Методичні вказівки до лабораторних занять (частина 1) Microsoft Word для студентів спеціальностейСкачати 429.08 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації30.12.2016
Розмір429.08 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки України

Луцький державний технічний університет
Економічна інформатика
Методичні вказівки

до лабораторних занять

(частина 1)


Microsoft Word
для студентів спеціальностей

МЕ,МК,УП,ПС денної форми навчання

Редакційно-видавничий відділ

Луцького державного технічного університету

Луцьк 2007

УДК 004.42(07)


ББК 32.973.01я7

Х 93


Економічна інформатика. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальностей МЕ, МК, УП, ПС денної форми навчання (частина 1) / Христинець Н.А. Луцьк: ЛДТУ, 2007. - с.
Дані методичні вказівки включають 8 лабораторних робіт, по вивченню текстового редактора Word, тематика яких охоплює частину курсу (один модуль) дисципліни „Економічна інформатика ” у 1 семестрі для студентів спеціальностей МЕ, МК, УП, ПС денної форми навчання.

Укладач: Христинець Н.А.


Рецензенти:
Відповідальний за випуск: Пех П.А.

Затверджено науково-методичною радою ЛДТУ,

протокол № від

Рекомендовано до друку методичною комісією факультету обліку та фінансів ЛДТУ, протокол № від

Затверджено на засіданні кафедри прикладної математики,

протокол № від


© Н.А.Христинець 2007

Зміст

Порядок виконання лабораторних робіт


Дані методичні вказівки містять вісім лабораторних робіт, що охоплюють основні аспекти практичного використання текстового процесора Word, який на даний час є найпоширенішим програмним продуктом для роботи з текстовими документами.

Опис кожної лабораторної робіт містить короткі теоретичні відомості і перелік питань, які слід вивчити самостійно, користуючись конспектом лекцій, спеціальною літературою, або довідковою системі самого текстового процесора.

До виконання лабораторної роботи допускаються студенти, що продемонстрували знання відповідей на контрольні питання і способів виконання завдань, наведених далі в описі роботи.

Виконання роботи зараховується студентам, що успішно справилися з усіма без винятку пунктами завдань, і здатними дати вичерпні пояснення про хід виконання роботи.

Лабораторна робота № 1.
Робоче середовище Word. Створення і зберігання документів. Абзаци , межі сторінок, лінійки, центрування тексту. Відступи та інтервали.
Короткі теоретичні відомостіРобоче середовище текстового процесора Word, включає засоби для відображення документів – це спеціальним способом організоване вікно зі шкалами розмітки і лінійками прокрутки, а також засоби для виконання операцій над документами. До них відносяться кнопки панелей інструментів, основне меню програми, і контекстне меню. Воно містить список найбільш вживаних операцій, які можна виконати з де-яким об'єктом, і викликається, якщо клацнути правою клавішею мишки по цьому об'єкту.

Перелік панелей інструментів, що відображаються на екрані, і склад функціональних кнопок на кожній панелі можна змінити за допомогою контекстного меню або команди Вид/ Панели инструментов головного меню.

Деякі панелі інструментів представлені окремою кнопкою в інших панелях. Наприклад, на панелі інструментів Стандартная є кнопки , , натискання або відпускання яких викликає відповідно відображення чи приховання панелей Рисование та Таблицы и границы.

Створити новий документ можна на основі шаблона «Обычный», що представляє собою чистий лист, або на основі іншого шаблона, що представляє собою заготовку якогось типового документа: листа, звіту, факсу і т.п. З програмою Word постачається велике число готових шаблонів, перелік яких доступний через опцію Создать в меню Файл. Користувач може коригувати існуючі і створювати власні шаблони.

Кнопка Сохранить й одноіменна опція в меню Файл дозволяють зберегти поточний документ на колишньому місці і під колишнім іменем. Опція Сохранить как... викликає вікно діалогу, у якому можна задати інше ім'я чи місце розташування файла, його тип (документ Word, шаблон, документ попередніх версій Word і т.п.), а також додаткові параметри, наприклад паролі для захисту від несанкціонованого відкриття і зміни файла.

Для відкриття файла можна скористатися кнопкою Открыть або однойменною опцією меню Файл, потім вибрати або ввести ім'я файла. Якщо ім'я і місце розташування файла ви знаєте тільки приблизно, або знаєте тільки приблизну дату його створення і т.п., то можна скористатися засобами пошуку файлів Найти і Отбор.
Word дозволяє працювати одночасно з декількома документами. Кожний з них відкривається в окремому вікні. Для переходу з одного вікна в інше треба клацнути мишкою на видимій частині потрібного вікна або скористатися меню Окно чи комбінацією клавішів Ctrl+F6.

Масштаб зображення в поточному вікні задається на панелі інструментів Стандартная шляхом вибору числа у полі зі списком Масштаб, або введення довільного числа у це поле з клавіатури.

Кнопки для керування вікном: Свернуть , Развернуть /Восстановить , Закрыть розташовані в його правому верхньому куті. Вони дозволяють відповідно: звернути вікно до розмірів кнопки в нижній частині екрана, розгорнути вікно на весь екран або відновити його колишні розміри, закрити вікно, закінчивши роботу з даним документом.

Редагування і форматування тексту виконується в такий спосіб. Спочатку виділяється якийсь фрагмент тексту або весь текст, що міститься в документі Потім над виділеним текстом виконуються операції по редагуванню і форматуванню.

Виділення тексту може виконуватися за допомогою мишки або клавіатури (якщо переміщати курсор при натиснутій клавіші Shift).

Виділений текст може бути вилучений, замінений тексом що вводиться з клавіатури, скопійованим або переміщеним в інше місце чи інший документ, або переформатованим.

Форматування шрифту дозволяє змінювати його тип, розмір, жирність, нахил, колір самого шрифту і його фону і т.п.

Форматування абзаців дозволяє змінювати такі параметри як відступи від полів сторінки для першого і для наступних рядків абзацу, міжрядкові інтервали усередині абзацу і між абзацами тощо.

Переміщення по документу, його редагування і форматування займає значний відсоток часу роботи з документом. Тому варто добре вивчити і довести до автоматизму способи ефективного використання і мишки і клавіатури для виконання цих операцій.Хід роботи


 1. Створіть у текстовому редакторі Word документ і збережіть його в каталозі вашої групи у папці з Вашим номером під назвою Лабораторна1Прізвище (наприклад, Лабораторна1Климчук, Лабораторна1Москаленко).

 2. Першу сторінку Вашого документу зробіть альбомної орієнтації. Для цього виконайте таку послідовність команд: Файл - Параметры страницы – Орієнтация альбомная - ОК.

 3. Виберіть такі параметри до сторінки - ліве поле 3 см, решта полів - по 1 см. Для цього виконайте таку послідовність команд: Файл - Параметры страницы – Поля- \встановіть потрібні розміри\ - ОК.

 4. Заголовок документу – Лабораторна робота №1.АВТОБІОГРАФІЯ. Розмір шрифта - 28, шрифт – Vernada.

 5. Документ повинен складатися з п’яти абзаців і займати не менше, як пів сторінки. Розмір шрифта - 16, шрифт - Times New Roman. Стиль написання автобіографії вільний ( наприклад, дата і місце народження, домашня адреса, інформація про батьків, друзів, шкільні предмети, які подобалися, інші захоплення тощо).

 6. Перший абзац автобіографії виділіть червоним кольором.Для цього виконайте таку послідовність команд: виділіть текст – Формат – Шрифт - Шрифт - Цвет текста - виберіть червоний колір - ОК.

 7. Другий абзац автобіографії підкресліть пунктиром. Для цього виконайте таку послідовність команд: виділіть текст- Формат- Шрифт- Шрифт- Подчёркивание- виберіть пунктир- ОК.

 8. У третьому абзаці автобіографії всі букви подайте контуром. Для цього виконайте таку послідовність команд: виділіть текст- Формат- Шрифт- Шрифт- Видоизменение контур- ОК.

 9. У четвертому абзаці розрідіть букви на 4 пункти і збільшіть міжстічковий інтервал у 1,5 рази. Для цього виконайте таку послідовність команд: виділіть текст- Формат- Шрифт- Интервал- Интервал разреженный на 4- ОК. Знову виділіть текст- Формат- Абзац- отступы и интервалы- Интервал междустрочный полуторный- ОК.

 10. У п’ятому абзаці автобіографії кожне слово, починаючи з другого, змістіть відносно попереднього на 3 пункти. Для цього виконайте таку послідовність команд: спочатку виділіть друге слово у п’ятому абзаці- Формат- Интервал- Смещение текста вниз- на 3 пункта- ОК.Далі виділіть третє слово і знову виберіть Формат- Интервал- Смещение текста вниз- на 6 пунктов- ОК. і т.д.

 11. Перший і другий абзац відцентруйте по ширині тексту, всі решта абзаців – по лівому краю. Для цього використайте кнопки центрування тексту на панелі інструментів.

 12. Збережіть документ ще раз. Для цього варто лише натиснути на кнопку на панелі інструментів або вибрати команду Файл- Сохранить.  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка