Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняттяСкачати 157.8 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір157.8 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ


“Затверджено”


на методичній нараді

кафедри фармакології та технології лікарських засобів

Завідувач кафедри


професор Мамчур В.Й.

“______” ________________200 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ


ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Навчальна дисципліна

Фармакологія

Модуль № 2

Фармакология средств, влияющих на функцию органов и систем. Гормональные, витаминные, противовоспалительные, противоаллергические, иммунотропные и ферментные лекарственные средства.

Змістовний модуль №6

Фармакологія обмінних процесів

Тема заняття
Лекарственные средства, влияющие на систему крови. Фармакология ферментных лекарственных средств.

Курс

3-й

Факультет

медичний

Дніпропетровськ 2007 1. Актуальність теми: Засоби, що впливають на систему крові, могуть використовуватись при різних видах анемій, лейкопеній, збільшеної продукції формених елементів крові (еритроцитом, лейкоз), та також при необхідності корекції процесу згортання крові. При низької продукції формених елементів крові лікарські засоби поліпшують їх якісний та кількісний склад. Враховуючи поліетіологічність та широке розповсюдження залізодефіцитних анемій (по даним МОЗ, у кожного п’ятого жителя Землі є дефіцит заліза, що у свою чергу стосується жінок), стимулятори еритропоезу використовують у клініці дуже часто. Стимулятори виробітки лейкоцитів показани при гранулоцитопенії різної етіології, а саме, котра розвертається при призначенні деяких лікарських засобах, хіміо- та лучевої терапії злоякісних пухлин та ін. Коректори згортання крові особливо важливі у випадках гострих ситуацій, наприклад, при гострому інфаркті міокарда, тромбозах, тромбоемболіях, фібрінолітичних кровотечах.2. Конкретні цілі:

 1. Проаналізувати та узагальнити сучасні направлення фармакологічної корекції порушення діфференсації формених елементів крові та процесу згортання крові.

 2. Ознайомитись з сучасними класифікаціями лікарських засобів, котрі впливаюь на систему крові, та ферментативні препарати.

 3. Зазначити фармакологічну характеристику засобів, котрі впливають на систему крові, ферментативні засоби.

 4. Пояснити особливості дії та використання лікарських засобів, котрі впливають на ситему крові, у залежності від фармакокінетики, віку пацієнтів, наявності супутній патології, супутній фармакотерапії.

 5. Пояснити особливості фармакотерапевтичних ефектів та використання плазмозамінних препаратів.

 6. Вміти прогнозувати виникнення побічних ефектів лікарських засобів, що впливають на систему крові, плазмозамінників, з метою їх попередження.

 7. Виписувати та аналізувати рецепти на фармакопрепарат, котрий адекватно встановлює порушену функцію системи крові. 1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)
Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Латинська моваРозділ “Фармакологічна термінологія та рецептура”

Володіти навичками виписування рецептів.2. Нормальна фізіологія, біохімія

Розділ “Фізіологія системи крові”

Використовувати знання по біохімії та фізіології системи крові, структура и функції згортаючої та антизгортаючої систем, фібрінолітичної систем крові, водно-електролітного балансу організму.3. Патологічна фізіологія


Розділ “Патофізіологія системи крові”

Використовувати знання особливостей патогенезу порушень еритропоезу, лейкопоезу, згортаючої, фібрінолітичної систем крові, шокових та колаптоїдних станів. Котрі супроводжуються зменшенням об’єму циркулюючої крові та деградацією.


 1. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.
  1. Перелік препаратівЮ які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:Название

Формы выпуска,

Способ использования

Стимуляторы эритропоэза

1

Железа сульфат

Ferri sulfasПорошок.

Внутрь в капсулах по 1 г 3-5 раз в день

2

Ферковен Fercovenum

В ампулах по 5 мл.Внутривенно медленно: 1-й и 2-й день — по 2 мл, потом по 5 мл 10-15 дней

3

Ферум лек

Ferrum Lek


В ампулах по 2 мл (для внутримышечного введения) и 5 мл (для внутривенного введения).


Внутривенно: 1-й день — 2,5 мл, 2-й — 5 мл, 3-й — 10 мл, дальше по 10 мл два раза в неделю; внутримышечно по 2 мл 1-2 раза в день; детям с массой до 5 кг — 0,5 мл, 5-10 кг — 1 мл4

Цианокобаламин Cyanocobalaminum

В ампулах по 1 мл 0,003 %; 0,01 %; 0,02 %; 0,05 % раствора.Внутривенно, внутримышечно, подкожно5Кислота фолиевая

Acidum folicum


Порошок; таблетки по 0,001 г


Внутрь по 0,005 г на суткиСтимуляторы лейкопоэза

7

Натрия нуклеинат Natrii nucleinas

Порошок

Внутрь по 0,25-0,5 г после еды8

Метилурацил Methyluracilum

Порошок; таблетки, суппозитории по 0,5 г; 10 % мазь по 25 г.


Внутрь по 0,5 г 4 раза в день после еды; ректально по 1 суппо­зиторию 2-4 раза в день; внешне — мазь 5-10 % в флаконах по 0,3 и 0,48 мг.9

Филграстим

Filgrastimum Молграмостин MolgramostinumФлаконы по 0,05; 0,15; 0,3; 0,4; 0,5 и 0,7 мг.

Подкожно, внутривенно в 5 % растворе глюкозы. Подкожно, внутривенно капельно с водой для инъекций

Плазмозамещающие растворы и препараты

10

Натрия хлорид Natrii chloridum


Порошок, таблетки по 0,9 г, в ампулах по 5, 10, 20 мл; флаконы по 400 мл 0,9 % раствора.

Внутрь, внутривенно, подкожно

11

Ацесоль

Acesolum


Флаконы по 100, 200, 400 мл.

Внутривенно капельно

12

Трисоль

Trisolum


- “ -

- “ -

13

Хлосоль

Chlosolum- “ -

- “ -

14

Дисоль

Disolum


- “ -

- “ -

15

Лактосоль

Lactosolum- “ -

- “ -

16

Раствор Рингера -Локка

Solutio Ringer-LoccaФлаконы.

Внутривенно капельно

17

Натрия гидрогенкарбонат

Natrii hydrogencarbonasТаблетки по 0,3 и 0,5 г; в ампулах по 20 мл 4 % раствора

Внутрь; внутривенно капельно

18

Трисамин

Trisamin


Флаконы по 250 мл 3,66 % раствора.

Внутривенно капельно

19

Реополиглюкин

RheopolyglucinumФлаконы по 100, 200 и 400 мл.


Внутривенно капельно

20

Реополиглюкин с глюкозой

Rheopolyglucinum

cum glucosum


Флаконы по 50, 100, 200 и 400 мл.

Внутривенно капельно

21

Реоглюман

RheoglumanumФлаконы по 100, 200 и 400 мл.

Внутривенно капельно

22

Желатиноль

GelatinolumФлаконы по 450 мл.

Внутривенно капельно

23

Неогемодез

NeohaemodesumФлаконы по 100, 200 и 400 мл.

Внутривенно капельно

24

Полидез

PolidesumФлаконы по 100 и 200 мл.

Внутривенно капельно
  1. Теоретичні питання до заняття:

 1. Класифікація засобів, що впливають на систему крові. Загальна характеристика лікарських засобів, котрі впливають на кровотворення. Лікарські засоби, що впливають на еритропоез. Стимулятори еритропоезу. Класифікація та загальна характеристика стимуляторів еритропоезу. Показання до призначення.

 2. Лікарські засоби для лікування гіпсохромної анемії. Фармакокінетика, фармакодинаміка препаратів заліза (залізо закисного сульфат, феррум-лек). Комбіновані засоби. Показання до призначення. Побічна дія. Гостре отравлення засобами заліза та міра допомоги. Засоби еритропоетину. Показання до призначення, побічна дія.

 3. Фармакологічна характеристика засобів для лікування гіперхромних анемій. Фармакокінетика, фармакодинамика ціанкокаболаміну та кислоти фолієвої. Лікарські засоби, котрі пригнічують еритропоез.

 4. Лікарські засоби, що впливають на лейкопоез. Механізм дії стимуляторів лейкопоезу (натрія нукліонат, метил урацил, пентоксил, лейкоген, молграмостим). Показання до призначення.

 5. Загальна характеристика засобів, що пригнічують лейкопоез (меркаптопурин, метотрексат, тіофосфамід). Показання до призначення, побічна дія.
  1. Практичні завдання, які виконуються при підготовці до заняття:
   1. Виписати рецепти:

 1. феровен у ампулах;

 2. ціанокаболамін у ампулах;

 3. метил урацил у таблетках;

 4. гепарин;

 5. вікасол у таблетках;

 6. ізотонічний розчин;   1. Заповнити таблицю
Препараты

Показания к применению

Побочные эффекты


1. Ферковен в ампулах
2. Цианокобаламин в ампулах
3. Метилурацил у таблетках
4. Фолієва кислота4. Гепарин
5. Фраксипарин

6. Неодикумарин в таблетках7. Викасол в таблетках и ампулах
8. Кислота аминокапроновая в флаконах   1. Вирішити тестові завдання
 1. Механизм действия гемодеза

 1. *Связывает токсины, находящиеся в крови

 2. Усиливает выработку антител

 3. *Усиливает почечный кровоток

 4. *Повышает клубочковую фильтрацию

 5. Стимулирует защитные силы организма

 1. Препараты для регуляции водно-солевого равновесия

 1. Липофундин

 2. Аминокровин

 3. Гемодез

 4. Полиглюкин

 5. *Изотонический раствор натрия хлорида
 1. Вещества, способствующие всасыванию железа

 1. *Аскорбиновая кислота

 2. Соли кальция

 3. *Фруктоза

 4. Молочные продукты

 5. *Янтарная кислота
 1. Факторы, угнетающие лейкопоэз

 1. *Ионизирующая радиация

 2. *Тяжелые инфекции

 3. Климатические влияния

 4. *Токсические продукты (бензол, мышьяк)

 5. Перепады температуры
 1. Препараты, содержащие фолиевую кислоту

 1. *Витаминные комплексы

 2. Метилурацил

 3. Коамид

 4. *Витогепат

 5. Фербідол 1. Практичні завдання, які виконуються на занятті:
  1. Ознайомитися із препаратами учбової колекції по темі, визначити їх приналежність до фармакологічної групи і показання до використання.  1. Обґрунтувати вибір препарату, його лікарську форму, дозування, концентрацію, шлях введення і виписати рецепт:
  1. Хворому при анемії з виразковою хворобою серця, котра ускладнена кровотечою;

  2. Хворому з лейкопенією, котра виникла на фоні без контрольного прийому бисептолу;

  3. Хворому з капілярною кровотечею при черепно - мозковій травмі;

  4. Хворому з інфарктом міокарду для профілактики тромбоутворення та лікування тромбів;

  5. Хворому з гіпопротромбінемією


Зміст теми:

Фармакологія. (Чекман І.С., Туманов В.А., Горчакова Н.О. та інш.). – Київ. “Вища школа” 2001. – С..
 1. Матеріали для самоконтролю:
  1. Завдання для самоконтролю:

Вкажіть фармакологічні групи та еталонні препарати, які використовують для лікування основних захворювань системи крові. Для препаратів вкажіть дозу, кратність та шляхи введення.
Захворювання


Фармакологічні групи

Препарати

Залізодефіцитна анемія

 

 

Фолієводефіцитна анемія

 

 

В12-дефіцитна анемія

 

 

Апластична анемія

 

 

Гранулоцитопенія

 

 

Лейкози

 

   1. Задачі для самоконтролю:

ЗАДАЧА 1.

У хворого з антацидним гастритом відмічаються загальна слабкість, головокружіння, блідість шкіряних покровів, головна біль, глосит та фунікулерний мієлоз. В периферичній крові знайдено знижена кількість еритроцитів, є мегабласти. Вказати які лікарські засоби необхідно призначити хворому, локалізація та механізм їх дії. Вказати дози та шляхи введення.


ЗАДАЧА 2.

Хворому з гострим інфарктом міокарду вводили внутрішньовенно крапельно антикоагулянт кожні 6 годин. На 4 добу розвернулось капілярна кровотеча з десен та носу, з’явились синяки на шкірі, свіжі еритроцити у сечі. На які показники згортання крові необхідно було звернути увагу при використання цього препарату, щоб не допустити його передозировки? Яка допомога необхідна при передозировці?


Тести для самоконтролю:

1. Дитина 8 років готувалася до тонзилектомії. Аналіз крові показав, що час згортання збільшено (до 7 хвилин). Який препарат за 5 днів до операції слід включити до комплексу лікарських засобів підготовчого періоду в першу чергу?

A. *Вікасол.

B. Кальцію хлорид.

C. Амінокапронову кіслоту.

D. Фібриноген.

E. Дицинон.

2. Хворий на гострий інфаркт міокарда в складі комплексної терапії отримував гепарин. Через деякий час з'явилась гематурія. Який препарат (антидот) купіює це ускладення?

A. *Протаміна сульфат

B. Неодікумарин

C. Амінокапронова кислота

D. Фібриноген

E. Вікасол

3. Хворій з приводу мегалобластичної анемії, яка виникла після гастректомії, отримав тривалий курс лікування вітаміном В12. Препарат вводили внутрішньом’язово. В чому перевага парентерального шляху введення вітаміну В12 від ентерального?

A. *Ефективний при недостатності гастромукопротеїну

B. Швидко всмоктується препарат

C. Тривалий час циркулює у крові

D. Не руйнується у печінці

E. Швидко виводиться

4. З якою метою препарати заліза в порошках для прийому всередину випускаються в желатинових капсулах?

A. * Для попередження взаємодії в порожнині рота з сірководнем

B. Для попередження блювання

C. Для попередження закрепів

D. Для усунення гіркого смаку препарату

E. Для усунення неприємного запаху препарату

5. У хворого тромбоз коронарних судин. Необхідно введення препарату, який відновлює їх прохідність. Яке з перерахованих речовин володіє необхідними властивостями?

A. *Стрептокіназа

B. Гепарин

C. Фенілін

D. Пентоксифілін

E. Ацетилсаліцилова кислота

Література.
Основна

1. Фармакологія. (Чекман І.С., Туманов В.А., Горчакова Н.О. та ін.) - Київ.

“ Вища школа ” 2001.- 518с.

2. Скакун М.П., Посохова К.А. Фармакологія. – 2003. – 740 с.

3. Харкевич Д.А., Фармакология.- М.: Медицина, 2005. – 550 с.

4. Машковский М.Д. Лекарственные средства. – 2005. – 1200 с.

5. Матеріали лекції проф. В.Й. Мамчура

Перезатверджено на засіданні кафедри ______________200__р, протокол № ______

Зав. кафедрою фармакології та технології ліків, професор __________Мамчур В.Й.
Перезатверджено на засіданні кафедри ______________200__р, протокол № ______

Зав. кафедрою фармакології та технології ліків, професор __________Мамчур В.Й.


Перезатверджено на засіданні кафедри ______________200__р, протокол № ______

Зав. кафедрою фармакології та технології ліків, професор __________Мамчур В.Й.


Перезатверджено на засіданні кафедри ______________200__р, протокол № ______

Зав. кафедрою фармакології та технології ліків, професор __________Мамчур В.Й.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка