Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни " Стратегічний аналіз "Сторінка1/4
Дата конвертації28.12.2016
Розмір1.1 Mb.
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


К.А. Мамонов

Методичні вказівки

для самостійного вивчення дисципліни Стратегічний аналіз

та виконання контрольних робіт


(для студентів 5 курсу денної форми навчання спец.

8.050106 - “Облік і аудит”)Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни “Стратегічний аналіз” та виконання контрольних робіт (для студентів 5 курсу денної форми навчання спец. 8.050106 - “Облік і аудит”). Укл. Мамонов К.А. – Харків: ХНАМГ, 2008. - 59 с.

Укладач: К.А. Мамонов.

Рецензент: В.В. Димченко.

Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту, протокол № 6 від 10.01.08 р.Зміст


1. Загальні положення………………………………………………………

4

2. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни……

6

Тема 1. Стратегічний аналіз, його місце в управління економікою підприємства………………………………………………………………...

6


Тема 2. Класифікація та економічне обґрунтування виробничих одиниць. Тема 3. Аналіз досягнутих результатів діяльності підприємства………………………………………………………………...

11


Тема 4. Нормативи для стратегічного аналізу………………..................

13

Тема 5. Аналіз розподілу виробничих ресурсів у галузі виробництва…………………………………………………………………

15


Тема 6. Розробка та економічне обґрунтування стратегії виробничої програми……………………………………………......................................

30


Тема 7. Розробка та економічне обґрунтування стратегії фінансової програми……………………………………………………………………...

34


Тема 8. Стратегічний аналіз структури капіталу підприємства……..

36

Тема 9. Стратегічний аналіз фінансових показників діяльності підприємства. Тема 10. Стратегічний аналіз інвестицій………….…....

37


3. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи………….…….

42

4. Рекомендована література………………………………………….…….

57


1. Загальні положення

Стратегічний аналіз є одним із важливих ланцюгів у загальній системі управління господарською діяльністю підприємства. За своїм ареалом, інтенсивністю формування управлінських рішень і впливом на кінцеві результати процесів господарювання стратегічний аналіз є найбільш значущою системою забезпечення ефективного функціонування підприємства. У системі стратегічного аналізу беруть участь практично всі менеджери підприємства, оскільки більшість управлінських рішень пов’язані з різними аспектами фінансово-господарської діяльності.Стратегічний аналіз – це аналіз, у якому досліджуються позитивні й негативні фактори, що впливають на економічне становище підприємства у перспективі, а також шляхи досягнення стратегічних цілей підприємства.

Дисципліну «Стратегічний аналіз» вивчають студенти-магістри спеціальності 8.050106 - «Облік і аудит» для придбання теоретичних знань та практичних навичок розробки і прийняття стратегічних рішень в умовах невизначеності навколишнього середовища.

Вивчення цієї дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами на таких курсах, як політекономія, мікроекономіка, статистика, бухгалтерський облік, аудит, економічний аналіз і аналіз господарської діяльності, планування і прогнозування. Тому важливого значення набуває знання студентом економічних категорій, понять, методів і моделей, що вивчаються у названих курсах.

Мета вивчення курсу - змістовний опис об’єктів дослідження, виявлення тенденцій, особливостей, можливих напрямів його розвитку.

Завданнями вивчення стратегічного аналізу є:


 1. Засвоєння сутності й особливостей стратегічного аналізу на підприємстві;

 2. Закладення основи знань теоретико-методологічних аспектів та навичок практичного застосування прийомів і методів формулювання стратегій, розробки стратегічних планів, проектів і програм;

 3. Створення системи стратегічного управління та забезпечення її ефективного функціонування у динамічному ринковому середовищі, використовуючи методи стратегічного аналізу;

 4. Ознайомлення з вітчизняним і зарубіжним досвідом застосування стратегічного аналізу.

У результаті вивчення дисципліни “Стратегічний аналіз” студент повинен

знати:

 • місце та роль стратегічного аналізу в системі управління;

 • сфери використання стратегічного аналізу;

 • особливості використання стратегічного аналізу на підприємствах різних форм власності;

 • практичні результати застосування стратегічного аналізу в організаціях України.

уміти:

 • користуватися методами стратегічного аналізу;

 • визначати місії, цілі, стратегії та “стратегічні набори”;

 • будувати ефективно діюче організаційне, фінансово-економічне, соціально-психологічне та інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного аналізу.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка