Методичні рекомендації щодо розроблення планів реагування на надзвичайні ситуації. Структура Плану дій органів управління і сил цивільного захисту із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуаційСторінка1/10
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Планування заходів з цивільного захисту

на об'єкті господарськоїдіяльності

(зразки плануючих документів)

Методичний посібник для працівників

ДСНС України у Волинській області, що здійснюють нагляд і контроль у сфері

техногенної і пожежної безпеки

м. Луцьк 2015 р.З м і с т
1. Примірний перелік документів з питань цивільного захисту, визначених для розроблення та використання органами виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях.

2. Методичні рекомендації щодо розроблення планів реагування на надзвичайні ситуації.

3. Структура Плану дій органів управління і сил цивільного захисту із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій.

4. Додатки.Склад та основні завдання сил цивільного захисту.
До сил цивільного захисту належать:
1) Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту;

2) аварійно-рятувальні служби;

3) формування цивільного захисту;

4) спеціалізовані служби цивільного захисту;

5) пожежно-рятувальні підрозділи (частини);

6) добровільні формування цивільного захисту.


1) Об’єктові - на суб’єкті господарювання (шляхом формування з працівників суб’єкта господарювання ланок, команд, груп, що складають відповідні спеціалізовані служби цивільного захисту) - керівником суб’єкта господарювання;

2) галузеві - у системі центрального органу виконавчої влади (шляхом зведення об’єктових підрозділів у відповідну галузеву спеціалізовану службу цивільного захисту) - центральним органом виконавчої влади. Перелік центральних органів виконавчої влади, в яких утворюються спеціалізовані служби цивільного захисту, визначається Положенням про єдину державну систему цивільного захисту;

3) територіальні (шляхом об’єднання об’єктових підрозділів у відповідну територіальну спеціалізовану службу цивільного захисту місцевого рівня або об’єднання територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту місцевого рівня у регіональну спеціалізовану службу цивільного захисту):

а) в Автономній Республіці Крим - Радою міністрів Автономної Республіки Крим або іншим органом, визначеним відповідно до нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

б) в області, містах Києві та Севастополі, районі - місцевою державною адміністрацією;

в) у місті обласного значення - органом місцевого самоврядування.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС

28.12.2010 96

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК

документів з питань цивільного захисту, визначених для розроблення та використання органами виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях


з/п


Найменування документа

Органи управління цивільного захисту

центральних органів виконавчої влади

Ради міністрів АР Крим, місцевих органів виконавчої влади

міст, які віднесені до груп з цивільної оборони

міст обласного значення

міських, сільських районів

об’єктів економіки, що продовжують діяльність в особливий період

інших об’єктів економіки
1

2

3

4

5

6

7

8

9
Документи щодо планування заходів з питань цивільного захистуПлан основних заходів галузі (регіону, міста, району) у сфері цивільного захисту на рік

+

+

+

+

+План цивільного захисту галузі (регіону, міста, району, об’єкта) на особливий період

+

+

+

+

+

+

План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій+

(ПНО, ОПН)+

(ПНО, ОПН)

Програма формування страхового фонду документації на об’єкти систем життєзабезпечення і транспортних зв’язків

+

+

Паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру+

+

+

+Плани захисту персоналу на об’єктах, які потрапляють у зону надзвичайної ситуації від потенційно небезпечних об’єктів (ПНО) або об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН)+

+План дій органів управління та сил цивільного захисту при загрозі або виникненні НС техногенного і природного характеру (План реагування на надзвичайні ситуації)

+

+

+

+

+

+

+План розвитку і удосконалення цивільної оборони (цивільного захисту)

+

+

+

+

+
Організаційні документиРозпорядчий акт про затвердження Положення про функціональну (територіальну) підсистему та її ланки

+

+

+

+

+Розпорядчий акт про затвердження Положення про відповідну комісію з питань ТЕБ та НС та її загального складу+

+

+

+Розпорядчий акт про затвердження Положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайної ситуації (формалізований документ)+

+

+

+

+

+Розпорядчий акт про затвердження Положення про підрозділ з питань цивільного захисту, що створюється у складі відповідного органу управління

+

+

+

+

+Розпорядчий акт про затвердження Статуту (положення) про аварійно-рятувальні служби (формування)

+

+

+

+

+

+

+Розпорядчий акт про створення спеціалізованої служби цивільного захисту та затвердження Положення про неї

+

+

+

+

+Розпорядчий акт про створення позаштатних (невоєнізованих) формувань цивільного захисту

+

+

+

+

+

+

+Розпорядчий акт про організацію роботи штабу з ліквідації НС+

+

+

+

+

+

+
Документи щодо створення матеріального резервуРозпорядчий акт про створення відомчого (регіонального, місцевого, об’єктового) резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків

+

+

+

+

+

+

+Номенклатура матеріального резерву

+

+

+

+

+

+

+Програма накопичення матеріального резерву

+

+

+

+

+

+

+
Документи з питань радіаційного і хімічного захистуПоложення про розрахунково-аналітичну групу+

+

+

+Розпорядчий акт щодо створення розрахунково-аналітичних груп+

+

+

+Перелік розрахунково-аналітичних груп, диспетчерських служб, постів радіаційного і хімічного спостереження+

+

+

+Розпорядчий акт про створення постів радіаційного і хімічного спостереження (ПРХС)+

+

+

+

+

+Положення про пост радіаційного і хімічного спостереження (для підприємств, які мають ПРХС згідно з рішенням місцевого органу виконавчої влади)+

+План реагування на радіаційні аварії відповідної підсистеми

+

+

+

+

+Аварійний план (для об’єктів, які здійснюють практичну діяльність з радіаційними або радіаційно-ядерними технологіями)+

+Положення про пункт видачі засобів радіаційного і хімічного захисту+

Рішення комісії з питань ТЕБ та НС про результати класифікації адміністративно-територіальних одиниць та хімічно небезпечних об’єктів щодо хімічної небезпеки+

Перелік суб’єктів господарювання, які можуть залучатися за їх згодою на підставі відповідних цивільно-правових угод до проведення санітарної обробки людей та спеціальної обробки одягу в разі настання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру+

+

+

+Цивільно-правові угоди із суб'єктами господарювання, які можуть залучатися до проведення санітарної обробки людей та спеціальної обробки одягу в разі настання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру+

(копії)


+

+

+

+

+Порядок взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які проводять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу+

+

+

+Обсяги забезпечення населення (невоєнізованих формувань) засобами радіаційного та хімічного захисту

+

+

+

+

+

+

+Режими радіаційного захисту населення

+

+

+

+

+

+

+
Документи з питань евакуаціїПлан евакуації населення на особливий період+

+

+

План евакуації населення (працівників) у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

+

+

+

+

+

+

+Розпорядчий акт про створення евакуаційних органів

+

+

+

+

+

+

+Цивільно-правові угоди місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування) з транспортними підрозділами чи окремими автомобільними перевізниками про організацію перевезення населення (вантажу) у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру+

+

+

++
Документи щодо організації інженерного захистуПерелік об’єктів національної економіки, віднесених до категорій з цивільної оборони (цивільного захисту)

+

+

+

(витяг)


+

(витяг)


+

(витяг)


+

(витяг)


+

(витяг)
Перелік міст, віднесених до груп з цивільної оборони+

Аналіз впровадження вимог розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації+

+

+

+Аналіз впровадження вимог розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у проектній документації+

+Журнал видачі вихідних даних та вимог з розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації+

+

+

+План приведення сховища (протирадіаційного укриття) у готовність до прийому людей, яких необхідно укривати+

+Паспорт сховища (протирадіаційного укриття)

+

(копія)


+

(копія)


+

+

+

+

+Облікові картки на споруди, які можливі для пристосування під протирадіаційні укриття+

+

+

+Облікова картка сховища (протирадіаційного укриття)

+

(копія)


+

+

+

+

+

+Книга обліку споруд, які можливо використовувати для укриття населення

+

+

+Книга обліку сховищ+

+

+

+Книга обліку протирадіаційних укриттів+

+

+

+Матеріали технічної інвентаризації захисної споруди+

+Зведені відомості технічної інвентаризації захисних споруд

+

+

+

+

+Журнал обліку списання захисних споруд цивільної оборони

+

+

Журнал обліку захисних споруд, які використовуються підприємствами для господарських, культурних та побутових потреб+

+

+

+Журнал обліку реконструйованих захисних споруд при будівництві (розширенні, реконструкції, технічному переоснащенні) підприємств або їх окремих будівель+

+

+

+Розпорядчий акт про створення комісій з питань подальшого використання захисних споруд у разі банкрутства (ліквідації) підприємства+

+

+

+  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка