Методичні вказівки для студентів до теми вивчення радіоактивного випромінювання за допомогою радіометраСкачати 49.08 Kb.
Дата конвертації23.05.2017
Розмір49.08 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. М.І.ПИРОГОВА


"Затверджено"

на методичній нараді

кафедри медбіофізики

Завідувач кафедри

Професор І.І. Хаїмзон


28. 08. 2012 р.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДО ТЕМИ
ВИВЧЕННЯ РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ РАДІОМЕТРАНавчальна дисципліна

Медична і біологічна фізика

Модуль №3

Основи медичної біофізики

Змістовий модуль №9

Радіаційна фізика. Основи дозиметрії.

Тема заняття №19.2

Вивчення радіоактивного випромінювання за допомогою радіометра. Лабораторна робота №28.

Курс

1

Факультет

Медичний №1

Вінниця-2012І. Темa №19.2:РАДІОАКТИВНІСТЬ. ВИВЧЕННЯ РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ РАДІОМЕТРА.

Лабораторна робота № 28.
Актуальність теми:

Радіоактивний розпад – один з найпоширеніших джерел іонізуючого випромінювання, яке називається радіоактивним (α, β, γ –випромінювання). Будь-які види іонізуючого випромінювання є шкідливими для організму. Їх тривалий вплив на організм в значних дозах може призвести до важких наслідків. Тому робота з будь-якими джерелами радіоактивного випромінювання вимагає прийняття мір для захисту людини від його впливу. Для вибору необхідних способів і засобів захисту слід знати дози іонізуючих випромінювань, а також активність радіоактивних препаратів. Для визначення доз використовують дозиметричні прилади – дозиметри. Активність радіоактивних ізотопів вимірюють радіометрами.


ІІ. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

Знати:

Вміти:

 • вимірювати радіоактивний фон та визначати активність радіоактивного препарату за допомогою радіометра;

 • визначати лінійний коефіцієнт послаблення і товщину шару половинного послаблення;

 • досліджувати послаблення гамма-випромінювання різними речовинами.


ІІІ. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ


Назва попередніх дисциплін

Отримані базові знання

Курс фізики в обсязі програми для загальноосвітньої школи

1. Радіоактивність.

2. Види радіоактивного випромінювання.

3. Методи спостереження і реєстрації радіоактивних частинок.

4. Схема і принцип дії газорозрядного лічильника Гейгера-Мюллера.
ІV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ


 • Радіоактивність– це явище самодовільного розпаду нестійких ядер, що супроводжується утворенням ядер інших елементів і радіоактивним випромінюванням (α, β, γ).

 • Види радіоактивного випромінювання:

  • α-частинки, β-частинки (електрони і позитрони),

  • γ-випромінювання – електромагнітні хвилі з довжиною хвилі λ<0,1нм.


V. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

5.1. Нові терміни:

Радіометр – прилад для вимірювання активності радіоактивного елементу.5.2. Теоретичні питання до заняття:

 1. Радіоактивність. Природна і штучна радіоактивність.

 2. Види радіоактивного розпаду і їх характеристики (енергія, густина іонізації, проникна здатність).

 3. Основний закон радіоактивного розпаду.

 4. Активність радіоактивного препарату та одиниці її вимірювання.

 5. Радіоактивний фон і причини його виникнення.

 6. Будова і принцип дії лічильника Гейгер-Мюллера.

 7. Будова (блок-схема) і принцип дії радіометра.

 8. Закон послаблення радіоактивного випромінювання речовиною.

 9. Фізичний зміст лінійного коефіцієнта послаблення і товщини шару половинного послаблення. Значення цих характеристик та їх використання.


5.3. Практичне завдання:

1.Підготувати протокол Лабораторної роботи №28 за прийнятою на кафедрі схемою.


5.4. Завдання для самоконтролю:

Виберіть вірні відповіді:

1. Яке випромінювання відноситься до радіоактивного?

а) α–частинки;

б) β–частинки;

в) γ–випромінювання;

г) всі відповіді вірні.


2. Лінійний коефіцієнт послаблення γ–випромінювання для сталі дорівнює: μ=0,02мм-1. Що це означає?

а) шар сталі товщиною 50мм зменшує інтенсивність γ–випромінювання в е раз;

б) шар сталі товщиною 50мм зменшує інтенсивність γ–випромінювання в 2 рази;

в) шар сталі товщиною 0,02мм зменшує інтенсивність γ–випромінювання в е раз.


3. Системна одиниця вимірювання активності радіоактивного елементу:

а) 1 беккерель;

б) 1 кюрі;

в) 1 резерфорд.


4. Лічильний прилад радіометра реєструє кількість …

а) γ–фотонів;

б) β–частинок;

в) α–частинок;

г) електричних імпульсів.
5. Який вираз визначає число радіоактивних ядер, що розпалися за час t?

а) N=N0e-λt;

б)

в) N0 N=N0 (1– e-λt).


6. Як змінюється в результаті β+розпаду порядковий номер елемента Z?

а) збільшується на одиницю;

б) зменшується на одиницю;

в) не змінюється.


Вірні відповіді: 1–г; 2–а; 3–а; 4–г; 5–в; 6–б.

5.6. Література

1. Чалий О.В. Методична і біологічна фізика. – К: Книга плюс, 2005.

2. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика.–М.: Высшая школа,1987.

3.Ємчик Л.Ф., Кміт Я.М. Медична і біологічна фізика. –Л.: 2003.

4. Сайт кафедри МБФ ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

5. Конспект лекцій.

6. Дяков В.А. і співавтори. Лабораторний практикум з медичної і біологічної фізики. В.: ВДМУ, 1999. Лабораторна робота № 28.
VІ. АУДИТОРНА РОБОТА

1. Виконання лабораторної роботи: - 65хв.  • отримання результатів вимірів;

  • обробка і аналіз отриманих результатів вимірів;

  • написання висновків до роботи.

2. Тестовий контроль знань студентів - 10 хв.

3. Захист протоколу лабораторної роботи - 10 хв.4. Оголошення результатів роботи та завдання до

наступного заняття - 5 хв.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка