Методичні рекомендації щодо розвитку правової освіти І правового виховання учнів у птнз областіСкачати 69.27 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір69.27 Kb.
Методичні рекомендації щодо розвитку правової освіти і правового виховання учнів у ПТНЗ області
Складовою правового виховання молоді є пропаганда і поширення правових знань, формування правової свідомості та правової культури, виховання поваги до норм права, переконань в необхідності їх використання, прищеплення навичок правомірної поведінки.

Сьогодні правова освіта учнів ПТНЗ області здійснюється в процесі викладання правознавства, залучення їх до участі в роботі клубів правових знань, написання рефератів, проведення для них юридичних консультацій, зустрічей з працівниками правоохоронних органів, юристами, тижнів права, місячників правових знань і правової інформації, відвідувань судових засідань. Найбільш поширеними заходами з правової освіти, які проведені ПТНЗ у 2015-2016 роках, були: лекції, вечори запитань та відповідей, брейн-ринги, круглі столи, вікторини, рольові ігри, перегляд відеороликів, випуск бюлетенів «Правознавець», конкурси учнівських малюнків «Мої права», конкурси стіннівок, анкетування, тренінги тощо.

Правові знання учнів створюють відповідні умови для захисту їх прав та законних інтересів, для викорінення з їх середовища протиправних дій.

Учні ПТНЗ повинні усвідомлювати, що право проходить крізь їх життя, подальшу трудову діяльність, дозвілля, шлюбно-сімейні стосунки, а знання законів, правова культура потрібні їм як громадянам та майбутнім працівникам. Адже серед причин вчинення підлітками протиправних вчинків є якраз незнання законів, міри відповідальності за протиправні дії, низька правова свідомість та культура.

У 2014-2016 роках навчально-методичним центром професійно-технічної освіти в Тернопільській області з питань правової освіти і правового виховання:

1. Розроблено методичні розробки:

- «Правове виховання та педагогічна профілактика девіантної поведінки неповнолітніх» - 2015р;

- «Права неповнолітніх у розрізі сімейного, трудового та кримінального законодавства»; - 2014 р.;

- «Особливості відбування покарання у виді позбавленні волі неповнолітніми» - 2015;

- « Права людини згідно Конституції України. Механізм реалізації цих прав» - 2016р.;

- «Формування життєвих компетентностей учнів на уроках правознавства та позаурочній діяльності» - 2016 р.;

- «Роль викладача у попередженні та протидії негативним проявам у молодіжному середовищі» - 2014 р.;

- «Учнівське самоврядування в ПТНЗ» - 2014 р;

- Методичні матеріали для підготовки Всеукраїнського уроку «Права, свободи, обов’язки людини і громадянина» - 2016 р.;

- Методичні рекомендації творчої групи викладачів суспільних дисциплін з питань провеведення позаурочних виховних заходів з првової тематики2. Вивчено та узагальнено досвід і видано буклети:

- Заліщицького ВПУ «Плекання громадян України – головне завдання училища» - 2015 р.;

- Чортківського ВПУ «Формуємо правову культуру особистості» з досвіду роботи клубу правових знань та правового виховання - 2016 р.;

- ДНЗ «Вишнівецького ПЛ» з досвіду правового виховання викладача правознавства Киричок Т. М. – 2014 р.;

- ДНЗ «Кременецького ПЛ» з досвіду правового виховання викладача Шпак Н. А. – 2015р.

3. Розроблено та розміщено на сайті НМЦ ПТО в Тернопільській області:

- методичні рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування Ради профілактики правопорушень навчального закладу профтехосвіти – 2015р;

- методичні рекомендації щодо проведення в області Всеукраїнського тижня права 07- 12 грудня 2015 р.;

- методичні рекомендації щодо проведення щорічної Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції «Відповідальність починається з мене» - 2015 р.;

- методичні рекомендації з проведення місячника правових знань і правової інформації (щорічно);

- методичні рекомендації щодо відзначення річниці Конституції України – (щорічно)

З метою розвитку правової освіти і правового виховання як ефективних засобів у профілактиці правопорушень, формуванні правосвідомості і правової культури учнівської молоді та з метою забезпечення правовиховної роботи в ПТНЗ навчально-методичний центр рекомендує:

1. Керівникам ПТНЗ:

- розглянути питання подальшого удосконалення інформаційно-просвітницької роботи з формування правової культури і правового виховання, систематично пропагувати серед педагогів, батьків, учнів юридичні, психологічні знання, які сприятимуть усвідомленню молодою людиною пріоритетів правомірної поведінки;

- проводити відкриті виховні заходи з правової освіти і виховання та навчання моделям безпечної поведінки. Практикувати обговорення з батьками ситуацій з питань культури поведінки неповнолітніх, насилля в сім’ї, потребу родинного виховання;

- організовувати лекції, бесіди, тренінги, дискусії, зустрічі з юристами, працівниками правоохоронних органів, конкурси плакатів на антиалкогольну та антинаркотичну тематику, різноманітні акції з формування здорового способу життя «Здорова молодь – здорова нація», «Не дамо СНІДу шансу», «Шкідливі звички та їх вплив на здоров’я підлітків» тощо;

- щоквартально інформувати педагогічні колективи про стан правопорушень в учнівському середовищі з обговоренням проблем на нараді при директорі навчального закладу, питання правової освіти та правового виховання виносити на засідання педагогічних рад:

- запровадити моніторинг право виховної роботи у навчальних групах та індивідуальної роботи з учнями, що перебувають на обліку;

- забезпечити психолого-педагогічний супровід роботи з учнями, які мають відхилення в поведінці;

- забезпечити за участю правоохоронних органів, органів юстиції проведення в ПТНЗ тижня правової освіти (грудень 2016 року), місячника правових знань і правової інформації (квітень 2017 року);

- практикувати запрошення працівників правоохоронних органів, юстиції, суду і прокуратури на батьківські збори, виховні заходи для надання консультацій з правових питань, інформування про кримінальну ситуацію;

- систематично висвітлювати організаційно-педагогічні заходи з правового виховання на сайтах навчальних закладів;

2. Методичним комісіям класних керівників запровадити випуск інформаційних бюлетенів, буклетів з досвіду роботи педагогів з правової освіти і виховання учнів, проведення тематичних семінарів, круглих столів, конференцій з питань правового виховання, досягнень психолого-педагогічної науки в сфері використання інформаційних технологій щодо протидії насильства;

3. Пожвавити роботу гуртків, клубів з правової тематики;

- оформити в бібліотеках навчальних закладів постійно-діючі виставки нормативно-правових документів, науково-методичної літератури, проводити у бібліотеках ПТНЗ просвітницькі заходи з правової освіти учнів.Рекомендована література:


 1. Протченко Т.Н. Зустріч-діалог з правознавцями «Його величність закон» / Т.Н. Протченко // Шкільна бібліотека: загальнодержавний для шкільних бібліотекарів.-Київ, 2004. -№11. - С. 35-38

 2. Кошовий М. У клуб по право : (Про виховання правосвідомості) М. Кошовий // Урядовий кур’єр: Газета центральних органів виконавчої влади України.- Київ, 2005. -N249 29 груд.. - С. 6

 3. Чижова Н. Не втомлюймось жити / Н. Чижова // Позакласний час: На допомогу вчителю - Київ, 2007. -N1. - С. 65-69

 4. Назімова Н. С. Правова освіта і виховання - головний фактор соціалізації школярів / Н. С. Назімова, В. В. Чучкіна // Виховна робота: Науково-методичний журнал -Харків, 2007. -N7. - С. 42-43

 5. Лозинський Е. П. Нові підходи до проблем правової освіти та виховання підростаючого покоління / Е. П. Лозинський //Історія в школі: Науково-методичний журнал для вчителів -Київ, 2007. -N9. - С. 42-44

 6. Мельниченко О. Права людини-найвища цінність! Акція для учнів 9-11 класів О. Мельниченко //Психолог: Всеукраїнська газета для вчителів -Киiв, 2007. -N44. - С. 10-13

 7. Нечволода С. М. Знайомство з карним та адміністративним кодексами України/ С. М. Нечволода //Виховна робота: Науково-методичний журнал - Харків, 2008. -N4. - С. 23-27

 8. Діти України про свої права //Позакласний час: На допомогу вчителю -Київ, 2008. -N5. - С. 20-28

 9. Демчук Л. Слідство ведуть знавці : (Конкурсна програма на правову тематику)/ Л. Демчук //Позакласний час: На допомогу вчителю - Київ, 2008. -N9. - С. 81-83

 10. Пшенична Н. Подорож у Країну Прав Дитини : Досвід правового виховання / Н. Пшенична //Позакласний час: На допомогу вчителю -Київ, 2008. -N9. - С. 75-78

 11. Драч Н. Права дитини у нашій державі / Н. Драч // Позакласний час: На допомогу вчителю - Київ, 2008. -N9. - С. 84-85

 12. Крикун І. Ти гідно мусиш жити : (Формування правових знань учнів) І. Крикун //Позакласний час: На допомогу вчителю - Київ, 2008. -N9. - С. 88-89

 13. Кукса В. Юридичний брейн-ринг / В. Кукса //Позакласний час: На допомогу вчителю - Київ, 2008. -N9. - С. 90-92

 14. Угнівенко А. Захищеність прав людини в правовій державі/ А. Угнівенко //Позакласний час: На допомогу вчителю - Київ, 2008. -N9. - С. 95-98

 15. Лозинський Е П. Положення про шкільний центр профілактики та попередження правопорушень серед неповнолітніх/ Е П. Лозинський //Виховна робота: Науково-методичний журнал - Харків, 2009. -N1. - С. 18-24

 16. Козак М.В. На терезах Феміди/ М.В. Козак //Шкільна бібліотека: загальнодержавний для шкільних бібліотекарів - Київ, 2009. -№4. - С. 100-101

 17. Ковальчук О. Брейн-ринг з основ правознавства/ О. Ковальчук //Історія в школі: Науково-методичний журнал для вчителів - Київ, 2009. -N9. - С. 41-44

 18. Виноградова Т. В. Правове виховання учнів у позаурочній діяльності/ Т. В. Виноградова //Виховна робота: Науково-методичний журнал - Харків, 2009. -N12. - С. 2-31

 19. Лозинський Е. П. Організація роботи просвітницького правового товариства "Феміда"/ Е. П. Лозинський //Виховна робота: Науково-методичний журнал - Харків, 2009. -N12. - С. 32-34

 20. Білякова І. Т. Крок до майстерності. Правове виховання/ І. Т. Білякова //Виховна робота: Науково-методичний журнал - Харків, 2009. -N12. - С. 35-39

 21. Олійник В. І. Як уникнути кримінальної ситуації : (сценарії) В. І. Олійник //Виховна робота: Науково-методичний журнал - Харків, 2009. -N12. - С. 40

 22. Пшенична Н. Я і мої права: досвід правового виховання/ Н. Пшенична //Позакласний час: На допомогу вчителю - Київ, 2009. -N21/22. - С. 59,60

 23. Адамович В.Г. Правове і превентивне виховання учнів/ В.Г. Адамович //Шкільна бібліотека: загальнодержавний для шкільних бібліотекарів -Київ, 2010. -№4. - С. 147-149

 24. Ванжула Л. Правовиховна робота: від планування до аналізу/ Л. Ванжула //Позакласний час: На допомогу вчителю - Київ, 2010. -N8. - С. 40-50

 25. Фокіна Т. Правовий порадник для учнів, батьків, педагогів / Т. Фокіна //Виховна робота в школі: науково-методичний журнал - Харків, 2011. -№ 1. - С. 8-12

 26. Сметаніна І.І. Роль бібліотеки в правовому вихованні як складової навчально-виховного процесу/ І.І. Сметаніна //Шкільний бібліотекар: науково-методичний журнал - Харків, 2011. -N8. - С. 2-7

 27. Жеребкіна З. Г. Уроки юридичної грамотності/ З. Г. Жеребкіна //Шкільний бібліотекар: науково-методичний журнал - Харків, 2011. -N12. - С. 28

 28. Жеребкіна З. Г. Уроки юридичної грамотності/ З. Г. Жеребкіна //Шкільний бібліотекар: науково-методичний журнал - Харків, 2011. -N12. - С. 28

 29. Подобєд М. Основні методи та моделі правового навчання/ М. Подобєд //Виховна робота в школі: науково-методичний журнал -Харків, 2012. -№ 3. - С. 31-32

Мельниченко В. В.

Осадчук Л.В.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка