Методичні рекомендації з самостійної роботи студентівСкачати 277.99 Kb.
Дата конвертації23.05.2017
Розмір277.99 Kb.
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра сімейної медицини та загальної практикиМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з самостійної роботи студентів (СРС)


Навчальна дисципліна: «Загальна практика – сімейна медицина»

Тема заняття СРС: «Консультування в контексті ВІЛ-інфекції. Добровільне консультування та тестування (ДКТ)».

Курс VI Факультет медичний

Обговорено та затверджено на

методичній нараді кафедри

« »______________20____р.

Протокол № ____.
Зав. кафедри

д.мед.н., проф. ___________Величко В.І.


Одеса – 20__ р.Тема №8: «Консультування в контексті ВІЛ-інфекції. Добровільне консультування та тестування (ДКТ)».


 1. Актуальність теми

Останнім часом на глобальному рівні спостерігається чітка тенденція до підвищення рівня політичної волі, інтенсифікації діяльності та збільшення об’ємів матеріальних ресурсів, що виділяються на боротьбу з пандемією ВІЛ-інфекції. У червні 2004 року ЮНЕЙДС та ВООЗ оголосили новий варіант політики з питань тестування і консультування при ВІЛ-інфекції, підкресливши цим самим важливість знання людиною свого ВІЛ-статусу для розширення доступу до профілактики, лікування та підтримки. В цьому важливому документі чітко окреслені дві стратегії, реалізація яких може розширити доступ до ВІЛ-профілактики, лікування, піклування та підтримки — це добровільне консультування і тестування (ДКТ) та ВІЛ-тестування і консультування з ініціативи медичних працівників. Характеризуючи роль ДКТ для людини і суспільства, можна зазначити, що впровадження стратегії ДКТ підвищує рівень інформованості населення щодо ВІЛ-інфекції/СНІДу, знижує рівень стигматизації та дискримінації в суспільстві, формує безпечну поведінку, сприяє запобіганню передачі ВІЛ від матері до дитини, забезпечує прихильність до лікування та профілактики, запобігає поширенню ВІЛ серед населення в цілому і особливо серед уразливих груп та контингентів, тобто в цілому є як ефективним інструментом профілактики ВІЛ-інфекції.


 1. Конкретні цілі:

Знати:

 • роль ДКТ для людини і суспільства;

 • мету ДКТ;

 • завдання ДКТ;

 • принцип добровільності ДКТ;

 • принцип конфіденційності ДКТ;

 • принцип анонімності ДКТ;

 • принцип доступності ДКТ;

 • принцип відсутності дискримінації ДКТ;

 • принцип достовірності та повноти інформації ДКТ;

 • принцип професійної та технічної досконалості ДКТ;

 • принцип мобілізації всіх ресурсів при ДКТ.


Вміти:

 • надавати добровільну консультативну допомогу стосовно шляхів поширення ВІЛ-інфекції та профілактики інфікування;

 • сприяти формуванню у пацієнта власної оцінки ступеня особистого ризику інфікування ВІЛ;

 • сприяти прийняттю добровільного інформованого рішення щодо тестування на ВІЛ;

 • інформувати про процедуру тестування та практичне значення результатів;

 • визначати ВІЛ-статус у людини.


ІІІ. Междисциплінарна інтеграція

№ з/ п

Дисципліни

Знати

Вміти

1.

Клінічна іммунологія

Іммуннодефіцити. Первинні, вторинні. ВІЛ


Методологія лабораторної іммунодіагностики.

2.

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Методи об’ективного та лабораторного дослідження хворого


Провести дотестовое та післятестове консультування на ВІЛ-інфекцію. Дати рекомендації.


4. Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які має

засвоїти студент при підготовці до заняття

Консультуванняце процес взаємного спілкування, в ході якого один учасник допомагає іншого визначити проблеми його здоров’я та прийняти інформоване, добровільне та зважене рішення, стосовно проблеми.

Термін "консультування" по відношенню до ВІЛ - має на увазі діалог і створення таких стосунків між консультантом і пацієнтом, які дозволяють запобігти поширенню ВІЛ-інфекції і зробити підтримку тим, хто торкнувся цією проблемою.

Конфіденційність означає заборону на будь-яке обговорення ситуації або проблем клієнта із сторонніми людьми.
4.2. Теоретичні питання до заняття:


 1. Що таке добровільне консультування та тестування хворих на ВІЛ?

 2. Принципи проведення ДКТ.

 3. Зміст та завдання ДКТ.

 4. Які кінцеві цілі ДКТ?

 5. Що в себе включає поняття «конфіденційність»?

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуватимуться на занятті: 1. Доповідь підготовлених презентацій.

 2. Навчитися проводити ДКТ.


5. Зміст теми

Консультуванняце процес взаємного спілкування, в ході якого один учасник допомагає іншого визначити проблеми його здоров’я та прийняти інформоване, добровільне та зважене рішення, стосовно проблеми.

Принципи проведення ДКТ на ВІЛ

Тестування на ВІЛ включене до стандартного переліку клініко - діагностичних досліджень у заставах, які надають лікувально - профілактичну допомогу хворим згідно з Наказом МОЗ України No388 від 11.05.2010, зареєстрованого в Мін. юстиції 09.07.2010 No99/17794.

Консультування та тестування на ВІЛ пацієнтів у лікувально-профілактичних закладах проводиться з дотриманням принципів добровільності та конфіденційності.

Якщо пацієнт не бажає пройти тестування на ВІЛ, він має відмовитись від підписання інформованої згоди на проходження тестування на ВІЛ.

Медичний працівник повинен поінформувати пацієнта про можливі негативні наслідки незнання свого ВІЛ-статусу. При цьому відмова пацієнта від тестування на ВІЛ не може стати підставою для відмови в наданні медичної допомоги.

Післятестове консультування проводиться незалежно від результату тестування на ВІЛ.ереваги консультування

 • Медпрацівники допомагають клієнтам самостійно приймати і виконувати рішення

 • Якісне консультування сприяє підвищенню рівня задоволеності клієнта

 • Якісне консультування сприяє послідовному і правильному виконанню медичних приписів і рекомендацій

 • У клієнтів формується критичніше відношення до чуток і іншої некоректної інформації

 • Сприяє подоланню стресу

Принципи консультування

- Кожна особа має безумовну цінність і заслуговує поваги

- Кожна особа в змозі бути відповідальною за себе

- Кожна особа має право вибирати цінності і ціліНавички спілкування:

 • Використайте питання різного типу: закриті, відкриті, спрямовані на з'ясування інформації

 • Ставте уточнювальні питання і використайте перефразовування слів клієнта, щоб переконатися, що Ви правильно зрозуміли сказане їм, показати клієнтові, що його почули і зрозуміли

 • Користуйтеся зрозумілими для клієнта мовою і термінологією

 • Говорите доброзичливо і привітно

 • Уникайте вживання оцінюючих слівТермін "консультування" по відношенню до ВІЛ - має на увазі діалог і створення таких стосунків між консультантом і пацієнтом, які дозволяють запобігти поширенню ВІЛ-інфекції і зробити підтримку тим, хто торкнувся цією проблемою.

Завдання консультування :

 • інформування

 • надання підтримки

 • мотивування для зміни поведінки

Обов'язковий медичний огляд на виявлення ВІЛ повинен проводитися з попереднім і подальшим консультуванням.

Добровільне консультування і тестування (ДКТ) на ВІЛ довело свою важливу роль як в профілактиці ВІЛ, так і в якості відправної точки для надання медичної допомоги людям, інфікованим ВІЛ. ДКТ дає можливість дізнатися і сприйняти свій серологічний статус відносно ВІЛ в конфіденційній обстановці, з наданням консультації і напрямом на постійне медичне обслуговування і отримання емоційної підтримки. У разі позитивного результату тесту на ВІЛ перевагою, яка дає тестування, є можливість надання відповідного медичного обслуговування і втручань на ранній стадії для лікування і/або профілактики хвороб, супутніх ВІЛ. Вагітні жінки, яким відомий їх серопозитивний статус, можуть запобігти передачу вірусу своїм дітям. Знання серологічного статусу відносно ВІЛ може також допомогти людям прийняти відповідні рішення, щоб захистити від інфекції себе і своїх сексуальних партнерів. Дослідження, проведені останнім часом, показали, що ДКТ може бути економічно вигідним засобом профілактики передачі ВІЛ.
Консультування і тестування на ВІЛ. Історична довідка.

Служби консультування і тестування на антитіла до ВІЛ виникли в 1985 році. Консультування визнане допомогти людям правильно представити значення позитивних і негативних результатів тесту на антитіла. У основі консультування - розуміння складності процесу усвідомлення статусу інфікованого ВІЛ. Із зростанням поширеності ВІЛ усе більш актуальною стає інформація про нові випадки інфікування. З 1987 року ВІЛ консультування і тестування стали застосовуватися значно ширше. Нині ДКТ пропонується усім, хто проходить лікування від інфекцій, що передаються статевим шляхом (ИППП), наркотичній залежності, а також клієнтам репродуктивних центрів. Мета консультування і тестування - зменшити ризик поширення Віл-інфекції. Основне завдання - допомогти неінфікованим людям набути навичок поведінки, що знижує ризик інфікування, а інфікованим клієнтам - не заразити інших і своєчасно отримати необхідну допомогу і підтримку.Процес консультування ділиться на три етапи: дотестовое, послетес- товое і подальше консультування. Консультування з приводу ВІЛ слід адаптувати до потреб клієнтів. Воно може проводитися індивідуально, для конкретної пари, для дитини або групи дітей. Консультування повинне відповідати потребам і можливостям тих установ, в яких воно здійснюється. Зміст і підходи консультування можуть значною мірою варіюватися залежно від цільової групи: чоловіки, жінки, підлітки, чоловіки, що мають сексуальні стосунки з чоловіками (МСМ), споживачі інфекційних наркотиків (ПІН), сексработники і так дал Процес консультування ділиться на три етапи: дотестовое, послетес- товое і подальше консультування. Консультування з приводу ВІЛ слід адаптувати до потреб клієнтів. Воно може проводитися індивідуально, для конкретної пари, для дитини або групи дітей. Консультування повинне відповідати потребам і можливостям тих установ, в яких воно здійснюється. Зміст і підходи консультування можуть значною мірою варіюватися залежно від цільової групи: чоловіки, жінки, підлітки, чоловіки, що мають сексуальні стосунки з чоловіками (МСМ), споживачі інфекційних наркотиків (ПІН), сексработники і т.д. Добровільне консультування і тестування (ДКТ) можуть відбивати контекст втручання : наприклад, консультування у зв'язку з конкретними втручаннями (профілактичне лікування туберкульозу - ПЛТ, профілактика передачі ВІЛ від матері дитині). Встановлення хороших стосунків, прояв поваги і розуміння полегшують рішення проблем у важких обставинах. Дуже важливо, в якій манері і яким тоном людину повідомляють про серологічний статус. У ідеальному випадку консультування у рамках ДКТ припускає щонайменше дві консультації - до і після тесту. Можуть проводитися додаткові консультації до або після тестування або в період очікування клієнтом результату тесту.
Принципи консультування

 1. Клієнт -центрированный підхід

Робота, побудована за принципом "клієнт в центрі уваги", є інтерактивним процесом, грунтованим на індивідуальних потребах клієнта. Консультант не використовує жорстких схем, його дії спрямовані на спонукання клієнта до роздумів, висловлювань і самостійного ухвалення рішень. Консультант не просто надає інформацію. Його мета - обговорення можливих профілактичних заходів і рішень, прийнятих клієнтом відносно власного майбутнього. При такому підході потрібно розуміння особистих особливостей клієнта : поведінки, способу життя, сексуальних переваг, раси/етнічної групи, культури, рівня знань, соціального і економічного положення, а також визнання за індивідом права і здатності до вільного вибору і самовизначення.


 1. Конфіденційність

Конфіденційність означає заборону на будь-яке обговорення ситуації або проблем клієнта із сторонніми людьми. Багато людей бояться звертатися за послугами в області ВІЛ із-за боязні наслідків (відчуження з боку сім'ї і/або суспільства). Для них дуже важлива наявність гарантованої конфіденційності. Конфіденційність допомагає встановити довірчі стосунки між консультантом і клієнтом, які потрібні для обговорення питань профілактики ВІЛ і надання послуг з догляду. У деяких обставинах людині, що звернулася за ДКТ, може знадобитися присутність на консультації його сексуального партнера, родича або друга. Така участь в конфіденційних проблемах може бути не лише доречною, але і дуже корисною для всех8. Дотримуватися конфіденційності особливо важливо при груповому консультуванні. Заздалегідь кожна людина в групі повинна підтвердити свою згоду на участь в груповому консультуванні і перейняти на себе відповідальність за нерозголошування інформації про інших учасників.


 1. Доступність

Консультування і тестування на антитіла до ВІЛ має бути доступне будь-якій людині, яку турбує стан власного здоров'я або можливість зараження ВІЛ. Консультування повинне здійснюватися на постійній основі. Важливо, щоб клієнти були упевнені, що завжди можуть передзвонити і/або призначити зустріч ще раз. Служби консультування мають бути легко доступні територіально, а їх години роботи - зручні для клієнтів. У випадку якщо потрібно допомогу і консультації інших служб і фахівців, служби консультування повинні мати в розпорядженні необхідну інформацію і надавати її своїм клієнтам.


 1. Тривалість консультації для клієнта в кризовому стані Консультування, залежно від ситуації і стану клієнта, зазвичай триває від 15 до 30 хвилин. Якщо людина знаходиться в кризовому стані, консультант повинен залучити до роботи фахівця з кризових станів: психотерапевта або психіатра. Як правило, консультанти не мають навичок роботи з людьми в кризових станах, а в цій ситуації важливо своєчасно розпізнати стан кризи. Процесс консультирования нельзя «подогнать» под определенный временной стандарт. Во-первых, необходимо предоставить клиенту время на обдумывание вопросов и выражение своего мнения. Во-вторых, время необходимо для установления доверительных отношений. В-третьих, психологические реакции клиента могут оказаться сложными и потребовать достаточного количества времени на разрешение
 1. Послідовність і чіткість

Процес консультування має бути чітко структурований за часом і послідовності викладу. Слід дотримуватися принципу "необхідності і достатності". Початкуючим консультантам іноді хочеться повідомити клієнта якомога більше, але в результаті клієнт "тоне" в інформації. Зберегти баланс допоможе орієнтація на потреби клієнта. Консультант зобов'язаний використати тільки достовірну інформацію і діяти тільки у рамках своєї компетенції. (Для підвищення ефективності роботи усі консультанти повинні мати доступ до постійного навчання!)
Дотестове консультування

Його метою є профілактика передачі ВІЛ і надання емоційної підтримки. Консультантові слід підготувати клієнта, пояснивши, що є тестом на ВІЛ, обговорити міфи і виправити невірні представлення відносно ВІЛ/СНІДУ. Можна також розглянути індивідуальну характеристику ризику, якому піддається клієнт. Сюди може бути включений: обговорення сексуальності; інтимних стосунків; можливих стилів поведінки у зв'язку з сексуальними стосунками і/або вживанням наркотиків, які збільшують ризик зараження; методів профілактики ВІЛ. Консультант повинен обговорити, що означає для людини знання свого серологічного статусу, а також способи адаптації до цієї нової інформації. Частина відомостей про ВІЛ і ДКТ можливо повідомляти групи клієнтів. Цей підхід використовується для скорочення витрат і може бути підкріплений поширенням друкарських матеріалів. В той же час необхідно, щоб кожному, що звернувся за ДКТ, була доступна і індивідуальна дотестовая консультація.

Відмова від дотестового консультування не повинна перешкоджати добровільному тестуванню на ВІЛ (наприклад, люди, раніше ДКТ, що проходили, можуть звернутися з метою тестування, не потребуючи ще однієї дотестовой консультації). Проте отримання інформованої згоди від людини, що піддається тестуванню, є мінімальною вимогою для проходження тесту на ВІЛ.

Дотестовое консультування дозволяє:


 • Допомогти клієнтові/пацієнтові оцінити особистий ризик відносно зараження ВІЛ.

 • Представити клієнтові/пацієнтові процедуру тестування і значення результатів тесту.

 • Зрозуміти клієнтові/пацієнтові можливі наслідки проходження тесту.

 • Прийняти клієнтові/пацієнтові усвідомлене рішення про проходження тестування.

 • Підвищити обізнаність клієнта/пацієнта з питань ВІЛ/СНІДУ.

 • Сформувати уявлення про безпечну поведінку, підтримати зміни в поведінці або спроби таких змін.


Зміст дотестового консультування

1. Оцінка персонального ризику зараження ВІЛ пацієнтом (инфор! мация про шляхи передачі ВІЛ і зв'язок з поведінкою ризику).

2. Оцінка рівня знань і здатності впоратися з кризою :


 • Що знає пацієнт про тестування і його користь?

 • Чому пацієнт хоче пройти тест (і чи хоче)?

 • Що знає пацієнт про ВІЛ?

 • Чи Думав пацієнт про реакцію на різні результати тестування?

 • Якщо результат позитивний, хто забезпечить підтримку?

3. Дати пацієнтові загальні відомості про ВІЛ/СНІДІ.

4. Інформація про процедуру тестування, можливі результати, "період вікна". (Тут для консультанта важливо точно знать, які тест-системи використовуються, оскільки залежно від чутливості тест-системи період, коли тест-система ще не може визначити наявність антитіл в крові може тривати від 3-4 тижнів до 3-4 місяців.)

5. Обговорення потенційного значення (особисте, медичне, соціальне, психологічне, юридичне) можливих результатів тесту.

6. Отримання згоди/відмови від пацієнта на проходження тесту.

7. Встановлення доброзичливих взаємовідносин в якості основи для послетестового консультування (якщо клієнт вирішив пройти тест) або наступного звернення (якщо клієнт вирішив не проходити тест)

В результаті дотестового консультування людина:


 • Отримує інформацію про ВІЛ - інфекцію, тісті на антитіла до ВІЛ, заходах профілактики ВІЛ - інфекції, можливих наслідках тестування.

 • Отримує об'єктивну оцінку наявності в його житті ризику заразитися ВІЛ - інфекцією.

 • Приймає усвідомлене рішення про проходження обстеження на антитіла до ВІЛ.

 • Обмірковує можливості для зміни своєї поведінки, ризикованої відносно Віл-інфекції.
Якщо Ви згодні на проведення конфіденційного обстеження на антитіла до ВІЛ, Ви повинні вказати тут Ваші дані (якщо Ви бажаєте пройти обстеження анонімно, залишаєте подальші рядки незаповненими)

Я __________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

______________ року народження, сьогоденням підтверджую, що на підставі наданої мені інформації, вільно і без примусу, віддаючи звіт про наслідки обстеження, прийняв рішення пройти тестування на антитіла до ВІЛ.

Я підтверджую, що мені роз'яснене, чому важливо пройти тестування на ВІЛ, як проводиться тест і які наслідки може мати тестування на ВІЛ.

підпис обстежуваного на ВІЛ дата

Консультування після тесту на ВІЛ

Послетестовое консультування повинне пропонуватися при усіх можливих результатах тестування. Завдання і зміст консультування після тесту, безумовно, залежать від результату тесту, який може бути позитивним, негативним або невизначеним. Завдання послетестового консультування при позитивному результаті - дати клієнтові можливість зрозуміти і в найближчій перспективі прийняти свій діагноз і почати планувати своє життя в новій якості. Якщо тест негативний, завдання полягає в тому, щоб клієнт не забув досвід і переживання, пов'язані з його проходженням. Вони можуть бути хорошою основою для формування у клієнта безпечної відносно зараження ВІЛ поведінки. При невизначеному результаті важливо сприяти тому, щоб клієнт з розумінням віднісся до технічних проблем лабораторії (ніщо не ідеальне і погодився на повторний тест для отримання ясного результату. Консультування після тесту - це процес, який може уміщатися в одну зустріч консультанта з клієнтом, але може зажадати і декількох зустрічей.


Негативний результат

Консультування при негативному результаті тесту не менш важливе, чим при позитивному. Тоді як клієнт, ймовірно, відчуватиме полегшення і вважатиме за краще швидше покинути кабінет, консультант повинен постаратися пояснити йому істинну значущість отриманого досвіду. Важливо дати клієнтові можливість подумати над тим, що він відчуває з приводу негативного результату, і розповісти, що він може зробити, щоб зберегти ВІЛ негативний статус. Доречно повторити основну інформацію про безпечну сексуальну поведінку (використання презервативів, зниження числа сексуальних партнерів) і про риски, пов'язані із вживанням психоактивних речовин через ін'єкції.

Можливо, варто обговорити, чи користується клієнт презервативами, і якщо ні, то з'ясувати причини відмови, надати інформацію про ефективність і правильне застосування презервативів для профілактики ВІЛ і ИППП. Якщо клієнтові потрібно підтримку або допомогу у зв'язку з хімічною залежністю, важливо надати йому інформацію про доступні програми лікування хімічних залежностей, про програми зниження шкоди або групи/програмах психосоциальной підтримки і реабілітації. Так само важливо ще раз повторити інформацію про "період вікна" (приблизно 4-6 тижнів після зараження, коли тест-системи не здатні визначити наявність антитіл), і згадати у зв'язку з цим про можливість здати повторний тест після закінчення цих 4-6 тижнів.

Зразкова схема консультування після тесту при негативному результаті:


 • Привітати клієнта.

 • Підтвердити гарантії конфіденційності.

 • Нагадати пацієнтові про зміст консультування до тесту.

 • Повідомити результат тестування і пояснити значення такого результату.

 • Переконатися, що клієнт правильно розуміє результат тесту.

 • Запитати про те, що клієнт думав і відчував в очікуванні результату?

 • Обговорити індивідуальний план безпечної поведінки/зниження ризику зараження.

 • Надати інформацію про служби, куди можна звернутися за інформацією, допомогою і підтримкою.

 • Пояснити можливість повторного тестування, причину, по якій воно може знадобитися.

 • Відповісти на виниклі питання і уточнення.

 • Нагадати, що пацієнт, у разі виникнення питань, завжди може звернутися в цю службу

Консультування після невизначеного результату тесту

Результат тесту вважається невизначеним, якщо він ні безперечно позитивний, ні безперечно негативний. Інтерпретація результату тестування Поясните клієнтові, що цей результат неостаточний і може означати: - людина не інфікована, але в організмі є схожі з анти! тілами до ВІЛ компоненти; - людина інфікована ВІЛ, але в організмі ще немає достатньої кількості антитіл. Почуття роздратування через те, що служба (лабораторія) не надала ясного результату, може привести до імпульсивного бажання клієнта відмовитися від завершення тестування (отримання ясного результату). Консультант повинен постаратися пояснити клієнтові, що ясний результат потрібний для того, щоб упевнено планувати своє подальше життя. Якщо клієнт все ж відмовляється від повторного тіста, важливо "залишити двері відкритими": запропонувати клієнтові пройти повторний тест у будь-який час, коли він вирішить, що хоче це зробити. У цій ситуації не варто "давити" на клієнта або залякувати його. Основний упор має бути зроблений на щире бажання допомогти клієнтові, якщо у нього виникне потреба в допомозі або інформації.


Зразкова схема консультування після тесту при невизначеному результаті:

 • Привітати клієнта.

 • Підтвердити гарантії конфіденційності.

 • Нагадати пацієнтові про зміст консультування до тесту.

 • Повідомити результат тестування і пояснити значення такого результату.

 • Переконатися, що клієнт правильно розуміє результат тесту.

 • Пояснити необхідність повторного тестування і запропонувати термін тестування.

 • Обговорити, хто може зробити клієнтові підтримку в цей період, у тому числі надати інформацію про служби, куди можна звернутися за інформацією, допомогою і підтримкою.

 • Нагадати, що клієнт до з'ясування свого ВИЧстатуса повинен робити усі запобіжні заходи, не допускаючи контактів інших людей зі своєю кров'ю, спермою або вагінальною рідиною.

 • Обговорити індивідуальний план безпечної поведінки/зниження ризику зараження.

 • Відповісти на виниклі питання і уточнення.

 • Нагадати, що пацієнт, у разі виникнення питань, завжди може звернутися в цю службу


Позитивний результат

У разі позитивного результату консультант повинен повідомити про це клієнтові спокійно і ясно, без висловлювання співчуть. При цьому консультант не має бути повністю формальний. Необхідно показати клієнтові, що консультант розуміє складність ситуації і готовий підтримати клієнта, обговорити, як йому краще впоратися з ситуацією. Під час цієї зустрічі консультант повинен переконатися, що людина має безпосередню емоційну підтримку з боку найближчого оточення: постійного сексуального партнера, родича або друга. У міру готовності клієнта консультант може проінформувати його про можливість напряму до фахівців, які можуть допомогти клієнтові прийняти його ВІЛ-статус і налаштуватися на позитивну перспективу. Можливість поділитися звісткою про серопозитивний результат з партнером, членом сім'ї або другом часто буває корисною, і деякі клієнти можуть побажати, щоб хтось супроводжував їх і брав участь в консультації. Необхідно також обговорити питання відвертання пере- дачі ВІЛ неінфікованому або такому, що не пройшов тестування сексуальному партнерові/партнерам. При цьому на першій консультації не варто занадто наполегливо пропонувати клієнтові обов'язково повідомити про ВІЛ-статус його сексуальним партнерам і привести їх для консультації і тестування. Ця тема може бути безболісно обговорена після того, як клієнт отримає відповіді на питання про свою власну перспективу. Головною метою консультування після тесту при повідомленні поклади тільного результату являється надання клієнтові допомоги і підтримки, де профілактика подальшої передачі ВІЛ є однією з тем : чим менше оточення боятиметься ВИЧ-позитивного людини, тим велику допомогу вони будуть готові йому зробити. Часто при отриманні позитивного результату тесту клієнтові може знадобитися кризове консультування, оскільки звістка про ВІЛ-інфекцію сприймається як немед ленна загроза життя. Консультування буде особливо ефективним, якщо до- і послетестовое консультування проводитиме один консультант, оскільки на підставі першої зустрічі консультант зможе вибрати найбільш відповідний спосіб повідомлення цієї звістки цього клієнта і торкнутися найбільш актуальних тем. При позитивному результаті тесту конфіденційність набуває особливого значення. Клієнтові треба дати час, щоб сприйняти цю звістку. Після періоду попередньої адаптації клієнтові треба дати чітке пояснення значення результату тесту.Крім того, цей час для стимуляції позитивного мислення клієнта. Клієнтові з діагностованою Віл-інфекцією швидше за все належить безболісно прожити багатьох років, до того ж лікування деяких опортуністичних захворювань дуже ефективне і доступне. Цю інформацію слід надати клієнтові. Можливість лікування антиретровірусними препаратами (АРВ-терапію) слід згадати, але запропонувати клієнтові детальніше обговорити це питання з лікарем, який його спостерігатиме. Якщо у клієнта є потреба в додатковій допомозі або підтримці, необхідно повідомити, як зв'язатися з консультантом в моменти кризи або важкого стресу. Необхідно також підкреслити важливість планових зустрічей з фахівцями СПИД-центра, дотримання їх рекомендацій і призначень, з метою підтримки здоров'я клієнта. Окрім знання про можливості для збереження здоров'я, клієнт повинен зрозуміти, що він є джерелом інфекції і що йому необхідно подумати про оберігання від інфекції свого сексуального партнера.

Як оголошувати позитивний результат тесту на ВІЛ:

 • Привітати клієнта.

 • Підтвердити гарантії конфіденційності.

 • Нагадати пацієнтові про зміст консультування до тесту.

 • Повідомити результат тестування прямо, коротко, нейтральним тоном: "У вас позитивний результат". Показати результат тесту.

 • Дати можливість клієнтові відреагувати на інформацію, виразити свої почуття.

 • Переконатися, що людина правильно розуміє результат тестування. Відповісти на його питання.

 • Зробити емоційно-психологічну підтримку. Підкреслити, що виниклі почуття нормальні в таких ситуаціях.

 • Оцінити здатність впоратися із стресовою ситуацією і выяс! нитка потенційні джерела підтримки.

 • Обговорити, хто зараз може зробити людині підтримку, кому він може розповісти про свій результат.

 • Обговорити з клієнтом значення здорового способу життя : здорове харчування, повноцінний сон, фізичні вправи і ін.

 • Пояснити клієнтові важливість подальшого медичного спостереження, обстеження, необхідність раннього початку лікування симптомів.

 • Обговорити індивідуальний план безпечної поведінки/зниження ризику передачі Віл-інфекції. Обговорити, що і як клієнт може змінити у своїй поведінці. Пояснити безпеку побутових контактів

 • Надати інформацію про організації і служби, що надають допомогу і підтримку людям, що живуть з ВІЛ/СНІДОМ.

 • Відповісти на питання пацієнта


Питання, що обговорюються з вагітною ВІЛ-інфікованою жінкою при консультуванні :

 • Ризик передачі ВІЛ дитині в період вагітності, пологів і при грудному вигодовуванні;

 • Можливість проведення профілактики передачі ВІЛ дитині;

 • Можливі результати вагітності;

 • Необхідність подальшого спостереження матері і дитини;

 • Можливість інформування про результати тесту статевого партнера (партнерів), родичів;

 • Вид розродження

Порядок огляду на Віл-інфекцію:

 • Огляд на ВІЛ проводиться з обов'язковим до- і послетестовым консультуванням і тільки з інформованої згоди пацієнта, один екземпляр зберігається в ЛПО, інший видається пацієнтові;

 • При конфіденційному тестуванні персональні дані на пацієнта наводяться без скорочень (по паспорту) : повні ПІБ, дата народження, громадянство, адреса місця проживання, код контингенту;

 • При анонімному тестуванні (без паспорта) вказується тільки цифровий код, що включає порядковий номер, рік народження, місце проживання (суб'єкт РФ). ПІБ не вказуються;

 • Результати дослідження по телефону не повідомляються. Їх повідомляє фахівець при консультуванні після проведення обстеження (послетестовом консультуванні), яке проводиться після отримання обстеження на антитіла до ВІЛ з метою роз'яснення обстежуваному його результатів і рекомендацій відносно подальшого образу життю.
 • Наказ Міністерства охорони здоров'я України 14 лютого 2012 року No 114 "Порядок організації надання послуг консультування і тестування на ВІЛ - інфекцію гепатити В і З, інфекції, що передаються статевим шляхом, у мобільних пунктах та мобільних амбулаторіях"

 • Наказ від 19.04.2006 № 236 "Про організацію впровадження порядку добровільного консультування і тестування на ВІЛ - інфекцію"

 • Наказ від 19.08.2005 № 415 "Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ - інфекцію"


6. Рекомендована література.

Основна


 1. ВІЛ-інфекція і СНІД : національне керівництво /під ред. акад. РАМН В.В. Покровского.- М. : ГЭОТАР-медіа, 2013.-С. 368-378.

 2. Комунікації і консультування в області Віл-інфекції. Посібник для медичних працівників. Видання 2 / Бєляєва В.В. 2009. 109с.

 3. Методичні рекомендації Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації від 6 серпня 2010г. № 5952-РХ "Проведення до- і послетестового консультування осіб, що обстежуються на ВІЛ-інфекцію". - Москва, 2012.-27с.

 4. ВІЛ-інфекція і СНІД/Під ред. В.В.Покровского. - 2-е видавництво Перераб. і доп. - М.: ГЭОТАР- Медицина, 2010 - 192 С.

Додаткова 1. Бєляєва В.В. Консультування як модель надання допомоги при ВІЛ-інфекції// Медична кафедра. - 2010. - №2. - С. 186-189.

 2. Бобкова М.Р. Імунітет і Віл-інфекція (популярні лекції) .- М.: Олімпія Прес, 2009. - 240С.7. Матеріали для самоконтролю.

7.1. Питання для самоконтролю. 1. Що таке дотестовое консультування відносно ВІЛ?

 2. Цілі і завдання дотестового консультування

 3. Схема дотестового консультування

 4. Цілі і завдання послетестового консультування

 5. Схема консультування при негативному результаті тесту

 6. Схема консультування при непоределенном результаті тесту

 7. Схема консультування при позитивному результаті тесту

 8. Консультування з вагітною ВІЛ-інфікованого. Дати їй рекомендації.

 9. Порядок огляду на Віл-інфекцію. Материалы для самоконтроля


7.2. Тестові завдання для самоконтролю

1. Чи можливе виникнення пухлинного процесу в ЦНС при Віл-інфекції? 1. *Можливо, як наслідок генералізації саркоми Капоши

 2. Ні

 3. Так, завжди

 4. Можливо, у вигляді первинної і вторинної лімфоми головного мозку

 5. Немає вірної відповіді

2. Збудник ВІЛ-інфекції : 1. Прості

 2. *Віруси

 3. Рикетсії

 4. Бактерії

 5. Всі відповіді вірні

3. До яких вірусів відноситься збудник ВІЛ-інфекції? 1. Параміксовіруси (вірус парагрипу)

 2. Гепаднавіруси (вірус гепатиту В)

 3. *Ретровіруси (вірус імунодефіциту людини)

 4. Арбовіруси (вірус кліщового енцефаліту)

 5. Немає вірноївідповіді

4. Нуклеїнова кислота ВІЛ : 1. РНК і ДНК

 2. *РНК

 3. ДНК

 4. тРНК

 5. іРНК

5. Основна відмітна ознака ретровірусів : 1. Наявність суперкапсиду

 2. *Наявність зворотної транскриптази (ревертази)

 3. Диплоїдний геном

 4. Наявність 3-х основних і 4-х додаткових генів

 5. Всі відповіді вірні

6. Чи наступає інактивація ВІЛ під впливом розчину перекису водню? 1. Так, проте потрібний 5% розчин і експозиція не менше 8-10 годин

 2. Немає

 3. *Так, при дії 6% розчину упродовж 30 хвилин

 4. Може бути, але за умови чистої культури ВІЛ

 5. Можливо

7.Джерело збудника при Віл-інфекції: 1. Гризуни

 2. Дикі тварини

 3. Домашні тварини

 4. * Людина

 5. Птаха

8.Механізм передачі ВІЛ-інфекції : 1. Парентеральний

 2. Повітряно-краплинний

 3. *Парентеральний, статевий

 4. Трансмісивний

 5. Фекально-оральний

9.Які категорії з нижче перерахованих Ви не віднесете до груп ризику відносно ВІЛ-інфекції? 1. Медичні працівники

 2. Наркомани

 3. *Діти дошкільного віку

 4. Чоловіка, що мають сексуальні відношення з чоловіками

 5. Особи, що практикують незахищений секс і мають випадкових сексуальних партнерів

10. У якій з біологічних рідин організму можливо визначити ВІЛ? 1. *Кров

 2. Визначення ВІЛ можливе тільки у стадії СНІДУ

 3. Слина, сеча, випорожнювання

 4. Піт, слізна рідина

 5. В усіх рідинах організму


8. Індивідуальні завдання для студентів з теми заняття

Завдання №1. Під час профосмотра у донора П. 35 років, методом иммуноферментного аналізу виявлені антитіла до ВІЛ. Пацієнт одружений 15 років, дружині не зраджує. Наркотичні речовини не вживає. Скарг не пред'являє. Самопочуття хороше. Об'єктивно змін з боку систем і органів не виявлено.

Питання:

1. Попередній діагноз.

2. Куди слід направити пацієнта?

3. Кому треба рекомендувати провести аналогічні дослідження?Відповідь: ВІЛ-інфекція. Направити в територіальний центр СНІДу. Обстежувати дружину.
Завдання№2. У дитини у віці 3 міс. виявлені антитіла до ВІЛ - 1/ 2 з підтвердженням в иммуноблот . Мати була обстежена на ВІЛ при прийнятті в пологовий будинок і мала негативний ИФА результат. Дитина знаходилася на грудному вигодовуванні.

1. Чи Можна робити висновок про ВІЛ - інфікованість дитини?

2. Який метод можна запропонувати для підтвердження факту ВІЛ - інфікованості дитини ?

3. Якщо ВІЛ - інфікованість доведена, як могло статися зараження дитини ?

4. Чи Треба додаткове обстеження матері на ВИЧ- інфекцію ?
Відповідь:

1. Так. Наявність антитіл до ВІЛ - 1/ 2 у дитини при їх відсутності у матері на момент пологів свідчить про інфікованість дитини.

2. Кращим методом доведення ВІЛ - інфікованості дитини являється ПЛР.

3. Можна думати, що мати під час госпіталізації в пологовий будинок вже була ВІЛ - інфікованою і знаходилася у фазі " серологічного вікна" (стадія первинної вірусемії і відсутності антитіл). Мати могла інфікувати дитину під час пологів або при грудному


Завдання №3. На прийом до лікаря-терапевта звернувся пацієнт С., 29 років, із скаргами на слабкість, нежить, підвищення температури тіла до 37,60С, біль в суглобах верхніх кінцівок. З анамнезу відомо, що 1 місяць тому пацієнт закінчив цикл лікування урогенітального хламідіоза .

Визначте тактику лікаря відносно ВІЛ- статусу пацієнта.Відповідь: Під час прийому, за бажанням пацієнта, провести дослідження зразка крові на наявність антитіл до ВІЛ- 1/2 з використанням швидких ІХА-тестів, дотримуючись вимог інструкції. Дослідження проводити тільки за умови проведення обов'язкового до- і послетестового консультування. Отриманий за допомогою ІХА-тесту позитивний результат має бути підтверджений в ИФА з використанням діагностичних тест-систем, зареєстрованих в Україні, в спеціалізованих лабораторіях по діагностиці ВІЛ-інфекції. В случае отрицательного ІХА-тесту результата исследования этом пациенту желательно предложить повторное исследование на наличие антител к ВІЛ-1/2 через 1-1,5 мес. (с целью исключения периода «серологического окна»).

Методичні рекомендації склала /ас. Шишкіна Н.В./


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка