Методичні вказівки для доаудиторної підготовки до практичних занять зСторінка1/27
Дата конвертації31.12.2016
Розмір2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Міністерство освіти і науки України Міністерство ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Сумський державний університет

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ ДОАУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З

ЕПІДЕМІОЛОГІЇ
Міністерство освіти і науки України Міністерство ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я України

Сумський державний університет

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ ДОАУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З

ЕПІДЕМІОЛОГІЇ


для студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації


СУМИ


Видавництво СумДУ

2010


ЗМІСТ

І

Вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Протиепідемічна робота дільничних (сімейних) лікарів та лікарів-інфекціоністів …...4

ІІ

Організація протиепідемічної та профілактичної роботи на лікарській дільниці………………………………………………..19

ІІІ


Дезінфекція і стерилізація. Живі переносники збудників інфекційних хвороб. Дезінсекція. Дератизація………………...

38

ІV

Імунопрофілактика інфекційних хвороб. Календар профілактичних щеплень. Оцінювання ефективності імунопрофілактики. Термінова імунопрофілактика ………...

61

V

Епідеміологічний метод дослідження та його структура. Епідеміологічна діагностика. Прогнозування проявів епідемічного процесу. Планування протиепідемічних та профілактичних заходів. Контрольна робота ………………..

81

VI

Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з фекально-оральним механізмом передавання ……………………………

99

VII

Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з аерозольним механізмом передавання…………………………………………

117

VIII

Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з трансмісивним та контактним механізмами передавання…..

134

IX

Профілактичні та протиепідемічні заходи при особливо небезпечних інфекціях (холера, чума). Карантинні заходи. Захист курсової роботи…………………………………………...

151


Перелік тем, винесених на самостійне вивчення……………..

169

Підсумковий модульний контроль……………………………...

170І Вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Протиепідемічна робота дільничних (сімейних) лікарів та лікарів-інфекціоністів
Тривалість – 2 години.
1 Актуальність теми: інтенсивне поширення багатьох інфекційних хвороб потребує вивчення закономірностей епідемічного процесу, який виникає і поширюється при певних умовах життя суспільства. Сучасні умови життя людини потребують чіткої орієнтації лікарів на особливості перебігу епідемічного процесу, знання основних законів епідеміології і загальних напрямків боротьби та профілактики інфекційних хвороб.
2 Навчальні цілі заняття (з вказівкою рівня засвоєння, що планується)

2.1 Студент повинен знати:

а-2

 • визначення епідеміології;

 • поняття про епідемічний процес;

 • складові епідемічного процесу;

 • розділи вчення про епідемічний процес;

 • протиепідемічні заходи в осередку, спрямовані на складові епідемічного процесу;

 • правила обстеження осередку інфекційного захворювання;

 • порядок заповнення відповідної документації;

 • заходи щодо ліквідації осередку;

 • заходи відносно хворого та носія;

 • заходи щодо знезараження навколишнього середовища;

 • заходи щодо осіб, які спілкувалися з джерелом інфекційного захворювання.

2.2 Студент повинен вміти:


а-3

 • розрізняти складові епідемічного процесу;

 • планувати протиепідемічні заходи в осередку, спрямовані на складові епідемічного процесу;

 • проводити обстеження осередку інфекційного захворювання;

 • проводити заповнення відповідної документації;

 • проводити заходи щодо ліквідації осередку;

 • проводити заходи відносно хворого та носія;

 • проводити заходи щодо знезараження навколишнього середовища;

 • проводити заходи щодо осіб, які спілкувалися з джерелом інфекційного захворювання.3 Матеріали доаудиторної самостійної роботи


3.1 Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Дисципліна

Знати

Вміти

Попередні дисципліни

1

2

3

Мікробіологія


Властивості збудників інфекційних хвороб

Аналізувати результати мікробіологічних досліджень, узагальнювати їх

Імунологія та алергологія

Роль системи імунітету і неспецифічних факторів захисту в інфекційному процесі, вплив на термін елімінації збудника з організму людини

Оцінювати дані імунологічних досліджень


1

2

3

Пропедевтика внутрішніх хворобОсновні етапи та методи клінічного обстеження хворого


Збирати анамнез, проводити клінічне обстеження хворого, виявляти основні симптоми і синдроми. Проаналізувати отримані дані

Дерматологія

Патогенез, клініку та стадії розвитку висипу в інфекційного хворого

Розпізнавати висип в інфекційного хворого

Наступні дисципліни

Сімейна медицина

Епідеміологію, динаміку клінічних проявів, можливі ускладнення інфекційних захворювань. Принципи профілактики

Проводити диференціальну діагностику хвороб різного ґенезу. Розпізнавати інфекційне захворювання, його ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Своєчасно госпіталізувати хворого в інфекційний стаціонар

Внутрішнопредметна інтеграція

Інфекційні хвороби

Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб.

Використовувати епідеміологічний метод досліджень, проводити аналіз інфекційної захворюваності.

Проводити диференціальну1

2

3
Патогенез, динаміку клінічних проявів, лабораторну діагностику, можливі ускладнення інфекційних захворювань

діагностику хвороб різного ґенезу. Розпізнавати інфекційне захворювання, його ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження

3.2 Структурно-логічна схема змісту теми заняття

Структура епiдемiчного процесу

Джерело збудникiв (перша ланка)

Iнфiкованi люди, тварини

Хворi

Носії


Механiзм передавання (друга ланка)

I фаза - видiлення збудника з органiзму

II фаза - перебування в навколишньому середовищi

III фаза - проникнення збудника в новий органiзмСприйнятливий організм (колектив) (третя ланка)
Характеристика джерела iнфекцiї

Iнфiкованi люди. Iнфiкованi тварини

Хворi Носії

Форма хвороби Форма носiйства

Гостра Реконвалесцентне

Манiфестна Гостре

Стерта Хронiчне

Абортивна Транзиторне (здорове)

Хронiчна Імунне – після імунізаціїПерiоди хвороби

Iнкубацiйний

Продромальний

Розпалу


Одужання (реконвалесценції)

Протиепідемічні заходи в осередку інфекційної хвороби

Спрямованість та зміст протиепідемічних заходів

Перша ланка епідемічного процесу

Інфіковані люди

Виявлення

З’ясування епідеміологічного анамнезу

Ізоляція вдома або в інфекційному стаціонарі

Повідомлення до СЕС

ЛікуванняІнфіковані тварини

Виявлення

Ізоляція

Лікування або знищенняДруга ланка епідемічного процесу

Фактори навколишнього середовища

ДезінфекціяПереносники збудників

Дезінсекція, дератизація

Третя ланка епідемічного процесу

Особи, які контактують з джерелом інфекції

 • Виявлення контактних осіб

 • Виявлення серед них сприйнятливих

 • Спостереження за контактними протягом максимального інкубаційного періоду

 • Захист сприйнятливих - специфічна імунопрофілактика

Пошук інфікованих серед контактних осіб джерела збудника інфекції – лабораторне обстеження


  1. Список рекомендованої літератури

Основна

1. Епідеміологія / за редакцією Ю.Д. Гоца, І.П. Колеснікової, Г.А. Мохорта. – Київ: Асканія, 2007. – С. 3-12.

2 Синяк К.М. Епідеміологія./ К.М. Синяк. – Київ, 1998. – С.46-56.

3 Беляков В.Д. Эпидемиология/ В.Д. Беляков, Р.Х. Яфаєв – М., 1998. – С. 36-83.

4. Ющук Н.Д. Эпидемиология. /Н.Д. Ющук, М.А. Тогова, В.В. Бушуева. – М.: Медицина, 1993. – С. 5-36.
Додаткова

5. Методичні вказівки до засвоєння практичних навичок з епідеміології / Укладачі: М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, Г.С. Зайцева, В.В. Захлєбаєва. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 92 с.

6. Черкаский Б.Л. Руководство по общей эпидемиологии/ - Б.Л. Черкаский. – М.: Медицина, 2001. - С.38-43.

7. Офіційний сайт МОЗ України // www. moz.gov.ua  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка