Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Видавничі системи" для студентів спеціальності "ІнформаційніСторінка2/9
Дата конвертації18.04.2017
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1

ТЕМА. Робота з виділеними областями у програмі Photoshop.


МЕТА - ознайомитися з інструментами виділення, засобами трансформації і переміщення виділеної області і виділення у програмі Photoshop.

Порядок виконання лабораторної роботи 1. Відкрийте документ ducky.psd, розміщений за адресою: C:\Program Files\Adobe\Photoshop 7.0\samples\ducky.psd.

 2. Установіть масштаб відображення Fit on Screen (За розміром екрану) однойменною командою меню View (Вид), клавіатурним сполученням Ctrl+0 або подвійним клацанням на інструменті Hand (Рука) у палітрі інструментів.

 3. Виберіть команду Select All (Виділити всі) з меню Select (Виділення) і запам'ятаєте клавіатурне сполучення цієї команди - Ctrl+A. Уздовж країв зображення з'явиться мерехтлива пунктирна лінія - межа виділеної області. Тепер усе зображення лежить усередині неї.

 4. Зніміть виділення, вибравши команду Deselect (Скасувати виділення) з меню Select (Виділення). Пунктирна лінія (границя виділеної області) зникла. Тепер у документі немає виділених областей. Ця команда використовується досить часто, тому запам'ятайте її клавіатурний еквівалент - Ctrl+D.

 5. Виберіть інструмент Rectangular Marquee (Прямокутне виділення) у палітрі інструментів.

 6. Помістіть курсор у лівий верхній кут правого кадру на зображенні Ducky.psd. Натисніть ліву кнопку мишки. Переміщайте курсор до правого нижнього кута малюнка. Відпустіть кнопку мишки. Тепер кадр окреслений мерехтливим пунктиром виділеної області.

 7. Скасуйте зроблене виділення клацанням мишки у будь-якій точці зображення за межами виділеної області. Якщо поточним є будь-який інструмент виділення, то це найбільш зручний спосіб скасування, хоча можна скористатися і командою Deselect (Скасувати виділення) з меню Select (Виділення).

 8. Помістіть курсор посередині малюнка. Натисніть клавішу Alt і ліву кнопку мишки. Перемістіть курсор до будь-якого з кутів малюнка. Як бачите, виділення тепер йде від центра. Відпустіть клавішу і кнопку мишки. Область виділена.

Примітка 1.1 Клавіша Alt змушує Photoshop проводити виділення з центра, а клавіша Shift робить його чітко квадратним.

 1. Відкрийте палітру Info (Інфо). У правій нижній частині палітри розміщені інформаційні поля W і H, що показують відповідно ширину і висоту виділеної області. У палітрі Options (Параметри), що містить настроювання цього інструмента, відкрийте список Style (Тип). Він містить три варіанти:

 • Normal (Нормальний);

 • Constrained Aspect Ratio (Зберігати пропорції);

 • Fixed Size (Фіксований розмір).

Дотепер ви користувалися першим з них. Другий відповідає натиснутій у момент виділення клавіші Shift. Виберіть останній варіант, Fixed Size (Фіксований розмір).

 1. Щойно ви це зробите, стануть доступними поля Width (Ширина) і Height (Висота). Введіть у них ті значення довжини і ширини виділеної області, які вам відомі раніше.

 2. Підведіть курсор до лівого верхнього кута малюнка. Клацніть лівою кнопкою мишки. Результатом операції буде поява прямокутного виділення заданих вами розмірів.

 3. Знову переведіть інструмент у режим Normal (Нормальний), вибравши відповідний пункт списку Style (Тип) у палітрі Options (Параметри).

 4. Відкрийте у Photoshop зображення orange.jpg з папки Лр_1, що знаходиться в itp:\itd-server\Завдання\Видавничі системи.

 5. У меню View установіть прапорець Rulers (лінійки). Коли цей прапорець ввимкнений, на верхній і лівій границях вікна відображаються лінійки.

 6. Створіть напрямну, для цього натисніть на лінійці ліву кнопку мишки і тягніть до центра вікна з документом. Коли ви відпустите кнопку мишки на малюнку залишиться синя лінія – напрямна.

Примітка 1.2 Якщо лінію витягати з верхньої лінійки, то напрямна буде горизонтальною; якщо з лівої лінійки, то напрямна буде вертикальною.

 1. Установіть дві напрямні у вигляді дотичних до контуру апельсина.

 2. Виберіть інструмент Elliptical Marquee (Овальне виділення) у Палітрі інструментів. Помістіть курсор приблизно на перетинання дотичних, проведених до верхньої і лівої точок контуру апельсина. Переміщуйте мишку вправо і вниз доти, поки контур виділення (миготливий) не охопить весь контур апельсина.

 3. Якщо у вас не вийшло досить точної виділеної області, то спробуйте побудувати кругле виділення від центра. Помістите курсор у центр апельсина. Натисніть одночасно клавіші Alt і Shift.

Примітка 1.3 Перша переводить інструмент у режим виділення від центра, а друга робить сторони виділеної області рівними, тобто робить виділення круглим.

 1. Якщо виділення не збіглося, то його можна підсунути. Для переміщення виділення повинен бути обраний будь-який інструмент виділення.

 2. У випадку виконання всіх перелічених вище умов при натисканні лівої кнопки мишки ви зможете переміщати виділення.

 3. Поверніться до файлу Ducky.psd. (C:\Program Files\Adobe\Photoshop\Samples\Ducky.psd).

 4. Виберіть інструмент Lasso (Ласо). Натиснувши ліву кнопку миші, спробуйте обвести каченя по контуру. Коли курсор повернеться у вихідну точку відпустіть кнопку.

Примітка 1.4 Особливістю використання інструменту Lasso (Ласо) можна вважати те, що коли ви відпускаєте мишу, контур виділення замикається автоматично за найкоротшою прямою.

 1. Скасуйте виділення командою Deselect (Скасувати виділення) з меню Select (Виділення).

 2. Виберіть інструмент Polygonal Lasso (Полігональне ласо) у Палітрі інструментів. Знову помістіть курсор біля правого краю документа, на границі зображення каченяти і тла. Клацніть лівою кнопкою мишки. Переміщайте курсор уздовж контуру каченяти.

 3. Переміщайте курсор уздовж контуру доти, поки лінія добре його описує. Біля першого ж вигину контуру зробіть щиглика мишкою. Цим ви зафіксуєте перший відрізок контуру виділення. Тепер крапкою відліку стане місце останнього щиглика мишкою, і інструмент буде готовий до побудови наступного відрізка.

 4. Переміщайте мишку уздовж контуру каченти доти, поки другий відрізок добре його описує. Клацніть мишкою. Другий відрізок побудований, і можна переходити до наступного.

 5. Повторюйте ці операції доти, поки не буде побудований весь контур виділення. Коли курсор повернеться до початку першого фрагмента, біля нього з'явиться маленьке коло. Воно означає, що тепер клацання мишкою замкне контур виділеної області. Зробіть це, і тонка лінія контуру виділення перетвориться в мерехтливий пунктир. Виділена область побудована.

Примітка 1.5 Якщо під час побудови контуру виділення ви захотіли припинити цю операцію, то просто натисніть Esc. Замкнути контур у будь-якому місці можна подвійним клацанням мишки (контур замкнеться найкоротшою прямою між місцем, де ви клацнули два рази, і стартовою точкою виділення).

Примітка 1.6 Щоб окреслення було ще більш ретельним, використовуйте великий масштаб відображення у вікні документа. Коли при створенні виділення курсор вийде за межі вікна документа, зображення в ньому автоматично прокрутиться.

 1. Скасуйте поточне виділення командою Deselect (Скасувати виділення) з меню Select (Виділення).

 2. Виберіть у палітрі інструментів інструмент Magnetic Lasso (Магнітне ласо). Помістіть курсор на границі зображення каченяти і тла. Клацніть лівою кнопкою мишки. Цим ви поставите першу контрольну точку (вузол).

 3. Переміщайте інструмент уздовж контуру. За інструментом потягнеться тонка лінія, що відзначає майбутню границю виділеної області. На лінії з рівними проміжками будуть з'являтися нові контрольні точки. Переміщуючи курсор інструменту від останньої контрольної точки, ви можете змінювати хід контуру .

 4. Ведіть інструмент доти, поки він задовільно описує контур каченяти. Якщо лінія контуру відійде убік, то відразу спробуйте повернути її на місце переміщенням курсору.

 5. Якщо ж направити лінію уздовж контуру, переміщуючи курсор, не вдається, то перемістіть курсор в останню вдалу точку контуру і клацніть мишкою. Цим ви примусово створите нову контрольну точку і зафіксуєте вдалий фрагмент кривої. Повторюйте доти, поки не буде описаний весь контур.

 6. Коли курсор інструмента виявиться в тій точці, з якої ви почали побудову виділення, біля неї з'явиться маленьке коло, що пропонує замкнути контур. Замкніть контур клацанням мишки, і на місці лінії контуру з'явиться мерехтлива границя виділеної області.

 7. Скасуйте поточне виділення командою Deselect (Скасувати виділення) з меню Select (Виділення).

 8. Виберіть у палітрі інструментів інструмент Magic Wand (Чарівна паличка). Зверніть увагу на палітру Options (Параметри). За замовчуванням параметр Tolerance (Допуск) дорівнює 32. Залишіть його таким.

 9. Установіть прапорці Contiguous (Суміжні) і Anti-alias (Згладжування).

 10. Клацніть по середині каченяти. На зображенні з'явиться виділена область. Як бачите, вона не поширюється на весь силует, оскільки кольори пікселів по його краях не попадають у встановлений допуск. Те саме стосується і деяких пікселів, близьких до середини.

 11. Скасуйте виділення командою Deselect (Скасувати виділення) з меню Select (Виділення) або клавішами Ctrl+D.

 12. Введіть у поле Tolerance (Допуск) палітри Options (Параметри) величину 70. Знову клацніть приблизно посередині силуету каченя. Тепер воно виявиться виділеним майже цілком, за винятком темних відтінків в області шиї.

 13. Скасуйте виділення командою Deselect (Скасувати виділення) з меню Select (Виділення) або клавішами Ctrl+D.

 14. Введіть у поле Tolerance (Допуск) палітри Options (Параметри) значення 170.

 15. Знову клацніть приблизно посередині силуету каченяти. При заданому значенні допуску воно виділяється повністю за винятком відверто червоного дзьоба і біло-чорних очей.

 16. Відкрийте файл Dune.tif, розміщений за адресою: C:\Program Files\Adobe\Photoshop\Samples\Dune.tif.

 17. Виберіть інструмент Magic Wand і встановите параметр Tolerance=120 (палітра Options).

 18. Виділіть небо. Для цього потрібно клацнути інструментом Magic Wand на темній частині неба. Виділяться відповідно тільки сині складові неба.

 19. Потім, виставивши другий режим логічних операцій з виділеною областю в палітрі Options (або утримуючи кнопку Shift), клацніть на світлій частині неба. Тепер у вас виділене все небо.

 20. Скасуйте виділення командою Deselect (Скасувати виділення) з меню Select (Виділення) або клавішами Ctrl+D.

 21. Виберіть інструмент Magic Wand і встановіть параметр Tolerance=120 (палітра Options).

 22. Виділіть все на даному малюнку. Для цього скористайтеся комбінацією клавіш Ctrl+A.

 23. Потім, утримуючи кнопку Alt, клацніть на піску. Тепер у Вас виділене тільки небо.

 24. Скасуйте виділення командою Deselect (Скасувати виділення) з меню Select (Виділення) або клавішами Ctrl+D.

 25. Виділіть прямокутну область. Утримуючи клавіші Alt+Shift виділіть еліптичну область, що частково перекриває прямокутну.

 26. Відпустіть спочатку кнопку мишки, а потім клавіші Alt+Shift. У результаті ваших дій з'явиться виділення, що мають форму і розміри, області перекриття двох вихідних виділень.

 27. Скасуйте виділення командою Deselect (Скасувати виділення) з меню Select (Виділення) або клавішами Ctrl+D.

 28. Поверніться до файлу orange.jpg. Виберіть інструмент Magic Wand і настройте параметр Tolerance=120. Клацніть їм на апельсині. У результаті операції виділився, природно, апельсин.

 29. Тепер застосуйте команду Inverse меню Select або комбінацію Ctrl+Shift+I. Після цього виділилися усі фрагменти картинки, що не були виділені, а фрагменти, що були виділені, перестали бути виділеними тобто виділення інвертувалося.

 30. Скасуйте виділення командою Deselect (Скасувати виділення) з меню Select (Виділення) або клавішами Ctrl+D.

 31. Відкрийте документ C:\Program Files\Adobe\Photoshop\Samples\eagle.psd.

 32. Створіть ідеально кругле виділення навколо голови орла (це еліптичне виділення, створене з утриманням кнопки Shift).

 33. Інвертуйте виділення. (Комбінація Ctrl+Shift+I або меню Select/Inverse)

 34. Тепер виберіть команду Feather і як параметр Feather Radius зазначте 10 пікселів. Це ви задали область від краю, посередині якої буде відбуватися перемішування пікселів.

 35. Тепер за допомогою команди Fill залийте виділену область чорним кольором.

 36. Увемкніть режим трансформації виділення командою Transform Selection меню Select. Навколо виділення з'явиться рамка з маркерами по кутах і серединах сторін рамки. Рухаючи маркери, ви змінюєте форму і розмір виділення.

Примітка 1.7 Якщо утримувати натиснутою клавішу Shift, то зміна розмірів виділення буде відбуватися пропорційно. Якщо утримувати натиснутої клавішу Alt, то трансформація контуру буде відбуватися симетрично, тобто якщо ви тягнете нижній маркер рамки вниз, то верхній маркер так само піде вгору. При натиснутій кнопці Ctrl кожен маркер рамки виділення стає незалежним від інших і дозволяє спотворювати контур виділення за вашим смаком.

 1. Поверніть контур виділення для цього розмістіть курсор поруч з будь-яким кутовим маркером за межами рамки.

 2. Застосуйте трансформацію, для цього натисніть клавішу Enter, якщо ви не хочете застосувати виділення, то натисніть кнопку Esc.

 3. Перемістіть контур виділення по документу. Це робиться у такий спосіб: як інструмент виберіть будь-який інструмент виділення. Після цього, коли курсор знаходиться над виділеною областю, він набуває вигляд стрілки. Тепер, натиснувши ліву кнопку мишки, ви зможете перетягнути контур виділення в будь-яке потрібне вам місце документа.

 4. Скасуйте виділення командою Deselect (Скасувати виділення) з меню Select (Виділення) або клавішами Ctrl+D.

 5. Відкрийте файл Ducky.tif і за допомогою еліптичного виділення виділіть область, у яку потрапить голова каченяти. Виберіть у палітрі інструментів інструмент Move (найвищий інструмент праворуч у палітрі). Установіть курсор у центрі виділеної області, натисніть ліву кнопку мишки і переміщайте виділену область у будь-яке місце на екрані, потім відпустіть кнопку мишки. У такий спосіб ви переміщаєте виділену область по документу. Якщо ви хочете одержати копію виділеної області, то при переміщенні утримуйте клавішу Alt не відпускаючи ліву кнопку мишки. У цьому випадку у вас створиться копія виділеної області.

 6. Виділіть за допомогою еліптичного виділення область на картинці, у яку входить голова каченяти.

 7. Увімкніть режим Free Transform з меню Edit або комбінацією клавіш Ctrl+T. Навколо виділення з'явиться прямокутна рамка з маніпуляторами по кутах і центрах сторін (Точно так само як і у випадку Transfom Selection).

 8. Спробуйте, утримуючи середній маніпулятор лівої сторони рамки трансформації, потягнути його вправо. Виділена область почне стискуватися, а коли ліва границя перейде через праву сторону рамки почне з'являтися дзеркальне відображення виділеної області. Доведіть цю операцію до одержання повного дзеркального відображення. При всій цій операції виділена область змістилася вправо. Натисніть Enter для застосування результату, якщо не задоволені, тоді натисніть Esc. Також, рухаючи кутові маніпулятори, можна домогтися збільшення або зменшення розміру виділеної області.

Примітка 1.8 Якщо при цьому утримувати Shift, то зміна розмірів виділеної області буде відбуватися пропорційно, а якщо утримувати Alt - то від центра. При утриманні кнопки Ctrl з'являється можливість переміщувати поточний маніпулятор, не змінюючи місце знаходження інших маніпуляторів, тобто викривляти виділену область зовсім вигадливим чином. Якщо в режимі Free Transform курсор помістити за рамку трансформації, у районі маніпулятора, то курсор зміниться на вигнуту двосторонню стрілку, тобто курсор обертання, і далі просто утримуйте кнопку мишки й обертайте область. Для застосування трансформації потрібно натиснути Enter. Поки ви не застосуєте трансформацію інші дії будуть недоступні .

 1. Відкрийте файл C:\Program Files\Adobe\Photoshop\Samples\
  dune.tif. Виділіть небо за допомогою інструмента Magic Wand (усе небо можна виділити, клацаючи чарівною паличкою й одночасно утримуючи натиснутої кнопку Shift – тобто застосовуючи додавання виділень). Установіть основним кольором червоний. Після того як ви виділили область неба, скористайтеся командою Fill. У настроюваннях команди установіть такі параметри: useforegraund color, modecolor burne і натисніть OK. Тепер небо набуло темно-червоного відтінку. Тепер інвертуйте виділення (тобто тепер повинен бути виділений пісок). Повторимо процедуру заливання, тільки тепер як колір заливання використовуємо 50% Gray.

 2. Відкрийте файл С:\Program Files\Adobe\Photoshop\Samples\
  Ducky.tif.


 3. За допомогою інструменту еліптичного виділення виділіть область навколо голови каченти, так, щоб голова повністю потрапила усередину виділеної області. Виберіть основним кольором червоний колір.

 4. Виберіть команду Stroke меню Edit. У виниклому діалоговому меню установіть наступні параметри:

  • width (товщина об ведення) – очевидний параметр, що свідчить про на товщину обведення, установіть його таким, що дорівнює 10;

  • Location (положення обведення). Можливі три положення контуру обведення: inside, outside і center. Установіть його значення - center.

Натисніть і контур окреслиться обраним червоним кольором.

Примітка 1.9 Параметр Location свідчить про те, з якої сторони відбудеться окреслення контуру виділення. Якщо ви вибрали inside – то окреслення відбудеться усередині контуру виділення, якщо center – то контур виділення буде в центрі створеного окреслення, у випадку outside – окреслення контуру відбудеться по зовнішній стороні контуру виділення.

 1. Для закріплення вивченого матеріалу створіть свій монтаж. У стартовому документі Start01.jpg знаходиться вихідний матеріал – набір фруктів і овочів, які необхідно розмістити таким чином, щоб у підсумку вийшов портрет, схожий на портрет розміщений у файлі за адресою itp:\itd-server\Завдання\Видавничі системи\Лр_1\повар.jpg.

 2. Використовуючи інструменти виділення, по черзі виділяйте і переміщуйте виділені елементи на базовий компонент монтажу – гарбуз. Зверніть увагу на те, що деякі об'єкти знадобляться кілька разів (наприклад вуха) і тому переміщуючи їх не забувайте створювати копії, утримуючи кнопку Alt при переміщенні. Для одержання дзеркальних відображень можна використовувати режим FreeTransform. Для повертання об'єктів на точне значення кута, утримуйте при повороті Shift, тоді поворот буде проходити поступово, ривками по 15 градусів. При одержанні остаточного результату обрізайте все зайве командою Crop (щоб залишилася тільки особа кухаря, без вихідних матеріалів). Збережіть отриманий файл у своїй мережній папці.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка