Методичні вказівки для самостіної роботи студентів 3-го курсу медичних та 2-го курсу стоматологічних факультетівСкачати 267.57 Kb.
Дата конвертації12.11.2016
Розмір267.57 Kb.


Міністерство охорони здоров’я України

Харківський національний медичний університет

Кафедра фармакології та медичної рецептури

ПСИХОТРОПНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ЗБУДЖУВАЛЬНОЇ ДІЇ:

АНТИДЕПРЕСАНТИ, СОЛІ ЛІТІЮ, АДАПТОГЕНИ,

ПСИХОМОТОРНІ СТИМУЛЯТОРИ.

АНАЛЕПТИКИ

Методичні вказівки для самостіної роботи студентів

3-го курсу медичних та 2-го курсу стоматологічних факультетів

з дисципліни «Фармакологія»


ЗАТВЕРДЖЕНО

вченою радою ХНМУ.

Протокол № 10 від 22.09.2016

Харків


ХНМУ

2016


Психотропні лікарські засоби збуджувальної дії: антидепресанти, солі літію, адаптогени, психомоторні стимулятори. Аналептики: метод. вказ. для самост. роботи студентів 3-го курсу мед. та 2-го курсу стомат. фак-тів з дисципліни «Фармакологія» / уклад.: Т. І. Єрмоленко, Л.Т. Киричок, Е.В. Карнаух, А.В. Александрова, О.В. Кривошапка, Д.О. Гордійчук, Ю.М.Онашко – Харків: ХНМУ, 2016. – 17 с.Укладачі:

Т. І. Єрмоленко,
Л.Т. Киричок,
Е.В. Карнаух,
А.В. Александрова,
О.В. Кривошапка,
Д.О. Гордійчук,
Ю.М. Онашко


Тема практичного заняття

ПСИХОТРОПНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ЗБУДЖУВАЛЬНОЇ ДІЇ: АНТИДЕПРЕСАНТИ, СОЛІ ЛІТІЮ, АДАПТОГЕНИ, ПСИХОМОТОРНІ СТИМУЛЯТОРИ. АНАЛЕПТИКИ


1. Кількість годин - 2
2. Обґрунтування теми.

Відкриття та впровадження в практику активних психотропних засобів є одним з найбільш великих досягнень медицини. Перш за все принципово змінилося положення в лікуванні психічних захворювань, до появи яких лікування такого контингенту хворих було дуже обмеженим. Психотропні препарати суттєво поповнили арсенал лікарських засобів, що вживаються в інших галузях медицини. Важливо і те, що успіхи у створенні цих препаратів значною мірою стимулювали фундаментальні дослідження (фармакологічні, фізіологічні, біохімічні, патофізіологічні) у цій складній проблемі, як механізми різних проявів діяльності головного мозку, а також у встановленні етіології та патогенезу психічних розладів і принципів їх лікування.


3. Матеріальне та методичне забезпечення теми.

3.1.

Практичне заняття проводиться у приміщенні кафедри фармакології та медичної рецептури ХНМУ (головний корпус, 4 поверх) — учбова кімната, комп'ютерний класс (каб. №170).

3.2.

Перелік основної (обов’язкова – національні Підручники з фармакології за редакцією чл.-кор. НАН і НАМН України, проф. І.С. Чекмана) та

додаткової літератури.3.3.

Методичні матеріали щодо забезпечення лекційного навчання з дисципліни «Фармакологія» - лекції зав. Кафедри фармакології та медичної рецептури, д.фарм.н., проф. Т.І.Єрмоленко (мультимедійні презентації, архів електронних ресурсів Репозитарію ХНМУ http://repo.knmu.edu.ua/ (розділ «Лекційні матеріали для студентів. Кафедра фармакології та медичної рецептури») та електронна бібліотека кафедри фармакології).

3.4.

Методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття та методичні вказівки для самостіної роботи студентів за темою заняття.

3.5.


Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з фармакології за темою практичного заняття, що містить письмові завдання (теоретичні, рецептурні, тестові, ситуаційні та ін.), які студент виконує самостійно при підготовці до заняття та перевіряються (корекція, уточнення, доповнення відповідей) викладачем на основному етапі проведення практичного заняття.

3.6.

Перелік основних теоретичних питань з теми заняття для поточного контролю рівня підготовки студентів на основному етапі проведення практичного заняття.

3.7.

Перелік основних препаратів, що включені до рецептурних завдань у екзаменаційних білетах (виписування рецептів – основна практична навичка на іспитах з фармакології) та до типових ліцензійних тестових завдань КРОК-1 за темою практичного заняття.

3.8.

База комп’ютерних тестів кафедри (типові ліцензійні тестові завдання КРОК-1) за темою практичного заняття - комп’ютерний клас кафедри.

3.9.

Інструкція з оцінювання навчальної діяльності при європейській кредитно-трансферній системі організації навчального процесу (інформаційні стенди кафедри та на сайті кафедри).


4. Мета заняття:

загальна: 1. Узагальнити та проаналізувати фармакологічну характеристику антидепресантів;

 2. Класифікувати антидепресанти за механізмом дії та хімічною будовою;

 3. Висвітлити особливості фармакодинаміки інгібіторів захоплення моноамінів невронами не вибіркової та вибіркової дії; порівняльну характеристику інгібіторів моноаміноксидази (МАО) не вибіркової та незворотної і інгібіторів МАО вибіркової та зворотної дії;

 4. Інтерпретувати показання до призначення з врахуванням особливостей порівняльної дії препаратів та взаємозамінність, швидкість розвитку лікувального ефекту та принципи відміни препаратів;

 5. Винести судження про можливі побічні ефекти з метою їх попередження; механізм розвитку „сирного синдрому” при лікуванні ніаламідом, протипоказання до призначення;

 6. Визначити поняття нормотимічні засоби – солі літію та препарати інших фармакологічних груп з лікуючою активністю при маніакальних станах;

 7. Розкрити можливі механізми психотропної, зокрема нормотимічної дії солей літію;

 8. Висвітлити особливості фармакокінетики літію карбонату, показання до застосування, правила фармакотерапії, принципи дозування, можливі побічні реакції та протипоказання до призначення; картина гострого отруєння, його попередження та лікування;

 9. Визначити поняття та дати загальну характеристику – адаптогеном (загальнотонізуючим засобом), джерела їх одержання (типові представники цієї групи з рослин та тварин);

 10. Висвітлити фармакодинаміку адаптогенів, основні механізми дії, показання та протипоказання до призначення, можливі побічні ефекти;

 11. Виписати рецепти на препарати антидепресантів, адаптогенів і літію карбонату та провести фармакотерапевтичний аналіз виписаних препаратів, що діють на ЦНС.

конкретна:

а) знати:

 1. Визначення групової належності антидепресантів, солей літію, адаптогенів, психомоторних стимуляторів, аналептиків згідно сучасних класифікацій.

 2. Класифікацію лікарських засобів.

 3. Визначення фармакодинаміки і фармакокінетики окремих препаратів та їх механізмів дії, прояви можливої побічної дії, симптомів передозування, методи їх попередження і лікування, обгрунтування головних показань до призначення, вибір адекватної лікарської форми та шляхів введення, знати взаємодію з іншими медикаментами.

б) вміти:

 1. Виписувати та аналізувати рецепти на на антидепресанти, солі літію, адаптогени, психомоторні стимулятори, аналептики, котрі адекватно встановлюють порушену функцію відповідно до конкретної клінічної ситуації.


5. Графологічна структура теми. Термінологія (і в латинській транскрипції):

Антідепресанти – Antidepresanta

Адаптогени – Adaptogena

Психомоторні стимулятори – Psychostimulantia

Кофеїн-натрію бензоат Cofeinum natrii-benzoas

Амітриптилін– Amitriptylinum
Класифікація антидепресанів
І. Інгібітори зворотнього захоплення моноамінів нейронами:
Невибіркові


Вибіркові
- Імізин

- Амітриптилін

- Азафен


Серотонінові: флувоксамін, флуоксетин

Норадреналінові - мапротилін


ІІ. Інгібітори МАО:

Невибіркові

(МАОА, МАОВ)

Вибіркові

(МАОА)
Ніаламід

Піразідол
Антидепресанти


Механізми дії
Підвищення ефектів моноамінів (норадреналіну, серотоніну);

Збільшення гальмівного впливу серотоніну на лімбічну систему; М-холіноблокуючу, антигістамінну дію.
Фармакологічні ефекти
Антидепресивна дія,

седативна (амітриптилін, азафен, флуоксамін) дія,

стимулюючу (ніаламід, піразидол) дії.
Солі літію


Класифікація
Літію карбонат

Літію хлорид

Літію йодид

Літію ацетат

Літію цитрат
Солі літію


Механізми дії
- Вплив на струми Na +: Li + через Na + канали заходить всередину клітини, де частково заміщає Na +, змінюючи деполяризацію мембран;

- Зменшення вивільнення норадреналіну і дофаміну;

- Блокада фосфоінозітольного шляху, зменшення утворення інозітолтріфосфата та діацілгліцерола;

- Інгібування аденілатциклази, зниження цАМФ.
Фармакологічні ефекти
Зниження маніакального збудження
Класифікація адаптогенів

Настійки і рідкі екстракти (галенові)

Новогаленові

- Лимоника

- Женьшеня

- Заманихи

- Родіоли рожевої

- Елєутерокока

- Ехінацеї  - Сапарал

  - ПантокринАдаптогени
Механізми дії

- Активізація синтезу РНК та білків;

- Зменшення біохімічних порушень у випадку стресових реакцій;

- Нормалізація гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової та імунної систем в умовах стресів.

Фармакологічні ефекти

 • Поліпшення розумової та фізичної працездатності, зменшення стомлюваності, порушень апетиту;

 • Підвищення стійкості організму до впливу шкідливих факторів (підвищення температури повітря, охолодження, інтоксикації, іонізуючої радіації і т.д.);

 • Підвищення специфічного та неспецифічного імунітету;

 • Поліпшення кровообігу, дихання, зору, слуху, кардіопротекторна, гепатопротекторна дія.
Класифікація психомоторних стимуляторів


Похідні пурину


Фенілалкіламіни та фенілалкілсідноніміни

Похідні бензілімідазола (актопротектори)
Кофеїн

Кофеїн-бензоат натріюФенамін

Мерідил


Сіднокарб


Бемітіл

Психомоторні стимулятори
Механізми дії

- Нейросинаптичний

- Нейромедіаторний- Метаболічний: Блокада фосфодіестерази, накопичення цАМФ, стимуляція глікогенолізу, антагонізм з пуриновими рецепторами А1 і А2 (кофеїн); стимуляція вивільнення катехоламінів (фенамін, мерідил)
Фармакологічні ефекти

Збудження кори головного мозку, зменшують глибину наркотичного сну, збільшують працездатність, посилюють умовно-рефлекторну діяльність організму, аналептична дія, зниження центрального венозного тиску, підвищення діурезу, шлункової кислотності (кофеїн).6. Орієнтовна карта роботи студентів при підготовці до практичних занять

Підготовчий етап:

1.

Знати міждисциплінарну інтеграцію з попередніх дисциплін (латинська мова, анатомія людини, нормальна фізіологія, біологічна, біоорганічна хімії, патологічна фізіологія, патологічна анатомія, філософія иа ін.,) з теми практичного заняття. Знати термінологію (і в латинській транскрипції).

2.

Мотиваційна характеристика та обгрунтування теми практичного заняття.

3.

Використання відповідної основної і додаткової навчально-методичної літератури, лекції та кафедральної бази комп’ютерних тестів за темою практичного заняття.

Основний етап:

1.

Для досягнення учбової мети заняття ВИВЧИТИ та ЗНАТИ відповіді на основні теоретичні питання з теми практичного заняття (див. Перелік основних теоретичних питань), які будуть перевірятися викладачем шляхом усного та/або письмового опитування (корекція, уточнення, доповнення відповідей) на основному етапі проведення практичного заняття.

2.

ВМІТИ вирішувати з поясненнями теоретичні, тестові, рецептурні завдання та ситуаційні задачи, які запропоновані.

3.

ОВОЛОДІТИ ПРАКТИЧНИМИ НАВИЧКАМИ з теми заняття - виписувати та аналізувати рецепти на фармакопрепарати із зазначенням фармакологічної групи, механізму дії, форм випуску, основних та побічних ефектів, показань та протипоказань відповідно до конкретної клінічної ситуації

Заключний етап:

1.

ВИКОНАТИ обов'язкові завдання для самостійної роботи студентів - ЗАПОВНИТИ всі розділи з методичних вказівок для самостіної роботи студентів (робочого зошиту) з дисципліни «Фармакологія» за відповідної теми практичного заняття (таблиці, рецепти, задачи, схеми, тести та інши види контролю знань).

Наявніть цього заповненого зошиту під час проведення практичного заняття та його підписання викладачем - обов’язкова!2.

ВИВЧИТИ комп’ютерні типові ліцензійні тестові завдання КРОК-1 з кафедральної бази комп’ютерних тестів за темою практичного заняття для подальшого успішного проходження комп’ютерногго тестування під час проведення практичного заняття (комп'ютерний класс кафедри).


7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Перелік питань, що підлягають вивченню

(основні теоретичні питання та питання для самоконтролю) 1. Класифікація антидепресантів, солей літію, адаптогенів, психомоторних стимуляторів, аналептиків.

 2. Механізми дії антидепресантів.

 3. Механізми дії солей літію.

 4. Механізми дії адаптогенів.

 5. Механізми дії психомоторних стимуляторів.

 6. Механізми дії аналептиків.

 7. Фармакологічні ефекти та показання до застосування антидепресантів, солей літію, адаптогенів, психомоторних стимуляторів, аналептиків.

 8. Можлива побічна дія антидепресантів, солей літію, адаптогенів, психомоторних стимуляторів, аналептиків.

7.1. Набір тестових завдань для контролю вихідного рівня знань:1. Кофеїн викликає:

 1. послаблаблення дихання

 2. посилення дихання

 3. поглиблення дихання

 4. розслаблення м'язів бронхів

 5. пригнічує глікогеноліз

2. Бемегрід:

 1. прямо стимулює дихальний центр

 2. стимулює дихання рефлекторно

 3. стимулює судиноруховий центр

 4. пригнічує судиноруховий центр

 5. прямо впливає на серце

3. Виберіть аналептики:

 1. кордіамін

 2. кофеїн

 3. сіднокарб

 4. меріділ

 5. камфора

4. Камфора:

 1. має місцевоподразнюючу властивість

 2. надає стимулюючу дію на серце

 3. застосовується як стимулятор дихання

 4. викликає сонливість

 5. викликає лікарську залежність

7.2. Набір типових ситуаційних задач для поточного контролю рівня підготовки студентів на основному етапі проведення практичного заняття:1.

Хворому гіпертонічною хворобою, що ускладнилася психодепресивним станом, призначили ніаламід, застосування якого на фоні звичайного харчового раціону привело до гіпертонічної кризи.

Поясніть причину ускладнення, укажіть заходи його профілактики?
2.

Хворому з приводу гіпотонії призначений пантокрин в каплях усередину. Після регулярного вживання на протязi тижня хворий, не відчувши покращення, звернувся за порадою до лікаря.

Яку пропозицію у цьому випадку повинен дати лікар?
3.

Під час наркозу у стадіі хірургічного сну у хворого з’вились ознаки пригнічення дихання. У анестезіолога в наявності було три стимулятора дихання: цитітон, етимізол, коразол.

Який із зазначених препаратів вибере лікар для підтримання дихання у хворого, якщо врахувати, що операція ще не закінчилась?7.3. Набір тестових завдань підвищеної складності для поточного контролю рівня підготовки студентів на основному етапі проведення практичного заняття:1.

До дівчини, яка намагалася покінчити з життям, був викликаний психіатр, який виявив стан ендогенної депресії. Який препарат найбільш доцільно призначити хворій для проведення курсу лікування?

 1. Ноотропіл

 2. Амітриптилін

 3. Сіднокарб

 4. Етимізол

 5. Кофеїн

2.

У жінки захворювання серця ускладнилося гострою дихальною недостатністю. Який препарат з групи аналептиків має властивості камфори і добре розчиняється у воді, можна ввести внутрішньовенно для надання їй швидкої допомоги?

 1. Бемегрид

 2. Камфора

 3. Етимізол

 4. Сульфокамфокаїн

 5. Кордіамін

3.

У приймальне відділення поступив хворий з пригніченням дихання. Препарати якої фармакологічної групи можуть стимулювати дихання?

 1. Нейролептики

 2. Транквілізатори

 3. Аналептики

 4. Антидепресанти

 5. Анальгетики

4.

До жінки, яка намагалася покінчити життя самогубством, був викликаний психіатр, який виявив стан ендогенної депресії. Який препарат доцільно призначити хворий для проведення курсу лікування?

 1. Ноотропіл.

 2. Сіднокарб.

 3. Етимізол.

 4. Амітриптилін.

 5. Кофеїн

5.

Після народження у дитини розвинулася асфіксія. Який препарат необхідно ввести новонародженому для стимуляції дихання?

 1. Атропіну сульфат

 2. Лобелін гідрохлорид

 3. Празозин

 4. Етімізол

 5. Прозерін
6. Машиною швидкої медичної допомоги до лікарні доставили хворого, в стані важкої депресії, намагався покінчити життя самогубством. Діагноз:депресивний психоз. З якої фармакологічної групи потрібно призначити препарат хворому?

 1. Транквілізатори

 2. Седативні

 3. Нейролептики

 4. Антидепресанти

 5. Солі літію
 1. Під час видалення зуба у пацієнта виник колаптоїдний стан, хворий знепритомнів. Який препарат необхідно використати для швидкого виведення пацієнта з цього стану?

 1. Амитриптилин

 2. Кофеїн

 3. Анальгін

 4. Новокаїн

 5. Папаверина гідрохлорид
 1. У лікарню № 15 доставлений пацієнт в стані важкої депресії. Які фармакологічні засоби необхідно призначити хворому 17 років після того як він намагався покінчити життя самогубством?

 1. Антидепресанти

 2. Седативні

 3. Нейролептики

 4. Транквілізатори

Е. Ноотропні засоби
 1. Відразу після народження у дитини розвинулася асфіксія. Який препарат необхідно ввести для стимуляції дихання?

 1. Атропіну сульфат

 2. Лобелін гідрохлорид

 3. Празозин

 4. Етімізол

 5. Прозерін 1. У пацієнта захворювання серця ускладнилося гострою дихальною недостатністю. Який препарат з групи аналептиків має властивості камфори і добре розчиняється у воді, можна ввести внутрішньовенно для надання їй швидкої допомоги?

 1. Бемегрид

 2. Камфора

 3. Етимізол

 4. Сульфокамфокаїн

 5. Кордіамін

Вирішити тестові завдання:

 1. Під час видалення зуба у пацієнта виник колаптоїдний стан, хворий знепритомнів. Який препарат необхідно використати для швидкого виведення пацієнта з цього стану?

 1. Амитриптилин

 2. *Кофеїн

 3. Анальгін

 4. Новокаїн

 5. Папаверина гідрохлорид

 1. У лікарню № 15 доставлений пацієнт в стані важкої депресії. Які фармакологічні засоби необхідно призначити хворому 17 років після того як він намагався покінчити життя самогубством?

 1. *Антидепресанти

 2. Седативні

 3. Нейролептики

 4. Транквілізатори

 5. Ноотропні засоби

 1. Відразу після народження у дитини розвинулася асфіксія. Який препарат необхідно ввести для стимуляції дихання?

 1. Атропіну сульфат

 2. Лобелін гідрохлорид

 3. Празозин

 4. *Етімізол

 5. Прозерін
 1. У пацієнта захворювання серця ускладнилося гострою дихальною недостатністю. Який препарат з групи аналептиків має властивості камфори і добре розчиняється у воді, можна ввести внутрішньовенно для надання їй швидкої допомоги?

 1. Бемегрид

 2. Камфора

 3. Етимізол

 4. *Сульфокамфокаїн

 5. Кордіамін
 1. До юнака, який намагався покінчити з життям, був викликаний психіатр, який виявив стан ендогенної депресії. Який препарат найбільш доцільно призначити хворій для проведення курсу лікування?

 1. Ноотропіл

 2. *Амітриптилін

 3. Сіднокарб

 4. Етимізол

 5. Кофеїн7.4. Набір індивідуальних письмових рецептурних завдань для виписування

рецептів на занятті для поточного контролю рівня підготовки студентів

на основному етапі проведення практичного заняття:
Обґрунтувати вибір препарату, його лікарську форму, дозування, концентрацію, шлях введення і виписати рецепт:


 1. Препарати для лікування депресивних станів, що поєднуються з підвищеною збудливістю ЦНС;

 2. Препарати, що поєднують антидепресивний ефект зі стимулюючою дією при депресивних станах з важкою загальмованістю ЦНС;

 3. Препарати для попередження приступів маній хворому з маніакально-депресивним синдромом;

 4. Препарати для підвищення опірності організму при інфекційних захворюваннях, при підвищених фізичних та психічних навантаженнях.

7.5. Ситуаційні задачі для визначення кінцевого рівня знань:
 1. Проаналізувати експеримент. Пояснити механізм розвитку спостережуваного явища. Двом добровольцям з масою тіла 70 кг і 93 кг при однаковому зрості та віці ввели підшкірно 1 мл 20% розчину кофеін-бензоату натрію. Через 30 хвилин у одного добровольця число серцевих скорочень знизилася до 60 ударів в хвилину, а в іншого підвищилося до 100 ударів в хвилину, появились екстрасистоли.
 1. Хворому був призначений аналіз крові на цукор. Лікар пояснив йому, що вранці до здачі крові їсти не можна. Хворий нічого не їв, а тільки випив велику чашку міцної кави. Який буде результат аналізу і чому?
 1. Хворій А., 45 років з діагнозом «Депресія», був призначений препарат, який вона приймала 3 тижні. В результаті лікування у хворої розвинулося безсоння, ейфоричність, тахікардія, зниження АТ, порушення акомодації і сухість у роті, тремор.

1. Який засіб приймала хвора?

2. Який механізм дії цього ЛЗ?

3. Яка причина явищ, що розвинулися?


 1. Хвора К., 53 роки, поступила в стаціонар з наступними симптомами:

t тіла = 38,3; м'язова ригідність, АТ 90/60 мм рт. ст., тони серця глухі, пульс слабкого наповнення і напруги, 60 уд. в хв. Відомо, що хвора протягом 6 місяців приймала флуоксетин по 1 таблетці 2 рази на добу. В останні 2 тижні хвора приймала ніаламід по 1 драже 3 рази на день і бісептол-480 по 1 таблетці 2 рази на день.

1. Як називається спостережуване явище?

2. Поясніть механізм розвитку цього синдрому.

3. Які заходи допомоги необхідно надати хворій?
 1. Хвора В., 40 років, протягом 2-х місяців приймала трансамін, суворо дотримуючись всі призначення лікаря. Самопочуття було добрим. Одного разу в гостях хвора з'їла салат невідомого складу, після чого у неї різко піднявся АТ. Хвора прийняла 3 таблетки резерпіна - ефекту не було.

1. Який харчовий продукт містився в салаті?

2. Чому піднявся АТ?

3. Чому не допоміг резерпін?


 1. Хворий І., 30 років, з діагнозом «Депресія», протягом 9 днів приймав імізин по 1 таблетці 2 рази на день і новокаїнамід по 1 таблетці 3 рази на день. Поліпшення психічного статусу не спостерігалося.

1. З чим пов'язана відсутність ефекту лікування?

2. Який механізм дії імізина?
 1. Хворий поступив в стаціонар з діагнозом «Загострення хронічного гастриту». Відомо, що напередодні ввечері він випив 1 літр пива, а вранці в день надходження 2 чашки міцної кави, викурив 1 сигарету і нічого не їв.

1. Що стало причиною захворювання?

2. Який механізм розвитку загострення хронічного

гастриту?


 1. Хворий поступив в стаціонар з гострим приступом глаукоми. З анамнезу відомо, що протягом 7 днів, на передодні приступу, хворий приймав якийсь препарат з метою зняття депресії. Пояснити механізм розвитку гострого нападу глаукоми. Назвати препарат.
 1. Відзначити показання до застосування аналептиків:

1. Значне пригнічення життєво-важливих центрів продовгуватого

мозку снодійними засобами і засобами для наркозу.

2. Судоми.

3. Асфіксія новонароджених.

4. Для виведення з наркозу після закінчення хірургічної операції.

5. Для прискорення пологів.

6. При психозах.

7. Легке отруєння снодійними засобами.
 1. Заповніть таблицю за вказаною формою, вказавши фармакологічну групу засобів і показання для її застосування:

Засіб

Фармакологічна

група


Показання для застосування

лобелін

Аналептик рефлекторної дії

Гостра респіраторна

недостатністьаналептична сумішніаламідамітриптілінкофеїннашатирний спиртетімізолстрихнінкамфора


 1. Вкажіть побічну дію, яку може викликати кожен із запропонованих засобів. Перелік засобів: фенамін, имізин, кофеїн, настійка женьшеню.

7.6. Експериментальна частина (досліди):Дослід 1.

Вплив кофеїну на пульс та дихання. У студента визначають частоту пульсу та дихання. Потім студент приймає всередину 1 мл 10% розчину кофеїну-бензоату натрію. Через 5 – 10 хвилин проводиться підрахунок і запис показників частоти пульсу та дихання. На підставі отриманих даних треба зробити висновки про дію кофеїну на серце та дихання.


Дослід 2.

Дія токсичної дози кофеїну на кісткову мускулатуру. Жабі під шкіру вводять 1 мл 5% розчину кофеіна-бензоату натрію. Відзначають появу ригідності скелетних м'язів, труднощі при стрибках і втрату здатності стрибати. Приблизно через годину настає повне м'язове задубіння. Одночасно з дією на м'язи підвищується рефлекторна збудливість нервової системи. Можливо наявність тонічних і тетанічних судом.


Дослід 3.

Дія кофеїну на ізольоване серце жаби. Через ізольоване серце жаби пропускають розчин кофеїн-бензоат натрію в розведенні 1:5000, записують криву серцевих скорочень до і під час дії кофеїну та при відмиванні серця рідиною Рінгера.


Дослід 4.

Вплив кофеїну на центральну нервову систему мишей. У досліді беруть двох мишей однакової ваги (18 - 20 г). Одній тварині підшкірно вводять 0,2 мл 1% розчину кофеіна-бензоату натрію. Через 10 хвилин обом тваринам вводять підшкірно 0,2 мл 3% розчину хлоралгідрату. Спостерігають за поведінкою і станом мишей. Порівнюють і пояснюють результати досліду.


Дослід 5.

Вплив цитітона на дихання кролика. Кролику, зафіксованого на верстаті спиною вниз, ввести в порожнину носа скляну канюлю, з'єднану через гумову трубку з реєструючою капсулою, записати на стрічці кимографа вихідну частоту і глибину дихання. Ввести внутрішньовенно 0,3 - 0,5 мл цитітона і знову провести реєстрацію дихання. Зробити аналіз пневмограми.


Дослід 6.

Пробуджуюча дія бемегриду. Двом мишам вводять 0,25 мл 0,6% розчину гексеналу. Після дії наркозу одній тварині вводять 0,25 мл 0,5% розчину бемегриду, а другій - 0,25 мл ізотонічного розчину натрію хлориду. Якщо ефекту не буде, через 10 хвилин знову ввести бемегрид в тій же дозі. Всі речовини вводити внутрішньочеревно. Порівняти тривалість наркозу (час перебування в бічному положенні) у обох тварин.


Дослід 7.

Антитоксична дія камфори. Прикріпити знерухомлену жабу вагою 40 г до дошки. Оголити серце і стежити за силою і частотою серцевих скорочень. Потім ввести тварині підшкірно 0,5 мл 20% розчину хлоралгідрату. При різкому уповільненні серцевого ритму ввести жабі тим же шляхом 0,5 мл 10% масляного розчину камфори. Спостерігати за відновленням роботи серця.


Дослід 8.

Антагонізм ніаламіда з резерпіном. Двох білих щурів розміщують в камеру, підлога якої служить електродом, і з інтервалами в 1с включають електричний струм напругою 15В. Електричне подразнення викликає агресивну реакцію у щурів (бійка). Потім тваринам вводять під шкіру резерпін в дозі 5 мг/кг (0,1 мл 0,5% розчину на 100 г маси тіла) і через 50 хв реєструють реакцію щурів на електричне подразнення. Двом іншим щурам вводять під шкіру ніаламід в дозі 400 мг/кг і таку ж, як першій парі щурів, дозу резерпіну. Через 50 хв реєструють реакцію тварин на таке ж електричне подразнення. Отримані дані записують в таблицю.


8. Практичні навички з теми:

 1. Вміти вибрати лікарський засіб на основі знання його фармакокінетики та фармакодинаміки для паціента відповідно до ситуаційної задачи.

 2. Вміти виписати в рецептах препарати за темою практичного заняття.

 3. Вміти вирішувати тестові завдання з обгрунтуванням відповідей.


9. Препарати, що включені до типових ліцензійних тестових завдань КРОК-1:

Кофеїн-натрію бензоат Cofeinum natrii-benzoas

АмітриптилінAmitriptylinum10. Література.

Основна:

 1. Фармакологія: Підручник для студентів медичних факультетів / Чекман І.С., Горчакова Н.О., Казак Л.І. та ін./ Видання 3-е – Вінниця: Нова Книга, 2016. – С. 210-235.

 2. Фармакология: учебник для студентов высших учебных заведений: перевод с укр. Языка / И.С. Чекман, Н.А. Горчакова, Л.И. Казак [и др.]; под ред. Профессора И.С. Чекмана. – Винница: Нова Книга, 2013.- С. 217-232.

 3. Фармакология: учебник / Д.А. Харкевич.- 10-е изд., испр., перераб. и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- С. 237-257.

Додаткова:

 1. Машковский М.Д. Лекарственные средства.- 15-е изд., перераб., испр. и доп.- М.: ООО «Издательство Новая Волна», 2007.- С. 90-111.

 2. Державний формуляр лікарських засобів. Випуск шостий [Електронний ресурс] / ДП «Державний експертний центр МОЗ України» ; ред. Аряєв М.Л., Баранько О.В., Бебешко В.Г. [та ін.] – Київ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM): кольор.; 12 см.

 3. Фармакология (самостоятельная подготовка студентов): Учебное пособие / [Звягинцева Т. В., Киричек Л. Т., Трутаев И. В. и др.] – Х. : ФЛП Шлëмич С.Ф. – 2008. – С. 137-145.

 4. Вивчаємо фармакологію (самостійна підготовка студентів) / [Звягінцева Т. В., Киричок Л. Т., Трутаєва І. В. та ін.]. – Харків : ЕДЕНА, 2005. – С. 94-100.

 5. Врачебная рецептура: учебник / [Л.Т. Киричек (ред.) и др.].- Х.: ЧФ «Антиква», 2001.- 214 с.

 6. Лікарська рецептура: навчальне видання для студентів медичних вузів, лікарів / [Л.Т. Киричок (ред.) та ін.].- Х.: ВКФ «Гриф», 2003.- 224 с.

 7. Tripathi K D – Essentials of Medical Pharmacology, 6th Edition Jaypee, New Delhi, 2008.- 940 p.

 8.  Rang H. P., Dale M. M., Ritter J.M., Moore P.K. Pharmacology, 5th edition, Churchill- Livingstone, London 2003.-797 p.

Методичні вказівки складені — Т. І. Єрмоленко, Л.Т. Киричок, Е.В. Карнаух,

А.В. Александрова, О.В. Кривошапка, Д.О. Гордійчук, Ю.М. Онашко
Методичні вказівки переглянуті і затверджені на засіданні

кафедри фармакології та медичної рецептури, Протокол № 3 від 07.09.2016 р.

З доповненнями (змінами) _______________________________
Завідувач кафедри

д.фарм.н., професор ___________________ Т.І. Єрмоленко(підпис)

Навчальне видання

Методичні вказівки для самостіної роботи студентів3-го курсу медичних та 2-го курсу стоматологічних факультетів
з дисципліни «Фармакологія»


Укладачі:

Тамара Іванівна Єрмоленко

– д.фарм.н., проф., зав. кафедри фармакології та медичної рецептури ХНМУ,
Людмила Трохимівна Киричок

– д.мед.н., проф. кафедри фармакології та медичної рецептури ХНМУ,
Елла Володимирівна Карнаух

– к.мед.н., доцент кафедри фармакології та медичної рецептури ХНМУ,
Аліна В’ячеславівна Александрова

– к.мед.н., ст. викл. кафедри фармакології та медичної рецептури ХНМУ,
Олександр Вікторович Кривошапка

– к.мед.н., ст. викл. кафедри фармакології та медичної рецептури ХНМУ,
Дар’я Олександрівна Гордійчук

– к.мед.н., асистент кафедри фармакології та медичної рецептури ХНМУ,
Юлія Миколаївна Онашко

– асистент кафедри фармакології та медичної рецептури ХНМУ,

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка