Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовкиСторінка31/44
Дата конвертації05.11.2016
Розмір5 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   44
Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – С.366-368, 372-379, 386-411.

Головащенко С. І. Історія християнства : курс лекцій : навч. посібник / С. І. Головащенко. – К. : Либідь, 1999. – С.8-120, 323.

Горемыкина В. И. В поисках истины о раннем христианстве / В. И. Горемыкина. – Мн. : Беларусь, 1989. – 93 с.

Донини А. У истоков христианства : (От зарождения до Юстиниана). – 2-е изд. / А. Донини. – М. : Политиздат, 1989. – 364 с.

История религии : учебник : в 2 т. – 2-е изд., испр. и доп. – Т. 1 / В. В. Винокуров, А. П. Забияко, З. Г. Лапина и др.; под общ. ред. И. Н. Яблокова.– М. : Высш. шк., 2004. – С.66-97.

Калінін Ю. А., Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство : підручник. – 6-те вид. / Ю. А. Калінін, Є. А. Харьковщенко. – К. : Наук. думка, 2002. – С.144-202.

Кармайкл Дж. Разгадка происхождения христианства : светская версия / Дж. Кармайкл. – М. : Республика, 2002. – 429 с.

Каутский К. Происхождение христианства / К. Каутский. – М. : Политиздат, 1990.–463 с.

Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство: підручник. – 5-е вид, виправ. і доп. / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. – К. : Кондор, 2007. – С.224-234.

Крывелев И. А. История религий : очерки. – 2-е изд. / И. А. Крывелев : в 2 т.– Т.2. – М. : Мысль, 1988. – С.18-102.

Лубський В. І., Лубська М. В. Історія релігій : підручник / В. І. Лубський, М. В. Лубська. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – С.311-413, 430-473.

Мень А. В. Сын Человеческий : (Об Иисусе Христе). – 4-е изд., перераб. и доп. / А. В. Мень. – М. : ИПЦ «Вита», 1991. – 335 с.

Оргиш В. П. Истоки христианства : культурно-исторический генезис / В. П. Оргиш. – Мн. : Навука і тэхніка, 1991. – 278 с.

Основы религиоведения : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др.; под ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высш. шк., 2006. – С.178-195.

Перевезенцев С. В. Тайны русской веры. От язычества к империи / С. В. Перевезенцев. – М. : Вече, 2001. – С.58-82.

Поснов М. Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей – 1054 г.) / М. Э. Поснов. – К. : Путь к истине, 1991. – 614 с.

Радугин А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии: курс лекций. – 2-е изд., испр. и доп. / А. А. Радугин. – М. : Центр, 2004. – С.132-160.

Ранович А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства / А. Б. Ранович.– М. : Политиздат, 1990. – 479 с.

Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Пашков, Г. А. Лемешко, Д. Е. Муза и др.; под ред. В. И. Пашкова. – Донецк : Изд-во «Вебер», 2009. – С.161-188.

Ренан Э. М. Жизнь Иисуса / Э. М. Ренан. – М. : Политиздат, 1991. – 379 с.

Рижкова С. А. Типологія релігій : навч. посібник / С. А. Рижкова. – К. : Кондор, 2005. – С.264-270, 312-335.

Свенцицкая И. С. Раннее христианство: страницы истории / И. С. Свенцицкая. – М. : Политиздат, 1989. – 336 с.

Токарев С. А. Религия в истории народов мира. – 4-е изд., испр. и доп. / С. А. Токарев. – М. : Политиздат, 1986. – С.470-510.

Черній А. М. Релігієзнавство : навч. посібник / А. М. Черній. – К. : Академвидав, 2005. – С.129-157.

Штраус Д. Ф. Жизнь Иисуса : Кн. 1-2. / Д. Ф. Штраус. – М. : Республика, 1992. – 528 с.
ТЕМА 40. ЄРЕСІ

І КАНОНІЧНІ, ДОГМАТИЧНІ Й ОБРЯДОВІ

РОЗБІЖНОСТІ В ІСТОРІЇ ХРИСТИЯНСТВА


 1. Християнські єресі: поняття єресі, її сутність, витоки виникнення, ідейні основи функціонування і спрямованість:

  1. Ранньохристиянські єресі і єресологи.

  2. Єресі пізньої Римської і ранньої Візантійської імперій (IV-VII ст.ст.) і Церква.

  3. Середньовічні єресі (раннього Середньовіччя і XIV-XVI ст.ст.) та інквізиція.

 2. Канонічні, догматичні й обрядові розбіжності в історії становлення та еволюції християнства.

 3. Єресі і канонічні, догматичні й обрядові розбіжності як релігійна форма відображення і виразу проблем земного порядку.
Перелік рекомендованої літератури

Аннаньель Т. Христианство: догмы и ереси / Т. Аннаньель. – СПб. : Академический проект, 1997. – 352 с.

Бычко А. К. У истоков христианского иррационализма / А. К. Бычко. – К. : Политиздат Украины, 1984. – С.75-95.

Головащенко С. І. Історія християнства : курс лекцій : навч. посібник / С. І. Головащенко. – К. : Либідь, 1999. – С.41-45, 56-59, 60-61, 65-66, 127-128.

Єресі // Релігієзнавчий словник / за ред. А. Колодного, Б. Лобовика. – К. : Четверта хвиля, 1996. – С.115 (Див. також: Альбігойці, Амальрикани, Аріанство, Богомільство, Богоміли, Гностицизм, Катари, Маніхейство, Монофелітство, Монофізицтво, Монтанізм, Несторіанство, Новгородсько-московська єресь, Павліканство, Стригольництво та ін.).

Замалеев А. Ф., Овчинникова Е. А. Еретеки и ортодоксы : очерки древнерусской духовности / А. Ф. Замалеев, Е. А. Овчинникова. – Л. : Лениздат, 1991. – 206 с.

Поснов М. Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей – 1054 г.) / М. Э. Поснов. – К. : Путь к истине, 1991. – С.109-184, 285-566.

Роуз С. Православие и «религия будущего» / С. Роуз.– Алма-Ата : КЦ «Тайлан», 1991. – 668 с.

Свенцицкая И. С. Раннее христианство : страницы истории / И. С. Свенцицкая. – М. : Политиздат, 1989. – С.89-117, 131-182.

Тальберг Н. История христианской церкви : в 2 ч. / Н. Тальберг. – Ч.1. – М. : СП «Интербук»; Нью-Йорк: Астра, 1991. – С.53-70, 137-138, 146-164, 167-187.
ТЕМА 41. ОБРАЗ ІСУСА ХРИСТА

В ІСТОРІЇ ХРИСТИЯНСЬКОГО ВІРОВЧЕННЯ І У НАУЦІ


 1. Християнська традиція про засновника нового вчення – Ісуса Христа.

  1. Канонічні (новозаповітні) книги про образ Ісуса.

  2. Неканонічні (речення (агафа, тобто писані), апокрифічні та ін.) твори про Христа.

  3. Ісус Христос у творах апологетів християнства та інших християнських письменників.

 2. Нехристиянські джерела про образ Ісуса Христа:

  1. Міфологічна теорія особи Ісуса.

  2. Історичне життєописання особи Христа.

 3. Наукова біблеїстика і христологія в осмисленні особи Ісуса Христа як культурно-історичного явища і об’єкта соціального пізнання.

1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   44


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка