Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5-го курсу медичного факультету при підготовці до практичного заняттяСкачати 180.07 Kb.
Дата конвертації24.11.2016
Розмір180.07 Kb.
„Затверджую”

Завідувач кафедри

акушерства та гінекології № 2

доцент Булавенко О.В. ________Методичні вказівки

для самостійної роботи студентів 5-го курсу медичного факультету

при підготовці до практичного заняття з гінекології

на тему: «Порушення менструальної функції. Нейроендокринні синдроми в гінекології».Перелік теоретичних питань, які підлягають вивченню на практичному занятті:

 1. Рівні регуляції репродуктивної системи.

 2. Тести функціональної діагностики: дослідження базальної температури, дослідження слизових виділень із шийки матки, симптом «зіниці».

 3. Класифікація порушень розвитку і функції репродуктивної системи.

 4. Принципи класифікації аменореї. Класифікація аменореї залежно від вмісту гонадотропінів.

 5. Критерії первинної аменореї. Класифікація первинної аменореї.

 6. Додаткові методи обстеження при первинній аменореї.

 7. Патогенез, клініка, діагностика та лікування гіпогонадотропної та гіпергонадотропної первинної аменореї.

 8. Причини вторинної аменореї. Класифікація вторинної аменореї.

 9. Додаткові інструментальні та лабораторні методи обстеження та в якій послідовності застосовуються при вторинній аменореї.

 10. Патогенез, клініка, діагностика та лікування психогенної аменореї.

 11. Патогенез, клініка, діагностика та лікування аменореї при втраті маси тіла.

 12. Дисфункціональні маткові кровотечі. Причини, патогенез, класифікація.

 13. Клініка та діагностика ювенільних кровотеч.

 14. Клініка та діагностика ДМК репродуктивного періоду.

 15. Клініка та діагностика клімактеричних кровотеч.

 16. Клініка та діагностика овуляторних кровотеч.

 17. З якими захворюваннями треба диференціювати ДМК?

 18. Етапи лікування ДМК. Гормональні та інші лікарські засоби, що використовують при лікуванні ДМК. Гормональний гемостаз та його різновиди.

 19. Види хірургічного гемостазу.

 20. Методи лікування ДМК у різні вікові періоди життя жінки.

 21. Який метод використовується для профілактики рецидивів кровотечі?

 22. Фізіотерапевтичні методи, що застосовують для регуляції менструального циклу.

 23. Ускладнення можливі при ДМК.

 24. Роль жіночих консультацій у диспансерному нагляді за хворою з ДМК.

 25. Методи і тактика обстеження хворих з нейроендокринними порушеннями в гінекологічній практиці.

 26. Передменструальний синдром, етіологія, діагностика, клініка, методи лікування.

 27. Клімактеричний синдром, діагностика, клінічні прояви, принципи лікування.

 28. Синдром склерокістозних яєчників (синдром Штейна—Левенталя), етіологія, клінічні форми, лікувальна тактика.

 29. Причини, клініка, діагностика та лікування синдрому Ашермана.

 30. Патогенез, клініка, діагностика та лікування гіперпролактинемії.

 31. Синдром Кіарі—Фроммеля, клінічна характеристика, методи ліку­вання.

 32. Синдром Форбса—Олбрайта, етіологія, клініка, лікування.

 33. Синдром Шихана, етіологія, клінічні прояви, клінічна характеристика, лікування.

 34. Адреногенітальний синдром, етіологія, патогенез, клінічні форми, лікування.

 35. Посткастраційний синдром, етіологія, патогенез, клініка, лікування.

 36. Диференційна діагностика нейроендокринних синдромів.

 37. Принципи диспансерного спостереження хворих з нейроендокринними синдромами в жіночій консультації.


Завдання для самостійної роботи на основному етапі заняття:

1. Робота з навчальною літературою(при низькому вихідному рівні знань).

2. Оцініть дані дослідження базальної температури.

3. Оцініть дані дослідження слизу цервікального каналу.

4. Оцініть дані проби з прогестероном.

5. Оцініть дані проби з естрогенами.

6. Оцініть дані проби з церукалом.

7. Оцініть дані проби з бромкриптином.

8. Зберіть анамнез у хворої в аменореєю, з'ясуйте можливі причини захворювання. Проведіть обстеження хворої за допомогою основних гінекологічних методів. Складіть план обстеження хворої додатковими методами.

9. Оцініть дані, отримані при дослідженні хворої з аменореєю (лабораторні, інструментальні, УЗД). Поставте діагноз. Проведіть диференційний діагноз у даної хворої. Складіть план лікування хворої.

10. Випишіть рецепти ліків, які використовуються для лікування хворих з аменореєю. Складіть рекомендації для лікаря жіночої консультації з метою подальшого ведення даної хворої.

11. Зберіть анамнез у хворої з ДМК, з'ясуйте можливі причини захворювання. Проведіть обстеження хворої. Оцініть дані лабораторних досліджень, які є в історії хвороби і поставте діагноз.

12. Складіть план додаткового обстеження хворої з ДМК. Проведіть диференційний діагноз у даної хворої. Визначте показання до консервативного чи хірургічного методу лікування даної хворої. Складіть схему лікування хворої ДМК з урахуванням віку.

13. Випишіть лікарські засоби для лікування хворої ДМК і зазначте ре­жим прийому цих засобів. Складіть рекомендації для лікаря жіночої консультації з метою подальшого ведення даної хворої.

14. Визначте обсяг фізіотерапевтичного і санаторно-курортного лікуван­ня для хворої ДМК.

15. Зберіть анамнез у пацієнтки, виділіть із анамнезу дані, характерні для нейроендокринних синдромів, складіть план обстеження даної хворої; або оцініть отримані дані клініко-лабораторних досліджень, поставте діагноз, проведіть диференційний діагноз, складіть план лікування та реабілітації, оформіть лікування у вигляді рецептів.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Степанківська Г.К., Михайленко О.Т. Гінекологія.— К.: Здоров'я, 1999.

2. Бодяжина В.И., Сметник В.П., Тумилович Л.Т. Неоперативная гинекология.— М: Медицина, 1997.

3. Вихляева Е.М. Руководство по эндокринной гинекологии.— М.: Медицинское информационное агентство, 1997.

4. Манухин И.Б., Тумилович Л.Т., Геворкян М.А. Клинические лекции по гинекологической эндокринологии.— М.: Медицинское информационное агентство, 2001.

5. Дуда И.В., Дуда В.К, Дуда В.И. Клиническая гинекология. — Минск: Высшейшая школа, 1999.

6. Клинические лекции по акушерству и гинекологии /ІІод ред. Стрижакова А.Н. и др. — М., Медицина, 2000.

7. Запорожан В.Н. Акушерство и гинекология. Книга 2: Гинекология.—К.:Здо­ров'я, 2001.

8. Хміль С.В., Кучма С.В. Гінекологія. — Тернопіль, 1999.

9. Йен С.С.К., Джаффе Р.Б. Репродуктивная зндокринология: В 2-х томах. — М.: Медицина. — 1998. — 1136 с: пер. с англ.


Автор: к.мед.н. доцент Супрунова Т.В.


Затверджено на засіданні кафедри «___» ______________ 20___ року, протокол № ____.
Переглянуто на засіданні кафедри «___» _______________ 20__ року, протокол № ____.

„Затверджую”

Завідувач кафедри

акушерства та гінекології № 2

доцент Булавенко О.В. ________


Методичні вказівки

для самостійної роботи студентів 5-го курсу медичного факультету

при підготовці до практичного заняття з гінекології

на тему: «Ендометріоз. Гінекологічні захворювання дітей та підлітків. Аномалії положення та розвитку жіночих статевих органів».


Перелік теоретичних питань, які підлягають вивченню на практичному занятті:

1. Визначення поняття "ендометріоз".

2. Етіологія та патогенез ендометріозу. Теорії виникнення.

3. Класифікація ендометріозу.

4. Основні методи діагностики ендометріозу.

5. Найбільш характерні клінічні симптоми ендометріозу.

6. Методи лікування і профілактики ендометріозу.

7. Показання до хірургічного лікування ендометріозу.

8. Ускладнення ендометріозу.

9. Етіологія, патогенез дитячих гінекологічних захворювань. Фактори, що впливають на статеве дозрівання дівчаток-підлітків.

10. Класифікація, клініка гінекологічних захворювань у дівчаток.

11. Класифікація порушень періоду статевого дозрівання. Запальні захворювання статевих органів у дівчаток. Клініка ювенільних маткових кровотеч.

12. Тактика та ведення хворих на ювенільну кровотечу дівчаток. Показання до оперативного лікування при ювенільних кровотечах у дівчаток.

13. Основні симптоми при травмах жіночих статевих органів.

14. Принципи та методи лікування гінекологічної патології у дівчаток.

15. Основні принципи діагностики, особливості перебігу гінекологічних захворювань у дівчаток. Особливості обстеження дівчаток.

16. Інструментарій, який використовується при діагностиці та лікуванні гінекологічної патології у дівчаток.

17. Профілактика виникнення захворювань жіночих статевих органів у дитячому віці.

18. Нормальне положення внутрішніх статевих органів та фактори, що сприяють забезпеченню нормального положення внут­рішніх органів жінки.

19. Підвішуючий, закріплюючий і підтримуючий апарат матки і вагіни.

20. Основні причини неправильних положень внутрішніх статевих орга­нів жінки.

21. Клінічна класифікація аномалій положення статевих орга­нів жінки.

22. Клінічні прояви неправильних положень жіночих статевих орга­нів. Залежність клініки від ступеня пролапсу.

23. Методи діагностики неправильних положень жіночих стате­вих органів.

24. Методи лікування неправильних положень жіночих статевих органів.

25. Показання до консервативного методу лікування непра­вильних положень жіночих статевих органів.

26. Обставини, що враховують при підборі хірургічного методу ліку­вання неправильних положень жіночих статевих органів.

27. Профілактика неправильних положень статевих органів жінки.

28. Основні види аномалій розвитку жіночих статевих органів.
Завдання для самостійної роботи на основному етапі заняття:

1. Робота з навчальною літературою при низькому вихідному рівні знань.

2. Збирання анамнезу.

3. Обстеження хворої за допомогою основних методів обстеження.

4. Вивчення даних лабораторного обстеження.

5. Проведення диференційної діагностики.

6. Складання плану додаткового обстеження.

7. Складання плану лікування хворої.

8. Дати оцінку ступеню тяжкості ендометріозу на підставі клінічних та лабораторних досліджень.

9. Виписати рецепти препаратів для лікування ендометріозу.

10. Скласти план лікування хворих на ендометріоз.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Михайленко О.Т., Степанківська Г.К. Гінекологія. — Київ: Здоров'я, 1999.

2. Лекційний матеріал.

3. Довідник по акушерству та гінекології /Під ред. Степанківської Г.К. – Київ: Здоров'я, 1997.

4. Гинекологические заболевания /Под ред. В.Н. Прилерской.: — М.: Медпрессинформ, 2002.— 304 с: перевод. с англ.

5. Адамян II.В. Клиника, диагностика и лечение эндометриоза. —1999.

6. Баскаков В.П. Клиника и лечение зндометриоза.

7. Стрижаков А.Н., Давыдов А.И. Эндометриоз. Клинические и теоретические аспекты.—1995.


Автор: к.мед.н. доцент Супрунова Т.В.
Затверджено на засіданні кафедри «___» ______________ 20___ року, протокол № ____.
Переглянуто на засіданні кафедри «___» _______________ 20__ року, протокол № ____.

„Затверджую”

Завідувач кафедри

акушерства та гінекології № 2

доцент Булавенко О.В. ________


Методичні вказівки

для самостійної роботи студентів 5-го курсу медичного факультету

при підготовці до практичного заняття з гінекології

на тему: «Гінекологічні аспекти захворювань молочної залози. Доброякісні пухлини жіночих статевих органів».


Перелік теоретичних питань, які підлягають вивченню на практичному занятті:

 1. Гормональна регуляція розвитку молочних залоз.

  1. Дисгормональні захворювання молочної залози: причина. Фактори ризику розвитку захворювань молочної залози.

 2. Мастопатія, визначення, класифікація.

 3. Методика клінічного обстеження молочних залоз.

 4. Навчання самообстеженню молочних залоз.

 5. Основні симптоми захворювань молочної залози.

 6. Методи контрацепції, що дозволяють знизити ризик виникнення захворювань молочної залози.

 7. Основні методи лікування мастопатій.

 8. Що таке доброякісні пухлини?

9. Доброякісні пухлини матки. Теорії виникнення доброякісних пухлин матки. Причини розвитку міоми матки, морфологічні зміни.

10. Міома (лейоміома) матки. Морфо-функціональні види доброякісних утворень матки. 1. Основні методи діагностики міоми матки.

 2. Клінічні прояви міоми матки.

 3. Диференційна діагностика міоми матки з злоякісними та доброякісними новоутвореннями матки.

 4. Ускладнення міоми матки.

 5. Основні методи лікування лейоміоми матки (консервативні та хірургічні). Методи оперативних втручань..

 6. Показання до оперативного лікування.

 7. Види консервативних операцій.

 8. Радикальні та напіврадикальні операції.

 9. Консервативна терапія міоми матки.

 10. Профілактика міоми матки.

 11. Знати анатомо-фізіологічні і морфо-функціональні особливості будови яєчників.

 12. Значення яєчників в регуляції ендокринних функцій і, зокрема, менструальної і генеративної функції жіночого організму.

 13. Вплив і взаємозв’язок яєчників і статевих стероїдів на функціонування гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникових взаємовідносин.

 14. Що таке кістома чи істинна пухлина яєчника?

 15. Що таке кіста яєчника ?

 16. Класифікація пухлин та пухлиноподібних утворень яєчника.

 17. Епітеліальні пухлини яєчника: види, клінічні прояви.

 18. Гормонопродукуючі і гормональнозалежні| пухлини яєчника: види, клінічні прояв|вияви|и.

 19. Герміногенні пухлини яєчника: види, клінічні прояви.

 20. Що таке ліпідно-клітинні пухлини?

 21. Що таке вторинні пухлини яєчників?

 22. Які ви знаєте пухлиноподібні утворення яєчників, клініка, тактика ведення хворих?

 23. Методи діагностики пухлини яєчника.

 24. Клінічні прояви у хворих з пухлинами яєчників.

 25. Ускладнення у хворих з пухлинами яєчників.

 26. Анатомічна та хірургічна ніжка пухлини яєчника.

 27. Основні методи лікування пухлин яєчників.

 28. Показання до хірургічного втручання при пухлинах яєчника.

 29. Види оперативного втручання, що застосовуються при пухлинах яєчника.

 30. Етіологія і патогенез пухлин і пухлиноподібних утворень яєчників.

 31. Методи діагностики пухлин яєчників.

 32. Тактика лікування і особливості ведення хворих з пухлинами і пухлиноподібними утвореннями яєчників.


Завдання для самостійної роботи на основному етапі заняття:

 1. Проведення огляду зовнішніх статевих органів, стінок піхви і молочної залози.

 2. Збір спеціального гінекологічного анамнезу, оцінка результатів лабораторного обстеження (загального і біохімічного аналізів крові, сечі, коагулограми і ін.);

 3. Проведення забору|забір| матеріалу з|із| пухлин зовнішніх статевих органів і піхви для цитологічного| і гістологічних досліджень.

 4. Проведення пункції пухлини молочної залози.

 5. Оцінювати|оцінювати| результати цитологічного|, гістологічного досліджень.

 6. Оцінювати|оцінювати| результати гінекологічного бімануального| дослідження при лейоміомах матки і доброякісних пухлинах яєчників.

 7. Оцінювати результати УЗД органів малого тазу і молочної залози.

 8. Складати план обстеження хворого при різних нозологічних видах гінекологічної патології і патології молочної залози.

 9. Складати план лікування хворих з доброякісними пухлинами зовнішніх статевих органів, матки, яєчників і молочної залози.

 10. Курація хворих з доброякісними пухлинами зовнішніх статевих органів, матки, яєчників і молочної залози.

 11. Уміти вибрати зі скарг та анамнезу дані, що відображають наявність пухлини матки.

 12. Скласти план обстеження хворої для постановки діагнозу міоми матки.

 13. Оцінити результати обстеження хворої з міомою матки.

 14. Провести диференційну діагностику міоми матки.

 15. Скласти і обґрунтувати план індивідуального лікування та реабілітації хворої з міомою матки.

 16. Вміти провести гінекологічне дослідження з метою діагностики пухлини яєчників.

 17. Оцінити дані проміжних методів дослідження (УЗД, клініко-лабораторних).

 18. Визначити тактику ведення хворої із пухлиною яєчника.

 19. Визначити показання до оперативного втручання у хворих з пухлинами яєчників та їх ускладнення (перекрути ніжки пухлини, розрив, малігнізація).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии.– Л.: Медицина, 1989.– 464 с.

2. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии /Г.К. Степанковская (ред.) – К.: Здоровье, 2000.

3. Вишневская Е.Е. Справочник по онкогнекологии. – Мн.: Беларусь, 1994. – 432 с.

4. Запорожан В.М., Цегельский М.Р., Рожковская Н.М. Акушерство и гинекология. Учебник в двух томах. - Одесса. Одес.госуд.мед. ун-т, 2005.

5. Серов В.Н., Кудрявцева Л.И. Доброкачественные опухоли и опухолевидные образования яичников. – М.: Триада –Х, 1999. – 152 с.

6. Бодяжина В.И. Гинекология.- М.: Медицина, 1977.- 416 с.

7. Рембез И.Н. Оперативная гинекология.- К.: Здоровья, 1985.­256 с.

8.Савельева Г.М. Эндоскопия в гинекологии.- М.: Медицина, 1983.- 199 с.

9.Тимошенко Л.В. Практическая гинекология.- К: Здоровья, 1988.- 320с.

10. Наказ МОЗ № 582 (2003 рік) з надання акушерскої та гінекологічної допомоги. Зміни та доповнення, що внесені до клінічних протоколів з акушерскої та гінекологічної допомоги № 782 (2005 рік) та № 905 (2006 рік).


Автор: к.мед.н. доцент Супрунова Т.В.
Затверджено на засіданні кафедри «___» ______________ 20___ року, протокол № ____.
Переглянуто на засіданні кафедри «___» _______________ 20__ року,

протокол № ____.

„Затверджую”

Завідувач кафедри

акушерства та гінекології № 2

доцент Булавенко О.В. ________
Методичні вказівки

для самостійної роботи студентів 5-го курсу медичного факультету

при підготовці до практичного заняття з гінекології

на тему: «Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. Злоякісні новоутворення геніталій. Трофобластичні захворювання».


Перелік теоретичних питань, які підлягають вивченню на практичному занятті:

 1. Фонові та передракові захворювання вульви. Етіологія, патогенез, методи діагностики та лікування.

 2. Рак вульви. Етіологія, патогенез, класифікація, методи діагностики та лікування.

 3. Фонові та передракові захворювання піхви. Етіологія, патогенез, методи діагностики та лікування.

 4. Рак піхви. Етіологія, патогенез, класифікація, методи діагностики та лікування.

 5. Фонові та передракові захворювання шийки матки. Етіологія, патогенез, методи діагностики та лікування.

 6. Рак шийки матки. Етіологія, патогенез, класифікація, методи діагностики та лікування.

 7. Фонові та передракові захворювання ендометрія. Етіологія, патогенез, методи діагностики та лікування.

 8. Рак ендометрія. Етіологія, патогенез, класифікація, методи діагностики та лікування.

 9. Кісти і кістоми яєчників. Етіологія, патогенез, класифікація, методи діагностики та лікування.

 10. Рак яєчників. Етіологія, патогенез, класифікація, методи діагностики та лікування.

 11. Рак маткових труб.

 12. Трофобластичні захворювання. Етіологія, патогенез, класифікація, методи діагностики та лікування.

 13. Дисгормональні захворювання та рак молочних залоз. Етіологія, патогенез, класифікація, методи діагностики та лікування.


Завдання для самостійної роботи на основному етапі заняття:

 1. Курація хворих на передракові захворювання та рак жіночих статевих органів, молочних залоз.

 2. Розробка плану обстеження для обгрутнування діагнозу курируючих хворих.

 3. Участь в заборі матеріалу у хворих для дослідження.

 4. Постановка діагнозу та класифікація його по TNM та FIGO, обгрутнування.

 5. Розробка плану лікування.

 6. Участь в оперативних втручаннях.

 7. Ознайомлення з затвердженою документацією на окологічних хворих.Рекомендована література

1. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии. – Л.: Медицина, 1989. – 464 с.

2. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии/ Г.К. Степанковская (ред.) – К.: Здоровье, 2000.

3. Вишневская Е.Е. Справочник по онкогнекологии. – Мн.: Беларусь, 1994. – 432 с.

4. Запорожан В.М., Цегельский М.Р., Рожковская Н.М. Акушерство и гинекология. Учебник в двух томах. -Одесса. Одес.госуд.мед. ун-т, 2005.

5. Серов В.Н., Кудрявцева Л.И. Доброкачественные опухоли и опухолевидные образования яичников. – М.: Триада –Х, 1999. – 152 с.

6. Бодяжина В.И. Гинекология.- М.: Медицина, 1977.- 416 с.

7. Рембез И.Н. Оперативная гинекология.- К.: Здоровья, 1985.­256 с.

8.Савельева Г.М. Эндоскопия в гинекологии.- М.: Медицина, 1983.- 199 с.

9.Тимошенко Л.В. Практическая гинекология.- К: Здоровья, 1988.- 320с.

10. Клинические протоколы по акушерской и гинекологической помощи № 582.- 2003.

11. Изменения и дополнения, внесенные к клиническим протоколам с акушерской и гинекологической помощи №782.- 2005; №905- 2006.Автор: к.мед.н. доцент Супрунова Т.В.
Затверджено на засіданні кафедри «___» ______________ 20___ року, протокол № ____.
Переглянуто на засіданні кафедри «___» _______________ 20__ року,

протокол № ____.


„Затверджую”

Завідувач кафедри

акушерства та гінекології № 2

доцент Булавенко О.В. ________
Методичні вказівки

для самостійної роботи студентів 5-го курсу медичного факультету

при підготовці до практичного заняття з гінекології

на тему: «Запальні захворювання жіночих статевих органів».


Перелік теоретичних питань, які підлягають вивченню на практичному занятті:

1. Класифікація запальних захворювань жіночих статевих органів.

2. Гострий, підгострий та хронічний перебіг запального процессу.

3.Захворювання нижніх відділів ЖСО.

4. Клінічна картина вульвіта, вестибуліта.

5. Бартолініт. Клініка, діагностика та лікування.

6. Вульвовагініт, Клініка, діагностика та лікування.

7. Особливості етіології та лікування вульвовагініту у дівчат та у жінок старечого віку.

8. Кольпіт. Етіологія. Методи діагностики кольпіту.

9. Методи діагностики та лікування справжньої та псевдоерозії шийки матки.

10. Клініка, діагностика та принципи терапії гострого ендометриту.

11. Клініка сальпінгоофоріта. Клініка та діагностика гострого аднекситу, особливості його лікування.

12. Клініка та діагностика гострого параметриту, особливості його лікування.

13. Клініка та діагностика гострого пельвіоперитониту.

14. Основні приципи лікування гострих запальних захворювань верхніх відділів жіночих статевих органів.

15. Антибактерільна терапія: показання, принципи добору антибіотиків, їх сумісність з іншими антибактеріальними засобами.

16. Дезинтоксікаційна та десенсибілізуюча терапія при гострому запаленні верхніх відділів жіночих статевих органів.

17. Показання до хірургічного лікування при гострому запаленні геніталій.

18. Особливості гострих запальних процесів геніталій при вагітності та у післяпологовому періоді.

19. Особливості клініки хронічного запалення жіночих статевих органів.

20. Методи діагностики хронічного запалення жіночих статевих органів.

21. Диференційна діагностика гострого аднекситу.

22. Особливості лікування запалення жіночих статевих органів у хронічній стадії.

23. Реабілітація хворих, які перенесли запалення жіночих статевих органів.

24. Фізіотерапевтичні процедури, які можна використовувати при запаленні жіночих статевих органів.

25. Санаторно-курортне лікування жінок, які перенесли запалення жіночих статевих органів.

26. Особливості етіології та виявлення гонореї у жінок.

27. Сучасне уявлення про ультраструктуру гонокока, лабораторна діагностика.

28. Класифікація гонореї.

29. Схема дослідження хворої з підозрою на гонококову етіологію захворювання.

30. Методи провокації, які використовуються для виявлення інфекції у прихованих вогнищах.

31. Екстрагенітальні форми гонореї, їх клініка.

32. Клініка гонококового сепсиса та артріти.

33. Вплив гонореї на дітородну функцію.

34. Особливості перебігу гонореї у вагітних та роділь.

35. Особливості інфікування дівчаток та клінічний перебіг процесу.

36. Методи лікування гонореї у жінок. Сутність імунотерапії гонореї. Місцева терапія. Особливості місцевого лікування у дівчаток.

37. Методи фізіотерапії при лікуванні гонореї.

38. Методи лікування висхідної гонореї.

39. Чим викликається трихомоніаз в основні місця поразки?

40. Клінічна картина тріхомоніазу.

41. Етіологія та патогенез ЖСО, шляхи розповсюдження інфекції.

42. Основні клінічні прояви туберкульозу геніталій.

43. Ускладнення, які викликає туберкульоз геніталій.

44. Діагностика туберкульозу ЖСО.

45. Урогенітальні інфекції, які викликані хламідіями, мікоплазмами, уреоплазмами, особливості діагностики і лікування.

46. Кандид омікоз. Клініка, діагностика, лікування.
Рекомендована література:

1. Гінекологія за ред.. В.І. Грищенка. - Харків: Основа, 2005. - 728с.

2. Дуда И В., и соавт. Клиническая гинекология.- Минск, 2003. - 292 с.

3. Сметник В.П., Тумилович Л.Г. Неоперативная гинекология. — Санкт-Петербург, 2001.- …..с.

4. Василевская Л.Н. и соавт. Гинекология. - М.: Медицина, 1985. - С. 99-140.

5. Современные вопросы инфектологии в акушерстве и гинекологии. Учебное пособие /Под ред. Чайки В.К.. - Донецк, 2006. - 426 с.Автор: к.мед.н. доцент Супрунова Т.В.
Затверджено на засіданні кафедри «___» ______________ 20___ року, протокол № ____.
Переглянуто на засіданні кафедри «___» _______________ 20__ року,

протокол № ____.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка