Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Видавничі системи" для студентів спеціальності "ІнформаційніСторінка3/9
Дата конвертації18.04.2017
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Запитання для самоперевірки

Для самоперевірки студент повинен повторити матеріал лекції “Виокремлення областей”. 1. Які інструменти використовуються для виокремлення ділянки зображення?

 2. Які особливості мають інструменти групи Lasso (Ласо)?

 3. Які дії з виділеною областю дозволяє зробити програма Photoshop?

 4. Як скасувати виділення?

 5. Як здійснюється трансформація елементів зображення?

 6. Чим команда Free Transform з меню Edit відрізняється від команди Transform Selection меню Select?

 7. Як залити виділену область зображення?

 8. Як перемістити виділену область зображення?

 9. Які особливості мають інструменти групи Marquee Tool (Виділення)?

 10. Як настроюються параметри інструменту Magic Wand (Чарівна паличка)?

 11. Як добавити фрагмент зображення у виділену область?

 12. Як винести фрагмент зображення з виділеної області?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2

ТЕМА. Шари і керування шарами у програмі Photoshop.


МЕТА - навчитися працювати із шарами, ознайомитися зі способами керування шарами у програмі Photoshop.

Порядок виконання лабораторної роботи: 1. Відкрийте файли CAFE.jpg, LADY.jpg, CHIEF.jpg, Computerman.jpg за адресою itp:\itd-server\Завдання\Видавничі системи\Лр_2. З малюнків, що знаходяться в цих файлах потрібно створити колаж подібний до малюнку, розміщеному в файлі itp:\itd-server\Завдання\Видавничі системи\Лр_2\кафе.jpg.

 2. Активізуйте вікно з файлом. Інструментами виділення виділіть зображену жінку.

 3. Скопіюйте в буфер обміну виділену область одним зі способів: або через команди меню Edit/Copy або сполученням клавіш Ctrl+C.

 4. Перейдіть у вікно з файлом CAFE.jpg. Вставте з буфера обміну скопійований раніше фрагмент (або через команди меню Edit/Paste або сполучення клавіш Ctrl+V). При цьому автоматично створиться новий шар, на якому буде знаходиться виділена раніше область.

 5. Зменшіть зображення жінки в режимі Free Transform. У цей режим можна ввійти двома способами: або скористатися відповідною командою – Free Transform меню Edit, або комбінацією Ctrl+T. Для пропорційної зміни розмірів утримуйте натиснутою клавішу Shift. Застосуйте задану трансформацію.

 6. Розмістіть зображення жінки так, як це зображено на малюнку кафе.jpg. Для переміщення шару скористайтеся інструментом за назвою Move Tool, що розміщений угорі праворуч на палітрі інструментів. Цей інструмент можна викликати також клавішею V.

 7. Виконайте корекцію зображення за допомогою інструментів Brush (пензель) і Eraser (ластик).

 8. Активізуйте вікно з файлом CHIEF.jpg. Розмістіть чоловіка так, як це зображено на малюнку кафе.jpg. Для цього проробіть із зображенням чоловіка ті самі дії як у пунктах 3 – 7.

 9. Активізуйте вікно з файлом Computerman.jpg. Розмістіть зображеного чоловіка так, як це зображено на малюнку кафе.jpg. Для цього проробіть із зображенням чоловіка ті самі дії як у пунктах 3 – 7.

 10. Збережіть отримане зображення у файлі у своїй мережній папці.

 11. Відкрийте з папки прикладів файл papperts.jpg. Потім створіть за допомогою інструмента Horizontal Type Tool текстовий шар із трьома буквами, наприклад NBC news, і розмістіть по центру малюнка.

 12. Скопіюйте шар background. Цього можна досягти одним із таких способів:

 • командою Duplicate Layer... меню Layer. При виклику цієї команди виникає діалогове вікно, у якому ви можете задати настроювання копії шару;

 • омандою Duplicate Layer... з контекстного меню копіювання шару. При виклику цієї команди також виникає діалогове вікно, у якому ви можете задати настроювання копії шару;

 • командою Duplicate Layer... з убудованого меню палітри Layers. При виклику цієї команди також виникає діалогове вікно, у якому ви можете задати настроювання копії шару;

 • просто захопіть курсором мишки шар (затисніть ліву кнопку миші), що необхідно скопіювати, і потягніть рядок шару на значок створення нового шару палітри Layers.

 1. Видаліть вихідний шар background. Цього можна досягти у такий спосіб:

 • просто виділіть рядок шару в палітрі Layers і перемістіть на піктограму видалення шару в групі керування шарами палітри Layers;

 • командою Delete Layer або з контекстного меню шару;

 • командою Layer з головного меню Layer / Delete.

 1. Перемістіть текстовий шар нижче шару background copy. Потім зробіть активним шар, на якому розміщено зображення.

 2. Створіть монтажну групу – для цього скористайтеся командою Group with Previous з меню Layers.

 3. Застосуйте до текстового шару ефект Bevel and Emboss. Викликати діалогове вікно настроювання ефекту шару можна в такий спосіб:

 • використовуючи команди Layer / Layer Stylе / Bevel and Emboss головного меню;

 • за допомогою подвійного клацання мишкою на рядку шару в палітрі Layers;

 • Зз допомогою піктограми, що знаходиться у групі керування шарами (унизу палітри Layers).

 1. Створіть копію шару з малюнком і розмістіть її як найнижчій шар. Збережіть отриманий результат у своїй мережній папці.

 2. Створіть нове зображення розміром 600х600 пикселів (Ctrl+N). Натисніть D, потім X, щоб встановити передній колір як білий, а задній - як чорний. Залийте тло чорним кольором (Ctrl+Backspace). Тепер напишіть ваш текст білим кольором.

 3. Спершу переробіть Background у звичайний шар, для цього двічі клацніть на шарі Background у панелі шарів і, у вікні, що відкрилося, уведіть "Background". Створіть зв'язок між тлом і текстом.

 4. Виберіть Layer / Align Linked / Horizontal Center, а потім - Align / Linked / Vertical Center. Шар з текстом тепер буде знаходитися точно по центру зображення. Скасуйте зв'язок між шарами (клацніть ще раз на значку §). Утримуючи Ctrl, клацніть на текстовому шарі, щоб виділити його. Створіть новий шар (Ctrl+Shift+N). Назвіть його "light rays". Залийте виділення чорним кольором (Ctrl+Backspace). Додайте шум (Filter/ Noise/Add Noise) з параметрами: Amount: 300, Distribution: Gaussian, Monochromatic. Скасуйте виділення (Ctrl+D).

 5. Установіть шар "light rays" під шар з текстом. Тепер три рази радіально розмийте його (Filter / Blur/ Radial Blur) з параметрами Amount: 10;, Blur Method: Zoom; Quality: Good. За допомогою інструмента Type Tool змініть колір тексту на чорний.

 6. Дублюйте шар "light rays". Назвіть дубльований шар "light rays sharp". Застосуйте фільтр Filter / Sharpen / Unsharp Mask: Amount: 500, Radius: 3.0, Threshold: 20 і розмийте шар радіально з параметрами, що ви використовували при виконанні пункту 21. Змініть Blending Mode шару з Normal на Screen.

 7. Тепер створіть джерело світла. Виділіть шар з текстом (утримуйте клавішу Ctrl і клацніть на шарі). Створіть новий шар (Ctrl+Shift+N). Назвіть його "light source". Зменшіть виділення на 40% по вертикалі і горизонталі: Select / Transform Selection. У панелі властивостей установіть Scale Width=40% Scale Height=40%. Потім установіть в діалоговому вікні Select/Feather... значення 4 пікселя. Залийте зону виділення білим кольором. Скасуйте виділення (Ctrl+D). Розмийте шар на 2 пікселі: Filter/Blur/Gaussian Blur. Установіть шар між шарами Background і light rays.

 8. Створіть тінь для нашого тексту. Для цього дублюйте шар з текстом. Назвіть новий шар "Shadows", раструйте (Layer / Rasterize / Layer) його й установіть Blending Mode на Multiply. Виберіть функцію Free Transform (Ctrl+T). Установіть центральний вузол униз, посередині. Клацніть правою кнопкою мишки на зображенні і виберіть Flip Vertical.

 9. Зробіть тінь перспективною. Знову виберіть Free Transform. Утримуючи Shift і Alt, потягніть верхній центровий вузол угору так, щоб тінь збільшилася приблизно у два рази.

 10. Радіально розмийте тінь з параметрами: Amount:100; Blur Method: Zoom; Quality: Good. Дублюйте цей шар, а потім з'єднаєте створений з попереднім (Ctrl+E).

 11. Тепер створіть ще один новий шар. Перемістіть його під шар із текстом і назвіть "light source 2". Це буде доповнення до першого джерела світла. Використовуючи Elliptical Marquee tool, створіть маленьке виділення (приблизно 40х20 пікселів) у центрі зображення, залийте його білим кольором. Скасуйте виділення (Ctrl+D), розмийте шар Filter / Blur/ Gaussian Blur на 4 пікселі й установіть непрозорість на 80%.

 12. Активуйте оригінальний шар з текстом. Застосуйте до нього ефект Outer Glow (Layer / Layer Style / Outer Glow) використайте колір R:60;G:70;B:250.

 13. Застосуйте до шару ефект Layer / Layer Style / Inner Glow. Застосуйте до шару ефект Bevel and Emboss (Layer / Style / Bevel & Emboss). Установіть Blending Mode шару на Screen.

 14. Скопіюйте текстовий шар і помістіть копію на з верху панелі шарів. Виберіть з меню Layer / New Adjustment Layer опцію Hue/Saturation. У вікні, що відкрилося, клацніть ОК, а потім, установивши галочку на "Colorize", установіть "бігунками" бажаний колір. Рекомендовано Hue:220; Saturation:50; Lightness:0.

 15. Збережіть отриманий результат у своїй мережній папці за назвою Ray of light.


Запитання для самоперевірки
Для самоперевірки студент повинен повторити матеріал лекції “Шари у програмі Photoshop”.

 1. Що таке шар у програмі Photoshop?

 2. Які існують типи шарів у програмі Photoshop?

 3. Як створити новий шар у програмі Photoshop?

 4. Як скопіювати шар у програмі Photoshop?

 5. Як перемістити шар у програмі Photoshop?

 6. Як видалити шар у програмі Photoshop?

 7. Які компоненти входять у палітру Layers (Шари)?

 8. Як зв’язати шари?

 9. Що характеризує параметр Opacity?

 10. Як вирівняти шари?

 11. Як зробити, щоб шар не відображався?

 12. Які існують ефекти шару?

 13. Як скористатися ефектами шару?

 14. Як створити монтажну групу?

 15. Що таке маска шару?

 16. Перелічіть відомі вам режими накладання шарів у програмі Photoshop.

 17. Поясніть призначення відомих вам режимів накладання шарів у програмі Photoshop.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка