Методичні вказівки для самостійної підготовки до практичних занятьСторінка1/14
Дата конвертації13.11.2016
Розмір1.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Міністерство охорони здоров’я України
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Методичні вказівки
для самостійної підготовки до практичних занять
з терапевтичної стоматології для субординаторів

Донецьк – 2008

УДК 616.314 (075.5)

Автори:


Проф. Педорець О.П., проф. Косарєва Л.І., доц. Шабанов В.М., доц. Татаренко Л.Л., доц. Ісакова Т.І., доц. Хоружа Р.Ю., доц. Крапівін С.С, доц. Чепурняк О.М., ас. Рося М.М., ас. Піляєв А.Г., ас. Сюзяєва Л.В., ас. Юровська І.О., ас. Ісаков С.В., ас. Гребенюк В.І.

Методичні вказівки для самостійної підготовки до практичних занять з терапевтичної стоматології для субординаторів. – Донецьк, 2008. – 125 с.


В методичних вказівках для самостійної підготовки до практичних занять з терапевтичної стоматології для субординаторів наводяться завдання для визначення вихідного рівня знань - умінь, графічні структури тем, діагностичні та тактичні алгоритми, джерела інформації, набір завдань для перевірки досягнення цілей навчання, короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті.


Рецензенти:
 • Чижевський І.В. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології дитячого віку Донецького національного медичного університету ім. М. Горького
 • Удод О.А. – кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри пропедевтичної стоматології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького
 • Гонтар О.О. – кандидат медичних наук, доцент, методист зі стоматологічних дисциплін Донецького національного медичного університету ім. М. Горького

Рекомендовано до друку Вченою Радою Донецького національного медичного університету ім. М.Горького. Протокол №7 від 30.10.2008 р. Перезатверджено на кафедральному засіданні 29.08.13. Протокол №1.

Кафедра терапевтичної стоматології

Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.


Тема №1: «Діагностика, диференціальна діагностика, методи лікування та профілактики карієсу зубів».Актуальність теми. Карієс зубів є найбільш поширеним захворюванням людства. При своєчасно проведеній діагностиці і лікуванні карієсу вдається припинити подальше прогресування каріозного процесу і не допустити його ускладнень. Зростання захворюваності карієсом, як серед населення країн, що розвиваються, так і серед населення економічно розвинених країн примушує розглядати його профілактику як одну з найважливіших проблем стоматології.
Ціль (загальна): уміти встановити остаточний діагноз початкового, поверхневого, середнього, глибокого карієсу, і провести лікування карієсу, складати схему організації карієспрофілактики для конкретної групи населення, застосовуючи індивідуальні особливості кожної людини.


Конкретні цілі

Вихідний рівень знань-умінь

Уміти:

1. Виділяти зі скаргів та даних анамнезу відомості, які характеризують наявність карієсу зубів.

1. Збирати та оцінювати скарги і анамнез (каф. пропедевтичної терапії, каф. пропедевтичної стоматології).

2. Скласти загальну схему діагностичного пошуку.

2. Визначити потрібний об'єм і послідовність методів обстеження (каф. пропедевтичної стоматології).

3.Виявити найбільш інформативні клінічні ознаки різних форм карієсу при об'єктивному обстеженні (огляд, інструментальні методи) та додаткових дослідженнях (вітальне фарбування, трансілюмінація, електроодонто-діагностика, рентгенологічні методи)

3.Проводити клінічне обстеження порожнини рота (каф. пропедевт. стоматології), оцінювати та інтерпретувати дані інструментальних та додаткових досліджень: вітальне фарбування, люмінесцентне, трансілюмінація, електро-одонтодіагностика (каф. пропедевт. стоматології), рентгенологічних методів (каф.радіології).

4. Провести диференціальну діагностику різних форм карієсу з захворюваннями некаріозного походження та ускладненим карієсом.


4.Розпізнавати синдроми (каф. внутрішніх хвороб, каф. пропедевт. стоматології) та інтерпретувати дані рентгенологічних методів досліджень (каф. радіології), морфологічний субстрат захворювання (каф. гістології та пат. анатомії)

5. Встановити остаточний клінічний діагноз карієса зуба.
6. Визначити тактику ведення хворих з карієсом і принципи лікування.


6. Проводити препарування порожнин у твердих тканинах зубів (каф. пропедевт. стоматології) та вибір пломбувальних матеріалів в залежності від їх фізико-хімічних властивостей (каф. пропедевт. стоматології).

7. Заповнити медичну каргу стоматологічного хворого з карієсом зубів.


7. Заповнювати медичну карту стоматологічного хворого (каф. пропедевт. стоматології).

8. Проводити вибір груп ризику захворювання карієсом зубів (за Т.Ф.Виноградовою, В.Р. Окушко, Л.І.Косарєвою).


6.Визначати показники інтенсивності карієсу зубів (КПВ) середньої інтенсивності карієсу, рівень структурно - функціональної кислотостійкості емалі (СФКСЕ) та ТЕР (каф. стоматології дитячого віку).

9. Скласти схеми профілактики карієсу з урахуванням індивідуальних особливостей кожної людини.

9. Призначати засоби медикаментозної терапії (каф. фармакології) та фізіотерапії (каф. фізіотерапії).

10. Заповнити санаційну карту.


10. Заповнити санаційну карту (каф. стоматології дитячого віку).


Завдання для визначення вихідного рівня знань-умінь.

Завдання 1. Хворий, 35 років, звернувся до лікаря-стоматолога з приводу затримки їжі в зубах на нижній щелепі зліва. Раніше до стоматолога не звертався. Визначте необхідну послідовність обстеження хворого.

 1. Анамнез захворювання, об'єктивне дослідження, анамнез життя, скарги, додаткові дослідження

 2. Скарги, анамнез захворювання, анамнез життя, об'єктивне досліджен­ня, додаткові дослідження

 3. Скарги, анамнез життя, анамнез захворювання, додаткові дослідження, об'єктивне дослідження

 4. Анамнез життя, анамнез захворювання, скарги, додаткові дослідження, об'єктивне дослідження

 5. Об'єктивне дослідження, анамнез життя, скарги, анамнез захворювання, додаткові дослідження

Еталон відповіді – В.
Завдання 2. Лікар-стоматолог проводить об'єктивне дослідження дефекту твердих тканин зуба. Визначте необхідну послідовність об'єктивного обстеження зуба.

 1. Огляд, зондування, визначення реакції на термічні подразники, перкусія

 2. Огляд, перкусія, визначення реакції на термічні подразники, зондування

 3. Зондування, огляд, визначення реакції на термічні подразники, перкусія

 4. Огляд, визначення реакції на термічні подразники, перкусія, зондування

 5. Перкусія, огляд, визначення реакції на термічні подразники, зондування

Еталон відповіді – А.

Решту завдань вирішити самостійно.


Завдання 3. Хворому 23 років, був поставлений попередній діагноз: гострий середній карієс 45 зуба. Яка буде рентгенологічна характеристика тканин верхівкового періодонта при цьому?

 1. Змін немає

 2. Вогнище деструкції кісткової тканини з нечіткими межами

 3. Вогнище деструкції кісткової тканини з чіткими межами

 4. Рівномірне розширення періодонтальної щілини

 5. Нерівномірне розширення періодонтальної щілини


Завдання 4. Хворому 30 років, при лікуванні карієсу 36 зуба застосували срібну амальгаму. Які фізико-хімічні властивості матеріалу обґрунтували вибір лікаря-стоматолога?

 1. Низька теплопровідність

 2. Адгезія

 3. Високий косметичний ефект

 4. Стабільність кольору

 5. Міцність


Завдання 5. Визначить показник середньої інтенсивності карієсу в групі студентів із 10 чоловік при наступних показниках КПВ: 1 – 3, 2 – 0, 3 –6, 4 – 5, 5 – 1, 6 – 9, 7 – 12, 8 – 4, 9 – 7, 10 – 2.

 1. КПВсер.= 3,6

 2. КПВсер.=3,9

 3. КПВсер.= 4,1

 4. КПВсер.= 4,9

 5. КПВсер.= 5,2


Завдання 6. Показник структурно-функціональної кислотостійкості емалі у пацієнта 16 років дорівнює 2. Якому рівню резистентності емалі відповідає цей показник?

 1. Дуже низькому

 2. Низькому

 3. Середньому

 4. Високому


Джерела інформації, необхідні для формування вихідного рівня знань-умінь:

 1. Терапевтична стоматологія (фантомний курс).Т.І (під ред. проф. М.Ф.Данилевського.) – Київ, "Здоров’я", 2001. – С. 169-257.

 2. Терапевтическая стоматология. Под ред. проф. Е.В. Боровского. – М.: "Медицина", 1998. – С. 63-199.

 3. Пахомов Г.Н. Первичная профилактика в стоматологии. - М.: "Медицина", 1993. – С. 180-230.

 4. Виноградова Т.Ф. Диспансеризация детей у стоматолога. - М.: "Медицина", 1996. - С. 5-27.

 5. Прогнозирование и дифференцированная профилактика кариеса // Метод, указания для самостоятельной подготовки к практическим занятиям по терапевтической стоматологии. - Киев, 1990. - С. 10-43.


Перелік теоретичних питань, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

 1. Методи обстеження хворих з різними формами карієсу зубів.

 2. Клінічні прояви різних форм карієсу. Основні симптоми захворювання.

 3. Диференціальна діагностика різних форм карієсу, некаріозних уражень, ускладненого карієсу.

 4. Методи лікування різних клінічних форм карієсу зубів.

 5. Основні принципи профілактики карієсу зубів.

 6. Принципи виділення груп ризику захворювання на карієс за Т.Ф.Виноградовою, В.Р. Окушко, Л.І. Косарєвою.

 7. Організація і методи селективної та диференційованої профілактики карієсу.

 8. Документація диспансерного стоматологічного хворого.

Інформацію, необхідну для вивчення теми, можна знайти в наступних джерелах:Основна література.

 1. Лукиных Л.М. Лечение и профилактика кариеса зубов. - Н. Новгород, 1999.-39 с.

 2. Борисенко А.В. Кариес зубов. - Киев: "Книга-плюс", 2000. - 42 с.

 3. Луцкая И.К. Практическая стоматология. - Минск: "Беларуская навука", 1999. - 51 с.

 4. Матеріали лекцій.

 5. Граф логічної структури теми.

 6. Діагностичний та тактичний алгоритм.


Додаткова література.

 1. Прогнозирование и дифференцированная профилактика кариеса // Метод, указания для самостоятельной подготовки к практическим занятиям по терапевтической стоматологии. - Киев, 1990. -С. 49-78.

 2. Окушко В.Р. Основы физиологии зуба. - Тирасполь, 2005. - С. 177-221.


Завдання для перевірки досягнутих конкретних цілей навчання.

Завдання 1. Пацієнт 16 років звернувся до стоматолога зі скаргами на косметичний дефект в 11,21, який з'явився три місяця тому. Об'єктивно: на вестибулярній поверхні в пришийковій ділянці 11,21 зубів білясті плями з матовою поверхнею. При фарбуванні метиленовим синім плями забарвилися у синій колір. Який найбільш вірогідний діагноз?

 1. Гіпоплазія емалі 11, 21

 2. Флюороз 11, 21

 3. Ерозія емалі 11, 21

 4. Початковий карієс 11, 21

 5. Поверхневий карієс 11, 21

Еталон відповіді: Д.
Завдання 2. При проведенні профілактичного огляду жінки 40 років в пришийковій ділянці 23 зуба виявлений дефект твердих тканин у межах пігментованої емалі із широким вхідним отвором. При зондуванні емаль щільна, шорсткувата, безболісна. Реакція на холод, перкусію негативна. Укажіть найбільш вірогідний діагноз патології 23 зуба.

 1. Хронічний середній карієс

 2. Хронічний поверхневий карієс

 3. Гострий поверхневий карієс

 4. Клиноподібний дефект

 5. Ерозія емалі

Еталон відповіді: В.

Решту завдань вирішуйте самостійно і проконтролюйте на практичному занятті.


Завдання 3. Лікар-стоматолог проводив лікування хронічного глибокого карієсу 35 зуба у жінки 22 років. Каріозна порожнина розташована на апроксимально-дістальній поверхні, нижче міжзубного ясеневого сосочка. Лікар проводив пломбування за методикою "сендвича". Сукупність яких матеріалів слід використовувати за даною методикою?

 1. Фосфат-цемент і сілідонт

 2. Склоіономірний цемент і композит світлового твердіння

 3. Фосфат-цемент і композит світлового твердіння

 4. Склоіономірний цемент і компомер

 5. Композит світлового твердіння і сілідонт


Завдання 4. Лікар-стоматолог проводив лікування гострого глибокого карієсу у жінки 20 років (ІІІ клас за Блеком), використовуючи пломбування порожнини склоіономірним цементом. Яке ускладнення виникне у цьому зубі після лікування?

 1. Підвищення чутливості

 2. Вторинний карієс

 3. Випадання пломби

 4. Зміна кольору коронки зуба

 5. Некроз пульпи


Завдання 5. Показник структурно-функціональної кислотостійкості емалі у пацієнта 16 років дорівнює 10. Який прогноз у відношенні захворювання на карієс можна припустити?

 1. Прогноз несприятливий, у найближчий місяць можливе утворення нових каріозних порожнин

 2. Прогноз украй несприятливий, необхідно негайне обстеження і лікування

 3. Прогноз відносно сприятливий, у найближчі три місяці нові каріозні порожнини не утворяться

 4. Прогноз сприятливий, у найближче півріччя нові каріозні порожнини не утворяться

 5. На підставі даного показника не можна прогнозувати захворюваність на карієс


Завдання 6. При проведенні профілактичних заходів в училищі лікар-стоматолог призначив учню 16 років профілактику карієсу зубів за допомогою адаптогенів. Який метод профілактики був використаний у даному випадку?

 1. Ендогенний безлікарський метод

 2. Ендогенний лікарський метод

 3. Екзогенний безлікарський метод

 4. Екзогенний лікарський метод


Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті.

На початку заняття, після визначення викладачем актуальності теми, мети заняття, проводиться перевірка вихідного рівня знань-умінь за допомогою тестових завдань.

Після самостійного вирішування кожним студентом тестів проводиться ретельний розбір кожної клінічної ситуації, акцентується увага на допущених помилках, аргументується вірна відповідь. У доповненні і корекції невірних відповідей активно беруть участь всі студенти.

Самостійна робота студентів передбачає прийом пацієнтів із захворюваннями зубів. Під час прийому студент докладно виясняє у хворого скарги, анамнез захворювання, проводить огляд та інструментальні методи дослідження слизової оболонки порожнини рота, причинного зуба, визначав найбільш інформативні ознаки даної патології (ведучий клінічний синдром), проводить диференціальну діагностику із схожими захворюваннями за допомогою діагностичного алгоритму, аналізує результати додаткових методів обстеження. В результаті докладного клінічного розбору за допомогою викладача в присутності всіх студентів групи встановлюється діагноз, намічається план та проводиться лікування. Студент за допомогою викладача демонструє методи оцінки стану зубів і рівень їх кислотостійкості з метою визначення груп ризику захворювання на карієс за методикою Виноградової Т.Ф. і за ТЕР, складає індивідуальну схему профілактики карієсу цьому пацієнту, визначає кратність повторних оглядів і курсів профілактики. Студент заповнює амбулаторну карту стоматологічного хворого.

Наприкінці заняття підводяться підсумки: аналізуються допущені помилки, оцінюється проведення студентом розбір хворого, проведені маніпуляції. Оцінюється проведений заключний тестовий контроль і підбивається загальний підсумок, виставляються оцінки.

Граф логічної структури теми: „Діагностика, диференціальна діагностика та методи лікування та профілактики карієсу зубів”.


Карієс

Гострий початковийГострий середній

Гострий глибокий

Хронічний середній

Хронічний глибокийГострий поверхневий


Хронічний початковий


Хронічний поверхневий


Скарги


Болі швидко зникаючі, від термічних подразнень


Болі швидко зникаючі, від хімічних подразненьКосметичний дефект

На наявність порожнини в зубі


Анамнез захворюванняТурбують місяць, з часом збільшуються

Об’єктивне дослідження

Огляд


Порожнина у межах плащового дентину


Коричнева пляма


Порожнина у межах коло-пульпарного дентину

Порожнина у межах світлої демінералізованої емаліПорожнина у межах пігментованій емалі

Біла матова пляма

Зондування
Безболісне


Болісне в області всього дна, дентин світлий, розм’якшенийБолісне


Болісне в області дентино-емалевої границі, дентин світлий, розм’якшений

Безболісне, дентин дна стінок щільний, пігментованийБезболіснаБолісна, швидко зникає

ТермометріяБезболісна

Перкусія

Негативна


Негативна


Додаткові методи дослідженняВітальне фарбування

Фарбується розчином метиленового блакитного

Не фарбується

Не фарбується

Люмінісцентне

Гашеніє у межах плям

Змін немає

Негативна

Трансілюмінація

Тінь у межах плям

Змін немає

Негативна

Електроодонтодіагностика

2-6 мкА

2-6 мкА

2-15 мкА

Rö-діагностика

Змін в періодонті немає

Змін в періодонті немає

Діференціальна діагностика

Гіпоплазія

Флюороз

Ерозія емалі

Кліноподібний дефект

Гострий вогни-щевий пульпіт

Хронічний пульпіт

Хронічний періодонтіт

Некроз твердих тканин

Тактика лікування

Зі збереженням роз-м’якшеного дентину на дні

Ремінералізуюча терапія

Лікувальна та ізолююча прокладка

Ізолююча прокладка

Пломба

Зашліфовування + рем. терапія

Препарування

Пломбування

У межах здорових тканин

У межах здорових тканин

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка