Методичні рекомендації щодо проведення практичних занятьСторінка7/9
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ТЕМА 7. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ
І КОНСОЛІДОВАНА ЗВІТНІСТЬ


Види інвестицій за різними класифікаційними ознаками, порядок їх оцінки при постановці на баланс. Облік інвестицій за різними видами цінних паперів. Методики та облік нарахування амортизації премії та дисконту за придбаними облігаціями. Портфельні інвестиції в акції: порядок переоцінки. Порядок обліку довгострокових інвестицій в акції інших компаній. Облік інвестицій у дочірні та асоційовані компанії, методи складання консолідованої звітності.

Мета: засвоєння порядку відображення в обліку придбання короткострокових та довгострокових фінансових інвестицій, методик консолідації фінансових звітів.

Практичне заняття № 1

План


 1. Види інвестицій та порядок їх оцінки.

 2. Облік короткострокових інвестицій.

 3. Облік довгострокових інвестицій в акції.

Завдання 1. Порядок відображення в обліку та звітності короткострокових фінансових інвестицій.

У серпні 2011 р. керівництво компанії “White Party Company” з метою отримання доходу від тимчасово вільних грошових коштів розмістило їх в акції інших компаній. Закореспондуйте такі операції: • 30.06.2011 придбано 5.000 акцій іншої компанії, ціна придбання, враховуючи брокерські платежі та інші витрати, становила 40.000 дол.;

 • 15.11.2011 отримано дивіденди в розмірі 0,50 дол. на акцію;

 • 30.12.2011 реалізовано 2.000 акцій по 6 дол. за акцію.

Скласти витяг з Балансу, в якому показати відображення залишку акцій на 31.12.2011, припустивши, що 31 грудня 2011 р. ринкова вартість акції становила 5 дол.

Завдання 2. Облік та відображення у звітності портфельних інвестицій компанії.

Протягом квітня 2011р. компанія “АВС” придбала по 300 акцій трьох компаній: акції компанії “А” на 9.000 дол.; компанії “Б” на 6.000 дол.; компанії “В” на 12.000 дол. 31 грудня – наприкінці облікового періоду – ринкова вартість акцій компаній відповідно становила: “А” – 40 дол., “Б”– 25 дол., компанії “В” – 35 дол.Необхідно: відобразити в обліку придбання акцій, отримання дивідендів, переоцінку на кінець звітного періоду.

Завдання 3. Порівняння різних методів обліку для придбаних акцій з правом голосу.

Компанія “АВС” випустила в обіг 30.000 простих акцій номіналом 10 дол. 1 січня 2011 р. компанія “White Company” придбала частину акцій за ціною 20 дол. за акцію. Наприкінці 2011 р. компанія “АВС” відобразила у звітності: прибуток 60.000 дол. і дивіденди, оголошені й сплачені протягом року – 15.000 дол. Ринкова ціна акцій компанії “АВС” наприкінці 2011 р. становила 15 дол. за акцію.Необхідно:

 1. Заповнити таблицю з обліку кожного наведеного випадку, визначити метод обліку для використання компанією “White Company”.

 2. Записати кореспонденції для компанії “White Company” за датами, вказаними нижче, для кожного з двох незалежних випадків.
Стаття

Випадок А –
7.000 придбаних акцій


Випадок Б –
16.000 придбаних акцій


1. Придбання 1 січня 2011 р.2. Визнання прибутку, відображеного компанією “АВС” за 2011 р.3. Визнання оголошених дивідендів
і їх отримання4. Визнання зміни ринкової ціни
в кінці 2011 р.


 1. Пояснити, чому відрізняються активи, акціонерний капітал і доходи у випадку А та Б?

Практичне заняття № 2

План


 1. Критерії зведення фінансових звітів.

 2. Порівняння методів отримання контрольного пакета акцій та їх впливу на консолідований бухгалтерський баланс.

Завдання 1. Повний цикл обліку боргових цінних паперів.

На початку року компанія “White Company” придбала 10 одиниць 10-річних облігацій за номінальною вартістю компанії “АВС” зі ставкою 12 % на суму 10.000 дол. як довгострокову інвестицію. Відсоток за облігаціями сплачується кожні півроку (30 червня і 31 грудня). Обліковий період “White Company” завершується 31 грудня.Необхідно: скласти журнальні проводки за кожною із дат: 1 грудня 2011 р., 30 червня 2011 р., 31 грудня 2011 р. і дата погашення.

Завдання 2. Порівняння обліку облігацій, реалізованих з різницею від номіналу.

01.07.2012 компанія “АВС” придбала три види облігацій як довгострокову інвестицію. Нижче наведено дані з придбання цих облігацій:
Назва
облігації


Номінальна вартість, дол.

Річний відсоток, %

Термін сплати
(кожного
півроку)


Решта років до погашення

Ринкова
купівельна ціна, дол.


А

1.000

12

31 грудня

і 30 червня

щорічно


4

1.000

Б

1.000

18

2

900

В

1.000

10

3

1.600


Необхідно:

 1. Записати кореспонденції з реєстрації придбання кожного виду облігацій.

 2. Записати кореспонденції з реєстрації отримання відсотків на дату першої сплати відсотків після придбання. Використати рівномірний метод амортизації знижки або надбавки.

 3. Відобразити кореспонденції з погашення кожної облігації.

Завдання 3. Кореспонденції і звітування за борговими цінними паперами з використанням рівномірної амортизації.

01.05.2012 компанія “AВC” придбала облігації компанії “Wow Corporation” за 13.000 дол. (плюс нараховані відсотки) на суму погашення 9.000 дол. як довгострокову інвестицію. Ставка відсотків облігації становить 12 % на рік, 6 % з яких сплачується кожні 30 квітня і 31 грудня. Облігації погашаються через два роки, починаючи з 1 травня 2012 р.Необхідно:

 1. Відобразити журнальні проводки для компанії “AВC” на 1 травня 2012 р., 31 грудня 2012 р. (регулююча кореспонденція за нарахованими відсотками). Використати рівномірну амортизацію і округлити всі суми до долара.

 2. Показати, як ця довгострокова інвестиція і пов’язаний з нею дохід мають бути відображені в річній фінансовій звітності компанії-інвестора.

Самостійна робота


Питання для самостійного вивчення

 1. Вивчення основних положень МСБО 24, 27, 28, 31, 32, 39.


Теми рефератів

 1. Облік інвестицій у цінні папери.

 2. Методи отримання контрольного пакета акцій.

Завдання 1. Аналіз схеми амортизації дисконту за дійсною (ринковою) ставкою відсотків.

01.01.2011 компанія “АВC” придбала як дострокову інвестицію облігацію компанії “Teflon Company” номіналом 3.000 дол. за 2.922 дол. Облігація з фіксованою відсотковою ставкою 7 %, яка має сплачуватися 1 січня кожного року. Строк погашення облігації – через три роки (31 грудня 2013 р.). Компанія “АВC” використовує амортизацію дисконту за дійсною (ринковою) ставкою відсотка. Було розроблено таблицю амортизації, яку наведено нижче.
Дата

Грошові
надходження, дол.


Дохід
від відсотків, дол.


Зміна
інвестиції, дол.


Сальдо
інвестиції, дол.


1 січня 2011 р.2.922

Наприкінці 2011 р.

210

234

24

2.946

Наприкінці 2012 р.

210

236

26

2.972

Наприкінці 2013 р.

210

238

28

3.000

Дати відповіді на питання: 1. Якою була знижка або надбавка?

 2. Яка загальна сума грошових надходжень і грошових витрат протягом всього терміну інвестування? Що відображає різниця? Поясніть.

 3. Яка сума доходу від відсотків має визнаватись у звіті про прибутки та збитки кожного року і разом за весь термін?

 4. Які статті і суми мають відображатись у бухгалтерському балансі щорічно щодо фінансових інвестицій?

 5. Якою була дійсна (ефективна) ставка відсотків за рік? Навести обчислення.

 6. Як було розраховано ціну облігації 2.922 дол.?1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка