Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури, мов національних меншин І світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладахСторінка4/16
Дата конвертації02.01.2017
Розмір2.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Зовнішнє незалежне оцінювання знань учнів

Упровадження системи зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови активізує увагу вчителів-словесників на відпрацюванні в школярів навичок виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності, щоб забезпечити поетапне різнобічне й об’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі засвоєння ними курсу української мови, насамперед її мовної змістової лінії.

Використання тестів можливе як під час здійснення поточного, так і підсумкового контролю, може пропонуватися учням з різними навчальними можливостями, передбачаючи різноманітні завдання за ступенем складності й творчим спрямуванням.

Для ефективного використання в навчальному процесі пропонуються схвалені Міністерством збірники тестових завдань, які готують учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, а також нові посібники (експрес-репетитори) для самостійної підготовки учнів на основі загальних теоретичних відомостей з курсу української мови й виконання тестових завдань, різних за складністю й функціональним призначенням:

Авраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова та література. Довідник. Завдання в тестовій формі. І частина. ЗНО 2012. − К.: Грамота, 2011.

Авраменко О.М. Українська мова та література. Збірник завдань у тестовій формі. ІІ частина. ЗНО 2012. − К.: Грамота, 2011.

Авраменко О.М., Дідух Т.І., Чукіна В.Ф. Українська мова та література. Власні висловлення: рекомендації, критерії, зразки. – К.: Грамота, 2012.

Ведення журнальних сторінок з української мови

Зразок заповнення сторінки журналу з української мови подано у методичному листі Міністерства від 21.08.2010 № 1/9-580 (Інформаційний збірник Міністерства. – № 14-15. – 2010. – С. 3-17). Звертаємо увагу, що додатковий запис щодо теми над датами в журналі не робиться.

Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою завдань тестового характеру із урахуванням специфіки виучуваного матеріалу. Решта часу контрольного уроку може бути використано на виконання завдань з аудіювання, читання мовчки.

Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольної (тестової) роботи з мовної теми. Оцінку за семестр виставляють на основі тематичних оцінок.

Оцінювання говоріння, читання вголос здійснюється індивідуально шляхом поступового накопичення оцінок для того, щоб кожний учень одержав мінімум одну оцінку за виконання завдань на побудову діалогу, усного переказу й усного твору. Для цих видів робіт не відводять окремого уроку, а оцінки виводять один раз на рік і виставляють у колонки без дати.

1.У графі «Зміст уроку» в рядку без дати пишеться назва теми. Наприклад: Тема. Іменник

2. Після цього записуються номери, дати та теми уроків.

3. По закінченні будь-якої теми робиться такий запис: число, «Контрольна робота». Якщо в цей урок проводиться ще якийсь контрольний вид мовленнєвої діяльності, то далі записуємо: «Аудіювання художнього тексту» або «Читання наукового тексту мовчки».

4. Оскільки на перевірку мовних знань та вмінь на відводиться 15-20 хвилин уроку, то решту часу використовують на виконання контрольних завдань (тесту) з аудіювання або читання мовчки.

5. Обов’язково робиться запис домашнього завдання. Звертаємо увагу на те, що необхідно чітко зазначити, що саме треба виконати. Наприклад: Вивч. § 2. Впр. 21 (письм.).

6. Акцентуємо увагу, що з 2010/2011 навчального року на сторінці журналу «Зміст уроку» під час проведення уроків з розвитку мовлення використовується абревіатура РМ (лист Міністерства освіти і науки України від 21.08.2010 р. № 1/9-580 щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової робочого навчального плану в 2010/2011 навчальному році).

7. Запис «Програму виконано в повному обсязі» робиться на сторінці «Зміст уроку» лише наприкінці навчального року. Цей запис учитель засвідчує власним підписом.Зразок оформлення сторінки обліку проведених занять

у класному журналі з української мови
Учитель____________________________________з/п

Дата

Зміст уроку

1.

03/09

Вступ. Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова УкраїниТема. Повторення вивченого в початкових класах

2.

…/…

12.

…/…

Контрольна роботаТема. Відомості з синтаксису і пунктуації

13.

…/…

…/…22.

…/…

Контрольна робота
Зразок оформлення сторінки обліку навчальних досягнень учнів

у класному журналі з української мови

І семестр

________________________ Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)

з/п


Місяць

і число
Прізвище

та ім’я учня (учениці)


Усний твір

Діалог

Читання мовчки

//Зошит…/10

…/Тематична

/


/

Зошит

Тематична

І семестр

Скоригована

1.


85

2.


н
н

7

3.


68

ІІ семестр

(5-8, 10 класи загальноосвітніх навчальних закладів)

________________________ Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)

з/п


Місяць

і число
Прізвище

та ім’я учня (учениці)


Аудіювання

Усний переказ

Читання вголос

(для 5-9 класів)… / …

… / …

Зошит

/Тематична

ІІ семестр

Скоригована

Річна

НПБ
1.


62.


93.


н
ІІ семестр

(9 та 11класи загальноосвітніх навчальних закладів)

________________________ Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)

з/п


Місяць

і число
Прізвище

та ім’я

учня (учениці)Аудіювання

Усний переказ

Читання вголос

(9 клас)


… / …

… / …

Зошит

Тематична

ІІ семестр

Скоригована

Річна

ДПА

Апеляційна

1.
н


2.
9


3.
8Ведення й перевірка зошитів з української мови та літератури регламентується листом Міністерства освіти і науки України від 28.04.2006 року № 1/9-301 «Вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови й літератури та зарубіжної літератури у 5–11-х класах». Відповідно до цього листа основними видами письмових робіт з української мови є такі:


 • класні й домашні вправи (кількість домашніх вправ – одна або дві (на розсуд учителя), але не більше двох; якщо ж уроки спарені, то для виконання вдома пропонується дві або три вправи);

 • словникові диктанти (кількість слів у словниковому диктанті: 12 – у 5 класі, 24 – у 6-7 класах, 36 – у 9-10 класах, 48 – в 11 класі);

 • навчальні диктанти, твори й перекази;

 • самостійні роботи;

 • тестові завдання (як відкритої, так і закритої форми);

 • складання таблиць, схем, написання конспектів (у старших класах), робота зі словниками та інші види робіт, передбачені чинними програмами.

Ведення й перевірка зошитів з української мови та літератури регламентується листом Міністерства освіти і науки України від 28.04.2006 року № 1/9-301 «Вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови й літератури та зарубіжної літератури у 5–11-х класах». Відповідно до цього листа основними видами письмових робіт з української мови є такі:

 • класні й домашні вправи (кількість домашніх вправ – одна або дві (на розсуд учителя), але не більше двох; якщо ж уроки спарені, то для виконання вдома пропонується дві або три вправи);

 • словникові диктанти (кількість слів у словниковому диктанті: 12 – у 5 класі, 24 – у 6-7 класах, 36 – у 9-10 класах, 48 – в 11 класі);

 • навчальні диктанти, твори й перекази;

 • самостійні роботи;

 • тестові завдання (як відкритої, так і закритої форми);

 • складання таблиць, схем, написання конспектів (у старших класах), робота зі словниками та інші види робіт, передбачені чинними програмами.

Основними видами класних і домашніх письмових робіт з української літератури є:

 • відповідь на поставлене в підручнику або вчителем запитання;

 • написання навчальних класних і домашніх творів;

 • виконання самостійних робіт;

 • складання таблиць, схем римування, партитур, написання конспектів (у старших класах), робота з цитатним матеріалом, з літературними джерелами та інші види робіт, передбачені чинними програмами.

Обов’язкова кількість видів контролю з української мови та літератури подана в листі Головного управління освіти і науки від 13.09.2010 року № 4619 «Про внесення змін та доповнень до науково-методичних рекомендацій про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Аналіз контрольних письмових творів і переказів, а також контрольних диктантів виконують у робочому зошиті.

Кількість робочих зошитів з української мови визначається за класами:


 • 5-9 класи – по два зошити;

 • 10-11 класи – по одному зошиту.

Для контрольних робіт з української мови в усіх класах використовують по одному зошиту.

Кількість робочих зошитів з української літератури – по одному в кожному класі.

Для контрольних робіт з української літератури в усіх класах використовують по одному зошиту.

Для навчальних і контрольних видів письмових робіт використовують зошити в лінію (з позначеним берегом) на 18 або


24 сторінки (у 10-11 класах зошит для навчальних робіт може бути більшим за обсягом).

Зошити для контрольних робіт мають зберігатися в школі протягом усього поточного навчального року.Порядок перевірки письмових робіт

Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української мови перевіряють: • у 5-6 класах – двічі на тиждень;

 • у 7-9 класах – 2-3 рази на місяць;

 • у 10-11 класах – двічі на місяць.

Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української літератури перевіряють раз на місяць у кожному класі.

Оцінку за ведення зошитів з мови та літератури виставляють один раз на місяць у кожному класі окремою колонкою в журналі.

Виставляючи оцінку за ведення зошита з мови чи літератури, слід ураховувати такі критерії:


 • наявність різних видів робіт;

 • грамотність (якість виконання робіт);

 • охайність;

 • уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).

Ведення зошитів з української мови та літератури оцінюється оцінкою від 1 до 12 балів.

Інтернет-ресурси мовної тематики

Використання комп’ютерних технологій також є істотним резервом підвищення грамотності учнів, зокрема систематичне написання комп’ютерних диктантів, якщо є така можливість, дає змогу індивідуалізувати процес удосконалення правописних умінь і навичок.

Радимо такі електронні посібники, схвалені Міністерством освіти і науки України до використання в навчальному процесі:

Практикум з української мови: 10-11 класи (автори Л.Скуратівський, Г.Шелехова, В.Новосьолова, Л.Плетньова), розробник „Квазар-Мікро-Техно”, 2006);

Педагогічний програмний засіб „Українська мова, 7 клас” ( автори – Г. Шелехова, В. Новосьолова, Я. Остаф, Л. Скуратівський), розробник ЗАТ „Мальва”, 2007);

Педагогічний програмний засіб „Українська мова, 8 клас” ( автори – Г. Шелехова, В. Новосьолова, Я. Остаф), розробник ЗАТ „Мальва”, 2008);

Українська мова. Збірник текстів для диктантів. 9 клас. Державна підсумкова атестація (аудіодиск). – К., 2010 та ін.

Використання електронного посібника на уроках української мови допомагає уникнути одноманітності в роботі вчителя на уроці, наочно представити мовні об’єкти і процеси, дає можливість переглянути відеосюжети, виявити рівень навчальних досягнень учнів, забезпечити диференціацію, індивідуалізацію навчання, формувати мотивоване ставлення до вивчення мови, проводити оперативний самоконтроль учнів у процесі виконання вправ і тестів тощо.

Для одержання більш розширеної інформації радимо звернутися до Інтернет-сайтів мовної тематики:


 • vesna.sammit.kiev.ua;

 • ingresua.tripod.com/domivka.htm.
Українська література

Українська література формує любов до культури свого народу, його мови, звичаїв, національних традицій і етичних цінностей, розуміння загальнолюдської й національної історії, сьогодення, розвиває інтелектуальні, духовні та естетичні цінності.

Українська література як базовий навчальний предмет визначає моральні орієнтири молодого покоління. Шкільна літературна освіта забезпечує етичне та естетичне виховання учнів, їх прилучення до надбань вітчизняного письменства, розвиток стійкої мотивації до читання, потреби у зверненні до художньої літератури впродовж життя, формування загальної культури.

Як навчальний предмет українська література включає в себе також знання, пов’язані зі сферою літературознавства, теорії та історії літератури, знання про способи навчальної діяльності, що значною мірою реалізуються в уміннях і навичках учнів.

Важливим у роботі вчителя є наповнення реальним змістом методичних підходів особистісно зорієнтованого та компетентнісного навчання, що забезпечує розвиток різнобічних здібностей учнів, сприяє формуванню ключових компетентностей.

Програмне забезпечення викладання української літератури

У 2014-2015 навчальному році вивчення української літератури в 5-6 класах буде здійснюватися за програмою, затвердженою наказом Міністерства від 06.06.2012 № 664: Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.

У 7-9 класах - за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України:

Українська література. 5-12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ Автори Р.В. Мовчан, Н.В. Левчик, О.А. Камінчук, М.П. Бондар, О.Б. Поліщук, М.М. Сулима, Л.П. Шабельникова, В.М. Садівська. Керівник проекту М.Г. Жулинський. За загальною редакцією Р.В. Мовчан. – К., Ірпінь: Перун, 2005. 

Вивчення української літератури в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством (наказ від 28.10.2010 № 1021). Ефективність практичного втілення системи профільного вивчення української літератури та визначення ступеня її представленості як окремої навчальної дисципліни в профілях інших спеціалізацій забезпечується наявністю двох профільних програм.- Українська література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профіль – іноземна філологія). Академічний рівень / Укладачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан,  Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. За заг. ред. Р.В. Мовчан. – К.: Грамота, 2011.

- Українська література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль - українська філологія). Профільний рівень / Укладачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан,  Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. За заг. ред. Р.В. Мовчан. – К.: Грамота, 2011.

Програма академічного рівня збігається за змістом і формою з програмою рівня стандарту (як за кількістю годин, так і за вимогами до рівня оцінювання навчальних досягнень учнів).

Курс української літератури в 6 класі структуровано за такими взаємопов’язаними тематично-проблемними блоками: «Загадково прекрасна і славна давнина України», «Я і світ», «Пригоди і романтика», «Гумористичні твори». До кожного з них відповідно до вікових особливостей учнів підібрані тексти, які за своїм змістом дають можливість максимально репрезентувати ту чи іншу тему.

З метою удосконалення навчальної програми з української літератури з обов’язкового вивчення вилучено такі теми:5 клас

Є.Гуцало. «Зірка», «Чарівники», «Журавлі високі пролітають…» (поезії) з розділу «Рідна Україна. Світ природи».6 клас

О.Іваненко. «Друкар книжок небачених» з розділу «Загадково прекрасна і славна давнина України»

та додано такі твори:

5 клас

О.Олесь. «Заспів», «Україна в старовину», «Похід на Царгород» (поезії); Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі» до розділу «Історичне минуле нашого народу».6 клас

В.Рутківський. «Джури козака Швайки» до розділу «Загадково прекрасна і славна давнина України»;

І.Калинець. «Писанки»; «Стежечка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка», «Дим» (зі збірки «Дивосвіт» - на вибір) (поезії) до розділу «Я і світ».

Зазначені твори спрямовані на патріотичне виховання учнів, розвиток їх творчої уяви, фантазії, знайомлять з найкращими надбаннями сучасних авторів.Підручникове забезпечення вивчення української літератури

Вивчення української літератури в 6 класі буде здійснюватися за підручниками «Українська література», 6 клас (автор Л.Т.Коваленко), «Українська література», 6 клас (автор О.М. Авраменко).

Підручник «Українська література» для 6 класу (автор Л.Т.Коваленко ) розвиває логічне, критичне та творче мислення учнів і спрямований на формування й розвиток в учнів комплексу ключових, предметних і міжпредметних компетентностей, втілює комунікативно-діяльнісний підхід до навчання літератури.

Навчальний матеріал підручника чітко структуровано відповідно до розділів, визначених програмою. Кожен із цих структурних компонентів містить навчальну інформацію та методичний апарат, згрупований у різноманітних рубриках: «Поміркуй над прочитаним», «Зверни увагу!», «Збагачуй своє мовлення»; «Будь уважним до слова»; «Література в колі мистецтв»; «Ти ― творча особистість»; «Твої літературні проекти». Завершує кожен розділ блок запитань і завдань для самоперевірки учнями свого рівня засвоєних знань, умінь і навичок.

Зміст підручника — науково конкретний, відповідає психолого-віковим особливостям учнів, націлений на розвиток розумового потенціалу школярів шляхом цілеспрямованого формування у них правильної читацької діяльності. Вона забезпечується системою запитань і завдань, що вдосконалюють уміння прогнозувати певний розвиток подій, творчо інтерпретувати отриману за допомогою читання інформацію, засвоюючи не тільки фактичний зміст літературного твору, але також підтекст і ідейний задум (смислове ядро).

Підручник націлює на колективне, групове, індивідуальне навчання, самонавчання, самоконтроль і самооцінювання, навчання у співпраці, коли вчитель і учні ― рівноправні суб'єкти пізнавальної діяльності. Завдання підручника спонукають учнів займати активну позицію в процесі навчання, моделювати життєві ситуації.

Навчальний матеріал видання має яскраво виражену практичну спрямованість, завдання зорієнтовані на розвиток умінь і навичок учнів. Особлива увага звернена на опрацювання художньо-зображувальних засобів літературних творів, ролі позасюжетних компонентів, що дає вчителю-словеснику можливість методично грамотно скерувати аналітичний розгляд мистецьких явищ. Таким чином, підручник «Українська література» накреслює маршрут подорожі у світ літератури, виховуючи свідомих читачів і громадян, які люблять і знають українську літературу, поважають вітчизняну і світову культуру, готові до здійснення спільних культурознавчих справ і завдань.

Підручник О. М. Авраменка заснований на принципах доступності, науковості й системності. У ньому гармонійно поєднуються як традиційні, вироблені кращими методистами попередніх поколінь підходи підручникотворення, так і новітні технології.

Суттєвою перевагою підручника є чітке й пропорційне дозування навчального матеріалу. Методичний апарат розроблено за рівнями – від репродуктивного (тестові завдання закритої форми) до творчого (завдання на моделювання). Кожна тема складається з трьох частин: короткі відомості про письменника; текст художнього твору; система завдань. У першій частині автор пропонує здебільшого невелику розповідь про цікавий епізод із життя письменника, адже в шостому класі, згідно з вимогами програми, учні ще не вивчають біографії митця. Художні тексти подекуди супроводжуються ілюстраціями (репродукції картин, скульптур, фотографії та ін.) й тлумаченням застарілих і діалектних слів. Різнорівневі завдання покликані: з'ясувати, наскільки глибоко учні сприйняли художній матеріал; розвивати логічне й критичне мислення, емоційну сферу, текстотворчі вміння й навички, емоційно-ціннісне ставлення до вчинків героїв, проблеми морального вибору тощо.

Доповнюють методичний апарат підручника рубрики “До речі...” й “Зауважте!”, у яких міститься додаткова пізнавальна й евристична інформація. Суттєвою перевагою цієї навчальної книжки є системна словникова робота, яку реалізовано через наскрізне завдання, й зноски-тлумачення слів з пасивного фонду лексики.

Вивчення української літератури в 5 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2014-2015 навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством:


 • Авраменко О.М. Українська література. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2013.

 • Коваленко Л.Т. Українська література. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.
 • Авраменко, О. М. Українська література : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.М. Авраменко. – К. : Грамота, 2013. – 288 с.

 • http://gramota.kiev.ua/portal/node/351
 • Коваленко, Л. Т. Українська література : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. Т. Коваленко. – К. : Видавничий дім "Освіта", 2013. – 288 с. ; іл.

 • http://www.osvita-dim.com.ua/index.php?mbnGalleryViewerU.swf?zoomifySlidesXMLPath=books/class5_547/index.xml&form_page=1320

Представлені підручники відповідають вимогам нової програми з української літератури для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів, хоча кожен з них має свої особливості.

Концептуальними положеннями підручника Авраменка О.М. є посилення читацького інтересу й пізнавальної активності учнів в умовах глобалізації суспільства й розвитку інформаційних технологій; зацікавлення учнів художнім твором як явищем мистецтва слова, як каналом пізнання світу й себе в ньому; формування творчої особистості, національно свідомої, громадянина України і світу; повернення літератури в коло пріоритетів молоді.

Підручник побудований на поєднанні проблемно-тематичного й жанрового принципів вивчення української літератури й презентує нове покоління навчальних видань, що покликані сприяти формуванню стійкої мотивації до вивчення літератури й розвиткові всебічних здібностей учнів: спостереження за становленням особистості на прикладі літературних героїв; діалогізм: читач – підручник, читач – художній твір, читач – автор підручника; узагальнення найсучаснішої інформації про письменників і їхні твори; емоційне сприйняття й оцінка художніх творів; елементи аналізу й інтерпретації художніх творів; розвиток комунікативних здібностей (система завдань, в основі яких лежить диспут або дискусія).

Основний текст підручника має три основних рівні: художньо-літературний, теоретичний і методичний. Додатковий рівень представлений переважно матеріалом рубрик «До речі…», «Цікаве літературознавство», «Допитливому читачеві».

Прикметною особливістю в структуруванні матеріалу, що пов'язаний з вивченням творів великої прози, є те, що його поділено на частини, в кінці кожної подано систему різнорівневих завдань (їх завжди дванадцять). Такий підхід чітко організовує роботу учнів і вчителя на окремих уроках, збалансовано розподіляє навчальний час.

Актуальність авторської концепції змісту підручника з української літератури Коваленко Л.Т. полягає в зорієнтованості не лише на засвоєння учнями певної суми знань, але й на розвиткові його особистості, пізнавальних і творчих можливостей. Активна комунікація на уроці та в позаурочний час передбачена на багатьох рівнях: з однокласниками, батьками, іншими членами родини, носіями творів усної народної творчості. Значну увагу приділено розвитку емоційної сфери школярів.

Підручник розвиває логічне, критичне та творче мислення учнів. Він націлений на розвиток розумового потенціалу школярів шляхом цілеспрямованого формування в них правильної читацької діяльності. Вона забезпечується системою запитань і завдань, які вдосконалюють уміння прогнозувати певний розвиток подій, творчо інтерпретувати одержану за допомогою читання інформацію, засвоюючи не тільки фактичний зміст літературного твору, але також підтекст та ідейний задум (смислове ядро).

Перед кожним художнім текстом запропоновано пояснення теоретичних відомостей, короткі відомості з біографії письменника. Враховуючи тематику та стильову різноманітність текстів, у підручнику зроблено спробу відійти від традиційної розповіді про письменника тільки в науково-популярному стилі. Намагаючись представити тексти різних стилів мовлення, пропонується частину біографічного матеріалу опрацьовувати на зразках публіцистичного або ділового мовлення (спогади про письменника, автобіографія, інтерв’ю, коротка наукова стаття відомого літературознавця тощо).

У підручнику учням запропоновано працювати за рубриками: «Поміркуй над прочитаним»; «Збагачуй своє мовлення»; «Будь уважним до слова»; «Література в колі мистецтв»; «Ти ― творча особистість»; «Твої літературні проекти». Завершує кожен розділ сторінка «Перевір, чи старанно ти навчаєшся».

Інтерактивні технології навчання сприяють постійній активній діяльності та позитивній взаємодії всіх учнів. Підручник націлює на колективне, групове, індивідуальне навчання, самонавчання, самоконтроль і самооцінювання, навчання в співпраці, коли вчитель і учні ― рівноправні суб'єкти пізнавальної діяльності. Завдання підручника спонукають учнів займати активну позицію в процесі навчання, моделювати життєві ситуації.

Поглиблене вивчення української літератури у 8-9 класах може здійснюватися за підручником, рекомендованим Міністерством:Цимбалюк В.І. Українська література. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням української літератури. – К.: Видавничий дім «Освіта». – 2012.
Контроль навчальних досягнень учнів з української літератури

З метою рівномірного розподілу навантаження учнів протягом навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю з української літератури (за класами). Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель на власний розсуд може збільшити кількість видів контролю відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо.Обов’язкова кількість видів контролю

5–9 класи:

Класи

5

6

7

8

9

Семестри

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Контрольні роботи

у формі:

 • контрольного класного твору; • виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

23

1

23

1

23

1

23

1

23

1

23

1

23

1

24

2

24

2

2Уроки розвитку мовлення*

(РМ)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


Уроки позакласного читання

(ПЧ)


2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

Перевірка зошитів

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

У 8–9 класах з поглибленим вивченням української літератури пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (на розсуд вчителя визначається кількість і види контрольних робіт).

10–11 класи

Класи

10

11
10

11

Семестри

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ
РІВЕНЬ СТАНДАРТУ,

АКАДЕМІЧНИЙПРОФІЛЬНИЙ

РІВЕНЬ


Контрольні роботи

у формі:

 • контрольного класного твору; • виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

3

1

23

1

23

1

23

1

24

1

34

1

34

1

34

1

3Уроки розвитку мовлення*

(РМ)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


Уроки позакласного читання

(ПЧ)


1

1

1

1

2

2

2

2

Перевірка зошитів

4

5

4

5

4

5

4

5

 • У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – писемного. Умовне позначення в таблиці – (у + п).

Звертаємо увагу на те, що домашній контрольний твір не є обов’язковою формою контролю з української літератури. Враховуючи розвиток інформаційних технологій і рівень їх володіння сучасними учнями, написання домашнього контрольного твору, який потім має перевірити вчитель, перетворюється на формальність і не дозволяє об’єктивно визначити знання учнів з певної теми.

Якщо такий вид контролю навчальних досягнень учнів, як домашній контрольний твір, залишений учителем, необхідно обрати таку форму творчої роботи (наприклад, створення фанфіків тощо), щоб учні самостійно виконували творче домашнє завдання.Можливі види контрольних робіт:

 • тест;

 • відповіді на запитання;

 • контрольний літературний диктант;

 • анкета головного героя;

 • комбінована контрольна робота тощо;

 • письмові контрольні твори.

Можливі види контрольних робіт із розвитку мовлення:

 • складання оповідання (казки) за прислів’ям;

 • добір прислів’їв, крилатих виразів, фразеологічних зворотів, що виражають головну ідею твору;

 • введення власних описів інтер’єру, портрету, пейзажу до вже існуючого твору;

 • усний переказ оповідання, епізоду твору;

 • твір-характеристика персонажа;

 • написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом;

 • написання вітального слова на честь літературного героя, автора тощо;

 • твір-опис за картиною;

 • складання тез літературно-критичної статті (параграфа підручника);

 • підготовка проекту (з можливим використанням мультимедійних технологій) – індивідуального чи колективного – з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника тощо;

 • складання анкети головного героя, цитатних характеристик, конспекту, рецензії, анотації;

 • написання реферату;

 • ідейно-художній аналіз поетичного чи прозового твору;

 • написання листа авторові улюбленої книжки;

 • інсценізація твору (конкурс на кращу інсценізацію уривка твору) тощо.

Перелік головних вимог щодо виконання письмових робіт і перевірки зошитів з української літератури, особливостей проведення уроків виразного читання, кількість, призначення та особливості оформлення зошитів з предмета містяться в методичному листі Міністерства від 21.08.2010 № 1/9-580. Там також подано зразок заповнення сторінки журналу з української літератури. Звертаємо увагу, що додатковий запис щодо теми над датами в журналі не робиться.Зразок оформлення сторінки обліку проведених занять у класному журналі з української літератури

Учитель____________________________________


з/п

Дата

Зміст урокуІ семестрТема. Літературний процес ХХ се. (1900-1930)

1.

…/…

Розвиток української літератури на новому історичному етапі…/…

…/…

…/..

Контрольна робота (тест або твір, або інший вид діяльності)Тема. ….

Зразок оформлення сторінки обліку навчальних досягнень учнів

у класному журналі з української літератури

I семестр

Українська література ____ Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)з/п


Місяць

і число


Прізвище

та се’я учня (учениці)//Зошит

/Тематична

/Напам’ять

//Тематична

І семестр

Скоригована

1.

7

н


2.

н

9


3.

9

7ІІ семестр

(5-8, 10 класи загальноосвітніх навчальних закладів)

Українська література ______ Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)з/п


Місяць

і число
Прізвище

та се’я

учня (учениці)/.

..

/
/
/

Зошит

/Тематична

ІІ семестр

Скоригована

Річна

НПБ

1.88
2.
н

н
3.99

ІІ семестр

(9 і 11 класи загальноосвітніх навчальних закладів

Українська література ___ Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)з/п


Місяць

і число
Прізвище

та се’я

учня (учениці)/

../Домашній твір

/
/

Зошит

Тематична

ІІ семестр

Скоригована

Річна

ДПА

Апеляційна
1.2.3.Рекомендована література та інтеренет-ресурси

У процесі вивчення української літератури варто використовувати й сучасні можливості Інтернету, наприклад, такі сайти:

 • pysar.tripod.com – класична українська література;

 • www.poetryclub.com.ua – сучасна поезія світу, критичні матеріали про літераторів;

 • poetry.uazone.net – українська поезія та фольклор, тексти сучасних пісень, переклади світової поетичної класики;

 • books.ms.km.ua – твори репресованих українських письменників;

 • www.lib.proza.com.ua – твори сучасних українських і зарубіжних авто­рів;

 • litopys.narod.net – бібліотека давньоукраїнського письменства, оригінали творів, переклади, коментарі, історичні відомості;

 • www.nbuv.gov.ua/tb/ukr.html – зібрання творів українського письменства від найдавніших часів до початку ХХ століття та ін.

Літературно-критичний матеріал та тексти художніх творів можна знайти на сайтах популярних фахових часописів, наприклад:

 • www.book-courier.com.ua – «Книжковий кур’єр»;

 • www.elitprofi.com.ua/gazeta – «Книжник-ревю»;
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка