Методичні рекомендації щодо проведення практичних занятьСторінка8/9
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ТЕМА 8. ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ


Види короткострокових зобов’язань, порядок їх оцінки. Порядок подальшого обліку рахунків і короткострокових векселів до сплати. Специфіка обліку зобов’язань із заробітної плати, пов’язаних з нею відрахувань і нарахувань на фонд заробітної плати. Облік умовної і потенційної заборгованостей (непередбачених зобов’язань).

Мета: ознайомитися з особливостями відображення в обліку опера­цій з обліку короткострокових зобов’язань.

Практичне заняття № 1

План


 1. Визначення та види зобов’язань.

 2. Облік зобов’язань по заробітній платі та пов’язаних з нею нарахувань.

 3. Облік забезпечення непередбачених (потенційних) зобов’язань.

 4. Облік зобов’язань за пенсійними виплатами.

Завдання 1. Компанія придбала 15.08.2011 на виплат товари у постійного постачальника з умовою оплати 5/10 net 60, вартістю 30.000 дол., метод нарахування знижки – валовий. 26.08.2011 рахунок було закрито виданим векселем на суму заборгованості під 12 % річних строком на 3 місяці. Через 3 місяці вексель погашено облігаціями власної емісії з дохідною нормою 14 % річних на 1 рік. Обліковий період збігається з календарним роком.

Відобразити кореспонденції з обліку заборгованості у покупця.Завдання 2. Облік заробітної плати і пов’язаних з нею відрахувань.

Бухгалтером компанії “АВС” підготовлено відомість по заробітній платі за квітень 2012 р., яка містить таку інформацію, дол.:

Нарахована заробітна плата (ФОП) 100.000

Утриманий прибутковий податок із працівників 30.000

Утримані профспілкові внески 6.000

Податки на соціальне страхування 10.400

Обов’язкові внески до федерального фонду

зайнятості 3.000

Податки до фонду зайнятості штату 4.320

Необхідно:


 1. Скласти кореспонденції з нарахування заробітної плати працівникам та пов’язаних з нею податків з працівників на соціальне страхування. Відобразити нарахування чистим методом.

 2. Відобразити нарахування на ФОП за американським законодавством. Який загальний обсяг податків на соціальне страхування сплачується у % до ФОП?

Самостійна робота


Питання для самостійного вивчення

 1. Облік рахунків до сплати та короткострокових векселів до сплати.

 2. Облік зобов’язань за податками.

 3. Облік довгострокових векселів до сплати.

 4. Вивчення основних положень МСБО 37.

Теми рефератів

 1. Облік короткострокових зобов’язань.

 2. Облік зобов’язань за податками.

 3. Облік довгострокових зобов’язань.

 4. Облік довгострокових векселів до сплати.

 5. Облік умовної (потенційної) заборгованості.

 6. Облік забезпечень.

 7. Облік резервів.

 8. Порядок обліку та склад відрахувань на соціальні заходи в європейських країнах.

Завдання 1. Облік рахунків короткострокових зобов’язань.

Компанія “АВС” реалізує товари у двох крамницях. Більшість товарних закупок для наступного продажу компанія здійснює на виплат.

Відобразити в обліку такі операції:


 1. 10.12.2011 придбано товари в кредит на умовах оплати 2/10, net 30 на суму 20.000 дол. Записи придбання товарів проводяться за їх чистою вартістю, сплачено за рахунком 22.12.2011;

 2. 21.12.2012 отримано позику від банку “Prosto Bank” на суму 50.000 дол. На забезпечення кредиту виписано процентний вексель на 6 місяців під 12 % річних, які підлягають сплаті із основною сумою кредиту.

Необхідно:

 1. Відобразити наведені операції в обліку.

 2. Написати регулюючі кореспонденції на кінець звітного періоду за умови, що звітний період збігається з календарним роком.

 3. Навести витяг з Балансу, в якому відобразити, як отримана позика та виданий вексель впливають на валюту балансу.

 4. Написати журнальну проводку щодо відображення оплати векселя (основної суми і нарахованих на неї відсотків) на дату його погашення.

ТЕМА 9. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ


Види довгострокових облігацій: порядок випуску та облік з постановки на баланс. Способи амортизації дисконту та премії за випущеними облігаціями. Облік викупу облігацій, їх конвертування в акції. Порядок створення та обліку фонду погашення облігацій.

Мета: розглянути особливості довгострокових зобов’язань, визначення первісної й балансової вартості облігацій та обліку довгострокових зобов’язань з облігацій до сплати, засвоєння порядку розрахунку амортизації та обліку дисконту й надбавки.

Практичне заняття № 1

План


 1. Визначення та види довгострокових зобов’язань.

 2. Облік довгострокових векселів до сплати.

 3. Облік зобов’язань за пенсійними виплатами.

Завдання 1. Аналіз різниці обліку облігацій, що реалізовано за номіналом, зі знижкою, з надбавкою.

Компанія “АВС” реалізувала 01.01.2011 10 облігацій за номіналом 10.000 дол. облігації, які випущені під 12 % річних. Відсотки за облігаціями виплачуються раз на рік – 31 грудня. Погашення облігацій через 7 років після дати реалізації. Для проведення аналізу розглянути три випадки:

а) облігації реалізовано за номіналом;

б) облігації реалізовано за ціною, яка становить 70 % від номіналу;

в) облігації реалізовано за ціною, яка становить 120 % від номіналу.

Використовується рівномірний спосіб нарахування амортизації.Необхідно: відобразити для кожного випадку нарахування зобов’я­зання при реалізації облігації, нарахування і сплату зобов’язань з нара­хованих відсотків на прикладі одного року, нарахування амортизації премії (дисконту) та кореспонденцію з погашення заборгованості за облігацією. Проаналізуйте, як амортизація дисконту та премії впливає на фінансовий результат періоду.

Завдання 2. Облік непередбачених зобов’язань.

За станом на 31 грудня 2012 р. компанія мала зобов’язання за облігаціями загальним обсягом 130.000 дол., які було випущено під 10 % річних. Відсотки сплачуються раз на рік – 31 грудня. Погашення зобов’язань за облігаціями через 5 років.На підставі інформації про строк погашення облігацій, суму, яку необхідно сплатити за зобов’язаннями, і припущення про додаткові витрати, що можуть виникнути у зв’язку з погашенням облігацій, компанія ухвалила рішення про створення фонду погашення облігацій. Ці кошти мають бути накопичені у фонді до дати погашення облігацій. Компанія зробить п’ять однакових річних внесків до фонду, відповідно, наприкінці кожного облікового року, починаючи з поточного.

Необхідно:

 1. Розрахувати суму щорічного внеску компанії до фонду погашення облігацій, щоб накопичити потрібні кошти для погашення загальної суми заборгованості та нарахованих відсотків за один рік.

 2. Скласти журнальну проводку, яка має бути зроблена при першому внеску компанії до фонду погашення облігацій 31 грудня 2012 р.

 3. Скласти кореспонденції на дату погашення основної суми заборгованості (номіналу) за облігаціями.

Самостійна робота


Питання для самостійного вивчення

 1. Методика розрахунку ринкової ціни облігації.

 2. Облік випущених облігацій.

 3. Способи амортизації дисконту і премії за випущеними облігаціями.

 4. Облік викупу облігацій і перетворення їх в акції.

 5. Облік фонду погашення облігацій.

Теми рефератів

 1. Облік довгострокових зобов’язань з облігацій до оплати.

 2. Облік позик, отриманих під заставу.

 3. Специфіка обліку пенсійних відрахувань. Недержавні пенсійні фонди.

Завдання 1. 01.06.2011 компанія випустила облігації загальною вартістю 100.000 дол. з річним відсотком – 9 %, який сплачується раз на рік – 31 грудня. Погашення облігацій через 5 років з дати випуску. Обліковий період компанії закінчується 30 червня.

Необхідно: відобразити в обліку випуск і реалізацію облігацій за готівкові кошти, регулюючі кореспонденції на кінець звітного періоду, сплату відсотків, погашення облігацій.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка