Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовкиСторінка22/44
Дата конвертації05.11.2016
Розмір5 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   44
Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – С.143-145, 188-192, 264-266, 269-275, 336-338, 405-411, 523-527, 532-534, 543-552.

Гуревич П. С. Религиоведение : учеб. пособие / П. С. Гуревич. – М. : Изд-во Моск. психолого-социал. ин-та; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 2005. – С.353-372.

Добреньков В. И., Радугин А. А. Методологические вопросы исследования религии : спецкурс / В. И. Добреньков, А. А. Радугин. – М. : Изд-во МГУ, 1989. – С.40-75, 106-118.

Колодний А. М. Феномен релігії : природа, структура, функціональність, тенденції / А. М. Колодний. – К. : Світ Знань, 1999. – С.5-20.

Культ релігійний // Релігієзнавчий словник / за ред. А. Колодного, Б. Лобовика. – К. : Четверта хвиля, 1996. – С.172 (Див. також: Види позакультової релігійної діяльності, Діяльність релігійна, Потреби релігійні, Установка релігійна та ін.).

Поснов М .Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей – 1054 г.) / М. Э. Поснов. – К. : Путь к истине, 1991. – С.199-225, 471-517.

Радугин А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии : курс лекций.– 2-е изд., испр. и доп. / А. А. Радугин. – М. : Центр, 2004. – С.39-45.

Релігієзнавство : підручник / В. І. Лубський, С. М. Бурлак, Л. Г. Вороновська та ін; за ред. В. І. Лубського, В. І. Теремка. – К. : Академія, 2000. – С.30-34.

Самыгин С. И., Нечипуренко В. Н., Полонская И. Н. Религиоведение : социология и психология религии : учеб. пособие / С. И. Самыгин, В. Н. Нечипуренко, И. Н. Полонская. – Ростов н/Д. : Феникс, 1996.– С.354-499.

Токарев С. А. Ранние формы религии / С. А. Токарев. – М. : Политиздат, 1990. – С.41-42, 404-506.

Угринович Д. М. Психология религии / Д. М. Угринович.– М. : Политиздат, 1986.– С.187-218.
ТЕМА 15. РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ


 1. Релігійні організації: поняття, умови утворення та існування. Специфіка релігійних організацій та їх позаконфесійні вияви.

 2. Види релігійних організацій та їх типологізація. Особливості утворення і функціонування релігійних організацій.

 3. Місце і роль релігійних організацій у релігійному комплексі та у житті віруючого.
Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – С.147-148, 190-192, 485-490, 548-552.

Гараджа В. И. Социология религии : учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. / В. И. Гараджа. – М. : ИНФРА-М, 2005.– С.201-224.

Колодний А. М. Феномен релігії : природа, структура, функціональність, тенденції / А. М. Колодний. – К. : Світ Знань, 1999. – С.5-20.

Організація релігійна // Релігієзнавчий словник / за ред. А. Колодного, Б. Лобовика. – К. : Четверта хвиля, 1996. – С.224 (Див. також: Громада релігійна, Деномінація, Організації релігійних типів, Потреби релігійні, Релігійна група, Секта релігійна, Церква та ін.).

Основы религиоведения : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др.; под ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высшая школа, 2006. – С.83-85.

Радугин А. А. Введение в религиоведение : теория, история и современные религии : курс лекций. – 2-е изд., испр. и доп. / А. А. Радугин. – М. : Центр, 2004. – С.45-52.

Релігієзнавство : підручник / В. І. Лубський, С. М. Бурлак, Л. Г. Вороновська та ін; за ред. В. І. Лубського, В. І. Теремка. – К. : Академія, 2000. – С.30-32, 34-35.
ТЕМА 16. ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ РЕЛІГІЇ


 1. Полі функціональність релігії: зміст, особливості і соціальний сенс функцій релігії.

 2. Місце і роль релігії та церкви у державно-політичній та ідеологічній сферах життя суспільства.

 3. Релігія і церква у культурно-історичному процесі.

 4. Духовно-моральне становлення суспільного життя і релігія.
Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – С.148-149, 513-519, 554-614, 624-663, 715-724, 756-767, 834-854.

Гуревич П. С. Религиоведение : учеб. пособие / П. С. Гуревич. – М. : Изд-во Моск. психолого-социал. ин-та; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 2005. – С.319-384, 567-584, 594-624, 652-690.

Колодний А. М. Феномен релігії : природа, структура, функціональність, тенденції / А. М. Колодний. – К. : Світ Знань, 1999. – 52 с.

Лобазова О. Ф. Религиоведение : учебник. – 2-е изд., испр. и доп. / О. Ф. Лобазова. – М. : Изд.-торг. корпорац. «Дашков и К°», 2004. – С.41-80,245-250.

Митрохин Л. Н. Религия и политика / Л. Н. Митрохин.– М. : О-во «Знание» РСФСР, 1991.–77 с.

Основы религиоведения : учебник.– 5-е изд., перераб. и доп. / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др.; под ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высшая школа, 2006. – С.86-97.

Радугин А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии : курс лекций. – 2-е изд., испр. и доп. / А. А. Радугин. – М. : Центр, 2004. – С.53-72.

Религия и свободомыслие в культурно-историческом процессе : межвуз. сб. / под ред. С. Н. Савельева. – СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1991. – 183 с.

Самыгин С. И., Нечипуренко В. Н., Полонская И. Н. Религиоведение : социология и психология религии : учеб. пособие / С. И. Самыгин, В. Н. Нечипуренко, И. Н. Полонская. – Ростов н/Д. : Феникс, 1996.– С.532-635.

Филипович Л. О. Етнологія релігії : теоретичні проблеми, вітчизняна традиція осмислення / Л. О. Филипович. – К. : Світ Знань, 2000. – С.76-92, 120-314.

Функції релігії // Релігієзнавчий словник / за ред. А. Колодного, Б. Лобовика. – К. : Четверта хвиля, 1996. – С.36 (Див також: Амбівалентність релігії, Функції і роль церкви (релігійних організацій), Функції молитви, Функціональність релігії та ін.).
ТЕМА 17. СВОБОДА СОВІСТІ


 1. Свобода совісті як духовна цінність: від віротерпимості до духовної свободи совісті.

 2. Свобода совісті: поняття, зміст і структура.

 3. Держава і релігія.

  1. Можливості, умови і гарантії практичного здійснення свободи совісті з боку держави.

  2. Форми відносин між державою і релігією.

  3. Конституція і закони про релігію закордонних країн.

 4. Законодавство України про свободу совісті і основні параметри, принципи і пріоритети української державної політики у відношенні релігії і релігійних організацій.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   44


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка