Методичні рекомендації щодо проведення практичних занятьСторінка5/9
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ТЕМА 5. ОБЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ


Запаси підприємства: визначення, склад, порядок формування початкової вартості. Постійна та періодична системи обліку. Методи оцінки собівартості списання запасів, їх порівняльна характеристика. Оцінка матеріальних запасів при складанні балансу. Інвентаризація запасів на кінець облікового періоду.

Мета: Розгляд різних систем і методів обліку собівартості вибуття товарно-матеріальних запасів, аналіз їх впливу на фінансовий результат.

Практичне заняття № 1

План


 1. Облік переміщення запасів у системі рахунків.

 2. Переоцінка матеріальних запасів при складанні балансу.

 3. Визначення собівартості реалізованої продукції, товарів на базі приблизної оцінки.

Завдання 1. Формування первісної вартості запасів.

Підприємство придбало різні види запасів з метою використання у процесі виробництва. Сформувати первісну вартість кожного виду запасів та відобразити на рахунках обліку їх постановку на баланс за такими даними: 1. придбано 100 штук металевих заготовок: ціна придбання – 245 дол. за штуку, вартість доставки становила 230 дол., вартість додаткового полірування – 30 дол. за шт.;

 2. власними силами виготовлено 50 гумових кілець для кранів: повна вартість всієї використаної гуми – 1.200 дол., заробітна плата робітників – 3.000 дол., соціальні податки – 1.200 дол.;

 3. 1.500 шурупів діаметром 10 мм (1 дол. за шт.) обміняно з іншим підприємством на 2.000 шурупів діаметром 7 мм (1 дол. за шт.) з доплатою різниці.

Завдання 2. Різні методи оцінки собівартості списання запасів.

Розрахувати собівартість реалізованих протягом січня товарів, використовуючи методи оцінки (середньозважений метод, ЛІФО, ФІФО) та маючи такі дані про їх рух (постійна система обліку).
Рух запасів

Кількість

Загальна вартість, дол.

Сальдо рахунку запасів на 31.01.2012

20

400

Придбано 10.02.2012

50

1.250

Реалізовано 15.02.2012

40

?

Придбано 25.02.2012

35

490

Реалізовано 28.02.2012

41

?

Сальдо рахунку на 31.02.2012

?

?


Завдання 3. Порівняння постійної та періодичної систем обліку запасів.

За даними розрахувати собівартість реалізованих запасів, використовуючи методи оцінки (середньозважений метод, ЛІФО, ФІФО) за періодичної системи обліку запасів:
Облік запасів

Кількість

Загальна вартість, дол.

Сальдо рахунку запасів на 31.01.2012

20

400

Придбано 10.02.2012

50

1250

Придбано 25.02.2012

35

490

Сальдо рахунку на 31.02.2012

43

?

Собівартість реалізованих запасів

?
Завдання 4. Компанія “АВС” використовує періодичну систему обліку вартості товарно-матеріальних запасів та собівартості реалізованої продукції.

Дані обліку за 2012 рік мають такий вигляд: • початкове сальдо рахунку ТМЗ – 1.500 одиниць товару вартістю 17 дол. за штуку;

 • придбано протягом облікового періоду 5.000 одиниць товару вар­тістю 20 дол. за штуку;

 • витрати (без витрат на сплату прибуткового податку) становлять 50.750 дол.;

 • згідно з даними інвентаризації за станом на 31 грудня 2012 р. наявні залишки товару становили 1.300 одиниць;

 • продажна ціна одиниці товару – 45 дол.; діюча ставка податку на прибуток – 23 %.

Необхідно: заповнити нижченаведену таблицю.

Звіт про прибутки та збитки

Показник

Методи оцінки собівартості реалізованих товарів

кількість одиниць товару, шт.

ФІФО, дол.

ЛІФО,
дол.


Середньо
зважений, дол.


Виручка від продажу товарів

Початкове сальдо рахунка
товарно-матеріальних запасів

Закупки

Вартість товарів для продажу
протягом облікового періоду

Кінцеве сальдо рахунку
товарно-матеріальних запасів

Собівартість проданих товарів

Валовий прибуток

Витрати

Прибуток до оподаткування

Витрати на сплату податку
на прибуток

Чистий прибуток
 1. Порівняти дані, одержані методом ЛІФО і ФІФО. Якому методу краще віддати перевагу з точки зору чистого доходу і руху грошових коштів? Чому?

Самостійна робота


Питання для самостійного вивчення

 1. Метод приблизної оцінки вартості запасів в оптовій торгівлі.

Теми рефератів

 1. Проблема вибору методу оцінки вибуття запасів та його вплив на фінансовий результат діяльності компанії.

 2. Підходи до відображення запасів у фінансовій звітності.

Завдання 1. Застосування методу LCM при оцінці залишків запасів на дату складання звітності.

“Doodles Company” готує річні фінансові звіти. Компанія використовує періодичну систему обліку вартості запасів методом ФІФО. Бухгалтер вирішив використати оцінку залишків товарних запасів на кінець облікового періоду за методом меншої з двох вартостей. Допоможіть їй оцінити кінцеве сальдо запасів за цим методом та порівняйте отримані фінансові результати.Дані для розрахунків:

Звіт про прибутки та збитки компанії,
якщо залишки запасів оцінено за методом ФІФО


Показник

Дол.

Виручка від продажу товарів

420.000

Початкове сальдо рахунку товарно-матеріальних запасів

50.000

Закупки

205.000

Вартість товарів для продажу протягом облікового періоду

255.000

Кінцеве сальдо рахунку товарно-матеріальних запасів (оцінка за методом ФІФО)

50.000

Собівартість проданих товарів

205.000

Валовий прибуток

215.000

Операційні витрати

60.000

Прибуток до оподаткування

155.000

Витрати на сплату податку на прибуток (30 %)

46.500

Чистий прибуток

108.500


Відомості щодо оцінки вартості залишків запасів

Товар

Кількість одиниць товару, шт.

Вартість придбання одиниці товару, дол.

Поточна вартість заміщення (ринкова вартість)
одиниці товару, дол.


А

2.000

2

3

Б

3.000

7

5

В

4.000

4

6

Г

1.000

13

10


Необхідно:

 1. Скласти звіт про прибутки та збитки згідно з принципом меншої вартості щодо залишків товарно-матеріальних запасів на кінець облікового періоду (принцип меншої вартості застосувати на індивідуальній основі до кожного окремого товару).

 2. Порівняти дані первісного звіту і звіту, скоригованого згідно з принципом меншої вартості.

 3. Яка концептуальна база застосування принципу меншої вартості при оцінюванні товарно-матеріальних запасів?

 4. Які наслідки має застосування принципу меншої вартості для руху грошових коштів підприємства протягом року?

 5. Які довгострокові наслідки для руху грошових коштів при застосуванні методу меншої вартості?

Завдання 2. Складання Звіту про прибутки та збитки з використанням методу відсотка валового доходу до оцінки собівартості реалізації.

Компанія займається оптовою торгівлею і використовує метод відсотка валового доходу до оцінки собівартості реалізованої продукції. Заповнити звітну таблицю, використовуючи такі дані:
Показник

Звіт про прибутки та збитки, дол.

січень

лютий

березень

І квартал

Виручка від продажу товарів

100.000

106.000

120.000

?

Собівартість проданих товарів

61.000

59.360

?

?

Валовий дохід з продажу

39.000

46.640

?

?

Витрати

32.000

33.500

32.000

97.500

Балансовий прибуток

7.000

13.140

?

?

Норматив валового доходу

0,39

0,44

0,43

?

Кінцеве сальдо рахунку
товарно-матеріальних запасів

14.000

16.000

?

?

Розрахувати кінцеве сальдо рахунку товарно-матеріальних запасів з урахуванням того, що початкове сальдо становило 16.000 дол., а закупки 51.000 дол. за умов застосування періодичної системи обліку запасів.Необхідно: завершити складання звіту про прибутки та збитки.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка