Методичні рекомендації щодо проведення практичних занятьСторінка6/9
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ТЕМА 6. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ АКТИВІВ


Класифікація та оцінка довгострокових активів при постановці на баланс. Методи нарахування й обліку зносу. Методи нарахування зносу для цілей оподаткування. Облік списання основних засобів. Облік поточного ремонту та модернізації основних засобів. Специфіка обліку природних ресурсів, нарахування вичерпання.

Нематеріальні активи: класифікація, оцінка, нарахування амортизації. Специфіка обліку гудвіла як нематеріального активу.Мета: набуття практичних навичок відображення на рахунках операцій з обліку надходження і вибуття основних засобів, нематеріальних активів, природних ресурсів, обліку ремонтних робіт основних засобів, закріпити навички розрахунку амортизації основних засобів, немате­ріальних активів, вичерпання природних ресурсів.

Практичне заняття № 1

План


 1. Облік придбання основних засобів.

 2. Оцінка основних засобів на дату балансу.

 3. Облік списання та реалізації основних засобів.

Завдання 1. Оцінка основних засобів при постановці на баланс.

Підприємство має такі дані про придбання основних засобів: 1. придбано верстат: ціна придбання 48.000 дол., вартість транспортування – 1.000 дол., оплата праці робітників, що його встановлювали, становила 1.200 дол., соціальні податки – 750 дол., використано при цьому власних матеріалів зі складу підприємства на 425 дол.;

 2. придбано земельну ділянку разом зі старою будівлею за 60.000, витрати на знос будинку становили 1.000 дол., натомість вартість отриманих від його ліквідації будматеріалів становила 3.500 дол.;

 3. одержано споруду (балансова вартість – 60.000 дол.) в обмін на власний ангар (балансова вартість – 55.000 дол.), обміняні споруди мають однакову справедливу вартість;

 4. патент придбано в обмін на акції власної емісії у кількості 200 шт., номіналом 10 дол., ринкова вартість яких становить 20 дол. за одиницю, та виписаний вексель на 5.000 дол.

Необхідно: відобразити на облікових рахунках операції з постановки на баланс наведених необоротних активів.

Завдання 2. Подальша оцінка основних засобів.

Первісна вартість виробничої лінії становить 122.000 дол., ліквідаційна вартість – 2.000 дол., термін корисної експлуатації – 6 років. Наприкінці першого року використання з’ясувалося, що справедлива вартість лінії становить 125.000 дол.

Відобразити нарахування амортизації та зміну вартості виробничої лінії наприкінці звітного періоду за основним та альтернативним методами подальшої оцінки основних засобів.

Завдання 3. Обчислення та нарахування сум амортизації.

Початкова вартість обладнання становить 37.000 дол., ліквідаційна вартість – 7.000 дол., термін корисного використання – 5 років. Загальний обсяг продукції, яку можна виготовити на цьому верстаті, – 60.000 одиниць.

Фактичний обсяг виробленої продукції:

1 рік – 15.000 од.;

2 рік – 12.000 од.;

3 рік – 13.000 од.;

4 рік – 10.000 од.;

5 рік – 5.000 од.Необхідно: обчислити суму амортизації за кожен рік експлуатації, використовуючи такі методи: рівномірний метод, метод випуску продукції, метод суми цифр числа років, метод зменшеного залишку.

Практичне заняття № 2

План


 1. Облік природних ресурсів.

 2. Переоцінка нематеріальних активів.

 3. Інвестиційна власність.

Завдання 1. Порівняльна характеристика впливу методу нарахуван­ня амортизації на формування фінансового результату та рух грошових коштів.

Компанія “White Party” придбала виробничу лінію для операційної діяльності за 33.000 дол. Термін корисного використання верстата – 3 роки, ліквідаційна вартість – 3.000 дол. Менеджер компанії намагається вирішити, який метод нарахування зносу верстата їй краще обрати для застосовування – рівномірний (Р) чи зменшеного залишку (ЗЗ) з додатковою процентною нормою 200 %.

Ставка податку на прибуток становить 25 %, який повністю сплачується готівкою.

Заповніть витяги з деяких компонентів фінансової звітності задля порівняння впливу на фінансовий результат рівномірного методу нарахування амортизації (Р) та методу зменшеного залишку (ЗЗ 200 %) протягом трьох років.Звіт про прибутки та збитки

Показник

Рік 1

Рік 2

Рік 3

Р

ЗЗ

Р

ЗЗ

Р

ЗЗ

Дохід від продажу (готівка)

120.000

109.000

125.000

Витрати (готівка)

56.000

53.000

60.000

Витрати (амортизація)Прибуток до оподаткуванняВитрати на сплату податку
на прибутокЧистий прибутокПрибуток на акцію

(5.000 акцій)

Бухгалтерський баланс

Показник

Рік 1

Рік 2

Рік 3

Р

ЗЗ

Р

ЗЗ

Р

ЗЗ

Довгострокові активи:


верстат (ПВ)нарахований зносбалансова вартістьЗвіт про рух грошових коштів

Показник

Рік 1

Рік 2

Рік 3

Р

ЗЗ

Р

ЗЗ

Р

ЗЗ

НадходженняГрошові витратиВитрати на зносПодаток на прибутокЧиста грошова економія


Назвати та пояснити будь-які висновки, які ви зробили щодо п’яти статей фінансової звітності: 1. чистого доходу;

 2. балансової вартості активу;

 3. суми чистої економії грошових коштів;

 4. податку на прибуток;

 5. прибутку на акцію.

Завдання 2. Облік придбання та вичерпання природних ресурсів.

У березні 2011 р. компанія “АВС” придбала мінеральне родовище вартістю 500.000 дол. за готівку. Протягом квітня вона додатково витратила 320.000 дол. на підготовку родовища до експлуатації. Після проведення дослідних робіт загальний обсяг можливого видобутку було оцінено в 400.000 ярдів³. У 2011 р. фактичний видобуток становив 60.000 ярдів³. Протягом лютого 2012 р. компанія ще витратила 70.000 дол. на дослідні роботи, які виявили збільшення решти загального обсягу покладів до 1 млн. ярдів³. У 2012 році фактичний видобуток становив 40.000 ярдів³.Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку постановку родовища на баланс та нарахування вичерпання.

Завдання 3. Відображення в обліку придбання та амортизації нематеріальних активів.

Компанія протягом 2011 року придбала три довгострокові нематеріальні активи: 1. патент придбано 01.01.2011 за 5.000 дол. готівкою, він зареєстрований як науковий винахід 5 років тому, строк корисного використання встановлено на рівні максимально можливого згідно із законодавством з моменту реєстрації;

 2. отримано франшизу від місцевого комітету з самоврядування на надання певних послуг протягом 5 років, починаючи з січня поточного року. Ринкова вартість франшизи – 25.000 дол.;

 3. у січні придбано невелику фірму за 250.000 дол. за облігації власної емісії, при цьому вартість чистих активів придбаної фірми становить 200.000 дол.

Необхідно: написати кореспонденції з придбання нематеріальних активів і нарахування амортизації, розрахувавши суму амортизації нематеріальних активів.

Самостійна робота


Питання для самостійного вивчення

 1. Класифікація та первісна оцінка основних засобів.

 2. Методи розрахунку та обліку амортизації основних засобів.

 3. Нематеріальні активи та їх класифікація і оцінка.

 4. Облік нематеріальних активів.

 5. Амортизація нематеріальних активів та її облік.

 6. Облік інвестиційної власності.

 7. Вивчення основних положень МСБО 4, 16, 23, 38, 40.

Теми рефератів

 1. Облік основних засобів.

 2. Облік нематеріальних активів.

 3. Облік інвестиційної власності.

Завдання 1. Облік списання з балансу довгострокових активів.

Складіть кореспонденції зі списання з балансу таких основних засобів: • верстат А: первісна вартість – 33.000 дол., ліквідаційна – 3.000 дол., строк експлуатації – 10 років, накопичена амортизація рівномірним методом – 24.000 дол., продано 1 січня за 10.200 дол. готівкою;

 • верстат Б: первісна вартість – 45.000 дол,, ліквідаційна – 5.000 дол., термін корисного використання – 8 років, накопичена амортизація – 20.000 дол., реалізовано 1 червня за 33.200 дол., у результаті чого одержано готівкою – 10.000 дол., вексель – 23.200 дол. на 12 місяців під 12 % річних;

 • верстат В: первісна вартість – 60.000 дол., ліквідаційна – 6.000 дол., термін корисного використання – 9 років, нарахований знос – 36.000 дол., 29 липня верстат було пошкоджено під час виробничої аварії. Відновлення виявилося неможливим, але його було застраховано, тому страхова компанія сплатила готівкою 20.000 дол.

Завдання 2. Відобразити в обліку нарахування витрат: амортизації та проведених ремонтних робіт.

Компанія “АВС” використовує виробниче обладнання, первісна вартість якого на початок року становила 70.000 дол. і нарахований знос – 48.400 дол., ліквідаційна вартість – 4.000 дол. Амортизація нараховується рівномірним методом, термін корисного використання – 15 років.

Протягом звітного року компанія здійснила такі витрати на ремонт і технічне обслуговування обладнання:


 1. витрати на регулярне технічне обслуговування – 1.500 дол.;

 2. витрати, що дозволили збільшити потужність обладнання, – 7.500 дол.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка