Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовкиСторінка39/44
Дата конвертації05.11.2016
Розмір5 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44
Перелік рекомендованої літератури

Арестов В. Н. Баптизм без маски : критика идеологии и практики современного баптизма / В. Н. Арестов. – Х. : Вища шк., 1983. – 121 с.

Баптизм // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / науч.-ред. совет : В. С. Степин (пред.) и др. – Т.1. – М. : Мысль, 2000. – С.215-216.

Калиничева З.В. Социальная сущность баптизма: 1917-1929 гг. / З. В. Калиничева. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1972. – 140 с.

Карпович И. Т. Обретение истины / И. Т. Карпович. – Мн. : Беларусь, 1989. – 140 с.

Лешан В. Е. Лики христианского сектантства / В. Е. Лешан. – К. : Политиздат Украины, 1988. – 205 с.

Лялина Г. С. Баптизм: иллюзии и реальность / Г. С. Лялина. – М. : Политиздат, 1977. – 175 с.

Мащенко С. Т. Віруючий у баптистській громаді / С. Т. Мащенко. – К. : Знання, 1990.– 47 с.

Религиоведение : учеб. пособие / М. Я. Ленсу, Я. С. Яскевич, В. В. Кудрявцев и др.; под ред. М. Я. Ленсу, Я. С. Яскевич, В. В. Кудрявцева. – Мн. : Новое знание, 2003. – С.217-221.

Руденко А. А. Евангельские христиане-баптисты и перестройка в СССР / А. А. Радугин // На пути к свободе совести / сост. и общ. ред. Д. Е. Фурмана и о. Марка (Смирнова). – М. : Прогресс, 1989. – С.341-357.

Яшин П. П. Идеология и практика евангельских христиан-баптистов / П. П. Яшин. – Х. : Прапор, 1984. – 119 с.


ТЕМА 64. АДВЕНТИЗМ

 1. Історія виникнення адвентизму, його соціальні корені та ідейні передумови.

 2. Особливості віровчення, культу і організації адвентистів.

 3. Соціально-етичне вчення адвентистів.
Перелік рекомендованої літератури

Белов А. В. Адвентизм / А. В. Белов. – М. : Политиздат, 1968. – 231 с.

Белов А. В. Адвентисты / А. В. Белов. – М. : Наука, 1964. – 158 с.

Белов А.В. Чого навчають адвентисти / А. В. Белов. – К. : Політвидав України, 1966. – 74 с.

Гараджа В. И. Протестантизм / В. И. Гараджа. – М. : Политиздат, 1971. – 199 с.

Горський В. Л. Адвентизм : історія і сучасність / В. Л. Горський. – К. : Знання, 1087. – 47 с.

О пророках второго пришествия, или Свидетельства людей, проповедовавших близость конца мира и второго пришествия Иисуса Христа / сост. В. Голубович. – М. : Госполитиздат, 1962. – 111 с.


ТЕМА 65. П’ЯТИДЕСЯТНИКИ

(ХРИСТИЯНЕ ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСКОЇ)

 1. Причини виникнення, ідейні передумови, кількісні показники і географія поширення п’ятидесятництва.

 2. Особливості віровчення п’ятидесятників. Різноманітність доктрин і різновиди церков християн віри євангельської.

 3. Культ і структура громад п’ятидесятників.

 4. Соціально-етичне вчення п’ятидесятників.
Перелік рекомендованої літератури

Гараджа В. И. Протестантизм / В. И. Гараджа. – М. : Политиздат, 1971. – 199 с.

Граждан В. Д. Вероучение и мораль пятидесятников / В. Д. Граждан. – М. : Знание, 1989. – 63 с.

Мельник В. И. Молодежь в пятидесятничестве: поиски идеала / В. И. Мельник. – Львов : Свит, 1992. – 200 с.

Мельник В. И. Эволюция современного пятидесятничества / В. И. Мельник. – Львов : Вища школа, 1985. – 160 с.

Мельник В. І. Новий тип віруючого у п’ятидесятництві / В. І. Мельник. – К. : Знання, 1991.– 48 с.

Москаленко А. Т. Пятидесятники / А. Т. Москаленко. – М. : Политиздат, 1966. – 224 с.

Пятидесятники // Протестантизм : словарь атеиста / К. Л. Блаженов, Я. Я. Вейш, Г. А. Габинский и др.; под общ. ред. Л. Н. Митрохина. – М. : Политиздат, 1990. – С.212-214 (Див. також: Ассамблеи Бога, Глоссолалия, Пятидесятники в СССР, Пятидесятники в США, Пятидесятники-тринитарианцы, Пятидесятники-унитариан­цы, Субботствующие пятидесятники, Унитарианство, Фундаментализм та ін.).

Религиоведение : учеб. пособие / М. Я. Ленсу, Я. С. Яскевич, В. В. Кудрявцев и др.; под ред. М. Я. Ленсу, Я. С. Яскевич, В. В. Кудрявцева. – Мн. : Новое знание, 2003. – С.236-239.

Солдатенко В. Е. Пятидесятники / В. Е. Солдатенко. – Донецк : Донбасс, 1972. – 67 с.
ТЕМА 66. ЄГОВІЗМ


 1. Історія виникнення, кількісні показники і географія поширення єговізму.

 2. Основи віровчення і організаційна структура єговізму. Ставлення до Біблії.

 3. Теократичний культ єговізму. Свідки Єгови і влада.

 4. Єговізм у сучасному світі.
Перелік рекомендованої літератури

Бартошевич Э. М. , Борисоглебский Е. И. Свидетели Иеговы / Э. М. Бартошевич, Е. И. Борисоглебский. – М. : Политиздат, 1969. – 216 с.

Доброжанський В. Ф. Бруклінська школа лицемірства / В. А. Доброжанський. – Ужгород : Карпати, 1986. – 104 с.

Иеговизм / Е. С. Прокошина, А. А. Чудникова, В. Р. Языкович и др.; ред. М. Я. Ленсу. – Мн. : Наука и техника, 1981. – 134 с.

Калінін Ю. А., Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство : підручник / Ю. А. Калінін, Є. А. Харьковщенко. – К. : Наук. думка, 1997. – С.102-103.

Коник В. В. Иллюзии свидетелей Иеговы / В. В. Коник. – М. : Сов. Россия, 1981. – 176 с.

Коник В. В. «Истины» свидетелей Иеговы / В. В. Коник.– М. : Политиздат, 1978.– 111 с.

Куц М. Армагедон / М. Куц. – Львів : Каменяр, 1966. – 145 с.

Москаленко А. Т. Современный иеговизм / А. Т. Москаленко. – Новосибирск : Наука. Сибирское отд-ние, 1971. – 227 с.

Религиоведение : учеб. пособие / М. Я. Ленсу, Я. С. Яскевич, В. В. Кудрявцев и др.; под ред. М. Я. Ленсу, Я. С. Яскевич, В. В. Кудрявцева. – Мн. : Новое знание, 2003. – С.239-247.

Яроцкий П. Л. Кризис иеговизма / П. Л. Яроцкий. – К. : Наук. думка, 1979. – 303 с.

Яроцкий П. Л. Эволюция современного иеговизма / П. Л. Яроцкий. – К. : Политиздат Украины, 1981. – 143 с.
ТЕМА 67. ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ

ПРОТЕСТАНТИЗМУ


 1. Протестантська ортодоксія: витоки, зміст і спрямованість. Містицизм і тенденції просвітницької лібералізації.

 2. Ліберальна теологія.

 3. Діалектична теологія.

 4. Релігійно-філософські концепції сучасного протестантизму: «безрелігійне християнство», «теологія надії», «теологія секулярного християнства», «теологія процесу»…

1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка