінь (силу) впливу фильтру на зображення. Значення Threshold завжди повинно дорівнювати нулю;

 • зніміть виділення (Ctrl+D). Видаліть канал Lightness copy, перетягнувши його на зображення сміттєвої корзини знизу палітри Channels. Переведіть зображення в необхідну для подальшої роботи кольорову модель RGB командою Image/Mode/RGB Color;

 • порівняйте отриманий файл з похідним.

 1. Створіть рамку навколо зображення. (Зробіть кілька копій похідного зображення і для них створіть рамки).

 2. Перший варіант рамки. Для створення рамки слід вибрати інструмент Marquee Tools/Ellipseиділення / Еліпс) і виділіть за допомогою нього еліптичну область на фотографії. За необхідності можна перемістити границю виділеної області і змінити її розміри.

 3. Виконайте команду Select/Feather (Виділити / Перо) і у діалоговому вікні, що з’явиться, введіть у поле Радіус пера значення 10.

 4. Виконайте команду Select/Invert (Виділення / Інвертувати). При цьому виділена і маскована області поміняються місцями. Натисніть клавішу Del, щоб видалити виділену область.

 5. Виконайте команду Select/Deselect (Виділення/Убрати виділення). Вийде фотографія з розтушованою віньєткою.

 6. Другий варіант рамки. Скопіюйте похідне зображення. Створіть новий канал. Для цього перейдіть на палітру Channels (Канали) і в її нижній частині натисніть кнопку Create new channels (Створити новий канал). За замовчуванням новий канал буде мати ім’я Alpha 1 (Альфа 1). Він буде залитий суцільним чорним кольором.

 7. На інструментальній панелі оберіть інструмент Rectangular Marquee (Інструмент прямокутного виділення). За його допомогою створіть прямокутне виділення у створеному каналі Alpha 1 (Альфа 1). Причому це виділення повинно відступати від краю документа на відстань, що дорівнює ширині вашої майбутньої рамки.

 8. Інвертуйте виділення командою меню Select /Inverse (Виділення /Інверсія). Залийте виділену область білим кольором. Для цього скористайтесь командою меню Edit /Fill (Редагування / Виконати заливку).

 9. У діалоговому вікні Fill (Заливка) у списку, що розкривається, Use (Використати) виберіть варіант White (Білий). Натисніть кнопку ОК. У результаті отримаємо чорний прямокутник у білій прямокутній рамці.

 10. Зніміть виділення командою меню Select/Deselect (Виділення/Скасувати виділення).

 11. Застосуйте фільтр Filter /Pixelate/Crystallize (Фільтр /Оформлення/ Кристалізація). У діалоговому вікні цього фільтра настройте на свій розсуд всі параметри. У результаті утвориться чорна область з нерівними краями і білою границею. Це заготовка рамки.

 12. Перейдіть назад у RGB-канал і виконайте команду меню Select / Load Selection (Виділення / Загрузити виділену область). На похідному зображенні проступлять пунктирні границі заготовки рамки.

 13. Виконайте команду меню Edit /Fill (Редагування / Виконати заливку). У діалоговому вікні Fill (Заливка) в списку, що розкривається, Use (Використати) виберіть варіант Background Color (Фоновий колір). Рамка готова. За бажанням колір заливки рамки можна змінити на більш контрастний.

 14. Третій варіант рамки для фотографії. Описаний у попередньому прикладі засіб створення рамки для фотографії передбачає втрату частини зображення. Це відбувається тому, що рамка не прозора і просто закриває пограничну частину фотографії. Але іноді не хочеться втрачати деякі особливо важливі частини зображення. У данному прикладі розглянемо варіант створення саме такої «дірявої» рамки.

 15. Скопіюйте похідне зображенння. Так само як і в попередньому прикладі, на інструментальній панелі виберіть інструмент виділення. У даному прикладі знадобиться інструмент Elliptical Marquee (Овальна область). Виділіть ним необхідну область на похідному зображенні так, щоб між виділенням та границями документа залишалось місце - від цього залежить ширина рамки.

 16. Збережіть виділення командою меню Select / Save selection (Виділення/ Збережіть виділену область). У діалоговому вікні Save selection (Зберегти виділену область) зазначте ім’я каналу (поле Name (Ім’я)- наприклад ramka), в якому буде збережено це виділення.

 17. На палітрі Channels (Канали) відобразиться мініатюра нового каналу з виділенням. Перейдіть на цей канал, клацнувши на його мініатюрі на палитрі Channels (Канали).

 18. Інвертуйте виділення командою меню Select /Inverse (Виділення/Інверсія).

 19. Виберіть фільтр Filter /Texture /Stained Glassільтр /Текстура /Вітраж). У діалоговому вікні фільтру Stained Glass (Вітраж) настройте параметри фільтру на власний розсуд. Вікно попереднього перегляду дозволяє одразу побачити в ньому результат. Заготовку рамки зроблено.

 20. Перейдіть на канал RGB. При цьому необхідно залишити видимим і канал ramka. Далі перетягніть мініатюру каналу ramka на значок Load channel as selection (Завантажує вміст каналу як виділену область). Рамка готова.

 21. Доки виділення не знято, можна змінити колір рамки. На завершальному етапі залишається тільки зняти виділення командою меню Select /Deselect (Виділення /Скасувати виділення) і зберегти результати.

 22. Збережіть дзеркальну копію зображення з рамками.

 23. Для створення дзеркальної копії зображення слід виділити потрібну область і виконати команду Select/Transform (Виділення / Трансформація), зменшіть зображення в два рази. Щоб масштабування було пропорційним, необхідно при переміщенні кутових обмежувачів утримувати клавішу Shift. Створіть копію виділеної області за допомогою інструменту Piker (Переміщення) і утримування клавіші Alt. Використовуючи команду Edit/Transform (Редагування / Трансформація), виконайте дзеркальне відображення копії. Зніміть виділення.

 24. Збережітьусі отримані зображення в окремих файлах.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка